Slaapverlamming, buitenaardse wezens en de duivel

Iemand die last heeft van slaapverlamming kan in de veronderstelling zijn dat hij een uittreding heeft gemaakt, ontvoerd is geweest door buitenaardse wezens of zelfs de duivel op bezoek heeft gehad. Overdag is er niets aan de hand, maar ’s nachts….

Je wordt wakker, meestal midden in de nacht of zeer vroeg in de morgen, je kunt je niet bewegen en hebt het gevoel dat er iets of iemand – een onzichtbare kracht –  bovenop je ligt en je stevig omklemt. Om je heen neem je donkere schaduwen of schimmen waar. Spreken lukt niet, in plaats daarvan wordt er een ongecontroleerd gebrom of gegrom voortgebracht. Je krijgt de indruk dat een onzichtbare boze macht bezit van je wil nemen waardoor je alleen maar meer in paniek raakt.

Herkenbaar? Vaak duurt een dergelijke situatie niet langer dan enkele minuten, al lijkt het voor de persoon in kwestie zelf vaak veel langer te duren. Een aanval van de duivel, demonen of boze geesten is het zeker niet. Maar… wat dan wel?

Slaapverlamming

Hoewel een dergelijke ervaring behoorlijk beangstigend kan zijn, is er van nachtelijke bezetenheid gelukkig geen sprake. Wanneer we gaan slapen, ontspant ons hele lichaam. Ook de hersenen, waardoor we tijdens onze slaap op een gegeven moment in onze REM slaap komen. REM is de afkorting van Rapid Eye Movements. In die fase gaan achter onze gesloten oogleden onze ogen razendsnel heen en weer.

In deze REM fase beleven we ook onze dromen. Het ontspannen van het brein zorgt ervoor dat bepaalde gedeelten in de hersenen worden uitgeschakeld  zodat we de bewegingen die we in onze dromen maken, zoals zitten, lopen, rennen of zwaaien met de armen, niet ook in het echt maken.

Iemand die last heeft van slaapverlamming echter, heeft wegens een kort moment van ‘kortsluiting’ in het hoofd, tijdens deze staat van ontspanning de ogen open in plaats van gesloten. De ledematen voelen zwaar aan en vaak ervaart men of er iets of iemand bovenop hem zit dat hem terug duwt in bed of stevig omarmt.

Dit gevoel wordt veroorzaakt doordat het gedeelte in het brein dat de bewegingen aanstuurt, uitgeschakeld is. Men is dus als het ware ‘verlamd’. Omdat ook de fase van de REM slaap op dat moment nog in volle gang is, kan men last van hallucinaties hebben. Men droomt met de ogen open waardoor bepaalde dromen de werkelijkheid lijken.

Hallucinaties

Omdat men zich op dit moment niet kan bewegen waardoor de indruk wordt gewekt dat er een onzichtbare macht bovenop het lichaam zit of ligt, kan men overvallen worden door paniek. Deze paniek kan weer tot gevolg hebben dat men nog enger gaat dromen, waardoor men deze dromen ook als echt zal ervaren en de vermeende nachtelijke bezetenheid bedrieglijk echt lijkt.

Aangezien de ogen op dat moment geopend zijn, kan het dus voorkomen dat men hetgeen in de droom plaatsvindt, daadwerkelijk denkt te zien in de (slaap) kamer. Dit betreffen hallucinaties die enorm beangstigend kunnen zijn. Denk hierbij aan:

  • voetstappen horen
  • het gevoel te worden aangeraakt of opgetild terwijl dit niet werkelijk het geval is
  • schimmen, schaduwen of ‘geesten’ zien
  • het horen van stemmen of andere geluiden
  • het open en dichtgaan van deuren of ramen
  • jezelf zien liggen in bed alsof je zelf ergens boven in de kamer zweeft

Omdat men zich tijdelijk niet kan bewegen, niet in staat is tot spreken en het gevoel heeft dat er een zichtbare of onzichtbare kwaadaardigheid aanwezig is, wordt tijdens het moment van slaapverlamming de angst en het paniekgevoel nog groter waardoor ook ademhalingsproblemen kunnen ontstaan. Hyperventilatie, hijgen, naar adem snakken of  het uitstoten van vreemde geluiden kunnen dan het gevolg zijn…

Lees verder in het boek ‘Glaasje draaien is niet (on)gevaarlijk. Voor online bestellen klik >HIER

Rechtstreeks bestellen via de drukker kan >HIER

 

Paranormaal blog >HOME