Numerologie

Numerologie is ongeveer net zo oud als astrologie. De Griekse filosoof Pythagoras geloofde dat getallen heilig waren en deze boodschappen bevatten die ons zouden kunnen helpen bij het beter leren begrijpen van zowel onszelf, als ons levensdoel. 

Pythagoras was naast filosoof ook wiskundige en beweerde dat werkelijk alles uit getallen bestaat. Hij zag de eerste negen cijfers als goddelijke archetypen, die het ontstaan van - en de orde in het universum verklaren. Elk getal, hoe groot ook, is immers gebaseerd op de getallen 1 t/m 9. Deze vormen dus de basis van de numerologie.

Volgens Pythagoras staat elk getal (1 t/m 9) in verband met een kosmisch fenomeen. 

 1. De monade - vereerd door de pythagoreeërs als een tweeslachtig getal dat noch geheel mannelijk, noch geheel vrouwelijk was. Symbool voor de wijsheid omdat het verstand stabiel is, en van God omdat de monade alle dingen begint.
 2. De duade (of 'dyade') - verbonden met stoutmoedigheid omdat het het eerste getal is dat zich van de 'Goddelijke Eén' afscheidde. Symbool van onwetendheid en teken van polariteit. Staat ook bekend als het 'genius', het kwaad, de duisternis, de moeder.
 3. De triade - is het eerste oneven getal: staat onder meer voor vriendschap, vrede en gerechtigheid. Pythagoras onderwees dat het kwadraat van dit getal de macht van de maancirkel heeft.
 4. De tetrade - werd door de pythagoreeërs gezien als het scheppende getal, de bron van alle dingen (ook van de natuur). De pythagoreeërs geloofden dat de ziel van de mens uit een tetrade van machten bestond: de geest, de kennis, het geloof en het gevoel.
 5. De pentade - het pentagram vormde voor de Grieken een heilig symbool van licht, gezondheid en vitaliteit. Het stond ook voor het element ether, het vijfde element. De pythagoreeërs associeerden het met evenwicht omdat de pentade het volmaakte getal 10 in twee gelijke delen scheidt.
 6. De hexade - door de pythagoreeërs de volmaaktheid van alle punten genoemd. Het werd gezien als de schepper van de ziel en de structuur van het universum.
 7. De heptade - eveneens een getal dat bij de pythagoreeërs in aanzien stond. Het is het getal van de godsdienst en tevens het getal van het leven, omdat de pythagoreeërs geloofden dat zevenmaands-baby's meestal in leven bleven terwijl baby's die in de achtste maand geboren werden vaak stierven.
 8. De ogdoade - het getal van de eerste kubus, die acht hoeken had. Het was een mysterieus getal, dat in verband werd gebracht met de Eleusische mysteriën.
 9. De enneade - het eerste kwadraat van een oneven getal (3 × 3). Omdat het slechts één cijfer van het volmaakte getal af lag, werd het beschouwd als onvolmaakt. Verbonden met de oceaan, die door de pythagoreeërs als onbegrensd werd beschouwd.
 10. De decade - het belangrijkste der pythagorische getallen - de 'tetractys' die alle harmonische en rekenkundige verhoudingen omvat. Pythagoras beschouwde de tien als de natuur van het getal.

Bron 1 t/m 10: : Wikipedia

Tevens ontdekte hij het verband tussen het fysieke en het mentale, waarbij hij de numerologie gebruikte om de psyche te verklaren. Zijn theorieën hieromtrent onderwees hij in exclusieve mysteriescholen. 

Echter, met de opkomst van de kerk werd  een en ander - net als astrologie en tarot - vooral gezien als duivelse hekserij en zwarte kunst en werd besloten dat voor dergelijke praktijken geen plaats mocht zijn in de maatschappij.

Karakter en persoonlijkheid

Omdat alles met getallen in verband gebracht kan worden, worden in de numerologie ook de letters van het alfabet gekoppeld aan de cijfers 1 t/m 9. Op die manier kunnen eigenlijk alle getallen berekend worden op basis van cijfers en letters. Niet alleen met het oog op personen, maar zeker ook met betrekking tot gebeurtenissen en evenementen.

Zo kan met behulp van numerologie dus zelfs bekeken worden of een bepaalde datum al dan niet geschikt is voor het sluiten van een contract of huwelijk, het kopen van een huis, het starten van een bedrijf, het organiseren van een feest, etc. Zelfs je kenteken of huisnummer kan je van waardevolle informatie voorzien.

Heb je vaak pech met je auto? Is er vaak ruzie in huis? Dat kan dus aan de trilling van je getallen liggen! Sommigen maken zelfs gebruik van numerologie bij het kiezen van hun geluksnummers in de lotto of om te kunnen bepalen wat voor hen de beste dag is om naar het casino te gaan.

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er een berekening op loslaten.

Enkele voorbeelden:

 • Persoonlijk jaargetal (thema dat komend jaar voor jou centraal staat)
 • Geboortegetal (levenslessen, tips, waarschuwingen)
 • Levensfasegetal (wat dien je in deze levensfase te leren)
 • Naamgetal (jouw karaktereigenschappen)
 • Wensgetal (wat je werkelijk belangrijk vindt)
 • Zielsgetal (wat je verborgen houdt, maar eigenlijk dient te ontwikkelen)
 • Persoonlijkheidsgetal (hoe de buitenwereld jou ziet)
 • Aantrekkingsgetal (hoe verliep of verloopt de eerste ontmoeting tussen jou en...?)
 • Relatiegetal (kenmerken van de relatie)
 • Algemeen jaargetal (thema van het jaar waarin we leven)
 • Daggetal (wat voor dag wordt het vandaag?)
 • etc.

Wetenschappelijk bewezen? Uiteraard niet. Amusant, leuk en nuttig omdat het aanzet tot nadenken? Absoluut!