Chinese astrologie, een karakteranalyse maken met de elementen

Als je het leuk vindt om de elementen toe te passen op jouw persoonlijke berekeningen, kun je gebruik maken van het onderstaande schema.

Schrijf op papier jouw eigen jaar, uur, en maand-dier  onder elkaar.

Achter ieder dier schrijf je nu de bijbehorende trefwoorden. (De cursief gedrukte woorden onder het betreffende dieren-teken)

Indien je in het schema hieronder ziet dat jouw uur-dier bij voorbeeld ook aanwezig is in jouw jaar-dier, schrijf je de cursief gedrukte trefwoorden die bij jouw uur-dier horen, ook achter de trefwoorden die bij jouw jaar-dier horen.

 

Op deze manier heb je alvast een goed overzicht over wat jouw uiterlijk gedrag, je innerlijk wezen en je relationeel gedrag is. Later kun je dan alle complete bijbehorende omschrijvingen (jaar-dier, uur-dier, maand-dier) lezen voor extra duidelijkheid.

 

 

 

 Jaar :             Uur:                Maand:                      Conclusie:

 

Metaal          Metaal              Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal).

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier(metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld en ook niet binnen zijn relaties.

(Tenzij jaar en uur-dier of uur en maand-dier hetzelfde zijn!)

 

Metaal          Metaal              Water   > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier(metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk niet aan  de buitenwereld.

(Tenzij uur en jaar-dier hetzelfde zijn!) In

relaties gedraagt hij zich als zijn uur-dier..

 

Metaal          Metaal              Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier(metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier(metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout) maar ook

als zijn jaar en uur-dier!

Deze persoon toont zijn innerlijk niet aan  de

buitenwereld. (Tenzij jaar en ur-dier hetzelfde zijn)In relaties

gedraagt hij zich als zijn maand-dier.(hout) maar ook als

zijn jaar en uur-dier.

Zijn jaar en uur-dier zijn beiden dominant over zijn

maand-dier (hout) en zijn dus ook aanwezig in zijn relationeel

gedrag.

 

 

 

 

 

Metaal          Metaal              Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk niet aan  de

buitenwereld.(Tenzij uur en jaar-dier hetzelfde zijn!) In relaties

gedraagt hij zich als zijn maand- dier. Zijn maand-dier (vuur) is]

dominant over zijn jaar en uur-dier

en is dus ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag en innerlijk wezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaal          Water                Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier.(metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier. (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier.(metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen  niet naar de

buitenwereld en  ook niet binnen zijn relaties.

 

 

 

Metaal          Water                Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk niet naar de buitenwereld,

en ook niet binnen zijn relaties.(Tenzij uur en maand-dier het

zelfde zijn!)

 

 

 

 

 

 

Metaal          Water                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout) maar

ook als zijn jaar-dier (metaal). Zijn jaar-dier (metaal) is dominant

over zijn maand-dier (hout) en is  dus

ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet naar de

buitenwereld, en ook niet binnen zijn relaties.

 

 

 

 

Metaal          Water                Vuur >  Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal) maar ook als zijn

maand-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur) Maar ook als

zijn uur-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet naar de

buitenwereld  maar wel  binnen zijn relaties.

Zijn maand-dier (vuur)  is dominant over zijn jaar-dier(metaal)

en is dus ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Zijn uur-dier (water) is dominant over zijn maand-dier (vuur)

en is dus ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

 

 

 

Metaal           Hout                 Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

maar ook als zijn jaar-dier (metaal) en maand-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld en ook niet binnen zijn relaties.

Zijn jaar-dier(metaal) en zijn maand-dier(metaal) zijn beiden

dominant over zijn uur-dier(hout)

De eigenschappen van zijn jaar en maand-dier zijn dus ook

aanwezig in zijn innerlijk wezen.

 

 

 

Metaal         Hout              Water>   Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout) maar ook als zijn

jaar-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld,

En ook niet binnen zijn relaties.

Zijn jaar-dier(metaal) is dominant over zijn uur-dier(hout)

en is dus ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

 

 

 

 

 

Metaal         Hout              Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout) maar ook als zijn

jaar-dier(metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout) maar ook als zijn

jaar-dier.(metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld,

en ook niet binnen zijn relaties (tenzij uur en maand-dier hetzelfde

zijn!).

Zijn jaar-dier(metaal) is dominant over zijn uur-dier(hout) en over

zijn maand-dier (hout) en is dus ook aanwezig  in zijn innerlijk

wezen en in zijn relationeel gedrag.

 

 

 

 

Metaal         Hout              Vuur  >  Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

Maar ook als zijn maand-dier (vuur)

Innerlijk wezen Als zijn uur-dier (hout)

Maar ook als zijn jaar-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon uit zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld en

ook niet binnen zijn relaties.

Zijn jaar-dier (metaal) is dominant over zijn uur-dier (hout) en is

dus ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

Zijn maand-dier(vuur) is dominant over zijn jaar-dier (metaal) en is

dus ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

 

 

Metaal         Vuur               Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

maar ook als zijn uur-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal),

maar ook als zijn uur-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld.

Zijn uur-dier (vuur) is dominant over zijn jaar-dier(metaal) en

zijn maand-dier (metaal) en is dus ook aanwezig in zijn

uiterlijk gedrag en zijn relationeel gedrag.

 

 

 

 

 

 

Metaal         Vuur               Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

maar ook als zijn uur-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld,

maar niet binnen zijn relaties.

Zijn uur-dier (vuur) is dominant over zijn jaar-dier (metaal)

en is dus ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

 

 

Metaal         Vuur                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)\

maar ook als zijn uur-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout) maar ook als zijn

jaar-dier(metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld,

maar niet binnen zijn relaties.

Zijn uur-dier (vuur) is dominant over zijn jaar-dier (metaal)

en is dus ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Zijn jaar-dier (metaal) is dominant over zijn maand-dier(hout)

en is dus ook aanwezig in zijn relationeel gedrag

 

 

 

Metaal         Vuur               Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (metaal)

maar ook als zijn uur-dier (vuur) en ook als zijn maand-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier(vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld.

Maar niet binnen zijn relaties.(tenzij uur en maand-dier hetzelfde

zijn!)

Zijn uur-dier(vuur) en maand-dier(vuur) zijn dominant over zijn

jaar-dier (metaal) en zijn dus ook beiden aanwezig in zijn uiterlijk

gedrag.

 

 

 

 

Water          Metaal              Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Deze persoon uit zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld.

En ook niet binnen zijn relaties (tenzij maand en uur-dier \

hetzelfde zijn!)

Aangezien zijn jaar-dier (water) wordt gevoed door het metaal

van zijn uur en maand-dier, vertoont dit persoon veel gedrag

van zijn jaar-dier naar buiten toe

 

Water        Metaal              Water >     Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld.

Zijn uur-dier(metaal) voedt zijn maand en jaar-dier, waardoor

dit persoon veel van zijn jaar-dier gedrag naar buiten toont en

veel van zijn maand-dier gedrag binnen zijn relaties.

 

Water         Metaal              Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout) maar ook als zijn

uur-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

maar wel binnen  zijn relaties. Aangezien zijn uur-dier (metaal)

zijn maand-dier (hout) domineert, zal deze ook aanwezig zijn

in zijn relationeel gedrag.

 

 

 

 

 

Water          Metaal              Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Maar ook als zijn maand-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur) maar ook als zijn

jaar-dier(water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties. Aangezien zijn jaar-dier (water)

zijn maand-dier (vuur) domineert, is deze ook aanwezig in zijn

relationeel gedrag. Aangezien zijn maand-dier (vuur)

zijn uur-dier (metaal) domineert, is deze ook aanwezig in zijn

innerlijk wezen.

 

 

Water          Water                Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier(water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij uur-dier en jaar-dier hetzelfde zijn!) en ook niet

binnen zijn relaties.

 

Water         Water                Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties. (Tenzij uur-dier en maand-dier

hetzelfde zijn, of als jaar-dier en uur-dier hetzelfde zijn!)

 

Water          Water                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij jaar en uur-dier hetzelfde zijn) en ook niet binnen

zijn relaties.

 

Water         Water                Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier(vuur)

Maar ook als zijn jaar-dier (water) en uur-dier (water)

Deze persoon uit zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld (tenzij uur en jaar-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen wel binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier(water) en jaar-dier (water) zijn

maand-dier (vuur) domineren, zullen deze ook aanwezig zijn

in zijn relationeel gedrag.

 

Water          Hout                 Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Maar ook als zijn maand-dier.(metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties. Aangezien zijn maand-dier(metaal)

zijn uur-dier (hout) domineert, is deze ook aanwezig in zijn

innerlijk wezen.

 

 

Water        Hout              Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan  de

buitenwereld en ook niet binnen zijn relaties.

 

 

Water         Hout              Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld en ook niet binnen zijn relaties.

(Tenzij maand en uur-dier hetzelfde zijn!)

 

Water         Hout              Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties.

 

 

Water         Vuur               Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Maar ook als zijn uur-dier (vuur)

deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan

de buitenwereld, maar wel binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (vuur) zijn maand-dier (metaal)

domineert, zal deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

Water         Vuur               Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Maar ook als zijn jaar-dier (water) en maand-dier(water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld en ook niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn jaar-dier (water) en maand-dier(water)

zijn uur-dier (vuur) domineren, zullen deze ook aanwezig zijn

in zijn innerlijk wezen.

 

 

Water         Vuur                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Maar ook als zijn jaar-dier.

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld en ook niet binnen zijn  relaties.

Aangezien zijn jaar-dier zijn uur-dier domineert,

zal deze ook aanwezig zijn innerlijk wezen.

 

Water         Vuur               Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (water)

innerlijk wezen : Als zijn uur-dier (vuur)

Maar ook als zijn jaar-dier.(water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Maar ook als zijn jaar-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld en

ook niet binnen zijn relaties. (Tenzij uur en maand-dier hetzelfde

zijn!)

Aangezien zijn jaar-dier(water) zijn uur-dier (vuur) domineert,

zal deze ook aanwezig zijn in zijn innerlijk wezen

Aangezien zijn  jaar-dier (water) ook zijn maand-dier (vuur)

domineert, zal  deze ook aanwezig zijn in zijn relationeel gedrag..

 

 

Hout         Metaal              Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Maar ook als zijn uur en maand-dier.

Innerlijk gedrag: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld.

Aangezien zijn uur-dier(metaal) zijn jaar-dier(hout) domineert is

deze ook  aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Aangezien zijn maand-dier (metaal) zijn jaar-dier (hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

Hout         Metaal              Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

 

Maar ook als zijn uur-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan

de buitenwereld, maar niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (metaal) zijn jaar-dier (hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

 

 

 

 

 

 

Hout          Metaal              Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Maar ook als zijn uur-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Maar ook als zijn uur-dier(metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen zowel

aan de buitenwereld als binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (metaal) zijn jaar-dier(hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Aangezien zijn uur-dier (metaal) zijn maand-dier (hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

 

 

 

 

Hout          Metaal              Vuur >  Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Maar ook als zijn uur-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Maar ook als zijn maand-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen wel aan de buitenwereld

maar niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (metaal) zijn jaar-dier (hout) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Aangezien zijn maand-dier (vuur) zijn uur-dier (metaal)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

 

 

Hout          Water                Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Maar ook als zijn maand-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn maand-dier(metaal)  zijn jaar-dier (hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

 

Hout          Water                Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (Hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld.

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties

(tenzij uur en maand-dier hetzelfde zijn!)

 

 

 

Hout         Water                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties.

 

 

Hout         Water                Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Maar ook als zijn uur-dier (water)

deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld,

maar wel binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (water) zijn maand-dier (vuur) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

Hout           Hout                 Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Maar ook als zijn maand-dier (metaal)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Maar ook als zijn maand-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij zijn jaar en uur-dier hetzelfde zijn!)

Aangezien zijn maand-dier (metaal) zijn jaar-dier (hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Aangezien zijn maand-dier (metaal) zijn uur-dier(hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

 

 

Hout         Hout              Water > Uiterlijk gedrag : Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon uit zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij jaar en uur-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties.

 

Hout         Hout              Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij uur en jaar-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties

(tenzij uur en maand-dier hetzelfde zijn!)

 

Hout        Hout              Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij uur en jaar-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties.

 

 

Hout        Vuur               Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Maar ook als zijn uur-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

maar wel binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (vuur) zijn maand-dier (metaal)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

Hout         Vuur               Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Maar ook als zijn maand-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

maar wel binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (vuur) zijn maand-dier (water)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

 

Hout        Vuur                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier ( vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld en

ook niet binnen zijn relaties.

 

Hout       Vuur               Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (hout)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld.

Deze persoon toont zijn innerljk wezen niet binnen zijn relaties

(tenzij uur en maand-dier hetzelfde zijn!)

 

 

 

Vuur         Metaal              Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen : Als zijn uur-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen relaties

(tenzij uur en maand-dier hetzelfde zijn!)

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn uur-dier (metaal) domineert

is deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn maand-dier (metaal)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

 

Vuur          Metaal              Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Maar ook als zijn maand-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld en

ook niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn uur-dier (metaal) domineert, is

deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

Aangezien zijn maand-dier 9water) zijn jaar-dier (vuur) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

 

 

 

 

Vuur         Metaal              Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Maar ook als zijn uur-dier (metaal)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de

buitenwereld, maar wel binnen zijn relaties.

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn uur-dier(metaal)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

Aangezien zijn uur-dier 9metaal) zijn maand-dier (hout)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

 

Vuur          Metaal              Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier (vuur)

En ook als zijn maand-dier! (vuur)

Relationeel gedrag : Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld en

ook niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn uur-dier (metaal) domineert

is deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

Aangezien zijn maand-dier (vuur) zijn uur-dier(metaal) domineert

is deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

 

 

 

Vuur         Water                Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Maar ook als zijn uur-dier (water)

Innerlijk wezen : Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld.

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn maand-dier (metaal)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

Aangezien zijn uur-dier (water) zijn jaar-dier (vuur) domineert

is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

 

 

 

Vuur         Water                Water > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Maar ook als zijn uur-dier

En ook als zijn maand-dier!(water)

                                                        Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld.

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties

(tenzij zijn uur en maand-dier hetzelfde zijn!)

Aangezien zijn uur-dier (water) zijn jaar-dier (vuur) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Aangezien zijn maand-dier (water) zijn jaar-dier ( vuur) domineert

is deze ook aanwezig in zijn uiterljk gedrag.

 

 

Vuur          Water                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier ( vuur)

Maar ook als zijn uur-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zij uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen ook aan de buitenwereld.

Aangezien zijn uur-dier (water) zijn jaar-dier (vuur) domineert, is

deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

 

 

 

Vuur         Water                Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Maar ook als zijn uur-dier (water)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Maar ook als zijn uur-dier (water)

deze persoon toont zijn innerlijk wezen zowel aan de buitenwereld

als binnen zijn relaties.

Aangezien zijn uur-dier (water) zijn jaar-dier (vuur) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Aangezien zijn uur-dier (water) zijn maand-dier (vuur) domineert,

is deze ook in zijn relationeel gedrag aanwezig.

 

Vuur         Hout                 Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier( vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Maar ook als zijn maand-dier (metaal)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier(vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn maand-dier (metaal)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

Aangezien zijn maand-dier (metaal) zijn uur-dier (hout)

domineert, is deze ook in zijn innerlijk wezen aanwezig.

 

 

 

 

 

Vuur        Hout              Water  > Uiterlijk  gedrag:  Als zijn jaar-dier (vuur)

Maar ook als zijn maand-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld en

ook niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn maand-dier (water) zijn jaar-dier (vuur) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag

 

 

 

 

Vuur        Hout              Hout >  Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld en

ook niet binnen zijn relaties (tenzij maand en uur-dier hetzelfde zijn!)

 

Vuur      Hout              Vuur > Uiterlijk gedrag:  Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen : Als zijn uur-dier (hout)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

en ook niet binnen zijn relaties.

 

 

Vuur       Vuur               Metaal > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (metaal)

Maar ook als zijn jaar-dier (vuur)

En ook als zijn uur-dier! (metaal)

                                                     Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij zijn jaar en uur-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen wel binnen zijn relaties.

Aangezien zijn jaar-dier (vuur) zijn maand-dier 9metaal)

domineert, is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

Aangezien zijn uur-dier (vuur) zijn maand-dier domineert,

is deze ook aanwezig in zijn relationeel gedrag.

 

 

 

Vuur         Vuur               Water > Uiterlijk gedrag : Als zijn jaar-dier (vuur)

Maar ook als zijn maand-dier (water)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Maar ook als zijn maand-dier (water)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij uur en jaar-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties.

Aangezien zijn maand-dier (water) zijn jaar-dier (vuur) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn uiterlijk gedrag.

Aangezien zijn maand-dier (water) zijn uur-dier (vuur) domineert,

is deze ook aanwezig in zijn innerlijk wezen.

 

Vuur        Vuur                Hout > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (hout)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij jaar en uur-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties.

 

Vuur        Vuur               Vuur > Uiterlijk gedrag: Als zijn jaar-dier (vuur)

Innerlijk wezen: Als zijn uur-dier (vuur)

Relationeel gedrag: Als zijn maand-dier (vuur)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet aan de buitenwereld

(tenzij jaar en uur-dier hetzelfde zijn!)

Deze persoon toont zijn innerlijk wezen niet binnen zijn relaties

(tenzij uur en maand-dier hetzelfde zijn!)