Droomduiding

Alles wat we overdag ervaren, wordt direct opgeslagen in ons onderbewustzijn. Niet enkel de dingen die we zien, horen, ruiken en proeven, maar ook onze angsten, onzekerheden, twijfels, plannen en wensen. Wanneer we slapen worden alle nieuwe indrukken die we overdag hebben opgedaan vermengd met de opgeslagen informatie die zich al in ons onderbewustzijn bevond.

Tijdens onze slaap - wanneer ons bewustzijn in rust is -  komt bij wijze van verwerkingsproces ons onderbewustzijn naar boven. Dit zijn onze dromen. Onze dromen bestaan dus eigenlijk uit nieuw opgedane indrukken, vermengd met onze eigen hoop en vrees en een scala aan herinneringen van onze kindertijd tot nu. En kunnen om deze reden aanwijzingen bevatten van wat ons bewust en onbewust bezig houdt.

OKP biedt voor diverse mediaprojecten diverse droomrubrieken aan waarbij kijkers of lezers in de gelegenheid worden gesteld hun dromen aan Nathalie Kriek voor te leggen zodat zij deze op creatief psychologische wijze kan duiden. 

Dromen zijn perfecte wegwijzers...mits we in staat zijn deze te ontcijferen.

Klik hier voor de VROUW droomanalyses die eerder zijn verschenen in de rubriek 'Waanzinnig gedroomd'.

Samen met VROUW biedt Nathalie Kriek lezers de mogelijkheid hun bijzondere dromen in te sturen. Uit alle inzendingen wordt door de redactie iedere week één droom gekozen om aan haar voor te leggen voor een uitgebreide droomanalyse.