Naat weet raad

In de rubriek ‘Naat weet raad’ kunnen donateurs die zich op de Spiriblogger Back Me pagina hebben aangemeld als ‘superfan’ – naast het feit dat zij kunnen meebeslissen over de blogonderwerpen – eens per zes maanden een persoonlijke vraag indienen die ik in een blog (op uw verzoek al dan niet anoniem) zal behandelen.

Het kan gaan om een vraag over iets wat u heeft meegemaakt en niet kunt verklaren, een droom die u graag wilt laten duiden of een vraag over de liefde, uw financiën, werk of welzijn die ik door middel van tarot of astrologie zal beantwoorden. Let wel, ik gebruik deze spirituele hulpmiddelen op psychologische wijze en niet op een paranormale manier.

Hierbij zal ik foto’s plaatsen van de tarotkaarten die ik voor u trek of de astrologische tekening (radix) die ik voor u maak, zodat andere lezers die zich met deze materie bezighouden kunnen zien hoe ik een en ander interpreteer zodat zij er wellicht iets van kunnen leren of zich erdoor kunnen laten inspireren.

Wilt u ook spiribacker worden? >HIER vind u meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Na het sluiten van de VIP Tarot Salon die ik helaas niet meer kon combineren met mijn werk voor de media, leek deze rubriek mij een fijn alternatief. Ik hoop dat u hier ook zo over denkt.

Onder het kopje ‘Inhoud’ vindt u de vragen die tot nu toe in ‘Naat weet raad’ zijn behandeld.

Uw eigen vraag kunt u insturen via het contactformulier of via email: info@nathalie-kriek.nl

Spiriblogger >HOME

No posts found