Fotoreading

Wat is fotoreading en moet je paranormaal begaafd zijn om dit te kunnen doen? Het gevoel dat je bij iemand krijgt wanneer je hem in levenden lijve tegenkomt, krijg je ook wanneer je iemand op een foto ziet. De blik in iemands ogen, de trek om de mond en de gezichtsuitdrukking spreken boekdelen.

Verreweg de meeste – zo niet alle – paragnosten werken tijdens een fotoreading op basis van hun eigen intuïtie. Intuïtie waar dus iedereen over beschikt; hier komt geen paranormale gave of zesde zintuig aan te pas. Sterker nog, iedereen is in staat om een fotoreading te doen.

Wilt u leren hoe? Leest u dan onder de afbeelding verder.

 

Cortisol

Iedereen beschikt over intuïtie. Heel vroeger, toen de mens nog in het wild leefde, maakte men nog optimaal gebruik van de eigen intuïtie, men moest immers overleven. Wanneer men voelde dat er gevaar dreigde, reageerde het brein hierop met een fight or flight reactie (vecht of vlucht reactie).

De fight or flight reactie is een verdedigingsmechanisme dat bij mensen en dieren optreedt als er acuut gevaar dreigt. De reactie begint met acute hevige angst en stressgevoelens. Als gevolg hiervan produceert het lichaam grote hoeveelheden adrenaline en cortisol (stresshormonen).

Als reactie op de toename van adrenaline en cortisol gaan de hartslag en de bloeddruk omhoog, de spieren worden gespannen (klaar om te vechten of te rennen). Naast de flight or fight reactie, is er nog een andere mogelijkheid: de vriesreactie.
Soms is men zo bang dat men als vanzelf verstijft. Ook dit is een natuurlijke reactie, want wanneer je bewegingloos blijft staan is de kans kleiner dat je opvalt in de omgeving. Dieren beschikken over instinct, wat vergelijkbaar is met onze menselijke intuïtie. Zij maken indien nodig ook gebruik van flight or fight (or freeze). Het is een natuurlijk mechanisme.

Marechaussee

Omdat wij dankzij de huidige welvaart niet meer hoeven te overleven, maken we in het dagelijks leven minder vaak gebruik maken van onze intuïtie. Desondanks kun je jouw eigen intuïtie wel degelijk trainen. Mensen die een gevaarlijk beroep uitoefenen doen dit automatisch. Zij moeten namelijk wél nog iedere dag overleven.
Ook de Marechaussee op het vliegveld maakt dagelijks gebruik van een goed ontwikkelde intuïtie. Zij hebben hun intuïtie getraind om smokkelaars of anderszins gevaarlijke passagiers uit de menigte te filteren. Zij letten hierbij op gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, stand van de ogen, bepaalde bewegingen en de mogelijke aanwezigheid van angstzweet. Vaak reageert hun intuïtie al bij het minste of geringste kenmerk van ‘gevaar’.

Waarschijnlijk ga je zelf ook al onbewust op deze manier te werk wanneer je voor het eerst iemand ontmoet. Je probeert toch te achterhalen hoe diegene in elkaar steekt. Is hij te vertrouwen, heeft hij gevoel voor humor, is hij open of draagt hij geheimen met zich mee waar je niets mee te maken wilt hebben?

Vaak geef je iemand het voordeel van de twijfel, maar blijkt achteraf dat de allereerste indruk die je van deze persoon had toch juist was. Je intuïtie had het bij het rechte eind.

Gezichtsuitdrukking

Ook paragnosten, helderzienden en mediums laten zich tijdens hun werk leiden door hun menselijke intuïtie. Zij letten net als de Marechaussee (bewust of onbewust) op gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, oogopslag en lichaamstaal. Op die manier krijgen zij hun informatie binnen. Niet via geesten of gidsen, zoals velen van hen beweren. Ook al lijkt dit soms wel het geval te zijn omdat sommige paragnosten gewoon echt heel goed zijn in het doen alsof zij communiceren met een overledene.

Terwijl de paragnost boodschappen doorgeeft (doorgaans mededelingen, gebaseerd op hoe iemand op hem overkomt of stellingen die op veel mensen van toepassing zouden kunnen zijn) let deze namelijk ook scherp op de manier waarop de cliënt reageert. Aan iemands gezichtsuitdrukking kan de paragnost al zien of hij ‘beet’ heeft (glimlachen, knikken) of dat hij er finaal naast zit (fronsen, vragende of ernstige blik).

Hierdoor zijn mediums – nog voor de cliënt daadwerkelijk antwoord heeft gegeven – in staat hun boodschap nadat ze deze hardop hebben uitgesproken, nog net iets te veranderen, aan te passen of te verdraaien, waardoor het lijkt of ze in eerste instantie de ‘geest’ niet goed hebben verstaan, terwijl zij in werkelijkheid het juiste antwoord halen uit de non verbale reactie van hun cliënt.

Psychologie

Eigenlijk zijn wij zelf nog het best in staat zijn om onze eigen vragen te beantwoorden. Veel beter dan allerhande paragnosten, mediums, helderzienden of andere spirituele therapeuten. Vind je dit soms nog moeilijk, is een gediplomeerd psycholoog wellicht een betere investering.

Eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven dat een medium of paragnost je wel degelijk goede inzichten kan bieden indien deze enige kaas heeft gegeten van psychologie. Maar dan nog wordt deze informatie verkregen en verstrekt op basis van mensenkennis en (levens)ervaring en niet middels de geestenwereld of andere paranormale kanalen.

Helaas geldt dit lang niet voor alle mediums en paragnosten. Sommigen doen echt gewoon maar wat met als gevolg dat je tijdens een consult informatie krijgt te horen waar je echt niets mee kunt en dus ook helemaal niets aan hebt.

Fotoreading

Naast het doen van persoonlijke consulten, houden paragnosten zich ook veelvuldig bezig met fotoreading.  Vaak beweren ze dat zij via een foto kunnen voelen hoe het met de persoon in kwestie is gesteld en via hun gids of andere geestelijke helpers te horen krijgen wat zich zoal om diegene heen afspeelt. Toch is ook hier wederom geen sprake van contact met de geestenwereld.

Wanneer je goed naar iemand kijkt kun je direct op het eerste gezicht al een heleboel aan hem aflezen. Dit is tijdens een fotoreading niet anders.

  • Kijk naar zijn mond: heeft hij een goed gebit of juist niet? (Wanneer je echt geoefend bent kun je zelfs aan de mond en de stand van de tanden zien of iemand mogelijk slist, met een rollende ‘R’ spreekt of een luide of juist zachte stem heeft.)
  • Kijk goed naar het gezicht: aan iemands huid en bepaalde rimpels kun je zien of iemand veel rookt en drinkt, zorgelijk is of veel verdriet heeft gekend.
  • Kijk naar het lichaam: aan iemands lichaamshouding (ook op een foto) kun je al snel opmaken of hij wellicht last van zijn rug heeft, soepel beweegt of stijf is en aan iemands lichaamsbouw (brede schouders, polsen, onderarmen, borstkas) kun je zien of hij lichamelijk zwaar werk doet, te vaak zit of juist sportief is aangelegd.
  • Kijk goed naar de ogen: hier valt werkelijk alles in te lezen. Angst, woede, agressie, arrogantie, onzekerheid, verdriet, liefde; alle mogelijke emoties en karaktertrekken worden door de blik in de ogen verraden. Je kunt uit een foto – naarmate je hier meer ervaring in krijgt- zelfs opmaken wat voor type ouder, partner of minnaar iemand is!

Carrière

Maar hoe kun je nu de toekomst voorspellen middels een fotoreading? Het is in principe niet meer dan een simpele rekensom. Door diverse feiten en indrukken bij elkaar op te tellen kom je op het antwoord: 1+1=2.

Stel: een jonge vrouw wil graag weten of zij wordt aangenomen voor de leidinggevende baan waarop zij heeft gesolliciteerd. Ze is in het bezit van alle benodigde papieren en het sollicitatiegesprek is goed verlopen. Nu is het afwachten. Hoe kun je nu zien aan haar foto of zij deze baan zal krijgen?

Je kijkt naar haar ogen. In de ogen kun je echt een heleboel aflezen met betrekking tot iemands persoonlijkheid. Je kunt zien in de ogen of iemand een opgeruimd karakter heeft of juist zwaar op de hand is. Je kunt zien of iemand een chagrijnige inborst heeft of juist heel tevreden is met de manier waarop hij leeft. Of iemand een zachtaardig karakter heeft of hardvochtig is.

Je kijkt hoe de jonge vrouw op je over komt met in je achterhoofd haar vraag: ‘Word ik aangenomen voor de leiding gevende baan?’ Als de vrouw in kwestie een sympathieke, doch sterke uitstraling heeft, een blik in haar ogen die laat zien dat ze zich niet het kaas van de brood laat eten en de vastberaden trek om haar mond dit bevestigt, zou zij een goede kans maken.

Heeft deze vrouw echter een onzekere blik in haar ogen en heeft ze een sympathieke, maar wel een (te) zachtaardige uitstraling, zal zij – ondanks zij in het bezit is van de juiste diploma’s- veel minder kans maken op de baan. Dit omdat voor een leidinggevende functie juist iemand nodig is die het niet belangrijk vindt om aardig gevonden te worden en minder toegeeflijk is ten opzichte van haar ondergeschikten op de werkvloer.

Indien de vrouw een keiharde uitstraling heeft met een blik die verraad dat zij letterlijk alles op alles zet om de top te bereiken en daarnaast niet erg sympathiek overkomt, zal zij ook weinig kans maken op de baan. Zij zal de ‘gun factor’ missen, omdat zij waarschijnlijk geen sympathie heeft opgewekt tijdens het sollicitatiegesprek. Hetgeen belangrijk is, omdat een leidinggevende zeker ook sympathieke eigenschappen dient te bezitten om een redelijk gesprek met haar te kunnen voeren.

Als je een fotoreading doet in combinatie met een bepaalde vraag, kun je op deze manier een heel aardig beeld van de toekomst schetsen. Wel is het belangrijk dat er een recente foto wordt gelezen en niet één van jaren geleden. Mensen veranderen. Niet alleen uiterlijk, maar zeker ook innerlijk. Sterker nog, juist doordat iemand innerlijk verandert, verandert ook zijn uiterlijk!

Relatie

Ook met betrekking tot relaties kun je met behulp van een fotoreading veel te weten komen. Niet enkel de aard van de relatie, maar ook – tot op zekere hoogte- het verloop.

Enkele voorbeelden:

Staat een stel samen op de foto, dan kun je aan hun lichaamstaal al zien hoe hun relatie is. Staat zij breed lachend op de foto met haar armen om hem heen en een trotse blik in haar ogen, dan is zij waarschijnlijk helemaal verliefd op hem en blij dat zij hem aan de haak geslagen heeft. Staat hij er daarentegen wat minder enthousiast bij, glimlacht hij onoprecht zonder dat zijn ogen sprankelen (je ziet deze blik ook vaak in de ogen van BN-ers die met fans op de foto gaan terwijl ze hier eigenlijk helemaal geen zin in hebben) dan is het waarschijnlijk dat zij meer van hem houdt dan hij van haar.

In dat geval kun je er van uit gaan dat als hij iemand anders tegen komt die hem wel echt laat stralen, deze relatie tot het verleden zal behoren. Als er andere belangen meespelen waarom hij bij haar is, zal hij haar mogelijk niet verlaten maar wellicht wel vreemdgaan wanneer hij hiervoor de kans krijgt.

Conclusie

Nog een voorbeeld.

Een man wil weten hoe zijn relatie verder zal gaan verlopen, maar hij heeft helaas geen foto waar zij beiden op staan. Wel heeft hij twee foto’s waar zij apart op staan.

In dat geval ‘lees’ ik eerst de foto’s afzonderlijk. Welke indruk maakt zij op mij? En hoe komt hij op mij over? Als zij een pinnige uitstraling heeft en duidelijk het type vrouw is dat het graag voor het zeggen heeft en hij daarentegen een goedige blik in zijn ogen heeft en een zachtaardige uitstraling, kun je er vanuit gaan dat zij de broek aan heeft in huis en hij zich plooit naar haar.

Mijn conclusie zou dan luiden: zij loopt een beetje over hem heen, maakt soms misbruik van zijn goedheid. Als hij haar respect wil verdienen zal hij wat vaker tegengas moeten geven zonder bang te zijn dat hij haar hierdoor verliest. Juist door haar altijd haar zin te geven, zal zij zich op den duur gaan vervelen in deze relatie en uiteindelijk kiezen voor een partner waar zij een meer gelijkwaardige relatie mee kan opbouwen.

Natuurlijk wil het niet zeggen dat je door middel van een fotoreading altijd feilloos de toekomst kunt voorspellen. Natuurlijk zit je er ook wel eens naast. Een foto is en blijft een momentopname. Toch kun je er veel uithalen en zit de geoefende fotolezer er niet heel vaak naast met zijn bevindingen.

Zelf de proef op de som nemen? Naast het feit dat je kunt oefenen met de foto’s op deze pagina, kun je uiteraard ook een fotoreading doen met een foto uit een tijdschrift of iemand in je omgeving vragen om een foto van iemand die jij niet persoonlijk kent.

Benodigdheden:

  • een foto van iemand waarbij het gezicht goed zichtbaar is
  • 2000 ml menselijke intuïtie
  • 1000 g mensenkennis
  • 500 ml inzicht om verbanden te kunnen leggen
  • 500 ml inschattingsvermogen
  • een flinke scheut levenservaring

Naast de intuïtieve manier van fotolezen is er ook de andere manier waarbij meer aandacht wordt besteed aan gelaatkunde ook wel ‘perceptual psychology’ genoemd.

Leestip: Face reading

 

Terug naar het overzicht ‘Receptenboek van de paragnost’ >KLIK

Paranormaal blog >HOME