Chinese astrologie, yin en yang

In de Chinese astrologie wordt veel gebruik gemaakt van het begrip Yin en Yang.  Yin en Yang zijn tegenstellingen die elkaar aanvullen. Er bestaat immers geen licht zonder duisternis, geen goed zonder kwaad, etc. Als alles en iedereen altijd maar ‘goed’ zou zijn, zou immers niemand weten wat ‘kwaad’ überhaupt betekent.

Alle tegenstellingen bevatten echter allen de altijd en overal aanwezige levensenergie ‘Chi’. Waar Chi zich ook bevindt, er is altijd een moment waarop Chi zijn hoogtepunt bereikt en dan weer omslaat om vervolgens weer opnieuw te beginnen.

Licht wordt weer duisternis, goed wordt kwaad, activiteit wordt passiviteit, even wordt oneven, etc.

Het is een eeuwigdurende wisselwerking die de belangrijke veranderingen in het leven tot stand brengt. Deze wisselwerking wordt dan ook gesymboliseerd door een cirkel met een zwarte en een witte helft.

In de witte helft staat een zwarte stip, in de zwarte helft een witte. Dit om aan te geven dat iedere helft ook iets van de andere helft in zich heeft: Chi! De eeuwig veranderende en omslaande levens-energie.

Yin Yang overzichten

Alle bovengenoemde tegenstellingen vinden we niet alleen terug in het leven zelf, in de maatschappij, in de natuur en waar dan ook maar….zeker ook in onszelf! Iedereen heeft zowel Yin-eigenschappen als Yang-eigenschappen in zich. Niemand uitgezonderd.

Alleen is het wel zo dat bij de ene persoon de Yin-eigenschappen overheersen en bij de ander juist weer de Yang-eigenschappen.

Maar welke eigenschappen zijn nu Yin en welke Yang?

Er is een manier om dit te onthouden. Yin is naar binnen gericht, dus introvert. De ‘i’ van ‘introvert’ zit in Yin. Extraverte eigenschappen, dus meer naar buiten gericht zijn Yang. Yang is actief, Yin is passief.

 

Yin-Yang overzicht

                            Yin                            Yang
                       Vrouwelijk                         Mannelijk
                          Maan                             Zon
                          Zacht                            Hard
                         Passief                            Actief
                        Negatief                           Positief
                         Donker                             Licht
                         Oneven                             Even

 

Je ziet dat Yin ‘oneven’ is en Yang ‘even’.  Oneven jaren zijn dus Yin-jaren, even jaren zijn Yang-jaren! Yin jaren zijn dus meer geschikt om je meer naar binnen te richten, studeren, je bezighouden met je eigen spiritualiteit, lezen, thuis blijven, je passief op te stellen, etc, terwijl de Yang-jaren weer meer geschikt zijn om nieuwe mensen te ontmoeten, zaken te doen, naar feestjes te gaan, activiteiten te ondernemen, etc.

In de Chinese astrologie zijn ook de 12 dieren-tekens in verband gebracht met Yin en Yang. Er zijn echte Yin-dieren-tekens, echte Yang-dieren-tekens, maar er zijn ook dieren-tekens die wel Yin zijn maar net weer iets minder Yin dan de andere Yin tekens en dit geldt ook voor de Yang-tekens.

Sommige dieren-tekens zijn wel Yang maar net weer iets minder Yang dan anderen. Ook hier geldt: Yin > introvert, naar binnen gericht en passief, Yang> Extravert, naar buiten gericht en actief.

 

Yin-Yang dieren

                              Rat                       (minder) Yang
                             Os                       (meer)     Yin
                             Tijger                       (meer)     Yang
                             Konijn                       (minder)  Yin
                             Draak                       ( meer )    Yang
                             Slang                       (minder)   Yin
                             Paard                       ( meer )    Yang
                             Schaap                       ( minder ) Yin
                             Aap                        (minder)  Yang
                             Haan                        ( meer )   Yin
                             Hond                        (minder)  Yang
                             Varken                        ( meer )    Yin

 

In het overzicht kun je dus zien dat zowel de Rat als de Tijger allebei Yang-tekens zijn, alleen is de Tijger nog meer naar buiten gericht en actief dan de Rat.

De Slang bij voorbeeld is Yin evenals de Haan, beide tekens zijn dus naar binnen gericht en passief, al is de Haan hier weer minder introvert en passief dan de Slang.

 

Bovenstaande tekst is eerder verschenen in het boek Chinese astrologie als levenswijze. Het boek is inmiddels uitverkocht, maar mogelijk nog tweedehands te bestellen via onderstaande link.

Chinese astrologie als levenswijze

 

Het wekelijkse ‘Spiriblog’ wordt mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties en incidentele giften via Back Me.

 

Chinese astrologie blog >HOME