Nathaliekriek.nl

Slaapverlamming, buitenaardse wezens en de duivel

nachtelijke bezetenheid

Iemand die last heeft van slaapverlamming kan in de veronderstelling zijn dat hij een uittreding heeft gemaakt, ontvoerd is geweest door buitenaardse wezens of zelfs de duivel op bezoek heeft gekregen. Overdag is er niets aan de hand, maar ’s nachts….

Je wordt wakker, meestal midden in de nacht of zeer vroeg in de morgen, je kunt je niet bewegen en hebt het gevoel dat er iets of iemand – een onzichtbare kracht –  bovenop je zit of ligt en je stevig omklemt. Om je heen neem je donkere schaduwen of schimmen waar. Spreken lukt niet, in plaats daarvan wordt er een ongecontroleerd gebrom of gegrom voortgebracht. Je krijgt de indruk dat een onzichtbare boze macht bezit van je wil nemen waardoor je alleen maar meer in paniek raakt.

Herkenbaar? Vaak duurt een dergelijke situatie niet langer dan enkele minuten, al lijkt het voor de persoon in kwestie zelf vaak veel langer te duren. Een aanval van de duivel, demonen of boze geesten is het zeker niet. Maar… wat dan wel?

Slaapverlamming

Hoewel een dergelijke ervaring behoorlijk beangstigend kan zijn, is er van nachtelijke bezetenheid gelukkig geen sprake. Wanneer we gaan slapen, ontspant ons hele lichaam – ook de hersenen – waardoor we tijdens onze slaap op een gegeven moment in onze REM slaap komen. REM is de afkorting van Rapid Eye Movements. In die fase gaan achter onze gesloten oogleden onze ogen razendsnel heen en weer.

In deze REM fase beleven we ook onze dromen. Het ontspannen van het brein zorgt ervoor dat bepaalde gedeelten in de hersenen worden uitgeschakeld  zodat we de bewegingen die we in onze dromen maken, zoals zitten, lopen, rennen of zwaaien met de armen, niet ook in het echt maken.

Iemand die last heeft van slaapverlamming echter, heeft wegens een kort moment van ‘kortsluiting’ in het hoofd, tijdens deze staat van ontspanning de ogen open in plaats van gesloten. De ledematen voelen zwaar aan en vaak ervaart men of er iets of iemand bovenop hem zit dat hem terug duwt in bed of stevig omarmt. Omdat ook de fase van de REM slaap op dat moment nog in volle gang is, kan men last van hallucinaties hebben. Men droomt met de ogen open waardoor bepaalde dromen de werkelijkheid lijken.

Hallucinaties

Omdat men zich op dit moment niet kan bewegen en er een druk op de borst aanwezig is alsof een onzichtbare macht bovenop het lichaam zit of ligt, kan men overvallen worden door paniek. Deze paniek kan weer tot gevolg hebben dat men nog enger gaat dromen, waardoor men deze dromen ook als echt zal ervaren en de vermeende nachtelijke bezetenheid bedrieglijk echt lijkt.

Aangezien de ogen op dat moment geopend zijn, kan het dus voorkomen dat men hetgeen in de droom plaatsvindt, daadwerkelijk denkt te zien in de (slaap) kamer. Dit betreffen hallucinaties die enorm beangstigend kunnen zijn. Denk hierbij aan:

 • voetstappen horen
 • het gevoel te worden aangeraakt of opgetild terwijl dit niet werkelijk het geval is
 • schimmen, schaduwen of ‘geesten’ zien
 • het horen van stemmen of andere geluiden
 • het open en dichtgaan van deuren of ramen
 • jezelf zien liggen in bed alsof je zelf ergens boven in de kamer zweeft

Omdat men zich tijdelijk niet kan bewegen, niet in staat is tot spreken en het gevoel heeft dat een zichtbare of onzichtbare kwaadaardigheid hen iets aan wil doen, wordt de angst, het paniekgevoel nog groter waardoor ook ademhalingsproblemen kunnen ontstaan. Hyperventilatie, hijgen, naar adem snakken of  het uitstoten van vreemde geluiden kunnen dan een gevolg zijn.

Geluiden

Een fase van slaapverlamming kan enkele seconden tot een paar minuten duren. Sommigen ervaren een dergelijk moment eens in hun leven, terwijl het bij anderen een paar keer per jaar kan terugkomen. Slaapverlamming is niet gebonden aan een bepaalde leeftijd, het kan iedereen zomaar overkomen.

Men ziet of voelt ook lang niet altijd duistere dingen. Men kan ook gewone geluiden horen die er niet daadwerkelijk zijn zoals bijvoorbeeld een blaffende hond in de tuin, het tjilpen van vogels in de vensterbank, het luiden van een bel, kinderstemmen in de straat, etc.

Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn:

 • onregelmatig dag-en nachtritme
 • slaapgebrek
 • alcoholgebruik in combinatie met een tekort aan nachtrust
 • slapen op de rug
 • stress
 • onverwerkte emoties

Buitenaardse wezens

Sommige personen ervaren niet het gevoel van fysieke beklemming, maar hebben wel de hallucinaties die horen bij slaapverlamming. Tussen waken en slapen in kan men verschijningen waarnemen die er niet echt zijn, hetgeen een verklaring zou kunnen zijn voor het verschijnen van overleden dierbaren, engelen, geesten, demonen of andere paranormale verschijnselen.

Slaapverlamming zou daarom ook zeer goed een verklaring kunnen zijn voor het idee dat iemand ontvoerd is geweest door buitenaardse wezens of een uittreding heeft gemaakt. Uittreden wordt volgens het spiritistische geloof uitgelegd als de ziel van een nog levend persoon die een soort van uitstapje maakt tijdens de slaap.

Uittreding

Tijdens een uittreding kan de ziel gaan zitten terwijl het aardse lichaam nog ligt, en vervolgens naar buiten gaan. Of een stuk gaan vliegen. De ziel zit aan het hoofd vast in het lichaam met wat men noemt een ‘zilveren koord’.

Middels het zilveren koord is de ziel altijd weer in staat is het lichaam terug te vinden. Op het moment dat de ziel via het hoofd het lichaam verlaat, gaat dit doorgaans gepaard met oorsuizen of een krakend geluid in het hoofd. Dit zou wellicht een verklaring zou kunnen zijn voor de tijdelijke ‘kortsluiting’ in het hoofd waardoor slaapverlamming wordt veroorzaakt.

Mij werd vroeger ook altijd verteld dat de ziel tijdens de slaap iets boven het lichaam zweeft en dat wanneer je plotseling ontwaakt, de ziel met grote snelheid weer in je lichaam terug ploft waardoor je de ervaring hebt dat je lichaam even schokt.

Vallen

Vaak gebeurt dit ook als je droomt dat je valt. Je benen maken dan ook echt even een soort van struikel beweging. Dit is volgens het spiritisme het gevolg van de ziel die plotseling weer terugvalt in het lichaam. In werkelijkheid wordt dit schokken (stuiptrekken) veroorzaakt door het evenwichtsorgaan.

Wanneer we van waaktoestand overgaan naar slaaptoestand wordt dit door het brein soms foutief geïnterpreteerd als omvallen, met als gevolg dat de hersenen een seintje geven dat we weer rechtop moeten gaan staan. Deze reflex komt soms voor als we wat oververmoeid zijn of in een oncomfortabele houding liggen. Of als we dromen dat we echt vallen.

Slaapverlamming komt eng dichtbij het gevoel wat men mogelijk zou ervaren als er werkelijk sprake zou zijn van een nachtelijke bezetenheid. Gelukkig is er een wetenschappelijke verklaring voor. Hoe eng het ook is op dat moment, blijf vooral zo rustig mogelijk. Het gaat altijd weer over, je komt er vanzelf weer uit.

Meer interessante artikelen waarin het paranormale psychologisch wordt verklaard, vindt u in het Paranormaal Blog.