Nathaliekriek.nl

Zwarte magie

Zwarte magie

Verwachting hoeft niet altijd te resulteren in een positief resultaat. Wanneer je vermoedt dat iemand zwarte magie op je heeft toegepast, kan deze verwachting je het leven behoorlijk zuur maken. Onze eigen gedachtekracht heeft enorm veel invloed op hoe we de dingen beleven. Wanneer je verwacht dat er iets engs gaat gebeuren, zul je je hierop instellen en zal je één en ander ook werkelijk als eng ervaren.

Suggestie is het halve werk van hoe we de dingen beleven. Als je ervan bent overtuigd dat iemand je op afstand bewerkt heeft met zwarte magie, zul je ook echt pech of ziekte ervaren of andere griezelige dingen waarnemen die er eigenlijk niet zijn.

Suggestie is zeer verraderlijk omdat dit ervoor kan zorgen dat we onze angst projecteren op de omgeving waardoor we werkelijk in staat zijn onze eigen gedachten te zien of te voelen. 

Zwanger

Een vrouw die vurig hoopt dat ze zwanger is en er ook van uitgaat dat dit ook gelukt is, zal tot het moment dat haar menstruatie zich weer aandient last hebben van allerlei zwangerschapskwaaltjes als vermoeidheid, misselijkheid of zelfs trek krijgen in ‘vreemde’ dingen.

Zelfs als ze in werkelijkheid helemaal niet zwanger is, zal haar gedachtekracht zo sterk zijn dat ze hiermee in staat is zichzelf in de maling te nemen en zichzelf wijs te maken dat ze lichamelijk aan het veranderen is. De mens is namelijk werkelijk in staat zichzelf ziek, zwak of misselijk te denken!

Wat wij geloven, kan wonderbaarlijk echt aanvoelen. Je kunt je dus wel voorstellen dat als je in staat bent jezelf iets aan te praten, het ook heel goed mogelijk is om jezelf de stuipen op het lijf te jagen door alleen maar te denken dat iemand je heeft vervloekt.

Zwarte magie

Wanneer je sterk het vermoeden hebt dat iemand zwarte magie op je heeft toegepast, kun je last hebben van de volgende symptomen:

 • uitputting
 • gebrek aan energie
 • duizelingen
 • flauw vallen
 • slapeloosheid
 • stemmingswisselingen
 • depressie
 • zelfmoordgedachten
 • stemmen horen
 • impotentie
 • onvruchtbaarheid
 • nachtmerries
 • slaapwandelen
 • astma aanvallen
 • epileptische aanvallen
 • hevige woede aanvallen
 • agressie en gewelddadigheid
 • concentratie stoornissen
 • geheugenverlies
 • voortdurende pech en ongeluk
 • ziekte

Wanneer je het idee hebt dat iemand je heeft behekst, en deze gedachte je bang maakt, is het heel goed mogelijk dat je jezelf (vooral ’s nachts) van alles gaat inbeelden en je deze hersenspinsels hierdoor ook daadwerkelijk zult waarnemen.

Enge geluiden, schimmen, schaduwen, voetstappen, symptomen en verschijnselen die zich voornamelijk in je gedachten afspelen worden door de eigen angst op de omgeving geprojecteerd. Onze gedachten en angsten kunnen dusdanig met ons op de loop gaan, waardoor hetgeen we menen te zien, te horen of te voelen zo realistisch lijkt dat we oprecht geloven dat het er ook echt ‘is’.

Geluiden

Wanneer je van te voren al bang bent om iets te horen, ga je jezelf overal op focussen, waardoor je zelfs het kleinste geluidje zult waarnemen. Immers, als je je ergens volledig op concentreert, zul je altijd wel iets vinden waarvan je denkt ‘zie je wel!’ (Ga je buiten maar eens concentreren op gele auto’s. Je komt er haast nooit één tegen, tot je er gericht naar gaat zoeken!)

Vervolgens ga je je nóg meer focussen en zul je nóg meer horen waardoor je jezelf steeds banger zult maken. Juist omdat je al bang bent dat iemand je heeft behekst, breng je de geluiden die je hoort hier ook mee in verband. Zo kan het gebeuren dat geluiden die er eigenlijk altijd al waren (bijvoorbeeld werkend hout, borrelende verwarmingsbuizen, voetstappen bij de buren, vogels op het dak of in de dakgoot) en waar je nooit acht op hebt geslagen, je plotseling opvallen en deze vervolgens allemaal betrekt op zwarte magie.

In plaats van op nuchtere wijze na te denken of uit te zoeken waar het betreffende geluid nu eigenlijk vandaan komt, kruip je diep onder de dekens met het idee dat iemand jou helemaal in zijn macht heeft, terwijl het op dat moment vooral jouw eigen angst is die je in de greep houdt.

Vloek

Wanneer je jouw voortdurende tegenslag in het leven wijt aan een vloek, zul je ook niet meer je best doen om jezelf te herpakken. Je bent immers ‘vervloekt’, er is ‘niets aan te doen’. Het nare is, dat wanneer je constant negatieve gedachten hebt, je alles om je heen ook als negatief zult ervaren (gedachtekracht), waardoor het lijkt of er helemaal niets meer positief is en je inderdaad het slachtoffer bent van een boze bezwering.

De tegenslagen zullen zich op deze manier alleen maar opstapelen, waarop jij dan weer kunt zeggen: ‘zie je wel, nog meer tegenslag, zie je dat ik ben vervloekt!’ Zo kom je in een negatieve en neerwaartse spiraal terecht, alleen maar omdat je gelooft dat iemand zwarte magie op je heeft toegepast.

Als iemand echt van mening is dat hij op afstand is behekst en zo bang is dat hij geen enkele controle meer heeft op het eigen logisch denkvermogen waardoor hij de dingen niet meer goed kan relativeren, is de suggestie dus eigenlijk de oorzaak van de (vermeende) ‘vloek’.

Net zoals een vrouw met een vurige kinderwens in staat is zichzelf te overtuigen dat ze zwanger is waardoor ze zich echt vermoeid en misselijk voelt, kan iemand zichzelf werkelijk depressief maken, door te denken dat iemand het voortdurend op hem heeft gemunt.

Rituelen

Alle geluiden (ook afkomstig van buiten of van buren), gebeurtenissen in huis (veroorzaakt door tocht, zwaartekracht of technische mankementen), pijn, jeuk of misselijkheid (misschien veroorzaakt door spanning, nieuwe wasverzachter of een sluimerende griep) zal de persoon in kwestie betrekken op een ‘vervloeking’.

Soms wordt er in dergelijke gevallen een priester(es), heks, paragnost of ghost hunter ingeschakeld, die bepaalde rituelen zal uitvoeren om de vloek op te heffen. Het slachtoffer heeft op dat moment natuurlijk alle vertrouwen in deze specialist en zal er ook van uit gaan (verwachting en gedachtekracht!) dat hij daadwerkelijk van de vloek zal worden verlost.

Juist het geloof dat alles goed komt, zal ervoor zorgen dat de klachten en verschijnselen ook echt zullen ophouden. Doordat de persoon die door de priester(es) is geholpen gelooft dat alles weggestuurd, verjaagd en gezuiverd is, zal hij ook daadwerkelijk ervaren dat de rust is weergekeerd in zijn hoofd en huis.

Hoewel we onszelf gek van angst kunnen maken met onze eigen gedachten, werkt suggestie andersom ook prima en zijn we ook heel goed in staat onszelf gerust te stellen door te geloven dat alles (weer) in orde is.

Ook al zal de priester niet werkelijk iets opheffen of verwijderen; zijn komst kan wel degelijk een gunstige invloed hebben op angstige personen. Zijn werkzaamheden zijn gebaseerd op het vertrouwen en het geloof van de mensen die hem inhuren. En als de mensen – nadat de priester weer vertrokken is – ervaren dat alles weer vredig is in huis, is dat natuurlijk helemaal prima. Sommige mensen hebben nu eenmaal veel baat bij bedrog. Of laat ik het wat vriendelijker stellen: bij een placebo.

Opheffen

Enkele adviezen die ik mijn cliënten (gratis!) gaf wanneer zij mij in de praktijk benaderden met de mededeling dat ze het gevoel hadden behekst of vervloekt te zijn:

 • Hang een spiegeltje aan de buitenkant van de voordeur, zodat het Kwaad wordt weerkaatst en op die manier wordt teruggezonden naar de afzender.
 • Leg in iedere hoek van de kamer een handje heldere (berg)kristalletjes. Deze staan erom bekend negativiteit te absorberen. Geef daarna de kristallen terug aan de natuur door deze te begraven in aarde of in zee te werpen terwijl je hen bedankt voor het wegnemen van het Kwaad.
 • Zet een witte kaars in een kandelaartje in water op zo’n manier dat de kaars half in het water staat. Brand deze kaars iedere dag tien minuten terwijl je het Kwaad terugstuurt naar de afzender. Op het moment dat de vlam van de kaars het water raakt en dooft, is de vloek verbroken. Vervolgens begraaf je de andere helft van de kaars in de aarde en vergeef je de afzender.
 • Strooi zout in je huis en reinig je hele woning met salie en/of mirre wierook. Zet/leg op meerdere plekken in huis (vooral daar waar je het Kwaad ervaart) edelstenen neer die erom bekend staan negativiteit, zwarte magie of andere bezweringen weg te nemen of te absorberen (bijvoorbeeld: Agaat, Labradoriet, zwarte Toermalijn, Aegirien, Tijgeroog, Nuummiet) of draag een dergelijke hanger om je hals.

Onder het mom: baat het niet, schaadt het niet, zou je bovenstaande kunnen proberen als je het gevoel hebt dat iemand je heeft bewerkt met zwarte magie. Voor de mensen die mij destijds om raad vroegen, werkte dit bijna altijd.

Achteraf gezien denk ik dat hiermee niet werkelijk een bezwering werd opgeheven, maar dat vooral de verwachting dat het zou werken hierbij zijn werk deed. 

Meer interessante artikelen over de werking van ons brein vind je in het psyche blog.