Chinese astrologie, de elementen

Chinese astrologie, de elementen. De Chinezen geloven dat  vijf elementen de basis zijn voor alles wat er in het heelal aanwezig is te weten: Hout – Vuur- Metaal – Water – Aarde. Bij ons in het westen hoort daar nog Lucht bij maar volgens de Chinezen is het overbodig om dit element bij bovenstaand rijtje te voegen omdat er immers ‘Chi’ is, de altijd en overal in en om aanwezige levensenergie.

De elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water worden gekoppeld aan jaren, maanden, uren en zelfs dagen en bezitten specifieke eigenschappen. Ieder dier (er zijn er in totaal twaalf; de Rat, de Os, de Tijger, het Konijn, de Draak, de Slang, het Paard, het Schaap, de aap, de Haan, de Hond, het Varken) uit de Chinese dierenriem wordt dan ook nog eens gekoppeld aan een element. Zo zijn er dus Hout- tekens, Vuur-tekens, Metaal-tekens en Water-tekens, maar ook jaren, uren, maanden en zelfs dagen!

Er zijn geen Aarde-tekens! Wel Aarde-jaren!

Sommige elementen passen heel goed bij elkaar omdat ze elkaar stimuleren maar er zijn ook elementen die elkaar juist tegenwerken, bijvoorbeeld elementen die andere elementen domineren.

Om beter te leren onthouden welke elementen nu wel of niet goed samengaan in een horoscoop zal het onderstaande ezelsbruggetje je helpen te begrijpen en onthouden welke elementen er een gunstige of juist ongunstige uitwerking op elkaar hebben.

 

Stimulerende elementen

Elementen die goed samen gaan.

 

Metaal – Water  (Metalen emmers dragen en vervoeren water)

Water –  Hout  (Water doet bomen groeien)

Hout –  Vuur  (Hout doet vuur branden)

Vuur – Aarde (Vuur verandert hout in as wat een grondstof is voor aarde)

Aarde – Metaal. (Aarde creëert diep onder de grond metaal)

 

Dominerende elementen

Elementen die andere elementen tegenwerken.

 

Vuur – Metaal (Vuur smelt metaal)

Water – Vuur   (Water blust vuur)

Aarde – Water (Aarde maakt modder van water)

Hout –  Aarde   (De wortels van bomen scheuren het aarde-oppervlak)

Metaal – Hout  (Metalen bijlen hakken bomen om)

 

Er zijn geen zwakke of sterke elementen, omdat ze altijd afhankelijk van elkaar zijn. Het ene element wordt gedomineerd door een ander element maar domineert op zijn beurt zelf ook weer een ander element, terwijl hij zelf ook weer een ander element voedt en wordt gevoed door weer een ander element.

 

Voeding en vernietiging

De combinaties in een notendop

 

Vuur: wordt gevoed door hout, voedt aarde, smelt metaal en wordt geblust door water.

Aarde: wordt gevoed door vuur, voedt metaal, verbruikt water, wordt opgebroken door hout.

Metaal: wordt gevoed door aarde, vervoert water, vernietigt hout en wordt gesmolten door vuur.

Water: wordt vervoerd door metaal, voedt hout, blust vuur en wordt vertroebeld door aarde.

Hout: wordt gevoed door water, voedt vuur, neemt van aarde en wordt vernietigt door metaal.

 

Metaal

 • wordt gedomineerd door vuur
 • heeft geen problemen met metaal
 • is dominant over hout
 • wordt gestimuleerd door aarde
 • stimuleert water

 

Water

 • wordt gedomineerd door aarde
 • heeft geen problemen met water
 • is dominant over vuur
 • wordt gestimuleerd door metaal
 • stimuleert hout

 

Hout

 • wordt gedomineerd door metaal
 • heeft geen problemen met hout
 • is dominant over aarde
 • wordt gestimuleerd door water
 • stimuleert vuur

 

Vuur

 • wordt gedomineerd door water
 • heeft geen problemen met vuur
 • is dominant over metaal
 • wordt gestimuleerd door hout
 • stimuleert aarde

 

Aarde

 • wordt gedomineerd door hout
 • heeft geen problemen met aarde
 • is dominant over water
 • wordt gestimuleerd door vuur
 • stimuleert metaal

De elementen en de Chinese dierenriem

De dierenriem en zijn elementen

 

Metaal-tekens           Aap           Haan           Hond
Water-tekens          Varken            Rat             Os
Hout-tekens          Tijger          Konijn           Draak
Vuur-tekens          Slang           Paard           Schaap

 

 

Aarde: niet gerelateerd aan de dierenriem, enkel aan de (geboorte)jaren!

 

Een Rat kan dus wel een aarde-type zijn omdat hij bij voorbeeld in een aarde-jaar is geboren, maar zal altijd een water-dier blijven! De elementen die zijn gekoppeld aan de dierenriem staan vast.

 

Bovenstaand ezelsbruggetje in aanmerking genomen, kun je dus nu al in één oogopslag zien dat een Aap (Metaal-teken) dus de eigenschappen van een Tijger (Hout-teken) zal proberen te domineren, omdat in het lijstje staat dat metaal hout kan omkappen en dus domineert.

De Aap zal hier geen moeite mee hebben maar de Tijger des te meer.

De Tijger (Hout-teken) zou beter samen gaan met een Varken (Water-teken) die het hout van de Tijger juist voedt in plaats van om kapt zoals de Aap dat vermoedelijk zou doen. Omgekeerd zal de Tijger (Hout) het water van het Varken niet tegenwerken.

 

Dit is ook goed te zien in de dierenriem die altijd op onderstaande manier in een cirkel wordt weergegeven. De dieren-tekens die lijnrecht tegenover elkaar staan zullen elkaar tegenwerken.

 

Bovenstaande tekst is eerder verschenen in het boek Chinese astrologie als levenswijze. Het boek is inmiddels uitverkocht, maar mogelijk nog tweedehands te bestellen via onderstaande link.

Chinese astrologie als levenswijze

 

Het wekelijkse ‘Spiriblog’ wordt mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties en incidentele giften via Back Me.

 

Chinese astrologie blog >HOME