Siang Mien

Chinese gelaatkunde

Hoewel je een fotoreading prima kunt doen op basis van je eigen menselijke intuïtie, is het absoluut aan te raden hier ter aanvulling wat Chinese gelaatkunde op los te laten. Chinese gelaatkunde - ook wel Siang Mie genoemd - wordt in China al zo'n 3000 jaar toegepast. Volgens de Chinezen is alles letterlijk van je gezicht af te lezen. Zelfs in de gezondheidszorg is het doen van een gezichtsanalyse bij hen zeker niet ongebruikelijk.

Niet alleen de vorm van uw gezicht verraadt wat voor type mens u bent, ook het voorhoofd, de haargrens, de wenkbrauwen, ogen, wangen, neus, mond, tanden en kin vertellen alles over uw persoonlijkheid, seksuele verlangens en gezondheid.

Zelfs de aard van relaties (partners, broers, zussen, vrienden,collega's, etc) is af te lezen aan de vorm van jullie gezichten.

Tevens beschikt iedereen volgens de Chinese waarzeggerij over diverse 'toekomststippen'; moedervlekken die al naar gelang hun positie in het gezicht (en op de oren!) bepalen in welk levensjaar geluk of tegenspoed te verwachten is. 

Alle fysieke kenmerken hier benoemen zou teveel tijd en plaats in beslag nemen, maar het is wel leuk een paar tipjes van de sluier op te lichten.

Enkele voorbeelden:

 • Kenmerk: schoonheidsideaal.
  Beroep: flexibel, pakken problemen snel aan, schuwen zwaar lichamelijk werk, bereiken hoogtepunten in hun carrière die eerlijk verdiend zijn.
  Privé: geniet van het leven, vrouwen gedragen zich formeel in een relatie en laten zich beïnvloeden.
  Karakter: emotioneel, intellectuele scherpzinnigheid, plotse driftbuien.

 • Kenmerk: weinig vleiend, sterke wil.
  Beroep: succesvol, doortrapte zakenlieden.
  Privé: kampen met chronisch probleem, verlangen naar seks, zelden duurzame verbintenis, vrouwen: komen door verkeerde vrienden vaak op verkeerde pad.
  Karakter: egoïstisch, onbetrouwbaar, scherpzinnig.

 • Kenmerk: temperamentvol, contactvaardig, herkent kansen.
  Beroep: mannen: sensationele successen, politiek en economie, vrouwen: vinden snel hun draai in een job.
  Privé: treden sociaal op, liefdevol.
  Karakter: introversie, berekenende inslag, bekrompen, bij vrouwen is het karakter gecompliceerd, nieuwsgierig.

Bron: De taal van het gezicht, door Chi Ann Kuei.

Ook de oren verraden zo het een en ander over ons karakter en wat er ons in de naaste toekomst staat te wachten zoals je op de foto bij enkele typen oren kunt zien.

Met het oog op intelligentie en een lang leven geldt vaak: hoe groter, ronder, weker en dikker, hoe beter. Wanneer de oren exact op de juiste hoogte tegen het hoofd geplaatst zijn (de bovenkant in een rechte lijn met de wenkbrauw, de onderkant ter hoogte van de onderkant van de neus) zal je een prachtige toekomst tegemoet gaan. 

Komen je oren boven de wenkbrauw uit, is de kans groot dat je op jonge leeftijd beroemd zult worden. Blijft het oor onder deze grens, is succes op latere leeftijd te verwachten. Mits dit kenmerk natuurlijk in de juiste verhoudingen staat met de rest van wat er in je gezicht te lezen valt...

Liggen de oren plat tegen het hoofd aan gedrukt, is zekerheid op elk gebied haast van levensbelang. Zonder dit kan deze persoon zich maar moeilijk (niet) ontspannen. Het nemen van risico's is niet aan hen besteed. 

De oorlellen maken het plaatje af. Grote vlezige exemplaren staan voor wijsheid, rijkdom en geluk. De Chinezen zeggen hierover: hoe vetter de oorlel, hoe vetter de beurs!

Echter, bij hangende oorlellen, zal de rijkdom niet van al te lange duur zijn. Het komt en het gaat, niet in de laatste plaats door het onverantwoord omspringen met de vergaarde (of verkregen) rijkdom.

Kleine oorlellen staan niet zelden voor gierigheid en het moeilijk kunnen uiten van de diepere gevoelens hetgeen vriendschappen, relaties en seks in de weg kan staan. 

Zijn de oorlellen vergroeid aan het hoofd, is de eigenaar wellicht eerzuchtig, kleingeestig, kortzichtig en burgerlijk ingesteld. Het zal je maar gezegd worden...

Kortom, Siang Mien is absoluut onmisbaar wanneer je iemand (of jezelf!) graag beter wilt leren kennen. Hoewel deze vorm van 'gezicht lezen' niet wetenschappelijk is bewezen, is de uitkomst doorgaans wel degelijk treffend, herkenbaar en amusant!