Alternatieve geneeswijzen en gedachtekracht

Wanneer men met het oog op alternatieve geneeswijzen een behandeling ondergaat is de reactie van de cliënt op de behandeling vooral gebaseerd op verwachting.

Of het nu gaat om magnetiseren, reiki, aura healing, klankschalentherapie of bepaalde massages; van geen enkele paranormale of spirituele therapie is wetenschappelijk bewezen dat deze daadwerkelijk een genezend effect heeft.

Alternatieve geneeswijzen zouden om deze reden dan ook eigenlijk alternatieve ‘behandelingen’ moeten worden genoemd en eventueel ter aanvulling van reguliere geneeskundige therapieën dienen worden ingezet. Niet ‘in plaats van’ en ook altijd in overleg met de behandelend arts!

Verwachting

Hoewel de werking van alternatieve geneeswijzen tot nu toe niet wetenschappelijk bewezen kan worden, is het wel goed mogelijk dat de cliënt zich tijdens of na een dergelijke behandeling beter voelt, hetgeen natuurlijk niet verkeerd is. Althans, zolang de behandelaar de cliënt natuurlijk niet in de waan laat dat de alternatieve therapie daadwerkelijk genezend is.

Al is dit wel wat dubbel, want juist het geloof – de suggestie –  dat een behandeling werkelijk een genezend effect heeft, zorgt ervoor dat de cliënt zich ook echt beter voelt.

Je kunt dit zien als de werking van een placebo. Je verwacht dat het werkt, dus werkt het ook. Daarbij  hoef je tijdens de behandeling ook even helemaal niets waardoor je je volledig kunt ontspannen, hetgeen sowieso al fijn is.

Bij de meeste alternatieve behandelingen en therapieën is het dus vooral de verwachting en de suggestie  – in combinatie met een algeheel gevoel van ontspanning – waardoor de cliënt het idee krijgt dat de therapie heilzaam is.

Suggestie

De cliënt bezoekt de therapeut met een bepaalde verwachting en stelt zich hier zowel geestelijk als lichamelijk helemaal op in. Hij verwacht dat hij er baat bij zal hebben en dus zal dit ook gebeuren.

Wanneer dezelfde cliënt met een heel ander gevoel deze therapeut zal bezoeken, bijvoorbeeld met de gedachte dat het een waardeloze behandeling is en de therapeut een prutser is die er niets van zal bakken, is de verwachting al beduidend minder positief en zal hij hoogst waarschijnlijk de hele behandeling ook als zodanig ervaren.

De suggestie dat welke therapie dan ook werkt voor jou, zal er dus voor zorgen dat het – voor jouw gevoel-  ook daadwerkelijk zal werken en je je hier inderdaad beter door zult voelen. Dit is niet erg. Sterker nog, het is heerlijk om je even compleet te kunnen ontspannen terwijl er dingen met je worden gedaan die jij als zeer prettig ervaart.

Artsen

Ik vind het dan ook heel normaal dat magnetiseurs, reikimasters, klankschalentherapeuten en andere alternatieve behandelaars een financiële vergoeding vragen voor hun diensten. Zij steken tijd en energie in de behandeling en zorgen dat jij na de sessie als herboren weer de deur uitgaat. Dat is natuurlijk best iets waard!

Zolang alternatieve behandelaars geen medisch onverantwoorde toeren uithalen, hun cliënten niet wijs maken dat de alternatieve geneeswijzen die zij aanbieden werkelijk een genezend effect hebben op bijvoorbeeld ernstige ziekten en lichamelijke aandoeningen en hen te allen tijde uitdrukkelijk adviseren ook een regulier arts te bezoeken, zie ik er persoonlijk ook niet zoveel kwaad in.

Waar de één kiest voor een ontspanningsmassage in de spa, laat een ander zich ter ontspanning meevoeren op de trillingen van klankschalen of kiest voor de warme rustgevende handopleggingen van de reikimaster. Leven en laten leven.

Een ander verhaal wordt het wanneer alternatieve behandelaars plaats nemen op de doktersstoel en pretenderen het allemaal beter te weten dan de gediplomeerde artsen en tot overmaat van ramp hun cliënten ook nog eens afraden een specialist te bezoeken!

Bier

Tot slot nog een leuke anekdote, dat helemaal los staat van alternatieve geneeswijzen, maar wel heel duidelijk weergeeft hoe goed ons brein in staat is – op basis van verwachting-  ons enorm voor de gek te houden.

In 2012 werd onder 200 studenten een experiment gehouden. Op een groot feest waar de studenten voor waren uitgenodigd, werd – zonder dat zij van te voren hiervan op de hoogte waren gesteld – alleen alcoholvrij bier geschonken.

Alle studenten hadden zich die avond voorgenomen veel te gaan drinken en zich voorbereid op een hele nacht doorhalen en zat worden (verwachting!). Er werd dan ook volop gefeest, gelachen en gedanst en iedereen had het reuze naar zijn zin.

Wel vonden ze het vreemd dat ze maar niet echt dronken werden, maar verder stonden ze er niet bij stil. Ze gingen er vooral van uit dat het bier gewoon ‘goed viel’ die avond.

De jongeren waren zo gefixeerd op het hebben van een leuke avond, op een hele nacht feesten, dat ze niet eens proefden dat hun drankjes geen alcohol bevatten. Als iemand hen van te voren hen had verteld dat ze die avond geen alcohol zouden krijgen, hadden de studenten het niet half zo goed naar hun zin gehad. Dan hadden ze bij voorbaat al verwacht (!) dat een feest zonder alcohol saai zou zijn. En het alcoholvrije bier vies zou smaken, hetgeen vervolgens ook het geval zou zijn geweest.

Gedachtekracht is waanzinnig sterk. Sterker dan je misschien denkt.

 

Psyche blog >HOME