Discussie gesloten

Discussies

Discussies. Ik mijd ze! Zowel op sociale media als in mijn mailbox. Je reinste tijdverspilling! Wie mijn blogs leest en het volstrekt oneens is met mijn bevindingen omtrent mediums en paragnosten, zal misschien de neiging hebben mij via e-mail een (zéér uitgebreid) bericht te sturen, maar kan zich desondanks toch beter de moeite besparen; dit soort discussies ga ik niet aan.

Als mijn lieve ouders – waar ik zielsveel van houd en die alles voor mij betekenen – destijds mijn keuze volledig hebben gerespecteerd en geen enkele actie hebben ondernomen om mij op andere gedachten te brengen, waarom zou ik dan de discussie aangaan met mensen die ik niet eens persoonlijk ken?

Niet omdat ik bang zou zijn om de confrontatie aan te gaan, maar vooral vanwege het feit dat ik geen enkele behoefte heb om overtuigd te worden van andermans mening. Daarnaast heb ik zelf ook absoluut niet de intentie om anderen de mijne op te dringen.

Kijkdoos

Nadat ik als paragnost ‘uit de kast kwam’ met het bericht dat ik niet meer in het paranormale geloofde, kreeg ik hier zowel via de mail als in real life enorm veel vragen over. ‘Hoe dan, waarom, waar komt dit opeens vandaan’ en ‘weet je het wel zeker?’

Omdat het ondertussen best vermoeiend werd om telkens weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen, leek het me een beter idee om hier bij wijze van verklaring een blog over te schrijven, zodat ik in het vervolg de eventueel belangstellenden hiernaartoe zou kunnen doorverwijzen. En dus niet om discussies uit te lokken!

Ook schrijf ik dit blog voor degenen die er om welke reden dan ook misschien iets aan zouden kunnen hebben. Wellicht lopen er meer mensen rond die twijfels hebben over hun geloof in het paranormale en ervaren zij de blogartikelen op deze website vooral als zeer herkenbaar. Of misschien zijn ze er al lang en breed uit waar zij wel of niet in geloven en vinden ze mijn stukjes gewoon amusant om te lezen.

Voor hen die op welke manier dan ook geïnteresseerd zijn in mijn visie, schrijf ik. Met alle liefde! Behoort u niet tot mijn doelgroep? Niemand verplicht u om mijn blogs te lezen en ik zal u ook zeker niet vragen om dit te gaan doen.

Wilt u mijn kijkdoos niet zien? U kunt hem gewoon dicht laten, geen enkel probleem.

Discussies

Van ongeveer mijn vierde tot mijn veertigste levensjaar was ik overtuigd spiritist. Het feit dat ik er nu anders tegenaan kijk, is natuurlijk niet van de één op de andere dag gegaan. Dit is een proces van maanden geweest waarin ik bijna dagelijks heb zitten graven en spitten in de geschiedenis van het spiritisme en haast eindeloze discussies heb gevoerd met andersdenkenden. Ik heb dan ook zeer goed over alles nagedacht en alles uitentreuren tegen elkaar afgewogen. Hierbij ben ik uiteraard niet over één nacht ijs gegaan.

Alle discussies nu weer opnieuw voeren met mensen die van mening zijn dat ik destijds de verkeerde beslissing heb genomen en mij koste wat het kost alsnog willen overtuigen van het feit dat er wel degelijk mediums bestaan die op commando met overledenen kunnen communiceren, is om deze reden wat mij betreft dus compleet zinloos.

Hoe ik erover denk, staat luid en duidelijk vermeld op deze website, dit hoef ik niet nogmaals in een e-mail uit te leggen. Hoe degenen erover denken die het hier niet mee eens zijn, is hoogstwaarschijnlijk exact hetzelfde als hoe ik er vroeger zelf ook over dacht. Been there, done that. Daar ben ik dus al geweest. En nee, daar wil ik niet meer naar terug.

Paragnosten

Hoewel ik me bewust ben van het feit dat ik me in mijn blogs niet bijster positief uitlaat over personen die beweren paranormaal begaafd te zijn, is het overigens niet mijn bedoeling alle paragnosten, mediums en zieners die werkzaam zijn in de paranormale sector over één kam te scheren.

Niet iedere paragnost is een notoire oplichter. Naast de charlatans en kwakzalvers die hun cliënten moedwillig en puur uit hebzucht en winstbejag in de maling nemen, zijn er ook veel hulpverleners in de paranormale sector werkzaam die wél echt goede bedoelingen hebben. Paragnosten, helderzienden en mediums die hun cliënten alle liefde, troost en steun bieden en zelf in alle oprechtheid ook daadwerkelijk geloven in hun eigen kunnen op paranormaal gebied. 

En geloven, het aanhangen van welke religie of geloofsovertuiging dan ook, dat is ieders goed recht. Ik ben dan ook de laatste die iemand zijn geloof zou willen ontnemen of mijn mening zou willen opdringen. Leven en laten leven.

Ik zal ook zeker niet beweren dat er geen geesten bestaan of dat er geen sprake is van een hiernamaals. Die wijsheid heb ik zeker niet in pacht. Laat ik het zo zeggen: ik hóóp dat er nog leven na dit leven is, dat zou fantastisch zijn.

Desondanks heb ik wel degelijk mijn twijfels over mediums die beweren met overledenen te kunnen communiceren. Hoe goed hun bedoelingen ook zijn. Sterker nog; ik geloof er niets van. En dat is ook mijn goed recht. Net als dat het mijn goed recht is om hier een blog over te schrijven. Bent u het niet met me eens en heeft u de behoefte om uw mening hieromtrent te ventileren? Mail mij niet! Start geen discussie met me; start uw eigen blog!

Mening

Mijn twijfels met betrekking tot paragnosten en de paranormale gaven die zij pretenderen te hebben zijn destijds natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Deze zijn gebaseerd op alle informatie die ik heb gevonden tijdens het grondig onderzoek dat ik zelf heb gedaan naar het ontstaan, de opkomst en ondergang van het spiritisme en op mijn eigen teleurstellende ervaringen  met diverse paragnosten door de jaren heen. Het betreft hier mijn persoonlijke mening.

Alle informatie over de werkwijze van ‘de paragnost’, die in mijn blogs staat beschreven is louter en alleen gebaseerd op mijn eigen persoonlijke ontdekkingen met betrekking tot mijn eigen manier van werken in de periode dat ik zelf werkzaam was als paragnost en op basis van mijn eigen vermoeden dat ook andere paragnosten – ook al geloven ze zelf nog zo hard in hun eigen paranormale talenten – op deze manier te werk gaan. Simpelweg omdat nog niemand mij het tegendeel heeft kunnen bewijzen.

Uiteraard hoeft niemand zich ook maar iets van mijn persoonlijke mening aan te trekken. Wie dit ondanks deze mededeling toch doet en bepaalde teksten wel persoonlijk opvat, zou ik bij deze graag willen verwijzen naar het spreekwoord:

Wie de schoen past trekt hem aan.

Discussie gesloten.

 

Paranormaal blog >HOME

Persoonlijke blog >HOME