Tarot

De grote arcana

De tarot

De tarot is een deck van 78 kaarten dat bestaat uit twee hoofdstukken; een grote arcana en een kleine arcana. Dat klinkt super ingewikkeld, maar als je het woord 'arcana' vervangt door 'hoofdstuk', klinkt het al heel wat minder 'magisch'.

De grote arcana bestaat uit 22 kaarten met daarop een tekst. Deze kaarten staan voor de grote gebeurtenissen in het leven. De kleine arcana bestaat uit vier series; de zwaarden, staven, bekers en munten (vergelijkbaar met de schoppen, klaveren, harten en ruiten uit het reguliere kaartspel) en staan voor de dagelijkse beslommeringen waar je rekening mee moet houden.

Omdat de tarot lange tijd als 'het prentenboek van de duivel' werd gezien, heeft de kerk de kaarten jaren lang verboden en vernietigd, waardoor de originele herkomst van de kaarten niet meer te achterhalen is. Opvallend is dat er in Egyptische pyramides afbeeldingen gevonden zijn in de vorm van hiërogliefen, die veel overeenkomsten vertonen met de kaarten van de grote arcana.

Waar de kaarten vroeger vooral in verband werden gebracht met het paranormale, wordt tegenwoordig steeds meer de spirituele - en zelfs psychologische - waarde ervan ingezien. 

Hoe werkt het?

Spiritualiteit zou ik vooral willen omschrijven als 'geestelijk bezig zijn'. Ik interpreteer geestelijk bezig zijn als het meer inzicht  krijgen in het eigen onderbewustzijn, de eigen 'geest' (psyche). Hierbij fungeert de tarot voor mij als goed hulpmiddel. Het geeft me inzicht in datgene wat ik onbewust al wist maar bewust niet kon benoemen. Of in hetgeen ik negeerde omdat het gevoel dat ik had met betrekking tot bepaalde vragen niet overeen kwam met het antwoord dat ik eigenlijk graag wilde horen...

Wanneer een tarotist de kaarten voor iemand anders legt, is het de taak van de tarotist om de kaarten dusdanig te duiden, dat er een gesprek op gang komt waarbij de tarotist de cliënt voldoende nieuwe inzichten kan bieden, zodat deze aan het einde van het consult prima in staat is zijn eigen vragen te beantwoorden. 

Dit kan de tarotist bewerkstelligen door de cliënt middels de kaarten te confronteren met zichzelf, waardoor deze bepaalde dingen meer gaat inzien en uiteindelijk zelf betere beslissingen kan nemen met betrekking tot zijn persoonlijke situatie. Op deze manier heeft de cliënt zijn toekomst dus grotendeels zelf in de hand.

Met betrekking tot onverwerkte emoties is de tarot namelijk een perfect hulpmiddel om iemand een goed zelfinzicht te laten verkrijgen. Waarom voel je je depressief? Waarom ben je vaak zomaar zonder reden chagrijnig of zelfs agressief? Hoe komt het dat je je geestelijk zo uitgeput voelt? Waardoor kun je 's avonds moeilijk in slaap komen? Geen vraag is te gek. De kaarten die je trekt bezorgen je een bepaald gevoel, waardoor je direct tot nadenken wordt aangezet.

Het eerste gevoel dat je krijgt wanneer je een bepaalde kaart ziet, is afkomstig uit jouw eigen onderbewustzijn. Alle antwoorden zitten immers in jezelf! Je moet een en ander alleen wel wíllen (en durven) zien. En te allen tijde eerlijk blijven tegen jezelf. Vind je dit moeilijk, dan is de tarot er dus om je hier een handje bij te helpen. 

Zelf vergelijk ik de werking van tarot graag met de vlekkentest van de psychiater: de Rorschach test, waar ook iedereen al naar gelang zijn eigen ervaringen, een andere afbeelding inziet. Iemand die een traumatische ervaring heeft gehad zal in een bepaalde vlek iets anders zien dan iemand die tot dusver louter voorspoed in zijn leven heeft gekend.

Rorsarch test

Deze inktvlekkentest is gebaseerd op de menselijke neiging interpretaties en gevoelens te projecteren op bepaalde afbeeldingen, in dit geval inktvlekken. Daartoe proberen psychologen en psychiaters aan de hand van de gegeven interpretaties de diepere persoonlijke karaktertrekken en impulsen van personen te begrijpen. Wat overigens niet wil zeggen dat de interpretatie van de psychiater altijd juist is.

Dit is heel persoonlijk. Net als het interpreteren van de vlekken zelf. De ene psychiater zal een bepaalde interpretatie van de vlekken door een cliënt weer anders beoordelen dan een andere psychiater. En wie heeft er dan gelijk?

Ik ben dan ook van mening dat je op basis van iemands kijk op deze vlekken geen werkelijke diagnose kunt stellen. Net zo min als dit mogelijk is met de tarot. Ik noem deze test dan ook slechts als voorbeeld, om een begrijpelijke vergelijking te trekken met de werking van de tarotkaarten op het brein.

Echter, enig inzicht verkrijgen in iemands persoonlijkheid en/of manier van denken acht ik wel mogelijk. Al blijft een en ander nooit werkelijk te bewijzen of hard te maken, als tarotist heb ik met deze methode wel degelijk zeer goede ervaringen gehad in mijn praktijk.

De reden waarom de psycholoog/psychiater een persoon niet gewoon rechtstreeks vraagt hoe hij zich voelt, welke gedachten een belangrijke rol spelen in zijn leven en tegen welke problemen men aanloopt, is dat mensen zich over het algemeen niet volledig bewust zijn van bepaalde processen in de psyche. Men mist hieromtrent een bepaald inzicht.

Wensdenken

Bepaald gedrag is er, na een bepaalde gebeurtenis in het verleden, waarschijnlijk in de loop der jaren langzaam ingeslopen. De persoon in kwestie is zich hier waarschijnlijk niet eens van bewust. Hij weet misschien niet eens dat hij bepaald gedrag is gaan vertonen om zichzelf ergens tegen te beschermen. Of om zich ergens op af te reageren. Of om een bepaalde aandacht te krijgen. 

Indirecte methoden, als het geven van een directe reactie op bepaalde afbeeldingen, kunnen dit beperkte inzicht verhelderen en fungeren als een ware eye-opener!

Daarnaast zijn indirecte methoden minder gevoelig voor al dan niet bewuste neigingen van ondervraagden om zichzelf anders voor te doen dan men is. Of om zelf een antwoord te bedenken naar aanleiding van het eigen 'wensdenken'. Of om hun reactie zorgvuldig af te stemmen op hetgeen de psychiater volgens hen zou willen horen.

Op deze manier werkt de tarot (voor mij persoonlijk) ook. Wat zie jij in een afbeelding en hoe reageer je hierop op het moment dat je de kaart omdraait? De tarot confronteert je op dat moment direct met jezelf!

Twijfels

Met behulp van de tarot is het dus mogelijk om vragen beantwoord te krijgen over allerlei onderwerpen. Liefde, financiën, carrière, etc. Is het wel of niet verstandig dat huis te kopen? Kun je die nieuwe baan beter wel of niet aannemen? Gaat deze relatie wel of niet werken? 

Eigenlijk weet je onbewust het antwoord al op deze vragen. Gebaseerd op je eigen eerdere ervaringen en ja, ook in verband met je eigen gezond verstand.

De hoop die we (vaak tegen beter weten in) koesteren of de onzekerheden die we onszelf vaak aanpraten brengen juist twijfels teweeg. Daardoor gaan mensen vaak op zoek naar bevestigende antwoorden bij paragnosten. 'Wat is wijsheid' ?

Diep in hun hart weten ze het best. Alleen is de waarheid niet altijd hetgeen ze graag zouden willen...

Of je ook de toekomst kunt voorspellen met de kaarten, daar zijn de meningen over verdeeld. Naar mijn persoonlijke mening is dit echter wel degelijk mogelijk.