Nathaliekriek.nl

Psyche blog

Psyche blog over tarot, dromen, astrologie, orakelkaarten en alles wat men maar al te graag bestempelt als spiritueel of paranormaal, maar wat eigenlijk vooral te maken heeft met onze eigen psyche. 

Sommige mensen scheren de onderwerpen spiritualiteit en het paranormale voor het gemak over één kam en laten hierbij de ‘psyche’ totaal buiten beschouwing, en dat terwijl de lijn tussen spiritualiteit, het paranormale en de psyche eigenlijk zeer dun is!

Spiritualiteit is niets meer dan je bezig houden met de dingen waar je gelukkig van wordt. Jezelf blijven ontwikkelen en verbeteren op elk gebied. (Zie het spiritueel blog.)

Onder het paranormale wordt verstaan: bovennatuurlijke verschijnselen die niet wetenschappelijk zijn te verklaren. (Zie het paranormaal blog.)

De psyche laat zich in het kort omschrijven als de persoonlijke ‘innerlijke processen’. Als jouw eigen spiritualiteit vooral gefocust is op het paranormale, zal jouw psyche dus ook voornamelijk hierop gericht zijn en alles graag op paranormale wijze willen ervaren en interpreteren.

Uiteraard zal hier in het psyche blog uitgebreid aandacht aan besteed worden. Wees welkom!

Voorspellende dromen

Als kind en ook later toen ik ouder werd, had ik zo nu en dan voorspellende dromen. Eén van de voorspellende dromen die ik had, heeft destijds zo’n indruk op me gemaakt, dat deze me altijd is bijgebleven. Ik ben opgegroeid in een gezellige portiekflat in het centrum van Krommenie. Op een dag verhuisden onze… Lees verder