Nathaliekriek.nl

Psyche blog

Psyche blog over tarot, dromen, astrologie, orakelkaarten, pendelen en alles wat men maar al te graag bestempelt als spiritueel of paranormaal, maar wat eigenlijk vooral te maken heeft met onze eigen psyche. 

Sommige mensen scheren de onderwerpen spiritualiteit en het paranormale voor het gemak over één kam en laten hierbij de ‘psyche’ totaal buiten beschouwing. En dat terwijl de lijn tussen spiritualiteit, het paranormale en de psyche eigenlijk zeer dun is!

Spiritualiteit is niets meer dan je bezig houden met de dingen waar je gelukkig van wordt. Jezelf blijven ontwikkelen en verbeteren op elk gebied. (Zie het spiritueel blog.)

Onder het paranormale wordt verstaan: bovennatuurlijke verschijnselen die niet wetenschappelijk zijn te verklaren. (Zie het paranormaal blog.)

Zien, horen, ruiken, proeven, voelen, zijn normale zintuigen. Hiermee kunnen paranormale verschijnselen niet worden waargenomen. Mensen die beschikken over een zogenoemd zesde zintuig, zijn hiermee wel in staat het paranormale waar te nemen. Bijvoorbeeld door middel van helder zien, helder horen, helder ruiken, helder proeven en helder voelen. Het bestaan van het zesde zintuig is echter nooit wetenschappelijk bewezen.

De psyche laat zich in het kort omschrijven als de persoonlijke ‘innerlijke processen’. Als jouw eigen spiritualiteit vooral gefocust is op het paranormale, zal jouw psyche dus ook voornamelijk hierop gericht zijn en alles graag op paranormale wijze willen ervaren en interpreteren.

Uiteraard zal hier in het psyche blog uitgebreid aandacht aan besteed worden. Wees welkom!