Voorspellen met tarot kaarten

Drie jaar achtereen heb ik zowel voor het maandblad ParaVisie als voor het programma Hart van Nederland (SBS6) de algemene jaar voorspellingen verzorgd voor 2008, 2009 en 2010, Ik deed dit met behulp van de tarot. De voorspellingen hadden betrekking op onder andere: voetbal, weer, de Elfstedentocht, politiek, het koningshuis, BN-ers, etc. Algemene gebeurtenissen dus. Tegenwoordig doe ik nog wel eens voorspellingen voor oa.VROUW/Telegraaf.

Omdat ik de tarot voornamelijk betrek op een alternatieve vorm van psychologie, op iets waar je zelf direct of indirect invloed op hebt, kun je je misschien wel voorstellen dat de kaarten niet in staat zijn toekomstige gebeurtenissen te onthullen die in verband staan met de hierboven genoemde algemene onderwerpen. Dit omdat natuurlijk niemand op ook maar enige psychologische wijze, direct invloed heeft op voetbaluitslagen het weer, de politiek, etc.

Als je de kaarten (of runen, een pendel of andere divinatie technieken) op deze manier gebruikt, valt dit onder de noemer entertainment. Niets meer, niets minder. 

Echter, door een en ander te registreren, te constateren en vervolgens met het juiste inzicht de juiste keuzes te maken (1 + 1 = 2) en simpelweg het principe 'oorzaak en gevolg' op de juiste manier toe te passen, is het soms best mogelijk treffende voorspellingen te doen.

De afbeeldingen op de kaarten kunnen je hierbij extra inzichten en aanwijzingen bieden, waarmee jouw eigen bevindingen met betrekking tot bepaalde vraagstukken prima kunnen worden aangevuld.

Goed, de voorspellingen zullen niet altijd uitkomen, maar dat doen ze ook niet wanneer paragnosten voorspellingen doen op basis van hun vermeende helderziende gaven...

Het is belangrijk voor ogen te houden dat het bij het doen van algemene voorspellingen vooral om het amusement gaat, waarbij je het als waarzegster voornamelijk moet hebben van een juist inschattingsvermogen in combinatie met een beetje geluk en toeval. Het is entertainment. In dit geval: spiritainment!

Sturen

Maar hoe zit het dan met persoonlijke consulten? Is het doen van voorspellingen hier wel mogelijk?

Ja en nee!

'Nee', omdat niemand in staat is de toekomst te voorspellen. De toekomst is het gevolg van wat er in het verleden is gebeurd of in het heden plaatsvindt. Dit is afhankelijk van allerlei keuzes en beslissingen waar men zelf invloed op heeft of onverwachte voordelen of tegenslagen waar niemand invloed op heeft.

Sommige dingen kunnen we zelf sturen, andere dingen overkomen ons. In dat geval gaat het er vooral om hoe we hiermee omgaan. De ene keuze die we maken helpt ons verder de afgrond in, terwijl een andere keuze ons juist zal helpen uit de put te klimmen.

'Ja', omdat op basis van de keuzes die we maken best een goede inschatting kan worden gemaakt van hoe een en ander verder zal gaan verlopen.

Ook de manier waarop we omgaan met voorspoed of tegenslag kan het verloop van een bepaalde situatie beïnvloeden. Zetten we ons ergens helemaal voor in, of laten we het hoofd hangen en gaan we bij de pakken neerzitten?

Een ervaren tarotist heeft doorgaans al snel in de gaten of zijn cliënt tot de categorie 'opgevers' of 'doorzetters' behoort en kan op basis hiervan, in combinatie met hetgeen hij of zij in de kaarten ziet en hoe de vraagsteller hierop reageert, een redelijke voorspelling doen met het oog op de toekomst.

Het doen van toekomst prognoses op basis van een fotoreading per email - al dan niet in combinatie met tarot - is trouwens ook heel goed mogelijk. Hierbij is het hebben van mensenkennis of enige kennis van gelaatkunde wel van belang.

Hoewel een goede 'waarzegger' wel degelijk in staat is tot het doen van rake uitspraken, valt er aan dergelijke voorspellingen helaas geen zekerheid te ontlenen.