Chinese astrologie, maanddieren

De maan-dieren laten zien hoe wij ons gedragen in onze relaties.

In veel boeken lees je dat de Rat vanuit relationeel oogpunt niet bij het Paard zou passen, maar ik vind dat persoonlijk wat te kort door de bocht.

Het hangt van zoveel andere factoren af of twee mensen goed bij elkaar passen, en dit wordt dan ook in dit hoofdstuk besproken. Het is waarschijnlijk een stuk minder ingewikkeld dan je misschien dacht!

Even een voorbeeld:

Iemand die in het jaar van de Rat is geboren en iemand die geboren is in een Paard-jaar worden verliefd op elkaar.

Volgens veel theorieën die te vinden zijn in boeken over Chinese astrologie zou deze relatie bij voorbaat al gedoemd zijn te mislukken omdat Paard en Rat in de dierenriem lijnrecht tegenover elkaar staan en hun eigenschappen niet goed bij elkaar zouden passen.

Maar…stel dat de Rat als maan-dier Draak heeft, en het Paard als maan-dier Slang, dan ziet deze relatie er al heel anders uit! De maan-dieren zijn immers verantwoordelijk voor het gedrag binnen relaties, en deze dieren, Draak en Slang passen juist uitermate goed bij elkaar! Misschien dat hun Rat en Paard-eigenschappen best wel eens zouden kunnen botsen, maar gezien hun perfect matchende  maan-dieren zullen ze hier zeker altijd weer op kunnen lossen.

In dit hoofdstuk wordt het gedrag van de maan-dieren en hun invloed op relaties uitgelegd.

 

Let op:

Aangezien de Chinese maanden telkens op een andere datum van start gaan bestaat er een officiële Chinese (zonne-)maanden tabel (zie onder het hoofdstuk: ‘Belangrijke tabellen’) om je exacte maand-dier vast te stellen.

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat mijn ervaring geleerd heeft dat het aanhouden van de westerse maanden (dus gewoon van de eerste tot en met de laatste dag van de maand) naar mijn mening  de meest betrouwbare resultaten oplevert.

Persoonlijk houd ik me dan ook niet aan de exacte Chinese (zonne-)maanden tabel die het begin en eind van de Chinese maanden weergeeft. De Chinese (zonne-) maanden tabel loopt namelijk parallel aan de westerse, met als enige verschil dat iedere maand   halverwege een westers teken van de dierenriem begint en ook halverwege de volgende eindigt. Ik zie zelf de noodzaak daar niet van in, maar dit is geheel persoonlijk. Wie het precies volgens de Chinese traditie wil doen wil ik toch de mogelijkheid bieden zijn exacte Chinese maand-dier achterin dit boek opzoeken in de maanden-tabel onder het hoofdstuk: ‘Belangrijke tabellen’ Je kunt dan zelf bepalen welke beschrijving beter bij je past. (Dit geldt vooral voor degenen die aan het begin van een maand jarig zijn. Na de 9e van een maand is er geen verschil meer tussen de Chinese maand-kalender en de westerse waar het je maand-dier betreft.)

Nogmaals: Ikzelf maak liever gebruik van onderstaande westerse tabel.

 

 1. Ik houd tijdens het maken van mijn berekeningen wel rekening met de Chinese maan-kalender, die aangeeft op welke datum het nieuwe (Chinese) jaar in gaat!

 

 

 

 

 

Maanden-tabel

 

Januari Os Water-maand
Februari Tijger Hout-maand
Maart Konijn Hout-maand
April Draak Hout-maand
Mei Slang Vuur-maand
Juni Paard Vuur-maand
Juli Schaap Vuur-maand
Augustus Aap Metaal-maand
September Haan Metaal-maand
Oktober Hond Metaal-maand
November Varken Water-maand
December Rat Water-maand

 

 

 

 

 

De Rat  (12e maand, December)

De Rat (Yang, water): Ambitieus, vindingrijk, intelligent, ijverig,ongeduldig, vriendelijk,geestig, communicatief, intuïtief, sociaal, gevoelig, snel van begrip, scherpzinnig, wilskrachtig, snel verveeld

 

Personen die in de maand van de Rat zijn geboren zullen niet verlegen zitten om bewonderaars.  Ratten worden vaak zeer aantrekkelijk gevonden, maar hebben soms moeite met het blootgeven van hun diepere gevoelens waardoor ze soms wat killer en afstandelijker over kunnen komen dan hun bedoeling is. De Rat is vooral in het begin van een relatie erg op zijn hoede en zal alles van zijn nieuwe partner te weten willen komen. Wat een eerste vereiste is bij het vinden van de ware voor de Rat is trouw. De Rat eist absolute trouw van zijn partner. Hij wil er honderd procent zeker van zijn dat hij de enige echte ware is voor zijn geliefde.

Ratten willen over het algemeen graag en veel kinderen om lief te hebben en te verzorgen. Daarentegen heeft hij ook ruimte nodig voor zichzelf, want een Rat zit nooit zonder plannen en is dikwijls met (te) veel dingen tegelijk bezig. Toch zal de Rat zelden de zorg van zijn kinderen aan anderen overlaten, hij zal zijn carrière zoveel mogelijk aanpassen om op tijd voor de kinderen thuis te zijn.  Ratten gaan ook vaak te laat naar bed omdat wanneer ze een goed idee hebben, al dient deze zich midden in de nacht aan, ze niet zullen rusten voor ze dit nieuwe plan hebben uitgewerkt. Dit uitwerken van nieuwe plannen kan variëren van meubels verschuiven om 03.00 in de ochtend tot de keukenvloer dweilen in het holst van de nacht. Ratten drijven hun partner vaak tot wanhoop met hun hamster-manie. Niets kan de Rat weggooien. Overal kleven herinneringen aan met als gevolg dat het Rattenhuis vaak propvol met rommel staat dat door niemand wordt gebruikt.  Ratten zijn soms ongeduldig en egocentrisch, maar absoluut zorgzaam en trouw.

 

Tips voor de Rat:

 

 • – Probeer wat meer innerlijke rust te vinden. Je hoeft niet altijd op zoek te gaan naar iets nieuws. Leer ook tevreden te zijn met wat je hebt.
 • – Wees trots op wie en wat je bent, en geloof in dat wat je kunt. Alleen met een flinke dosis zelfvertrouwen kun je je ideeën goed op anderen overbrengen en deze uitwerken tot een succes.
 • – Richt je op één ding tegelijk. Ratten hebben de neiging te veel met van alles tegelijk bezig te zijn waardoor ze een makkelijke prooi zijn voor het monster dat ‘stress’ heet.
 • – Leer je iets meer open te stellen naar anderen. De Rat is zeer communicatief ingesteld, maar praat zelden over zichzelf, over dat wat hem werkelijk bezig houdt. Hij lost de dingen liever zelf op, maar soms kan advies vragen aan iemand anders alleen maar in je voordeel werken.
 • – De Rat kan goed sparen, maar heeft soms ook de neiging alles ineens weer uit te geven. Dat is jammer. Op die manier zal hij nooit de rijkdom vergaren die hij zou kunnen hebben.

 

 

 

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Rat is een Water-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Metaal-tekens als Aap, Haan, Hond. Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Ratten-gedrag vertonen in je relaties. Zeker ook als je Vuur-dieren in je horoscoop hebt als Paard, Slang of Schaap, aangezien water vuur domineert. Ook als je de Rat als jaar of uur-dier hebt wordt het Ratten-gedrag binnen relaties versterkt. Personen met de Rat als maan-dier gaan goed samen met personen die als maan-dier Aap, Os of Draak hebben. Met Paarden  kunnen ze minder goed overweg. Beide dieren-tekens nemen geen blad voor de mond en dat kan enorm gaan botsen.

 

 

 

De Os: 1e maand. ( Januari)

De Os (Yin, water) : Nogal terughoudend,introvert, passief, bedachtzaam, emotioneel stabiel,geduldig, betrouwbaar, wilskrachtig, doelgericht, traag, conservatief, loyaal, eerlijk, mopperkont

 

Misschien zou je verwachten dat de eerste maand van het jaar gerelateerd zou zijn aan het eerste dier van de dierenriem; de Rat.  Maar omdat de maand van de Rat gemiddeld begint in december en voortduurt tot in januari en dus het Chinese nieuwjaar pas begint in de Os maand die daar achteraan komt, rekenen de Chinezen de Os als het dier van de eerste nieuwe maand in het nieuwe jaar. Deze maand wordt in China dan ook niet ‘januari’ genoemd, maar ‘eerste maand’.

Personen die in de Os-maand zijn geboren vertonen in hun relaties dan ook Ossen-gedrag. De Os is in zijn relaties doorgaans erg trouw.  Hij wordt niet snel verliefd, en is op gebied van de liefde dan ook vaak een laatbloeier, maar als de Os verliefd wordt is het ook echt goed raak en vaak voor het leven. Ossen  hebben veel geduld en zullen zich niet snel op de kast laten jagen, maar vergis je niet, ook de meest  geduldige en goedmoedige Os heeft horens en is natuurlijk bere-sterk!  Als zijn partner maar lang genoeg door gaat met ruzie maken wordt de dolle stier in hem zeker ontwaakt! Normen en waarden zijn voor hem wel heel belangrijk. De Os is doorgaans nogal een binnenvetter en kropt eventuele problemen of gevoelens van ongenoegen vaak heel lang op, zodat zijn partner het uiteindelijk werkelijk uit hem moet ’trekken’ wanneer deze merkt dat er iets is wat de starre Os dwars zit. Ook hoeft men geen kadootjes of onverwachte bossen bloemen te verwachten van de Os, want daar doet hij niet aan. Attent is een eigenschap die hij nu eenmaal niet bezit. Wanneer een relatie wordt verbroken zal de Os hier veel en lang verdriet van hebben. Sommige Ossen sluiten zich na een relatie-breuk zo af voor de liefde, uit angst nog eens gekwetst te raken, dat een nieuwe relatie er soms helemaal niet meer inzit.

 

Tips voor de Os:

 

 • – Probeer je wat meer open te stellen naar anderen, zeker binnen persoonlijke relaties kan de geslotenheid van de Os hem parten spelen. De zwijgzaamheid van de Os maakt hem moeilijk benaderbaar en ontoegankelijk voor de mensen die hem willen leren kennen of die werkelijk om hem geven. Niet iedereen zal het geduld kunnen opbrengen om iedere keer weer een conversatie op gang proberen te brengen.
 • – De Os is een harde werker, maar soms werkt hij echt te veel en te hard zonder zich daarna te kunnen ontspannen. Dit kan niet alleen op den duur zijn gezondheid schaden, maar ook zijn sociale leven. (of relatie)
 • – De Os is behoorlijk conservatief van aard. Daarin is hij nogal koppig en onbuigzaam; veranderingen zijn niet aan hem besteed. Toch zou hij er goed aan doen wanneer hij zou proberen om meer open te staan voor vernieuwing. Het kan zeker ook in zijn voordeel werken wanneer hij de tijd zou nemen om aan bepaalde nieuwe dingen te wennen of zo nu en dan een risico zou durven nemen. De Os is zo ijverig en wilskrachtig, dat juist zijn conservatieve houding hem tegen kan werken in zijn verdere ontwikkeling, zowel binnen relaties als op het werk.

 

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Os is een Water-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Metaal-tekens als Aap, Haan, Hond. Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Ossen-gedrag vertonen in je relaties. Zeker ook als je Vuur-dieren in je horoscoop hebt als Paard, Slang of Schaap, aangezien water vuur domineert. Ook als je de Os als jaar of uurdier hebt wordt het Ossen-gedrag binnen relaties versterkt. Personen met de Os als maan-dier gaan goed samen met personen die als maan-dier Haan, Rat of Slang hebben. Met Schapen kunnen ze minder goed overweg. Schapen zijn nogal wispelturig van aard en daar kan de Os slecht tegen. De koppigheid van de Os drijft op zijn beurt het Schaap weer tot wanhoop.

 

 

 • De Tijger: 2e maand (Februari)

De Tijger (Yang, hout): Hartstochtelijk, zelfverzekerd, extravert, impulsief, actief, egocentrisch, moedig, gehaast, roekeloos, rechtschapen, arrogant.

 

 

 

Personen die in de maand van de Tijger zijn geboren zijn vaak nogal vurige minnaars. Ze kunnen nogal dominant en opdringerig zijn en hebben vaak last van jaloezie wanneer ze ook maar het vermoeden hebben dat hun partner naar een ander kijkt of met een aantrekkelijk persoon in gesprek is. Tijgers trouwen meestal op vrij jonge leeftijd omdat ze het belangrijk vinden iemand te hebben die er voor ze is. Niet zelden loopt het huwelijk mis omdat de Tijger achteraf niet genoeg tijd heeft genomen om zijn partner beter te leren kennen. Wanneer de partner van de Tijger een wat minder actieve levensstijl heeft wordt deze door de bruisende Tijger al snel ‘saai’ gevonden en wordt het tijd voor een nieuwe partner. Vanwege zijn impulsieve karakter kan de Tijger in het vervolg beter eerst nadenken eer hij zich opnieuw aan iemand bindt. Toch als hij zijn partner gevonden heeft is de Tijger  toegewijd en liefdevol. Trouw is een eigenschap die de Tijger niet bezit. Hoewel hij absolute trouw van zijn partner eist, moet een door hem gemaakt slippertje wel door de vingers worden gezien. De Tijger meet soms met twee maten! Iemand met het maan-dier Tijger zal zijn partner altijd prima kunnen amuseren aangezien hij een goed gevoel voor humor heeft, overloopt van charme en altijd wel een leuk idee achter de hand heeft. Met een Tijger zul je je niet snel vervelen!  Wanneer je eenmaal voor een Tijger bent gevallen zul je ermee moeten leren leven dat hij zo nu en dan de sleur ontvlucht en daarbij een scheve schaats zou kunnen rijden. Een Tijger is en blijft een  mooi, maar zeker ook een wild dier dat je niet kunt kooien.

In de liefde geeft de Tijger zich helemaal, en een afwijzing ziet hij als een grove belediging. Hij kan echter vreselijk lief zijn, en vol tevredenheid als een grote kat zitten spinnen wanneer hij het gevoel heeft werkelijk bemind te worden.

 

Tips voor de Tijger:

 

 • De Tijger is enthousiast en wil graag van alles ondernemen, maar het ontbreekt hem aan wilskracht op langere termijn. De Tijger haakt vaak halverwege af, en dat is jammer, want het is juist zo’n krachtig dier. Dit voortijdig zijn taken beëindigen is te wijten aan zijn impulsiviteit, hij is snel afgeleid en kan zich vaak moeilijk concentreren waardoor hij snel geneigd is het bijltje erbij neer te gooien en zich weer vol overgave op iets anders te storten dat hij ook weer niet afmaakt om dezelfde reden. Probeer je aandacht wat langer vast te houden zodat je jezelf de kans geeft je verder te ontwikkelen. Wanneer je verveelt raakt, geef je dan niet direct toe aan dit gevoel, maar probeer jezelf te vermannen en nog even vol te houden. Wie weet hoe leuk het nog wordt.
 • De Tijger is zeer gesteld op zijn vrijheid en heeft een hekel aan gezag en autoriteit, daardoor zet hij zich vaak af tegen anderen en gaat zijn eigen gang. Niet alleen op het werk, maar ook binnen relaties en vriendschappen kan dit eigengereide gedrag zich tegen hem keren. Probeer eens wat meer naar anderen te luisteren en de logica in te zien van wat ze zeggen zonder meteen de kop in de wind te gooien.
 • Probeer wat meer te communiceren.
 • Probeer wat meer innerlijke rust te vinden. Tijgers hebben altijd haast, zijn altijd onderweg en nemen zelden tijd om even te ontspannen. Juist hierdoor maken ze soms fouten of zien ze belangrijke details over het hoofd. Dat is dan misschien net weer de aanleiding voor de Tijger om de pijp an Maarten te geven en zich weer op iets anders te storten dat volgens hem ‘meer kans van slagen heeft’.

Neem meer rust en meer tijd voor alles, en bedenk dat het niet slagen van een project of relatie zeker ook aan jezelf kan liggen…

 

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Tijger  is een Hout-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Water-tekens als Rat, Os en Varken.  Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Tijger-gedrag vertonen in je relaties.  Ook als je de Tijger als jaar of uur-dier hebt zal het Tijger-gedrag binnen relaties worden versterkt. Personen met de Tijger als maan-dier gaan goed samen met personen die als maan-dier Hond, Konijn of Paard hebben.

Met Apen kunnen ze minder goed overweg. Aap is te ondeugend voor de Tijger en neemt Tijger vaak in het ootje waar Tijger niet best tegen kan. Tijger heeft zeker wel gevoel voor humor maar Aap heeft nogal eens de neiging dit te overdrijven en heeft geen ‘rem’, waardoor Tijger zeer geïrriteerd raakt.

 

 

 

 

 

Het Konijn: 3e  maand (Maart)

Het Konijn (Yin, hout): Intuïtief, gevoelig, discreet, sociaal, vriendelijk, nederig, goedmoedig, egocentrisch, artistiek, zorgzaam, wispelturig,

 

Personen die in de maand van het Konijn zijn geboren gedragen zich in relaties vaak nogal meegaand. Konijnen hebben een hekel aan ruzie, en zullen veel doen om confronterende meningsverschillen uit de weg te gaan. Hoewel hij een goede en zinvolle discussie niet schuwt, zal hij desondanks toch proberen zich zo neutraal en diplomatiek op te stellen. Wanneer het Konijn zelf echter wordt beledigd zal hij over een verrassend scherpe tong blijken te beschikken! Het Konijn wordt graag verwend en beschermd. Hij voelt zich dan ook opperbest thuis bij een zorgzame partner. Een Konijn kiest zijn partner niet zomaar, hij is daarin behoorlijk kieskeurig en zelfs kritisch.  Maar als hij eenmaal gekozen heeft is hij romantisch en trouw. Het Konijn is behoorlijk gesloten, waardoor zijn partner soms maar moet raden wat het Konijn al dan niet prettig vindt. Het Konijn op zijn beurt voelt de partner vaak feilloos aan dankzij zijn zeer goed ontwikkelde intuïtie. Het Konijn leidt het liefst een rustig en regelmatig leventje met een partner die hem begrijpt en steunt.

 

Tips voor het Konijn:

 

– Durf open te staan voor verandering. Wees niet bang voor het onbekende. Vernieuwing is vaak nodig om ook persoonlijk te kunnen groeien. Veel Konijnen presteren ver beneden hun kunnen alleen omdat ze niet openstaan voor veranderingen en alles het liefst bij het oude vertrouwde laten.\

– Durf jezelf te laten zien. Probeer jezelf wat extraverter op te stellen.  Het is nergens voor nodig je altijd achter een ander te verschuilen of je mening voor je te houden omdat je onenigheid wilt voorkomen. Wie weet hoe goed jouw bevindingen bij anderen overkomen en wat hieruit kan voortvloeien?

– Durf je wat meer open te stellen naar je omgeving. Omdat het Konijn zeker niet tot de meest emotionele en communicatieve dieren behoort, bestaat de kans dat je doordat je zo gesloten bent, ook kansen misloopt, zowel op relationeel gebied als op gebied van werk.

– Konijnen zijn vaak besluiteloos. En vaak juist op die momenten waarop ze een belangrijke beslissing dienen te nemen. Wanneer je zo’n moment van absolute besluiteloosheid ervaart, durf dan te vetrouwen op je zeer sterk ontwikkelde intuïtie. Wanneer je hier naar luistert hoef je zelf niet meer na te denken en alle voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Doe op die momenten gewoon wat je gevoel je op dat moment ingeeft, dan komt het goed!

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) Het Konijn  is een Hout-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Water-tekens als Rat, Os en Varken.  Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Konijnen-gedrag vertonen in je relaties. Ook als je het Konijn als jaar of uur-dier hebt wordt het Konijnen-gedrag binnen relaties versterkt. Personen met het Konijn als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier Varken, Tijger of Schaap hebben.

Met een Haan kunnen ze minder goed overweg.  Het Konijn is veel te gevoelig voor de trotse Haan die het zachtaardige Konijn makkelijk zou kunnen kwetsen.

 

 

De Draak  4e maand (April)

De Draak (Yang, hout):Onafhankelijk, enthousiast, inspirerend, succesvol, rusteloos, intelligent,drammerig, hartelijk, moedig, direct, onafhankelijk,veeleisend, materialistisch.

 

 

 

Personen die in de maand van de Draak zijn geboren gedragen zich binnen relaties , zeker in het begin, soms wat afstandelijk en gereserveerd daar ze toch altijd een zekere achterdocht in zich hebben met betrekking tot de gevoelens die anderen voor hen hebben. Draken zijn veeleisend van aard en zeker ook in de liefde. Ze zullen zich pas helemaal aan de ander geven wanneer deze naar hun maatstaven voldoende hebben ‘bewezen’ hoeveel ze van de Draak houden. Draken hebben veel liefde en aandacht nodig, maar omdat de Draak over zoveel charisma beschikt, wordt zijn hang naar liefde door anderen soms over het hoofd gezien. De Draak stroomt , zo op het eerste gezicht, namelijk over van zelfvertrouwen. Draken worden graag bewierookt en zullen binnen relaties bewust of onbewust vissen naar complimentjes of liefdesverklaringen wanneer deze te laat uitblijven. Zelfs al is de Draak zich er terdege van bewust hoeveel iemand van hem of haar houdt, de Draak kan het niet vaak genoeg horen! Draken worden niet snel werkelijk verliefd, al hebben ze doorgaans wel relaties. In de meeste gevallen heeft de Draak in deze , vaak oppervlakkige relaties, de touwtjes in handen en wordt hij of zij door zijn minnaar of minnares bewonderd en nagelopen. Flirten en verleiden ziet de Draak als een amusant spel. Vaak komt het voor dat de Draak te snel in het huwelijksbootje stapt. Soms niet eens louter alleen uit liefde. De Draak kan om allerlei redenen trouwen. Niet zelden lopen deze huwelijken dan ook uit op niets. Wanneer de Draak zelf tot over zijn oren verliefd wordt, vaak op iemand die qua intellect op hetzelfde niveau zit als de Draak, zal hij er alles aan doen om zijn partner het naar de zin te maken en zal hij hem of haar absoluut trouw zijn. Toch heeft de Draak ook binnen het huwelijk behoefte aan een zekere vrijheid om zijn eigen hobby’s en werk uit te kunnen blijven voeren.

Wanneer zij door iemand worden bedrogen betekent dit meestal het einde van de relatie. Een Draak zal zijn partner een slippertje nooit vergeven en zal er altijd op terug blijven komen en dit voorval tijdens ruzies voor de ander zijn voeten blijven gooien.

 

Tips voor de Draak:

 

– De Draak is een inspiratiebron voor velen, het wordt tijd dat hij zich dit ook gaat realiseren. Maak gebruik van je intellect in combinatie met je creativteit en je kunt je ideeën kunnen uitwerken en mogelijk zeer succesvol worden!

– De Draak is wat narcistisch en kan soms wat arrogant zijn. Hij redt het allemaal zelf wel, maar  niets is minder waar. Zelfs de grootste genieën hebben soms hulp van anderen nodig, het maakt niet uit voor wat. Alleen is maar alleen en iedere vorm van hulp is welkom, dat mag de Draak nooit vergeten.

– Probeer wat meer na te denken voor je iets zegt. Draken zijn impulsief en dit in combinatie met hun wat botte karakter kan menigeen behoorlijk kwetsen. Dit kan soms tegen hem werken.

– Wees spaarzaam. De Draak heeft doorgaans een gat in zijn hand. Ooit zal hij spijt krijgen dat hij nooit eens wat geld opzij heeft gezet voor later. Open een spaarrekening en laat hier automatisch iedere maand een bepaald bedrag op storten.

– Neem wat meer rust. De Draak probeert alles uit het leven te halen wat erin zit, en leidt doorgaans geen rustig of gemakkelijk leventje. Hij rent zichzelf vaak voorbij en is met tig dingen tegelijk bezig waardoor hij mogelijk mentale (stress) problemen kan krijgen die weer fysieke problemen kunnen veroorzaken.(Slaaptekort, hoofdpijn, griep)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Draak  is een Hout-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Water-tekens als Rat, Os en Varken.  Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Draken-gedrag vertonen in je relaties. Ook als je de Draak als jaar of uur-dier hebt wordt  het Draken-gedrag binnen relaties versterkt.  Personen met de Draak als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier Rat, Slang of Aap hebben.

Met een Hond kunnen ze minder goed overweg.  De Draak heeft nog wel eens de neiging zich superieur ten opzichte van de Hond te gedragen omdat hij denkt dat hij de sterkste, of in ieder geval de slimste is. Of dit werkelijk zo is, is een tweede, maar buiten dat verschillen de Hond en de Draak zoveel van elkaar, in alle opzichten, dat een blijvende relatie er meestal niet inzit voor dit koppel.

 

 

 

 

 

 

 • De Slang ( 5e maand, Mei)

De Slang (Yin, vuur):Intelligent, mysterieus, intuïtief, egoïstisch, creatief, efficiënt, sluw, grappig, artistiek, subtiel, gesloten, jaloers, soms ontrouw.

 

 

Personen die in de maand van de Slang zijn geboren kunnen zich binnen relaties nogal eens jaloers gedragen. Wanneer zij naar hun maatstaven te weinig aandacht krijgen, kunnen ze werkelijk gaan zitten mokken. Een Slang is een mysterieus dier en zal zelfs voor zijn partner geen open boek zijn. Daarbij is de Slang nogal wispelturig van aard waardoor men nooit precies weet wat er in hem omgaat of wat men aan hem heeft. Ook is de Slang zeer intuïtief en ruikt een leugen van kilometers afstand! Soms zal de Slang behoefte hebben aan rust en wat tijd alleen door willen brengen.

Slangen zijn vaak verliefd, en genieten hier ook van. Ze kunnen degene op wie ze hun zinnen hebben gezet echt het hof maken. Soms zijn ze echter opdringerig en veeleisend en…kunnen ze slecht tegen hun verlies! Heeft de Slang eenmaal een vaste relatie, eist hij dat hij bij zijn partner op nummer één staat, maar zelf neemt hij het met de trouw niet zo nauw.

De Slang is een enorme flirt. Hij houdt van spelen, plagen en verleiden en beschikt over een rijke fantasie. De Slang is sensueel en charismatisch, en wie eenmaal voor een Slang is gevallen zal hem maar moeilijk weer  uit zijn hoofd kunnen zetten.

 

Tips voor de Slang:

 

– De Slang is punctueel, maar soms wat te  passief. Voorzichtig zijn kan geen kwaad, maar te voorzichtig zijn kan je beperken in je verdere ontwikkeling.

– Durf wat meer zelfvertrouwen te hebben en twijfel niet aan jezelf. Je hebt zoveel talenten en kwaliteiten, durf deze ook te laten zien!

– Stel je wat meer open naar anderen, zowel in privé-relaties als op het werk. Anderen kunnen niet weten wat je voelt of denkt als je het hen niet laat weten.

– Slangen zijn intelligent, artistiek en creatief, maar juist doordat ze zo gesloten van aard zijn, en vaak ook wat onzeker of verlegen, komen heel veel van hun (goede!) ideeën niet tot hun recht omdat de Slang deze voor zichzelf houdt.

Probeer je ideeën meer vorm te geven en durf ze te laten zien. Je bent tot veel meer instaat dan je misschien denkt!

– Overwin je gevoelens van jaloezie wanneer je hier werkelijk hinder van ondervindt en deze gevoelens je gedachten of relatie bepalen.

 

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Slang  is een Vuur-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Hout-tekens als Tijger, Konijn of Draak.   Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Slangen-gedrag vertonen in je relaties. Zeker ook als je Metaal-tekens in je horoscoop hebt als Aap, Haan of Hond, aangezien vuur metaal domineert. Ook als je de Slang als jaar of uurdier hebt zal het Slangengedrag binnen relaties worden versterkt. Personen met de Slang als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier Os, Draak of Haan  hebben.

Met een Varken kunnen ze minder goed overweg.  De sluwe, egoïstische Slang zal het gemoedelijke Varken regelmatig kwetsen. 

 

 

 

 

 • Het Paard ( 6e maand, Juni)

Het Paard (Yang, vuur ):Vriendelijk, energiek, extravert, slim, wilskrachtig, intolerant, snel verveeld, snel afgeleid, indiscreet. ijverig, ambitieus, charmant, geliefd, onvoorspelbaar, aantrekkelijk, eigenwijs, temperamentvol.

 

 

 

 

Personen die in de maand van het paard zijn geboren zijn binnen relaties zo wilskrachtig en gedreven, dat ze soms gemakkelijk over iemands gevoelens heen walsen. Paarden worden snel verliefd, maar kunnen zich maar moeilijk binden, aangezien ze grote waarde hechten aan hun vrijheid.  Toch vindt hij het vrijgezellenbestaan ook niet echt geweldig. Een relatie waarin hij voldoende (lees: meer dan genoeg, want het paard is toch wat egoïstisch van aard en doet weinig concessies) vrijheid kan hebben en een stabiele basis heeft om op terug te vallen is voor het avontuurlijke  Paard ideaal.  Heeft het Paard zich (vaak na het hebben van vele serieuze relaties en zelfs meerdere huwelijken) uiteindelijk toch aan iemand gebonden, is hij over het algemeen wel trouw, maar tijdens een heftig meningsverschil kan hij nog wel eens heetgebakerd zijn, sarcastisch worden en blijven ‘koppen’.  Personen met het Paard als maand-dier blijven moeilijk te temmen…

 

Tips voor het Paard:

 

– Probeer je impulsiviteit wat meer onder controle te houden. Ga niet altijd en overal direct op je gevoel af zonder over de consequenties na te denken, gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt.

– Probeer ook eens te luisteren inplaats van alleen maar te praten. Paarden zijn zeer communicatief, dit is ook één van hun sterke punten, maar wanneer ze ook eens echt de tijd nemen om naar een ander te luisteren, zouden ze nog veel meer zinnigs te vertellen hebben. Communiseren bestaat uit praten én luisteren!

– Probeer te werken aan je wilskracht. Paarden hebben de neiging snel op te geven wanneer iets dreigt te mislukken. Vragen om hulp komt niet in hen op, liever laten ze de boel de boel en storten zich op iets nieuws. Dat is jammer. Wie weet welke successen er te behalen zijn wanneer je iemand gewoon om hulp of advies vraagt!

– Probeer wat langer je aandacht bij de dingen te houden.  Je kunt veel meer dan je denkt, als je niet direct zou opgeven wanneer iets anders verloopt dan je had gehoopt. Of dit nu te maken heeft met werk, vriendschappen of relaties, durf te geloven dat je zeker in staat bent het project tot een goed einde te brengen wanneer je iets meer wilskracht toont. Zelfs wanneer je verveelt raakt, gooi dan niet direct het bijltje erbij neer. Iedere baan, iedere relatie, iedere vriendschap heeft zijn leuke en minder leuke kanten. Als je overal halverwege mee stopt en je weer op een nieuw project stort, ondervindt je daar weer andere problemen en zal ook daar  de verveling op den duur weer toeslaan.

– Probeer wat meer geduld op te brengen. Niet alleen verveling, ook gebrek aan geduld is de oorzaak van het vroegtijdig stoppen met waar je mee bezig bent. Geef dingen de tijd om zich te ontwikkelen. Alles heeft immers tijd nodig om te groeien.

– Leer van tegenslagen zonder direct op te stappen. Haal uit iedere ervaring een les en gebruik de wijsheid die je hiermee opdoet om je doelen na te streven en ook daadwerkelijk te bereiken!

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) Het Paard  is een Vuur-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Hout-tekens als Tijger, Konijn of Draak.   Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Paarden-gedrag vertonen in je relaties. Zeker ook als je Metaal-tekens in je horoscoop hebt als Aap, Haan of Hond, aangezien vuur metaal domineert. Personen met het Paard als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier Hond, Schaap of Tijger  hebben.

Met een Rat kunnen ze minder goed overweg.  Het Slimme Paard doorziet de streken van de Rat direct, beiden tekens zijn nogal egoïstisch van aard wat enorm kan botsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Schaap (7e maand, Juli)

 

Het Schaap (Yin, vuur): Rustig, creatief, besluiteloos, eerlijk, fantasierijk, gevoelig, bezorgd, zorgzaam, volgzaam, sociaal, vreedzaam, zachtmoedig, geduldig, flexibel, wispelturig, oprecht, hang naar luxe, welgemanierd.

 

 

 

Personen met het Schaap als maand-dier hebben grote behoefte aan liefde en genegenheid. Ook vinden ze het van groot belang te weten dat er iemand is die voor hen opkomt wanneer ze wel wat steun kunnen gebruiken. Hoewel het Schaap altijd op zoek is naar die ene echte grote liefde, wordt hij doorgaans niet snel verliefd.  Meestal doet hij het voorzichtig aan, wil  hij eerst iemand beter leren kennen voor hij zich halsoverkop in een avontuur stort. Het Schaap voelt zich immers snel gekwetst en wil toch wel zeker van zijn zaak zijn voor hij zich helemaal overgeeft. Wanneer iemand het Schaap te direct benadert of zich opdringerig naar hem opstelt is het Schaap meestal direct klaar met deze persoon. Wie nu denkt dat het Schaap een preuts diertje is komt bedrogen uit want wee je gebeente als hij zich eenmaal aan iemand heeft gebonden. Op seksueel gebied kan het Schaap werkelijk los gaan!  Verleiden, verleid worden, flirten, en de liefdesdaad an sich zijn één groot spannend spel voor het Schaap en hij geeft zich dan ook graag aan zijn gevoelens over wanneer hij echt iemand vertrouwt. Het partner van het Schaap dient wel rekening te houden met zijn wisselvallige karakter en zijn gevoelige aard. Wanneer het Schaap uiteindelijk zijn ideale partner heeft gevonden is hij lief, zorgzaam en besteed veel aandacht aan de huiselijke gezelligheid, maar…wanneer hij boos is zal hij tekeer gaan als een dolle ram!

 

 

Tips voor het Schaap:

 

 • Probeer je iets standvastiger op te stellen naar je omgeving. Vanwege hun gevoeligheid houden Schapen soms teveel rekening met anderen of laten zich beïnvloeden. Schapen zeggen lang niet alles wat ze denken omdat ze bang zijn voor een negatieve reactie, maar iedereen heeft recht op een eigen mening, ook jij!
 • Soms heeft het Schaap nog wel eens de neiging te zwelgen in zelfmedelijden wanneer het wat tegen zit. Het Schaap zal eerder denken: ‘Waarom overkomt mij dit? ‘ dan dat hij er een les uit haalt voor een eventuele volgende keer. Dat is jammer. Met zelfmedelijden komt niemand vooruit, ook het Schaap niet!
 • Schapen kunnen doemdenken. Wanneer er iets mis gaat, lijkt alles mis te gaan, vooral in je gedachten. Maar vergeet niet dat negatieve gedachten ook negatieve energie aantrekken. Eén tegenslag betekent zeker niet het einde van de wereld. Bedenk dat iets niet krijgen wat je graag wilt, achteraf het beste kan zijn wat je had kunnen overkomen! Mogelijk is er iets beters voor je weggelegd. Probeer uit iedere negatieve gebeurtenis iets positiefs te halen, dat is echt mogelijk!
 • Een leven zonder tegenslagen bestaat niet. Iedereen krijgt zijn portie ellende te verduren vroeg of laat en iedereen moet hiermee leren omgaan. Het overkomt dus echt niet alleen het Schaap. Iedereen heeft een verleden, alleen niet iedereen loopt ermee te koop. Kijk naar wat je hebt, niet wat je mist….

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) Het Schaap  is een Vuur-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Hout-tekens als Tijger, Konijn of Draak.   Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Schapen-gedrag vertonen in je relaties. Zeker als je ook Metaal-dieren als Aap, Haan of Hond, in je horoscoop hebt, want vuur domineert metaal. Personen met het Schaap als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier Varken, Paard of Konijn hebben.

Met een Os kunnen ze minder goed overweg.  De Os kan nogal drammen en dit schrikt het gevoelige Schaap af. Daarbij is het Schaap veel te besluiteloos en wispelturig voor de standvastige Os.

 

 

 

 

 • De Aap (8e maand, Augustus)

De Aap (Yang, metaal): Onafhankelijk, inventief, obstinaat, licht geraakt, actief, manipulatief, competitief, jaloers, humoristisch, levendig, ad-rem, grappig, creatief, slim, charmant, ongeduldig, ijdel, nieuwsgierig, fantasierijk.

 

 

Personen die in de maand van de Aap zijn geboren willen binnen een relatie altijd en overal de volle aandacht van hun partner. Wanneer dit naar zijn maatstaven niet het geval is kan de Aap zeer jaloers worden en ruzie gaan maken. Later, wanneer hij het weer goed wil maken, zal hij hoogstwaarschijnlijk met een kadootje komen aanzetten, want de Aap is toch ook wel erg lief.

De Aap heeft ook de hinderlijke gewoonte zich tientallen malen te stoten aan dezelfde steen. Apen leren helaas niet snel van hun eerder gemaakte fouten, hoewel ze niet te beroerd zijn hun excuses aan te bieden blijven ze , vaak tot groot ongenoegen van anderen, hetzelfde impulsieve gedrag vertonen. Wel hebben Apen een groot gevoel voor humor, je kunt werkelijk met en om ze lachen, maar zijn soms moeilijk te doorgronden. Hoewel de Aap veel praat zegt hij eigenlijk niets. Althans, niet over zijn werkelijke gevoelens. Apen laten niet snel het achterste van hun tong zien en nemen zelden iemand helemaal in vertrouwen. Toch is de Aap in de liefde lief, zacht, gul, trouw en zorgzaam. Wie hem zijn apenstreken kan vergeven heeft een fijne partner aan hem.

 

Tips voor de Aap:

 

 • Apen zijn snel en willen ook alles snel. Ze zijn dan ook behoorlijk ongeduldig, hebben grote moeite zich op één ding tegelijk te concentreren en springen vaak van de hak op de tak. Als hij niet leert wat meer geduld op te brengen zal hij nooit ergens voor kunnen slagen, en zal hij vele teleurstellingen te verwerken krijgen in zijn leven, zowel op gebied van werk als binnen vriendschappen en relaties. Dat is jammer, want de Aap is in wezen slim genoeg en je zou best meer kunnen dan je tot nu toe hebt laten zien.
 • De Aap is vrolijk, grappig en charmant, maar heeft een grondige hekel aan autoriteit. Uit principe luistert hij niet naar wat anderen hem (vaak met de meest goede bedoelingen) aanraden of adviseren. Bij voorbaat gooit hij al zijn kop in de wind.

Deze houding werkt onherroepelijk in zijn nadeel. Je zou er goed aan doen om wat meer open te staan voor de mening van anderen en hier ook daadwerkelijk over na te denken. Ook onder autoriteit kom je vaak echt niet uit. Je hebt nu eenmaal  altijd te maken met mensen die boven je staan op het werk, leidinggevenden, in de wet, en je zult met eigenwijs of zelfs opvliegend  gedrag altijd aan het kortste eind trekken.

 • Probeer wat meer te denken aan ‘later’. Apen leven bij de dag en laten graag alles op zich afkomen. Werkelijk belangrijke dingen doen ze zelfs ook pas op het laatste moment. Op deze manier krijg je nooit echt rust en/of zekerheid. Probeer wat meer orde en structuur aan te brengen in je leven, op den duur zul je je hier veel prettiger bij voelen.
 • Bemoei je wat minder (liefst helemaal niet) met andermans zaken, hiermee haal je de irritatie van velen op je hals.
 • Probeer niet altijd en overal in het middelpunt van de belangstelling te staan. Niet alleen op het werk, maar ook binnen vriendschappen en relaties is het hinderlijk wanneer iemand constant de aandacht op zich gevestigd wil zien. Zeker wanneer de Aap volgens zijn maatstaven te weinig aandacht krijgt of zich achteruit gesteld voelt steekt agressie en /of jaloezie de kop op en kan dit omslaan in het vragen van negatieve aandacht; De Aap gaat klieren.

Niet doen.

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Aap is een metaal-dier en omdat metaal wordt ‘gevoed’ door aarde , en er geen aarde-dieren bestaan (enkel aarde-jaren) zijn er geen dieren in zijn horoscoop aanwezig die bovenstaande eigenschappen kunnen versterken, behalve de Aap zelf. De Aap (metaal) kan echter wel het element van water-tekens versterken (Rat, Os, Varken) en  zelf gedomineerd worden door vuur-tekens ( Slang, Paard, Schaap)

 Personen met de Aap als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier  Rat, Haan of Draak hebben.

Met een Tijger kunnen ze minder goed overweg.  De Aap is veel te ondeugend voor de ijdele Tijger. De Aap neemt de Tijger in het ootje, en deze kan hier niet zo best tegen.

 

 

 

 

 

 

 • De Haan (9e maand, September)

De Haan (Yin, metaal): Extravert, dapper, eerlijk, actief, oplettend, opvliegend, slim, trots, soms agressief, punctueel, kritisch, betrouwbaar, beschermend, enthousiast,communicatief, tactloos.

 

 

Personen die in de maand van de Haan zijn geboren, worden vanwege hun uitstraling meestal zeer aantrekkelijk bevonden door de andere sekse. De Haan is dan ook een enorme flirt en geniet met volle teugen van de aandacht die hij krijgt.  Hoewel de Haan bekend staat als eerlijk, is hij soms  wel een beetje te direct en zijn opmerkingen kunnen dan ook menigeen behoorlijk kwetsen. Zelf kan de Haan absoluut niet tegen kritiek. Hij wil graag door iedereen aardig gevonden worden, en doet dan ook absoluut zijn best om bij anderen in de smaak te vallen. Wanneer iemand in zijn ogen iets verkeerd zegt of doet voelt de Haan zich snel aangevallen of zwaar beledigd. Werkelijk luisteren naar wat een ander te zeggen heeft doet hij niet. Hij heeft zijn eigen visie, en dat is dat. Misschien als hij wat beter zou luisteren zou hij zich ook niet zo snel beledigd hoeven voelen…

Gul is de Haan zeker wel, en warm en liefdevol zeker ook. Toch zal zijn partner ook rekening moeten houden met de jaloerse buien van de Haan, want jaloers, dat is hij! Daarbij kan hij op iedere slak zout leggen en zich nogal dominant gedragen wat het leven met de Haan soms niet bepaald gemakkelijk maakt.

Desondanks is dit trotse dier zorgzaam, verantwoordelijk en trouw.

 

Tips voor de Haan:

 

 • De Haan is een ontzettende ‘Piet Lut’ en kan echt veel tijd verliezen aan het doorzeuren over onbelangrijke details. Hiermee lopen zijn plannen en projecten doorgaans grote vertraging op en komt van uitstel soms zelfs afstel, juist omdat hij te perfectionistisch is. Probeer wat sneller tevreden te zijn, niemand is perfect.
 • Leef niet te veel in de toekomst, je kunt nu eenmaal niet alles plannen, zowel in je werk als binnen vriendschappen en relaties dien je je zo nu en dan aan te passen aan bepaalde (nieuwe) situaties en moet je kunnen inspelen op onverwachte veranderingen en je wat meer flexibel opstellen, anders blokkeer je je eigen vooruitgang.
 • Wees niet te impulsief en denk eerst na voor je iets zegt. Hanen zijn zeer kritisch en hebben nogal eens de neiging ongevraagd hun mening te ventileren, wat soms hard bij anderen kan aankomen, ook al was het in eerste instantie goed bedoeld van de Haan en wilde hij alleen maar helpen.
 • Probeer je wat meer te ontspannen, het leven bestaat niet alleen uit werken. De Haan legt de lat voor zichzelf soms wel erg hoog. Verlies niet uit het oog wat haalbaar is en wat niet.
 • Alleen is maar alleen, zelfs de grootste genieën hebben wel eens hulp nodig van anderen die juist weer meer gespecialiseerd zijn in zaken waar je zelf niet veel van weet. Durf je ook eens iets meer kwetsbaar op te stellen en een ander om advies te vragen. Dat is geen schande!

 

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Haan is een metaal-dier en omdat metaal wordt ‘gevoed’ door aarde , en er geen aarde-dieren bestaan (enkel aarde-jaren) zijn er geen dieren in zijn horoscoop aanwezig die bovenstaande eigenschappen kunnen versterken, behalve de Haan zelf. De Haan (metaal) kan echter wel het element van water-tekens versterken (Rat, Os, Varken) en  zelf gedomineerd worden door vuur-tekens ( Slang, Paard, Schaap)

. Personen met de Haan als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier  Os, Aap of Slang hebben.

Met een Konijn kunnen ze minder goed overweg.  De Haan is veel te direct voor het gevoelige Konijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De Hond ( 10e maand, Oktober)

De Hond (Yang, metaal): Trouw, loyaal, verantwoordelijk, gevoelig, fantasierijk, intuïtief, beleefd, traditioneel ingesteld, conservatief, bescheiden, terughoudend, ongeduldig, koppig,  behulpzaam.

 

 

Personen die geboren zijn in de maand van de Hond zijn doorgaans zorgzaam, liefdevol en trouw van aard. Een Hond gaat niet over één nacht ijs, maar neemt alle tijd die hij nodig heeft om een nieuwe partner te leren kennen. Hij moet zeker van zijn zaak kunnen zijn eer hij zich werkelijk aan iemand bindt. De Hond komt nog wel eens wat afstandelijk over en het duurt behoorlijk lang voor hij zich echt bij iemand op zijn gemak voelt.

Wanneer hij eenmaal zijn partner heeft gevonden zal hij ook alles doen om de relatie goed te laten werken. Ook een beetje uit angst om aan de kant gezet te worden. Soms is de Hond wat jaloers, is hij bang dat zijn partner een ander misschien leuker vindt, en zal dit van het één op het andere moment zijn humeur kunnen beïnvloeden. Het is dan de taak van zijn partner hem weer gerust te stellen. Liefde en aandacht zijn een eerste behoefte van de Hond.

Een Hond is niet de meest gemakkelijke partner om mee te leven, maar betrouwbaar is hij absoluut!

 

Tips voor de Hond:

 

 • De Hond is optimistisch van aard, maar desondanks heeft hij zo zijn momenten van piekeren. De Hond kan zich soms vreselijk zorgen maken over vanalles en nog wat en hier soms echt wakker van liggen. Op dat soort momenten zou het goed zijn om eens je hart te luchten bij iemand in je omgeving. Wanneer je andermans visie op een bepaalde situatie te horen krijgt, kun je soms ineens ‘het licht’ zien en verdwijnen je zorgen als sneeuw voor de zon. Wanneer je er alleen mee blijft rondlopen wordt een mug al snel een olifant.
 • Probeer je wat minder koppig op te stellen. Wanneer de Hond een beslissing heeft genomen of een standpunt heeft ingenomen, zal hij hier niet meer van afwijken, ook al ziet hij later in dat zijn keuze misschien niet de juiste was.
 • Geef gerust toe dat je verkeerd gehandeld hebt en biedt je excuses aan. Het zal alleen maar worden gewaardeerd.
 • Verzet je niet altijd tegen veranderingen. Veranderingen , zelfs als deze zich onverwacht aandienen, kunnen ook in je voordeel werken!

 

 

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) De Hond is een metaal-dier en omdat metaal wordt ‘gevoed’ door aarde , en er geen aarde-dieren bestaan (enkel aarde-jaren) zijn er geen dieren in zijn horoscoop aanwezig die bovenstaande eigenschappen kunnen versterken, behalve de Hond zelf. De Hond (metaal) kan echter wel het element van water-tekens versterken (Rat, Os, Varken) en  zelf gedomineerd worden door vuur-tekens ( Slang, Paard, Schaap)

. Personen met de Hond als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier  Tijger, Varken of Paard hebben.

Met een Draak kunnen ze minder goed overweg.  De Draak heeft de neiging zich superieur te gedragen ten opzichte van de Hond en dit zou de hond onzeker kunnen maken.

 

 

 

 

 

Het Varken

Het Varken (Yin, water): Opgewekt, tolerant, zorgzaam, eerlijk, rustig, aardig, sociaal, charmant, gevoelig, soms dwars en koppig, betrouwbaar, kwetsbaar , soms agressief, ‘lekkerbek’.

 

 

Personen die geboren zijn in de maand van het Varken zijn gemakkelijk in de omgang, attent, zorgzaam en altijd bereid een luisterend oor te bieden. Varkens zijn sympathiek, sociaal en verdraagzaam. Zij staan bekend als de meest geliefde dieren van de Chinese dierenriem. Varkens zijn graag verliefd en wanneer het weer eens ‘raak’ is, kan het Varken aan niet anders meer denken. Een relatiebreuk komt bij het gevoelige Varken hard aan, maar uiteindelijk zal hij weer iemand anders vinden. Varkens blijven zelden alleen en huiselijk geluk is een hoge prioriteit in het leven van het  gezellige Varken. Varkens zullen alles doen om hun partner het naar de zin te maken, maar kunnen soms wel bezitterige en jaloerse trekjes vertonen.

 

Tips voor het Varken:

 

 • Het Varken is een levensgenieter, maar het is ook niet altijd goed om te makkelijk in het leven te staan. Heb je je zaken wel goed voorbereid voor ‘later’? Heb je bereikt wat je wilde of heb je er soms wat met de pet naar gegooid? Heb je echt laten zien wat je kunt of heb je er hier en daar misschien de kantjes vanaf gelopen omdat je het eigenlijk wel best vond allemaal? Stel jezelf deze vragen en wees heel eerlijk naar jezelf. Had je misschien toch meer gekund? Zo ja, waarom heb je dit niet laten zien?
 • Leer wat meer van je af te bijten. Varkens staan bekend als goedaardig en als personen met het hart op de juiste plaats, maar misschien weten sommige mensen handig misbruik te maken van jouw goedhartigheid en je vergevingsgezinde aard. Wees gerust je aardige zelf, maar laat niet over je lopen en blijf alert, niet iedereen is zo lief en aardig ingesteld als jijzelf. Laat je niet beetnemen en geef duidelijk (en op tijd!) je grenzen aan!
 • Probeer wat meer aan lichaamsbeweging of sport te doen. Varkens houden van lekker eten en drinken, en dat is geen probleem, mits je ervoor zorgt dat je lichamelijk fit blijft.

 

Hoezeer de eigenschappen van dit maand-dier in jouw relatie naar buiten komen, hangt wel af van je Maan-teken (geboortejaar) en je innerlijk dier (geboorte-uur) Het Varken is een Water-dier en zijn eigenschappen zullen worden gevoed door Metaal-tekens als Aap, Haan, Hond. Heb je dus één van deze dieren als Maan-teken of als innerlijk dier, dan zul je veel Varkens-gedrag vertonen in je relaties. Zeker ook als je Vuur-dieren in je horoscoop hebt als Paard, Slang of Schaap, aangezien water vuur domineert. Ook als je het Varken als jaar of uur-dier hebt wordt het Varkens-gedrag binnen relaties versterkt. Personen met de Os als maand-dier gaan goed samen met personen die als maand-dier Konijn, Hond of Schaap hebben. Met   een Slang  kunnen ze minder goed overweg. Ze verschillen te veel van elkaar om een langdurige relatie in stand te kunnen houden, bovendien is het Varken veel te gevoelig voor de scherpzinnige Slang.