9-11-2001 De horoscoop van New York WTC

9-11-2001 De horoscoop van New York WTC

9-11-2001: De horoscoop van New York, WTC gebouw. Onlangs werd mij op Facebook hiernaar gevraagd. ‘Nathalie, was de aanslag op de Twin Towers te voorspellen door middel van astrologie?’ Hier kan ik kort over zijn. Nee. De exacte ramp was niet te voorspellen. Hoewel…

In een horoscoop is wel degelijk te zien waar mogelijk gevaar dreigt. Astrologen hadden dus – als zij er toevallig naar gekeken hadden die dag – wel kunnen weten dat er iets stond te gebeuren, maar wát precies, dat stond er helaas niet bij.

Omdat ik het een interessante vraag vond heb ik een screenshot gemaakt van de kosmos op het moment dat de vliegtuigen de torens raakten.

Ik heb met mijn astro software een uitdraai gemaakt van New York  11-09-2001, plaatselijke tijd: 09:00. om te zien of er in de horoscooptekening sprake was van dreigend gevaar.

Dreigend gevaar wordt meestal veroorzaakt door de planeet Pluto dus als ik tijdens het maken van een bedrijfshoroscoop of andere zakelijke astrologische opdracht de vraag krijg waar gevaar dreigt, is Pluto de planeet die mij de eerste aanwijzingen geeft.

Hierbij is het vooral belangrijk in welk Huis hij staat en met welke andere planeten hij aspecten maakt.

Daarnaast is Uranus ook een planeet die vaak gepaard gaat met onverwacht onheil. Ook Mars is nogal van de impulsieve acties, vooral wanneer deze met het oog op de vraag in verband staat met agressie.

Horoscoop New York

Wanneer ik het echt serieus aanpak, bereken ik eerst de geboortehoroscoop van een land, stad of plaats. In het geval van New York zou ik dit gedaan hebben met behulp van de datum: 26 juli 1788. Toen werd New York namelijk  een formele staat van Amerika wat dit de ‘officiële geboortedatum’ maakt van New York.

Afbeelding: geboortehoroscoop van New York

 

Interpretatie van de Huizen

Laat ik eerst uitleggen hoe ik bij de horoscoop van een land (of specifieke plaats of stad) de Huizen interpreteer.

Huis 1

Het Eerste Huis laat zien wat belangrijk is om naar buiten uit te dragen. Waar staat het land voor.

Huis 2

Het Tweede Huis onthult de economie. Is alles in balans? Waar is tegenslag te verwachten en waar voorspoed? En… wat is nodig om alles (weer) in goede banen te leiden?

Huis 3

Het Derde Huis laat zien wat meer organisatie nodig heeft en waar meer informatie over ingewonnen dient te worden. Waar dient aandacht aan te worden besteed met betrekking tot de communicatie met het volk?

Huis 4

Het Vierde Huis staat voor de woningmarkt. Hoe is het hiermee gesteld en wat verdient eventueel extra aandacht?

Huis 5

Het Vijfde Huis staat voor sport, spel, ontspanning en entertainment. Wat doet de media, de muziekbranche, de evenementensector, het theater, de pretparken, de horeca, is het een gunstig moment voor sport?

Huis 6

Het Zesde Huis geeft de gezondheid van het land weer. Wat heeft het land nodig om ‘fit’ te blijven? Waar kan het land prima zonder en waar moet het per direct vanaf? Zijn de werkomstandigheden in de zorg en andere dienstverlenende sectoren oké, is er sprake van ‘verborgen gebreken’ of zijn er werkelijk problemen te verwachten in de vorm van bijvoorbeeld een epidemie of rampspoed?

Huis 7

Het Zevende Huis staat voor samenwerkingsverbanden. Hoe verloopt de samenwerking met andere landen? Wat gaat goed en wat heeft verbetering nodig?

Huis 8

Het Achtste Huis onthult waar nader onderzoek nodig is. Wat is er gaande in het land wat het daglicht niet kan verdragen of waar bevindt zich een nog onzichtbare dreiging van buitenaf? Waar is een algehele transformatie  te verwachten?

Huis 9

Het Negende Huis bevat informatie over eventuele internationale contacten, de regering, de politiek, het recht, wetenschappelijk onderzoek.

Huis 10

Het Tiende Huis toont de globale positie van het land. Wat is belangrijk om op te focussen of naar buiten toe de nadruk op te leggen. Wat is er al bereikt en wat kan nog bereikt worden? Waar staat het land om bekend en is dit helemaal top of is dit juist iets wat we niét moeten willen?

Huis 11

Het Elfde Huis staat voor het volk. Hoe is het gesteld met de verhoudingen onderling, dreigt er gevaar van geweld, vandalisme, wellicht een opstand of is er juist sprake van (meer) saamhorigheid?

Huis 12

Het Twaalfde Huis is het Huis van terugtrekking, stilte, stilstand en zelfreflectie, maar ook van geheimen. Wat wordt verborgen gehouden? Waar mag niet over gesproken worden en wat is beter om achter de schermen of onder de pet te houden om geen paniek te veroorzaken?

Jaarhoroscoop New York

Als ik echt alles zou willen bekijken zou ik vervolgens op basis van de geboortehoroscoop van NY een jaarhoroscoop (solaar) maken van NY. Om te achterhalen of er dat jaar gevaar te verwachten is en zo ja, op welk gebied.

Afbeelding: jaarhoroscoop (solaar) 2001 van New York.

9-11-2001 De horoscoop van New York WTC

Om het zo beknopt en eenvoudig mogelijk te houden richt ik me nu alleen even op de planeten en de Huizenverdeling op het moment van de aanslag in het WTC, op 11 september 2001 om 09:00.

Laten we beginnen met te bekijken welke Huizen relevant zijn met betrekking tot de ramp die zich op dit moment heeft voltrokken. Om de horoscoop niet al te lang(dradig) te maken zal ik alleen deze Huizen behandelen.

Een reguliere horoscoop beslaat al snel 30 A4tjes, laten we dat hier even niet doen…

De relevante Huizen met betrekking tot de situatie zijn:

Huis 6

Het Zesde Huis geeft de gezondheid van het land weer.

Huis 8

Het Achtste Huis onthult waar nader onderzoek nodig is.

Huis 11

Het Elfde Huis staat voor het volk.

Huis 12

Het Twaalfde Huis is het Huis van terugtrekking, stilte, stilstand en zelfreflectie, maar ook van geheimen.

Ik let ook op de aspecten die de planeten onderling maken. De manier waarop de planeten met elkaar in verbinding staan zegt veel over hun invloed in een horoscoop.

De aspecten zijn de geometrische hoeken waarin de planeten in verhouding staan tot elkaar.

Sommige aspecten zorgen ervoor dat bepaalde planeten goed samenwerken. Een driehoek is over het algemeen positief maar bijvoorbeeld het vierkant brengt vaak wat ongemak met zich mee…

Conjunctie (0 graden): werkt verenigend.

Sextiel (60 graden): werkt ondersteunend.

Vierkant (90 graden): geeft spanning.

Driehoek (120 graden): biedt mogelijkheden.

Inconjunctie (150 graden): veroorzaakt onbegrip.

Oppositie (180 graden): contrasteert.

Welke planeten staan in welke Huizen en wat betekent dit?

Huis 6

Het Zesde Huis geeft de gezondheid van het land weer.

Planeten in Huis 6

Geen.

Maar…

Huis 6 staat in sterrenteken Kreeft.

De maan is de heerst over sterrenteken Kreeft.

Maan staat in Huis 10, het Huis dat de globale positie van het land betreft. Wat is belangrijk om op te focussen of naar buiten toe de nadruk op te leggen. Wat is er al bereikt en wat kan nog bereikt worden? Waar staat het land om bekend en is dit helemaal top of is dit juist iets wat we niét moeten willen?

De maan als heerser van het Huis van de Zorg in deze horoscoop heerst los daarvan ook over emoties. Duidelijk, als iets vandaag wel extra aandacht behoefde was het wel de emoties van de bevolking (en de rest van de wereld), de zorg en andere dienstverlenende beroepsgroepen.

 

Huis 8

Het Achtste Huis onthult waar nader onderzoek nodig is. Wat is er gaande in het land wat het daglicht niet kan verdragen of waar bevindt zich een nog onzichtbare dreiging van buitenaf?

Planeten in Huis 8

Jupiter: Planeet van vermeerdering en uitbreiding. Jupiter in 8 staat voor erfenissen maar ook voor een opleving van spirituele of religieuze ideeën.

Pluto: Planeet van transformatie, macht, obsessie en en ja… ook dood. In combinatie met Jupiter wordt zijn invloed versterkt (want ‘vermeerdering’). Een overduidelijk gevaar dus, aangezien zowel Huis 8 als Pluto in verband staan met de dood en transformatie.

Er heerste dus onmiskenbaar gevaar in huis 8 dat in verband stond met macht, obsessie, religie, dood en transformatie!

Aspecten in Huis 8

Jupiter maakt een vierkant aspect met de zon. Als we dit aspect betrekken op onzichtbare dreiging wijst dit aspect op arrogantie, extreme trots en een opgeblazen ego. Wel geeft dit aspect extra  doorzettingsvermogen om door te gaan ondanks de aanwezige beperkingen.

Het dreigende gevaar had te maken met arrogantie, extreme trots, een opgeblazen ego en vroeg met nadruk om doorzettingsvermogen om hiermee om te kunnen gaan.

Pluto staat in oppositie met Uranus. Het aspect van een aangrijpende transformatie die in verband staat met sociale en maatschappelijke omstandigheden. Het gaat om een complete ommekeer die plotseling tot stand komt zonder dat men hier iets tegen kan doen en waarvan de oorzaak in het verleden ligt.

Huis 8 samengevat

Er heerste onmiskenbaar gevaar in huis 8 dat in verband stond met macht, obsessie, religie, dood en transformatie! Het dreigende gevaar had te maken met arrogantie, extreme trots, een opgeblazen ego en vroeg met nadruk om doorzettingsvermogen. Een aangrijpende transformatie die in verband stond met sociale en maatschappelijke omstandigheden was te verwachten. Een complete ommekeer die plotseling tot stand kwam zonder dat men hier iets tegen kon doen en waarvan de oorzaak in het verleden lag.

Je kunt je voorstellen dat als je als astroloog die dag deze boodschappen had kunnen ontcijferen, je nog niet had kunnen voorzien dat twee gekaapte vliegtuigen het WTC zouden vernietigen met alle gevolgen van dien.

Huis 11

Het Elfde Huis staat voor het volk.

Planeten in Huis 11

Zon: Ego. Zon in 11. De nadruk ligt vandaag op samenwerking. Hoewel veel mensen doorgaans graag hun eigen weg gaan is dit vandaag niet aan de orde. Samenwerken met anderen zonder de eigen idealen te verliezen is belangrijk voor zon in 11.

Aspecten in Huis 11

Zon maakt een vierkant aspect met Uranus. Dit aspect laat zien dat het volk ontdaan zal zijn. Verwarring, onverwachte negatieve gebeurtenissen als ruzie, defecten en andere onverwachte en vooral onaangename voorvallen zijn te verwachten.

Zon maakt een vierkant aspect met Jupiter. Dit aspect laat zien dat er veel zelfdiscipline nodig zal zijn en dat het gevaar dreigt dat men meer hooi op de vork krijgt dan men aankan.  Aan de andere kant geeft dit aspect extra kracht om het toch te kunnen handelen. Dit aspect brengt naast eigengereidheid ook medeleven met zich mee, twee eigenschappen die vandaag allebei voorbij zullen komen.

Huis 11 samengevat

De nadruk ligt vandaag op samenwerking. Hoewel veel mensen doorgaans graag hun eigen weg gaan is dit vandaag niet aan de orde. Samenwerken met anderen zonder de eigen idealen te verliezen is belangrijk voor zon in 11. et volk ontdaan zouden zijn. Verwarring, onverwachte negatieve gebeurtenissen als ruzie, defecten en andere onverwachte en vooral onaangename voorvallen zijn te verwachten. Er zal veel zelfdiscipline nodig zal zijn omdat het gevaar dat er dreigt groter zal zijn dan men aankan. Aan de andere kant geeft dit aspect extra kracht om het toch te kunnen handelen. Dit aspect brengt naast eigengereidheid ook medeleven met zich mee, twee eigenschappen die vandaag allebei voorbij zullen komen.

 

Huis 12

Het Twaalfde Huis is het Huis van terugtrekking, stilte, stilstand en zelfreflectie, maar ook van geheimen. Wat wordt verborgen gehouden?

Planeten in Huis 12

Geen.

Maar…

Huis 12 staat in sterrenteken Ram.

Mars is de heerser over Ram.

Mars staat in huis 9, het Huis van informatie over eventuele internationale contacten, de regering, de politiek, het recht, wetenschappelijk onderzoek.

Mars in 9 laat zien dat de regering er alles aan doet om zijn zienswijzen over te brengen op de bevolking (en de rest van de wereld). Men klimt op de barricaden om openlijk de eigen (geloofs)overtuigingen te ventileren. Hierbij dient te worden voorkomen dat men al dan niet bewust anderen iets opdringt. Iedereen is vrij om zijn eigen zienswijzen te hebben en geloof aan te hangen.

Dit is inderdaad gebeurd. Door de aanslagen in New York kwam al snel door alle uitlatingen de islamitische wereld in een zeer kwaad daglicht te staan waardoor in veel gevallen alle Moslims onterecht over één kam werden schoren.

Als heersende planeet over Huis 12, het Huis van geheimen zou Mars in 9 zomaar kunnen verklappen  dat de regering een dergelijke aanslag al vreesde of zelfs heeft zien aankomen zonder dit kenbaar te hebben gemaakt.

Was de ramp van 9-11 te voorspellen middels astrologie?

Nee. Niet de exacte gebeurtenis.

Wel kon er door astrologen uit de horoscooptekening worden opgemaakt dat er een ramp stond te gebeuren. Mits zij hiernaar gekeken hadden natuurlijk. Dit was namelijk duidelijk te zien op de horoscooptekening van 11-09 – 2001, NY.

In een horoscoop is altijd te zien op welke gebieden er wel of geen opschudding te verwachten is. Er staat alleen nooit bij vermeld waar het precies om gaat.

Hoewel ik het eigenlijk wat korter had willen houden, kan ik het niet laten om toch nog even de jaarhoroscoop uit 2001 van New York erbij te pakken. 

Hier vinden we zowel Uranus (planeet van onverwacht onheil) als Mars (planeet van actie en agressie) in het Achtste Huis (Huis van geheime dreiging, dood en transformatie)…

Dat is niet gering, maar hee, Pluto was toch de hoofdrolspeler in dreigend onheil en gevaar?

Klopt. En laat deze nu net een vierkant aspect maken met Mars en op die manier in negatieve zin alsnog direct verbonden zijn met het Achtste Huis waardoor het acute gevaar van Uranus én Mars in het Huis van onzichtbare dreiging, dood en transformatie nog eens vele malen wordt versterkt…

Als iemand een jaarhoroscoop had gemaakt voor New York, had men zich enigszins kunnen voorbereiden op een ramp, maar had men deze alsnog niet kunnen voorkomen. Simpelweg omdat in een horoscooptekening wel aangegeven wordt wat er ongeveer staat te gebeuren, maar daarentegen verdere details helaas ontbreken.

 

Wilt u ook een horoscoop maken van een land, stad of plaats maken, kunt u als houvast de beschrijvingen gebruiken in het boek:

Planeten in transit

Dit boek is gericht op personen maar met wat eigen inzicht kunt u de beschrijvingen heel goed betrekken op de gebeurtenissen in een land zoals hierboven staat beschreven.

 

Astrologie blog >HOME