Zwarte magie verbreken

Zwarte magie, wat zijn de symptomen als iemand u heeft bewerkt en hoe kunt u de vloek verbreken? Wanneer u vermoedt dat iemand zwarte magie op u heeft toegepast, kan dit u het leven behoorlijk zuur maken.

Let wel: naar aanleiding van onderstaand artikel ontvang ik met grote regelmaat e-mails en appjes van mensen die mij vragen hen te helpen bij het verbreken van zwarte magie. Deze dienst bied ik niet aan.

Het stappenplan onderaan deze pagina heb ik hier gratis gedeeld voor degenen die dit zelf willen proberen, omdat veel mensen hier goede ervaringen mee hadden. Indien u persoonlijke hulp en begeleiding nodig heeft met betrekking tot zwarte magie kan ik u helaas niet helpen!

Doe het zelf?

Bescherm u tegen zwarte magie met de talismankaars

Bescherm uw huis tegen negativiteit talismankaars

Ritueel kaarsen met handleiding

Leestip: Voodoo Hoodoo spellbook. Dit zeer uitgebreide, informatieve en bovenal behulpzame boek biedt duidelijke uitleg over o.a. de Voodoo geesten en de 7 Afrikaanse Krachten. Daarnaast vindt u hier informatie over poeders, olieën, zalven, talismans en kaarsenmagie en leert u  gebeden, psalmen en meer dan 100 spells voor bescherming, het verbreken van bezweringen, liefde, geluk, vruchtbaarheid en nog veel, veel meer.

Onder de afbeelding leest u hoe gedachtekracht een enorm grote rol speelt bij het vermoeden dat u bewerkt bent met zwarte magie en welk stappenplan u in dit geval zelf thuis kunt uitvoeren (of samen kunt doen met degene die van mening is met zwarte magie te zijn bewerkt).

Zwanger

Als u ervan bent overtuigd dat iemand u op afstand bewerkt heeft met zwarte magie, zult u ook echt pech of ziekte ervaren of andere griezelige dingen waarnemen die er eigenlijk niet zijn.

‘Hoezo, ‘die er eigenlijk niet zijn?’ Ik weet zeker dat iemand zwarte magie op mij heeft toegepast!’

Ook al weet u zeker dat u bent bewerkt met zwarte magie, feit blijft dat gedachtekracht enorm veel invloed heeft op hoe u de dingen beleeft. Wanneer u verwacht dat er iets engs gaat gebeuren, zult u zich hierop instellen en zult u één en ander ook werkelijk als eng ervaren.

Suggestie is zeer verraderlijk omdat dit ervoor kan zorgen dat we onze angst projecteren op de omgeving waardoor we werkelijk in staat zijn onze eigen gedachten te zien of te voelen. Lang niet alles is het gevolg van zwarte magie, ook al lijkt dit in veel gevallen wel zo.

Gelukkig is er iets aan te doen. Voor ik het praktische stappenplan met u deel, wil ik u eerst graag nog iets uitleggen over wat suggestie en gedachtekracht met ons kan doen.

Neem bijvoorbeeld een vrouw die enorm graag zwanger wil worden.

Een vrouw die vurig hoopt dat ze zwanger is en er ook van uitgaat dat dit gelukt is, zal tot het moment dat haar menstruatie zich weer aandient last hebben van allerlei zwangerschapskwaaltjes als vermoeidheid, misselijkheid of zelfs trek krijgen in ‘vreemde’ dingen.

Zelfs als ze in werkelijkheid helemaal niet zwanger is, zal haar gedachtekracht zo sterk zijn dat ze hiermee in staat is zichzelf in de maling te nemen en zichzelf wijs te maken dat ze lichamelijk aan het veranderen is. De mens is namelijk werkelijk in staat zichzelf ziek, zwak of misselijk te denken!

Wat men gelooft, kan wonderbaarlijk echt aanvoelen. U kunt zich dus wel voorstellen dat het ook heel goed mogelijk is om uzelf de stuipen op het lijf te jagen door alleen maar te denken dat iemand u heeft vervloekt.

Zwarte magie symptomen

Wanneer u sterk het vermoeden hebt dat iemand zwarte magie op u heeft toegepast, kunt u last hebben van de volgende symptomen:

 • uitputting
 • gebrek aan energie
 • duizelingen
 • flauw vallen
 • slapeloosheid
 • stemmingswisselingen
 • depressie
 • zelfmoordgedachten
 • stemmen horen
 • impotentie
 • onvruchtbaarheid
 • nachtmerries
 • slaapwandelen
 • astma aanvallen
 • epileptische aanvallen
 • hevige woede aanvallen
 • agressie en gewelddadigheid
 • concentratie stoornissen
 • geheugenverlies
 • voortdurende pech en ongeluk
 • ziekte

Wanneer u het idee hebt dat iemand u heeft behekst en deze gedachte u bang maakt, is het heel goed mogelijk dat u zichzelf (vooral ’s nachts) van alles gaat inbeelden en u de dingen waar u bang voor bent ook daadwerkelijk zult waarnemen.

Enge geluiden, schimmen, schaduwen, voetstappen, symptomen en verschijnselen die zich voornamelijk in uw gedachten afspelen worden door de eigen angst op de omgeving geprojecteerd.

Uw gedachten en angsten kunnen dusdanig met u op de loop gaan, waardoor hetgeen u meent te zien, te horen of te voelen zo realistisch lijkt dat u oprecht gelooft dat het er ook echt ‘is’.

Geluiden

Wanneer u van te voren al bang bent om iets te horen, gaat u zichzelf overal op focussen, waardoor u zelfs het kleinste geluidje zult waarnemen. Immers, als u zich ergens volledig op concentreert, zult u altijd wel iets vinden waarvan u denkt ‘zie je wel!’

Ga buiten maar eens bewust kijken naar gele auto’s. U komt er haast nooit één tegen, tot u er gericht naar gaat zoeken!

Vervolgens gaat u zich nóg meer focussen en zult u nóg meer horen waardoor u zichzelf steeds banger zult maken. Juist omdat u al bang bent dat iemand u heeft behekst, zult u de geluiden die u hoort hier ook mee in verband brengen.

Zo kan het gebeuren dat geluiden die er eigenlijk altijd al waren – bijvoorbeeld werkend hout, borrelende verwarmingsbuizen, voetstappen bij de buren, vogels in de dakgoot –  en waar u nooit acht op hebt geslagen, u plotseling zullen opvallen en deze vervolgens allemaal zult betrekken op zwarte magie.

In plaats van op nuchtere wijze na te denken of uit te zoeken waar het betreffende geluid nu eigenlijk vandaan komt, kruipt u diep onder de dekens met het idee dat iemand u helemaal in zijn macht heeft, terwijl het op dat moment vooral uw eigen angst is die u in de greep houdt.

Vloek

Wanneer u uw voortdurende tegenslag in het leven wijt aan een vloek, zult u ook niet meer uw best doen om uzelf te herpakken. U bent immers ‘vervloekt’, er is ‘niets aan te doen’.

Het nare is, dat wanneer u constant negatieve gedachten hebt, u alles om u heen ook als negatief zult ervaren (gedachtekracht), waardoor het lijkt of er helemaal niets meer positief is en u inderdaad het slachtoffer bent van een boze bezwering.

De tegenslagen zullen zich op deze manier alleen maar opstapelen, waarop u dan weer kunt zeggen: ‘zie je wel, nog meer tegenslag, zie je dat ik ben vervloekt!’ Zo komt u in een negatieve en neerwaartse spiraal terecht, alleen maar omdat u gelooft dat iemand zwarte magie op u heeft toegepast.

Als u echt van mening bent dat u op afstand bent behekst met als gevolg dat u geen enkele controle meer heeft op uw eigen logisch denkvermogen en u hierdoor de dingen niet meer goed kunt relativeren, is de suggestie dus eigenlijk de oorzaak van de (vermeende) ‘vloek’.

Net zoals een vrouw met een vurige kinderwens in staat is zichzelf te overtuigen dat ze zwanger is waardoor ze zich echt vermoeid en misselijk voelt, kunt u zichzelf werkelijk depressief maken of lichamelijke klachten aanpraten, door alleen maar te denken dat iemand het voortdurend op u heeft gemunt.

Rituelen

Wanneer u ervan bent overtuigd dat u behekst bent, zult u alle geluiden (ook afkomstig van buiten of van buren), gebeurtenissen in huis (veroorzaakt door tocht, zwaartekracht of technische mankementen), pijn, jeuk of misselijkheid (misschien veroorzaakt door spanning, nieuwe wasverzachter of een sluimerende griep) betrekken op een ‘vervloeking’.

Soms wordt er in dergelijke gevallen een priester, heks, paragnost of ghost hunter ingeschakeld, die bepaalde rituelen zal uitvoeren om de vloek op te heffen. Het slachtoffer heeft op dat moment natuurlijk alle vertrouwen in deze specialist en zal er ook van uit gaan (verwachting en gedachtekracht!) dat hij daadwerkelijk van de vloek zal worden verlost.

Juist het geloof dat alles goed komt, zal ervoor zorgen dat de klachten en verschijnselen ook echt zullen ophouden. Doordat de persoon die door de priester is geholpen gelooft dat alles weggestuurd, verjaagd en gezuiverd is, zal hij ook daadwerkelijk ervaren dat de rust is weergekeerd in zijn hoofd en huis.

Hoewel we onszelf gek van angst kunnen maken met onze eigen gedachten, werkt suggestie andersom ook prima en zijn we ook heel goed in staat onszelf gerust te stellen door te geloven dat alles (weer) in orde is.

Of de priester nu wel of niet daadwerkelijk iets zal opheffen of verwijderen; zijn komst kan wel degelijk een gunstige invloed hebben op angstige personen. Zijn werkzaamheden zijn dan ook voornamelijk gebaseerd op het vertrouwen en het geloof van de mensen die hem inhuren.

En als de mensen – nadat de priester weer vertrokken is – ervaren dat alles weer vredig is in huis, is dat natuurlijk helemaal prima. Sommige mensen hebben nu eenmaal veel baat bij een placebo. in welke vorm dan ook.

Zwarte magie verbreken en opheffen, stappenplan

Enkele adviezen die ik mijn cliënten (gratis!) gaf wanneer zij mij in de praktijk benaderden met de mededeling dat ze het gevoel hadden behekst of vervloekt te zijn:

 • Hang een spiegeltje aan de buitenkant van de voordeur, zodat het Kwaad wordt weerkaatst en op die manier wordt teruggezonden naar de afzender.
 • Leg in iedere hoek van de kamer een handje heldere (berg)kristalletjes. Deze staan erom bekend negativiteit te absorberen. Geef daarna de kristallen terug aan de natuur door deze te begraven in aarde of in zee te werpen terwijl u hen bedankt voor het wegnemen van het Kwaad.
 • Zet een witte kaars in een kandelaartje in water op zo’n manier dat de kaars half in het water staat. Brand deze kaars iedere dag dertien minuten terwijl u het Kwaad terugstuurt naar de afzender. Op het moment dat de vlam van de kaars het water raakt en dooft, is de vloek verbroken. Vervolgens begraaft u de andere helft van de kaars in de aarde en vergeeft u de afzender.
 • Strooi zout in huis en reinig de hele woning met salie en/of mirre wierook. Zet/leg op meerdere plekken in huis (vooral daar waar u het Kwaad ervaart) edelstenen neer die erom bekend staan negativiteit, zwarte magie of andere bezweringen weg te nemen of te absorberen (bijvoorbeeld: Agaat, Labradoriet, zwarte Toermalijn, Tijgeroog, Nuumiet) of draag een dergelijke hanger om uw hals.
 • Strooi een zoutcirkel rond uw huis.

Onder het mom: baat het niet, schaadt het niet, zou u bovenstaande kunnen proberen als u het gevoel hebt dat iemand u heeft bewerkt met zwarte magie. Voor de mensen die mij destijds om raad vroegen, werkte dit eigenlijk altijd.

Achteraf gezien denk ik dat hiermee niet werkelijk een bezwering werd opgeheven, maar dat vooral de verwachting dat het zou werken hierbij zijn werk deed.

Boodschappenlijstje

mirre wierook

salie wierook

bergkristallen

agaat

labradoriet

nuumiet

tijgeroog

zwarte toermalijn

verzwaarde kandelaar

witte kaars

 

Psyche blog >HOME