Veelgestelde Vragen

tarotconsult

Op deze pagina vindt u de vragen die mij het vaakst worden gesteld. Inclusief de antwoorden uiteraard. Heeft u een vraag die u aan dit lijstje zou willen toevoegen, stuurt u mij deze dan naar mijn e-mail: info@nathalie-kriek.nl

Q & A

 • Ben je zelf helderziend of op andere wijze paranormaal begaafd?

  Nee. Eigenlijk ben ik van mening dat niemand daadwerkelijk helderziend of paranormaal begaafd is. Ik geloof vooral dat iedereen handelt vanuit de eigen intuïtie. Iederéén beschikt over intuïtie, al is dit bij de ene persoon meer ontwikkeld dan bij de ander.

  Ook de ‘echte’ helderzienden, paragnosten en mediums zitten er wat mij betreft te vaak naast om daadwerkelijk te kunnen geloven dat zij echt over bovennatuurlijke gaven zouden beschikken. Maar dit is uiteraard persoonlijk.

 • Geloof je helemaal niet meer in paranormale zaken?

  Ik geloof - of liever gezegd ik hóóp - dat er inderdaad iets is na dit leven. Er zijn veel dingen die nog steeds onverklaarbaar zijn. Toch ben ik van mening dat paranormale gebeurtenissen niet te sturen zijn. Dat de dingen ons overkomen zonder dat we hier zelf invloed op hebben. Ik geloof niet dat we geesten kunnen oproepen. Als er al geesten bestaan bepalen zij zelf wel of en wanneer ze komen en hoe ze zich kenbaar maken.

  Ik geloof dan ook niet dat er mediums bestaan die hele gesprekken met overledenen kunnen voeren en specifieke informatie van hen aan ons kunnen doorgeven. Als alles energie is, kan een geest nooit letterlijk namen uitspreken of andere persoonlijke dingen vertellen.

 • Kun je de toekomst voorspellen?

  Nee. Wel is het mogelijk om de toekomst op basis van je eigen (logische) inzichten in te schatten. 1+1= 2, als het ware. Echter, door gebruik te maken van tarot, astrologie of andere orakels kun je je wel laten inspireren en er je eigen (onderbewuste) intuïtie mee triggeren. Onbewust weten we vaak meer dan bewust. Vooral afbeeldingen brengen herkenning teweeg in het brein en bieden hierdoor veel inzicht, ook mbt het verloop van bepaalde situaties.

 • Wat is het verschil tussen paranormaal en spiritueel?

  ‘Spiri’ is het Latijnse woord voor ‘geest’. Spiritueel bezig zijn is dus eigenlijk gewoon 'geestelijk bezig zijn'.

  Geestelijk bezig zijn zie ik vooral als het jezelf voortdurend willen verbeteren, op zoek gaan naar nieuwe inzichten, en vooral dat willen doen wat voor jou belangrijk is, waar je blij van wordt of van tot rust komt.

  Dat kan van alles zijn. Waar de één tot rust komt van sport, komt de ander tot rust van wandelen in de natuur of lekker series kijken. De één vindt het belangrijk om veel vrienden te hebben, terwijl de ander het juist belangrijk vindt om veel ‘ik-tijd’ te creëren.
  Spiritueel bezig zijn is dus vooral: het geluk zoeken in jezelf en de juiste balans vinden tussen lichaam en geest,

  Paranormaal is iets heel anders. Dit betreft vooral het geloof in dingen die buiten jezelf plaatsvinden zoals bovennatuurlijke dingen die niet wetenschappelijk verklaard kunnen worden.

  Geloven in engelen, voortlevende zielen, spoken, telepathie, telekinese, buitenzintuiglijke waarnemingen, etc. vallen allemaal onder het paranormale.

 • Wat is spiritainment?

  Spiritainment is een mix van spiritualiteit en entertainment al dan niet in de media. Eigenlijk zie ik het zelf vooral als ‘geestelijk vermaak’.

  De meeste mensen vinden het leuk om getrakteerd te worden op allerhande voorspellingen over beroemdheden of zaken als sport, het weer, politiek, het koningshuis, media, etc. Al is het alleen maar om te vergelijken met hun eigen bevindingen of te ‘kijken of het uitkomt’.

  Dit is natuurlijk puur entertainment: niemand verkrijgt er enige vorm van inzicht door. Sterker nog, eigenlijk heeft niemand er iets aan, het is vooral voor de leuk.

  Bij horoscopen ligt dat iets anders. Het is ronduit opvallend te noemen dat de horoscooppagina’s op grote websites de best bezochte rubrieken zijn, ondanks het feit dat verreweg de meeste lezers roepen niet in astrologie te geloven.

  Mensen vinden het gewoon fijn om iets over zichzelf te lezen of te lachen als bepaalde informatie hen bekend in de oren klinkt met het oog op vrienden of familie. Of juist om de boel belachelijk te maken als het in hun ogen klinkklare onzin is.

  Hoe dan ook is het licht en luchtig, lekker om de dag mee te beginnen of gezellig om tijdens de koffiepauze – met of zonder je collega’s - even door te bladeren.

  Spiritainment is dus eigenlijk niet meer dan het entertainen van mensen in de hoop dat ze het niet al te serieus nemen maar er misschien wel een 'a-ha' momentje door krijgen, al dan niet met betrekking tot hun eigen situatie.

  Immers, alles wat we lezen, zien en horen betrekken we op onszelf. Teksten van liedjes of insta-quotes; in bepaalde gevallen kunnen zelfs andermans Facebook statussen ons ter plekke slapeloze nachten bezorgen: 'Gaat dit over mij?!' Vaak is het een kwestie van 'wie de schoen past, trekt 'm aan'.

  Wanneer iemand toch iets blijkt te kunnen met de horoscoopteksten die als entertainment verschijnen in de media, wordt het toch zomaar weer spiritueel. Dat is wat mij betreft de ultieme mix van entertainment en spiritualiteit: spiritainment.

 • Kun je persoonlijke spirituele consulten dan wel serieus nemen?

  Zeker wel! Waar het bij spiritainment voornamelijk gaat om geëntertaind worden, gaat het bij een spiritueel persoonlijk consult vooral om het - op een serieuze manier- verkrijgen van meer (zelf) inzicht.

  Voorspellingen die gedaan worden bij spiritainment gaan meestal over algemene zaken als sport, het weer, politiek, het koningshuis, media en andere actualiteiten. Zaken waar niemand direct invloed op heeft, of in de meeste gevallen überhaupt iets aan heeft. Het is vooral 'leuk' (zie vorige vraag).

  Dat is bij een spiritueel consult natuurlijk wel anders. Daar worden dingen besproken waar je wel degelijk zelf invloed op hebt en waar je – als het goed is - ook echt zelf iets aan hebt.

  Eigenlijk kun je een spiritueel consult vergelijken met een goed gesprek bij de psycholoog. Alleen wordt een en ander bij een spiritueel therapeut meer visueel gemaakt door bijvoorbeeld tarotkaarten of een astrologische radix, waardoor bepaalde informatie beter, makkelijker - of indien nodig - zelfs harder binnenkomt.

  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Soms heeft iemand gewoon echt even een schop onder zijn kont nodig om in te zien dat hij of zij momenteel gewoon niet zo handig bezig is.

  Let wel: een spiritueel consult is iets anders dan een paranormaal consult! Bij een spiritueel consult wordt de cliënt zelf aan het werk gezet, terwijl er bij een paranormaal consult voornamelijk beweringen worden gedaan.

 • Waar haal je alle kennis vandaan?

  Ik kom uit een familie die zich jaren heeft bezig gehouden met met spiritisme. Mijn opa was voorzitter van een paranormale vereniging. Ik ben dus als het ware opgegroeid met geesten, uittredingen, helderziende waarnemingen, voorspellende dromen en wat al niet meer; met de paplepel ingegoten.

  Daarnaast leerde ik op 15 jarige leeftijd de tarotkaarten leggen van mijn oma, volgde ik een cursus ‘intuïtieve ontwikkeling’ en deed ik zelf studies astrologie, edelstenenleer en droompsychologie.
  Ik heb zelfs jaren lang gedacht dat ik zelf paranormaal begaafd was. Ik was nota bene werkzaam als paragnost!

  Pas op later leeftijd – ik was al 40 – ging ik anders denken over het spiritisme en ben ik me meer gaan verdiepen in psychologie en de diepere betekenis van spiritualiteit. Hierin vond ik veel verklaringen omtrent ‘paranormale zaken’ en mijn eigen manier van werken.

  Inmiddels ben ik van mijn geloof in het paranormale gestapt en gebruik ik tarot en astrologie vooral op psychologische, spirituele wijze. En in de media dus meer op een speelse manier.

 • Is astrologie wetenschappelijk te bewijzen?

  Officieel niet. In de oudheid daarentegen werd astrologie als de koningin der wetenschappen beschouwd. Inmiddels beschouwen velen het juist als kwakzalverij. Zoveel mensen, zoveel meningen.

  Laat ik u vertellen hoe ik er zelf over denk. Ik vind namelijk dat wanneer iets werkt voor iemand, het helemaal niet uitmaakt of dit wel of niet wetenschappelijk bewezen kan worden.
  Het gaat er vooral om wat voor gevoel je bij iets krijgt, wat het op psychologisch vlak met je doet en wat er 'getriggerd' wordt van binnen waardoor je (anders) over bepaalde zaken gaat nadenken.

  Wanneer iemand blij is met zijn horoscoop en er ook echt iets aan heeft omdat deze voor hem bepaalde puzzelstukjes op hun plek doet vallen, is dit mijns inziens het belangrijkste wat telt.
  Wat maakt het dan uit of dit veroorzaakt wordt door het psychologische Forer-effect (Barnum- effect) of doordat er daadwerkelijk planeten zijn die dit alles voor diegene bewerkstelligen? Einstein zei het heel treffend:

  “I know very well that many scientists consider dowsing as they do astrology, as a type of ancient superstition. According to my conviction this is, unjustified. The dowsing rod is a simple instrument which shows the uncanny reaction of the human nervous system to certain factors which are unknown to us at this time”.

 • Hoe maak je de horoscopen die gepubliceerd worden in de bladen?

  De manier waarop ik de horoscopen maak die in de media verschijnen, is niet te vergelijken met de manier waarop ik een persoonlijke horoscoop bereken.

  Bij een persoonlijke horoscoop maak ik echt alleen gebruik van de geboortegegevens van die persoon, waar ik vervolgens alles uithaal wat ik maar kan vinden.

  Bij de meer algemene horoscopen voor de media (die toch voor zoveel mogelijk mensen herkenbaar moeten zijn) houd ik vooral rekening met de huidige planetaire omstandigheden.

  Zo kijk ik niet alleen naar de huidige stand van de maan en naar de planeten die op dat moment in bepaalde 'Huizen' staan (elk sterrenbeeld heeft een geldhuis, een gezondheidshuis, een sociaal huis, een liefdeshuis, carrièrehuis etc.) maar haal ik ook de actuele aspecten erbij (de hoeken waarin de zon, maan en planeten ten opzichte van elkaar staan) en kijk ik naar de eigenschappen van elk sterrenteken (sterrenbeeld) apart om een inschatting te kunnen maken hoe deze zouden kunnen reageren op de huidige astrologische situatie.

  Eigenlijk een onmogelijke opgave omdat geen enkele Ram. Stier, Tweelingen etc. hetzelfde is. Neem de Ram. De ene Ram heeft een andere ascendant, de andere Ram weer een ander maanteken, om nog maar te zwijgen in welke Huizen deze tekens staan in de persoonlijke geboorte -of jaarhoroscoop. Allemaal bijkomstigheden die in de astrologie een belangrijke rol spelen.

  Horoscopen die je leest in de bladen vallen dan ook zeker onder de noemer ‘entertainment’. Om de simpele reden dat ze gewoon te onpersoonlijk zijn. Al kunnen bepaalde teksten je natuurlijk best tot nadenken aanzetten en je in sommige gevallen net dat extra steuntje in de rug geven… en dan wordt het toch zomaar weer een beetje spiritueel!

 • Geef je nog persoonlijke consulten?

  Jazeker, als u interesse heeft kunt u meer hierover lezen op de pagina 'Praktijk' in het menu.