Glaasje draaien gevaarlijk?

Glaasje draaien kan inderdaad gevaarlijk zijn. Niet omdat je er 'dolende zielen' of 'kwade geesten' mee oproept, maar wel om diverse andere redenen.

Soms komt het voor dat iemand zwaar depressief wordt na het raadplegen van een Ouija bord. Het komt zelfs voor dat iemand zelfmoord pleegt na een avondje glaasje draaien. Dit is afschuwelijk voor zowel het slachtoffer als voor de nabestaanden. Ik sta er dan ook 100% achter om vooral voor het gevaar van dit 'spel' te blijven waarschuwen. 

Kinderen, maar zeker ook tieners, jong volwassenen en zelfs volwassenen die gemakkelijk te beïnvloeden zijn of niet stevig in hun schoenen staan op het gebied van zelfkennis, kunnen wel degelijk moeilijkheden krijgen na het raadplegen van het Ouijabord of een avondje glaasje draaien.

Gedachten

Mensen die het Ouijabord of glas raadplegen zijn vaak al gespannen voor het spel werkelijk begint. 'Als er maar geen kwade geest doorkomt.' Deze gedachten zijn onbewust gevoed door oa verhalen van anderen, films en boeken waarin het slecht afliep met hen die een Ouijabord raadpleegden.

Omdat de vraagsteller bij voorbaat al bang is voor enge dingen of boze berichten, gebeurt het juist! Net als wanneer men een pendel raadpleegt en hierbij denkt dat deze beslist niet naar links mag bewegen; dan gebeurt het juist. Waar je aan denkt, bewust of onbewust, wordt door je hersenen omgezet in spierbewegingen (ideomotorisch effect).

Hierdoor wordt een pendel bewogen. Of...een planchette naar bepaalde letters of woorden geschoven. Woorden waar je eigenlijk bang voor bent. Of weg wilt stoppen. Of om welke reden dan ook niet wilt zien worden op deze manier via de bewegingen van je spieren juist zichtbaar.

Demon

De woorden en zinnen – hoe angstaanjagend ook – komen uit het eigen onderbewustzijn! Uiteraard willen de meeste mensen dit niet geloven. Want dan zouden ze moeten toegeven dat zij wel eens slechte gedachten zouden kunnen hebben. In dat geval is het toch beter de schuld te schuiven op een kwade entiteit of in sommige gevallen zelfs een demon. Maar hoe hard je ook ontkent,  toch komen deze gedachten voort uit ons eigen brein.

Mogelijk hebben we deze woorden of zinnen ooit (lang geleden) ergens gehoord, gelezen of gezien en zit het daarom opgeslagen in het onderbewustzijn. En komt dit via de wijzer van het bord naar boven. Juist omdat je deze woorden niet wilt zien en er juist daardoor dus indirect onbewust toch aan denkt.

Wat je in het bord stopt, krijg je terug. Dat is een vuistregel.

Zelfmoord

Iemand die bij voorbaat al heel bang is, zal ook angstaanjagende antwoorden krijgen van het bord. Iemand die van zichzelf al depressief is, zal depressieve boodschappen krijgen via het Ouijabord of glaasje draaien. Iemand die al rondloopt met bewuste of onbewuste zelfmoord gedachten, krijgt dus tijdens het 'geesten oproepen' ook berichten van dien aard.

Uiteraard zal de persoon in kwestie enorm schrikken van deze berichten, waardoor hij ook nog eens heel erg bang wordt. En dan wordt het inderdaad heel gevaarlijk.  Ons brein is - wanneer je dit zelf toelaat - werkelijk in staat om ons gek van angst te maken en alles wat we zien, horen of ervaren in verband te brengen met een naargeestige Ouijasessie.

De persoon die heeft glaasje gedraaid of het Ouijabord heeft geraadpleegd en hierbij bevestigende antwoorden heeft gekregen op zijn (onbewust) aanwezige zelfmoordgedachten, zal de woorden telkens weer 'horen' rondzingen in zijn hoofd. En geloven dat hij wordt achtervolgd door een geest die wil dat hij zich daadwerkelijk van het leven berooft. Op die manier kan een avondje glaasje draaien wel degelijk in verband staan met zelfmoord.

Trauma

Maar niet enkel met zelfmoord. Ook kan een Ouijasessie de aanzet zijn tot moord, indien degene die het bord of glas raadpleegt onderdrukte gevoelens van agressie heeft. Deze agressie zal ook via het bord of glas naar boven kunnen komen in de vorm van boodschappen omtrent het vermoorden van iemand.

Kortom, glaasje draaien kan inderdaad gevaarlijk zijn voor mensen die niet beseffen dat alles wat op het bord zichtbaar wordt afkomstig is uit het eigen onderbewustzijn. En die zich niet realiseren dat het niet een geest is die hen achtervolgd, maar hun eigen angst, depressie, woede of trauma.

Wat is een Ouijabord;  Instructies 1920;  Ouijabord gevaarlijk;  Bestaan geesten?;  Veelgestelde vragen;  Ouija mythen;  Veilig stappenplan;  Glaasje draaien;  Ouija do's en don'ts.