Speciale horoscopen

Speciale horoscopen zijn horoscopen die gemaakt worden bij speciale vraagstukken of bijzondere gelegenheden. Hieronder valt bijvoorbeeld de maandhoroscoop (lunaar), de jaarhoroscoop (solaar), de beroepshoroscoop, de kinderhoroscoop, de uurhoek horoscoop, een transit -of een progressie horoscoop.

De welbekende geboortehoroscoop wordt als reguliere horoscoop gezien. De geboortehoroscoop is dan ook meestal de basis, het uitgangspunt voor het maken van een speciale horoscoop. Dat betekent dat eerst de geboortehoroscoop gemaakt moet worden, voor men de speciale horoscoop kan berekenen.

Echter, dit is niet altijd het geval.

Waar bij een maand-of jaarhoroscoop de geboortehoroscoop als uitgangspunt wordt genomen, wordt bij een uurhoek horoscoop alleen de datum en tijdstip gebruikt van het moment dat de vraag gesteld wordt. Dat is als het ware de ‘geboorte van de vraag’.

Ook bij een bedrijfshoroscoop wordt niet (altijd) naar de geboortehoroscoop van de eigenaar gekeken. Bij het berekenen van een bedrijfshoroscoop wordt doorgaans het tijdstip van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gebruikt, of wanneer het een winkel betreft: de dag van de opening. Dit is dan ‘de geboorte van het bedrijf’.

Natuurlijk is het interessant om hier wél ook de geboortehoroscoop van de eigenaar bij te betrekken, bijvoorbeeld om te bekijken waar hij matcht met het bedrijf of waar zijn persoonlijkheid juist botst met het karakter van zijn bedrijf, maar het is dus niet noodzakelijk.

Hoe dan ook gaat het bij een speciale horoscoop altijd om een andere horoscoop dan de reguliere geboortehoroscoop. Of hierbij de geboortehoroscoop als uitgangspunt wordt gebruikt of niet is hierbij niet van belang.

Speciale horoscopen

Wilt u zich graag verdiepen in speciale horoscopen of deze zelf leren maken: alle speciale horoscopen komen in het astrologie blog uitgebreid aan bod. U vindt hier in een handige inhoudsopgave alle bijzondere horoscopen op een rij met een link naar de betreffende pagina’s.

Bij elke speciale horoscoop leg ik u in begrijpelijke taal de werkwijze uit en vindt u een overzichtelijk stappenplan.

Iedereen met een beetje gezond verstand en creativiteit is in staat een prachtige speciale horoscoop te maken, zowel voor zichzelf als voor iemand anders. Bijvoorbeeld om cadeau te geven (al dan niet bij een speciale gelegenheid).

 

Astrologie blog >HOME