Tarot geboortekaart

tarot geboortekaart

De persoonlijke tarot geboortekaart geeft niet zozeer karaktereigenschappen weer, maar geeft vooral adviezen in verband met het leren van levenslessen, het omgaan met vrienden, geliefden en werk.

Onderstaande teksten zijn eerder verschenen in het boek Numerologie en Tarot in een handomdraai.

Het boek is inmiddels uitverkocht, maar tweedehands nog te bestellen via onderstaande link.

Numerologie en Tarot in een handomdraai

 

Voor meer interessante artikelen over tarot, zie het Tarot Blog.

Copyrights van de Rider Waite Tarot op deze pagina: U.S. Games Systems.

Rider Waite Tarotkaarten bestellen?>KLIK

 

De berekening gaat als volgt.

De tarot geboortekaart wordt berekend door alle cijfers van uw geboortedatum bij elkaar op te tellen. Wanneer u bijvoorbeeld geboren bent op: 14-04-1972, dan gaat de berekening voor uw tarot geboortekaart als volgt: 1 + 4 + 0 + 4 + 1 + 9 + 7 + 2 = 28.

Omdat er geen tarotkaart bestaat met nummer 28 (de Grote Arcana gaat tot en met 21), telt u ook deze twee cijfers bij elkaar op: 2 + 8 = 10. Uw tarot geboortekaart is dus 10: het Rad van Fortuin. Dit getal bestaat ook uit twee cijfers, die u ook weer bij elkaar kunt optellen: 1 + 0 = 1. Deze kaart, 1: de Magiër, is uw tweede tarot geboortekaart.

Uw tarot geboortekaart laat zien wat uw levenslessen zijn en adviseert u hoe u met anderen (vrienden, maar ook geliefden) om kunt gaan. Deze kaart laat tevens uw zwakheden zien maar leert u ook hiermee om te gaan. De tarot geboortekaart bestaat eigenlijk vooral uit adviezen die belangrijk voor u zijn bij het leren van uw levenslessen.

Waarschijnlijk denkt u tijdens het lezen van de omschrijvingen: hé, maar dit doe ik al. In dat geval bent u dus al heel goed op weg en heeft u al aardig wat (levens)lessen geleerd!

De tweede tarot geboortekaart geeft u aanvullend advies!

Telt uw tarot geboortekaart slechts één cijfer (1 t/m 9), dan betekent dit dat deze kaart zowel uw eerste als tweede tarot geboortekaart is.

Alle getallen boven 21 dienen nogmaals bij elkaar opgeteld te worden. Bijvoorbeeld:

22 > 2 +2 = 4 (1e tarot geboortekaart 22: de Dwaas; 2e tarot geboortekaart 4: de Keizer).

35 > 3 + 5 = 8 (zowel de 1e als de 2e tarot geboortekaart is 8: de Kracht).

67 > 6 + 7 = 13 >  let op > 1 + 3 = 4 (1e tarot geboortekaart is 13: de Dood; 2e tarot geboortekaart is 4: de Keizer).

Berekening van de tarot geboortekaart

Ook is het leuk om enkel uw geboortedag-berekening te maken. Wanneer u bijvoorbeeld op 04-03-1946 geboren bent, is uw tarot geboortedagkaart 4: de Keizer.

Wanneer u geboren bent op 20-03-1960, is uw tarot geboortedagkaart 20: het Oordeel.

En wanneer u geboren bent op 31-02-1971, is uw tarot geboortedagkaart (3 + 1 =) 4: de Keizer.

De tarot geboortedagkaart laat uw talenten zien en helpt u erachter te komen waar u werkelijk goed in bent!

De afbeeldingen van de tarotkaarten op deze pagina zijn afkomstig uit de
Rider Waite Tarot

In de beschrijvingen komt u regelmatig het woord ‘karmische levensles’ tegen. Het woord ‘karmisch’ staat niet in verband met vorige levens maar staat voor de wet ‘oorzaak en gevolg’.

In uw leven zult u regelmatig te maken krijgen met de wet van oorzaak en gevolg, zonder dat u in de gaten heeft dat u zelf de oorzaak van bepaalde situaties bent of dat u juist reageert op dat wat anderen veroorzaken.

 

 1. De Magiër als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Probeert u in te zien hoe sterk uw innerlijke kracht eigenlijk is! Als u zover bent dat u uw fysieke én mentale krachten kunt bundelen, kunt u praktisch alles bereiken wat u wilt! Vraag niet aan anderen hoe zij iets aan zouden pakken of op zouden lossen, maar ga op uw eigen gevoel af. Wanneer u iets graag wilt, een bepaald doel voor ogen heeft, heeft u niemand nodig behalve uzelf om uw doel te bereiken. U zit over het algemeen goed in uw vel en bent intelligent en creatief. Uw ideeën zijn vaak goed en u weet hoe bepaalde mensen een klein beetje te ‘manipuleren’. U weet de juiste dingen te zeggen en te doen om uw doel te bereiken. Uw geestelijke kracht is zo sterk dat het u negen van de tien keer lukt anderen de dingen te laten doen die u graag wilt dat ze doen.

Valkuilen:

Denk niet dat u alles kunt. Ook Magiërs hebben hun grenzen! Hoewel u niemand nodig heeft om uw dromen waar te maken, raad ik u aan zich wel te blijven realiseren dat samenwerken toch soms nodig is! Alleen is ook maar alleen, en soms – al vindt een Magiër dit soms moeilijk om toe te geven – heeft u andere mensen toch nodig om van hen te leren of om met hen samen te werken. Iedereen kan op sommige momenten wel een beetje hulp gebruiken, ook Magiërs, die zelf zeer sterke persoonlijkheden zijn.

Carrière:

U heeft zoveel kwaliteiten, u kunt waarschijnlijk nog veel meer dan u momenteel denkt. Blijf uw grenzen verleggen en wees niet te bescheiden. Wanneer u werkelijk een goed idee heeft, mag u zichzelf best een beetje op de voorgrond zetten en kunt u gerust iets zekerder zijn van uzelf. Wees daadkrachtig, voer uw plannen uit, en laat niet een ander met uw veren pronken. U hoeft niet te snel tevreden te zijn. Blijf vooral nadenken over nieuwe projecten en ondernemingen. U bent slim en creatief dus probeer eruit te halen wat erin zit. Wees wel voorzichtig met het vertellen van uw plannen. Zorg ervoor dat uw ideeën niet gestolen kunnen worden, maar stap direct naar degene toe van wie u denkt dat hij/zij werkelijk iets met uw plannen kan  en u hierbij ook voor belonen zal.

Vriendschappen/liefde:

Durf op uzelf te vertrouwen. Draag naar buiten wat in u zit, niets meer en niets minder. Probeer uzelf niet anders (‘beter’) voor te doen dan u bent, u bent van uzelf al goed genoeg! Probeer gewoon uzelf te blijven zonder dat u zich aan iemand anders probeert aan te passen. Wanneer u zichzelf durft te zijn, zult u veel meer succes boeken in vriendschappen en relaties dan wanneer u iemand probeert te imiteren of bewust bij iemand in de smaak probeert te vallen door dingen te zeggen waarvan u denkt dat de ander deze graag zou horen. Allemaal niet nodig! U bezit van uzelf al een enorme (positieve) aantrekkingskracht en deze wordt alleen maar versterkt wanneer u gewoon lekker zichzelf durft te zijn. Past u er wel voor op dat wanneer u zich hier al van bewust bent of binnenkort van bewust zult worden, u niet te uitbundig of te ‘aanwezig’ bent in gezelschap van anderen. Dit kan namelijk averechts werken en de mensen juist gaan afstoten.

Positieve aspecten: creatief, energiek, intelligent, wilskrachtig, talentvol, communicatief, onafhankelijk, flexibel.

Negatieve aspecten: manipulatief, sluw, soms oneerlijk, behoefte om discussies uit te lokken.

Adviezen:

 • Blijf opmerkzaam voor de dingen en personen in uw omgeving en speel hier handig op in.
 • Gebruik uw ervaring en de kennis die u heeft vergaard om anderen (positief!) te beïnvloeden.
 • Verbeter de communicatie tussen u en anderen, of indien u dit al doet, blijf op een goede manier communiceren i.p.v. discussies uit te lokken.
 • Vertrouw op uzelf, u kunt in principe alles bereiken wat u wilt alleen al vanwege uw eigen creativiteit en wilskracht!

 

 

 1. De Hogepriesteres als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Trek u niets aan van wat anderen van u vinden of over u zeggen, maar probeer op uw beurt ook niet te snel klaar te staan met een (voor)oordeel over anderen. Richt u zich vooral op uzelf. Trek uw eigen plan en ga rustig uw eigen weg. Neem de tijd voor alles en leer geduldig te zijn. Goede ideeën hebben tijd nodig om te groeien en te rijpen. Niets is zo jammer als een goed idee te vroeg ten uitvoer te willen brengen waardoor het mislukt omdat het nog niet de juiste tijd ervoor was. Wees geduldig, wacht af, denk rustig na en durf naar uw eigen intuïtie te luisteren. Het stemmetje binnenin dat u zo vaak dingen influistert, maar die u soms toch negeert omdat u er niet helemaal op durft te vertrouwen.

Valkuilen:

Wees niet al te geduldig, dit zou tot twijfel kunnen leiden en dadeloosheid tot gevolg kunnen hebben. Trekt u zich niet al te veel terug in uzelf, maar durf ook te blijven communiceren met anderen. Probeer hierbij met beide benen op de grond te blijven. Juist omdat u over veel (innerlijke) wijsheid beschikt, bestaat het gevaar dat u zich soms boven anderen verheven voelt, en dat is nu juist net niét de bedoeling… Dromen mag, maar ondertussen draait de wereld natuurlijk ook gewoon door dus zorg ervoor dat u hier wel onderdeel van blijft en u het contact met anderen niet verliest. Verlies ook niet uit het oog welke plannen kans van slagen hebben en welke niet. Welke plannen kunt u ten uitvoer brengen en welke zijn echt dromen die niet daadwerkelijk haalbaar zijn? Nadenken is goed, maar tijd en energie verspillen aan dromen die nooit uit kunnen komen is zonde…

Carrière:

Blijf rustig, ook in de werkkring. Laat u niet opjagen of manipuleren maar blijf gewoon uw gang gaan, ook als iemand het nodig vindt u ongevraagd ‘goede’ adviezen te geven of zich met uw taken te bemoeien. Blijf bij uzelf en doe alleen de dingen waarvan u zélf vindt dat het goed is en luister ook hierbij weer goed naar uw gevoel. Laat niet aan u trekken of u een bepaalde richting op duwen. Laat u niet in een bepaalde positie dwingen of forceren een beslissing te nemen. Denk rustig over de dingen na en neem pas een beslissing wanneer u zelf vindt dat dit het juiste moment is. Werkt u (momenteel) niet, probeer dan dit advies toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Stelt u zich geduldig en begripvol op naar anderen en geef niet direct uw mening zonder hier eerst goed over na te hebben gedacht. Bekijk alles van twee kanten en probeert u zichzelf ook in de situatie van de ander te verplaatsen. Luister ook hier weer goed naar uw eigen intuïtie; wat voor gevoel geeft iemand in uw omgeving u? Voelt het positief of vertrouwt u hem of haar toch niet helemaal? Uw eerste indruk is vaak de juiste. Ook in uw relatie kunt u op uw intuïtie vertrouwen. Wanneer u het gevoel heeft dat er iets is dat uw partner bezighoudt, ga hier dan geduldig en begripvol mee om. Probeer het niet direct uit hem of haar te trekken. Laat merken dat u voelt dat er iets mis is en praat hier dan rustig over. Stelt u zich behulpzaam op; dat zal worden gewaardeerd.

Positieve aspecten: verstandig, intuïtief, kalm, geduldig, begripvol, behulpzaam.

Negatieve aspecten: passief, te afwachtend, bijgelovig, teruggetrokken, geremd.

Adviezen:

 • Durf te vertrouwen op uw intuïtie, ook wanneer deze u iets vertelt dat u eigenlijk niet wilt horen!
 • Respecteer anderen, ook als deze minder geestelijk ontwikkeld zijn dan uzelf.
 • Blijf werken aan uw eigen spirituele ontwikkeling.
 • Wanneer u iets wilt bereiken of met een plan bezig bent, wacht dan geduldig af en forceer niets. Het juiste moment zal zich vanzelf aandienen wanneer u leert geduld op te brengen.

 

 

 1. De Keizerin als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Durf vertrouwen te hebben in uw ideeën en probeer op te merken wanneer de tijd rijp is om actie te ondernemen. Geniet van alles wat u doet, ook (vooral!) van de liefde en uw eigen creativiteit. Blijf niet alleen maar nadenken maar durf ook uit te dragen wat u denkt en voelt. Flirt, lach, maak plezier en wees aantrekkelijk! Verzorg uzelf, maak uzelf mooi en kom voor de dag. Laat uzelf zien en durf! Maak duidelijk wat u wilt, maar neem ook voldoende rust. Het is jammer als u uw plannen niet ten uitvoer kunt brengen omdat u te moe bent. Een goede nachtrust en voldoende ontspanning doen wonderen. Beweeg, sport, wandel en eet gezond en regelmatig! Ook dit werkt mee aan het slagen van uw plannen en uw toekomst.

Valkuilen:

Richt u zich niet alleen maar op uiterlijk vertoon. Uzelf verzorgen is prima, maar blijft u erop letten dat de binnenkant net zo mooi en aantrekkelijk is als de buitenkant, anders loert het gevaar: ‘mooi huis, niemand thuis’ en zal men snel op uw uiterlijke schoonheid uitgekeken zijn. Probeer ook niet te overgevoelig te reageren en wees assertief wanneer dat nodig is.

Carrière:

Wees attent, behulpzaam, ook als u er zelf niet beter van wordt. Belangeloos eens iets voor een ander doen of een luisterend oor bieden siert u en zal op den duur in uw voordeel werken, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Een goed contact met uw collega’s kan belangrijk zijn. Niet alleen omdat het de werksfeer kan verbeteren, maar ook uw positie op het werk! Misschien niet direct, maar mettertijd zal men uw inzet en belangstelling voor anderen steeds meer gaan waarderen. Wie goed doet, goed ontmoet! Werkt u (momenteel) niet, probeer dan dit advies toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen

Vriendschappen/liefde:

Geen woorden maar daden. Maak goed gebruik van uw creatieve talenten om een ander zomaar eens te verrassen of een meningsverschil bij te leggen. Besteed aandacht aan uw vriendschappen en relatie en laat duidelijk blijken wat de ander voor u betekent. Soms zegt een onverwacht etentje net iets meer dan alleen het woordje ‘sorry’. Ook zonder dat er sprake is geweest van onenigheid is het leuk een dierbare vriend(in) of uw partner zomaar eens te verrassen met een onverwacht cadeautje, zak snoep of zelfgebakken taart.

Positieve aspecten: gul, creatief, vruchtbaar, groei, liefhebbend, aantrekkelijk, succesvol.

Negatieve aspecten: overdadig, te snel een compromis willen sluiten, afhankelijk van anderen, overgevoelig, soms jaloers.

Adviezen:

 • Durf uw creatieve talenten te gebruiken, ook op impulsieve wijze!
 • Wees liefdevol naar anderen toe; lach naar iemand op straat, bied een luisterend oor aan een vriend in nood.
 • Durf na hard werken of lang nadenken de vruchten te plukken van uw inspanningen en… geniet hier ook van!

 

 

 1. De Keizer als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Wees eerlijk, probeer met een nuchtere kijk op het leven rechtdoorzee te zijn. Verstop uzelf niet achter een masker of een niet werkelijk gemeende glimlach. Durf uzelf te zijn. Durf ‘nee’ te zeggen als u ergens geen zin in hebt. Zo voorkomt u dat kleine irritaties finaal uit de hand lopen en breuken veroorzaken in vriendschappen en relaties. Uw levensles is anderen duidelijk maken wat u werkelijk wilt (of juist niét wilt!). Wanneer u leert ‘nee’ te zeggen, zult u merken dat er geen personen meer op uw pad komen die u dingen vragen waar u eigenlijk geen zin in hebt. Duidelijk, eerlijk zijn en uw eigen mening verkondigen is wat u dient te leren in dit leven. Dit is uw belangrijkste levensles.

Valkuilen:

Indien u al goed op weg bent, duidelijk uw mening durft te geven en anderen durft te laten weten wat u wel of niet wilt, probeer dan toch open te blijven staan voor de mening van anderen. Veel mensen met geboortegetal 4 en de Keizer als geboorte-tarotkaart, vertonen soms dominante karaktertrekjes. Ze willen graag alles zelf onder controle hebben (en houden!), soms op het overdreven af. Hierdoor kan starheid ontstaan waardoor men niet meer openstaat voor goed advies of opbouwende kritiek. De eigenschap ‘koppigheid’ komt dan om de hoek kijken… Orde, regelmaat en netheid zijn zeker belangrijk, maar probeert u zich desondanks iets flexibeler op te stellen.

Carrière:

Ga met overleg te werk en wees niet impulsief. Probeer op de juiste momenten te zwijgen en ventileer alleen uw ideeën of plannen wanneer u zeker weet dat degene met wie u het een en ander wilt bespreken volledig te vertrouwen is. Stelt u zich nuchter op en laat u niet aftroeven door uw collega’s. Leer uw zwakke kanten te verbergen en probeer zowel uw tijd als uw taken goed in te delen. Laat u leiden door uw verstand en niet door uw gevoel. Maak gebruik van uw leidinggevende capaciteiten. Wanneer u zichzelf blijft gedragen op een manier die u ook van uw collega’s verwacht, zult u het ver kunnen schoppen in het bedrijfsleven. Werkt u (momenteel) niet, probeer deze adviezen dan toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Liefde/ Vriendschappen:

Ook in vriendschappen en relaties komt u duidelijk en eerlijk voor uw mening uit. U geeft duidelijk uw grenzen aan en voorkomt hiermee dat anderen over u heen walsen. Probeer om iets minder streng of koppig te zijn zo nu en dan. Soms kunt u met deze houding wat kil en afstandelijk overkomen. Vriendschappen en relaties kunnen op een vervelende manier aan hun einde komen doordat de ene partij voortdurend de grenzen van de ander overschrijdt. Dit zal u niet snel gebeuren. Wel bestaat bij u het gevaar dat u soms wat te veel op uw strepen kunt staan. Wees duidelijk, maar wel op een wat mildere manier. Probeer daarentegen ook niet te streng voor uzelf te zijn. Soms legt u de lat wel erg hoog.

Positieve aspecten: sterk, ambitieus, dapper, zelfverzekerd, onafhankelijk, dynamisch.

Negatieve aspecten: bazig, ijdel, egoïstisch, intolerant, koppig, eigen wil is wet.

Adviezen:

 • Durf de confrontatie met problemen aan te gaan.
 • Werk aan uw eigen onafhankelijkheid.
 • Denk logisch en blijf realistisch, maar verlies nooit uw gevoel voor humor en gevoel voor romantiek!
 • Durf soms met enige zelfspot naar uzelf te kijken. Soms is het goed eens om uzelf te kunnen lachen.

 

 

 1. De Hogepriester als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Wat u vooral dient te leren in dit leven is dat het geen schande is om goede raad van iemand aan te nemen die misschien meer weet over iets waar u zelf geen kaas van heeft gegeten. Het is zeker niet gek om iemand anders om raad te vragen als u er zelf even niet meer uit komt. Twee weten tenslotte meer dan één. Goede raad vraagt u niet alleen aan een vriend of vriendin of aan een familielid, maar bijvoorbeeld ook aan een therapeut of jurist. De Hogepriester geeft raad op ieder gebied en laat u zien dat u zich zeker niet hoeft te schamen om bijvoorbeeld een psycholoog of therapeut in te schakelen. Integendeel, het kan u juist een duwtje in de goede richting geven. Misschien zelfs het laatste duwtje dat u nodig had om weer verder te kunnen. Als alles juist prima verloopt in uw leven, laat de Hogepriester zien dat het misschien niet eens zo’n gek idee is om anderen te begeleiden zoals u misschien zelf ooit bent begeleid.

Valkuilen:

Hulp vragen is goed, maar het is niet juist om in een afhankelijke positie te blijven hangen. Het gevaar bestaat dat, wanneer u goede hulp krijgt aangeboden van iemand in uw omgeving of van een therapeut, u voor ieder wissewasje deze persoon blijft bellen om advies te vragen. Probeert u de hulp van iemand anders als opstapje te zien, als tijdelijke steunpilaar, maar gebruik de wijze lessen die u van deze persoon leert wel om zelf weer alleen verder te kunnen. Zelfstandig en onafhankelijk! Ook kan het zijn dat u zelf niet degene bent die zich afhankelijk opstelt, maar dat anderen dit doen bij u. Waak ervoor dat iemand die u advies geeft in de slachtofferrol blijft hangen en u voor zijn karretje blijft spannen.

Carrière:

Neem niet zomaar een beslissing zonder van tevoren informatie te hebben ingewonnen bij anderen die meer ervaring of meer kennis van zaken hebben dan uzelf. Schroom niet om iemand te bellen of op te zoeken van wie u weet dat hij of zij u verder zou kunnen helpen of een goed advies zal kunnen geven. Sta open voor goede raad, wees bereid te leren en gebruik de wijze woorden van degene die u raadpleegt in uw voordeel. Durf een overeenkomst voor langere tijd aan te gaan. Werkt u (momenteel) niet, probeer dan deze adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Langdurig samenwonen of trouwen is iets waar u zich zeker goed bij zult voelen. Indien de mogelijkheid zich voordoet, durf dan vooral te kiezen voor een traditionele relatie. Desondanks is onenigheid niet te voorkomen. Ook in dit soort gevallen laat de Hogepriester zien dat het geen schande is de hulp van iemand anders in te schakelen. Misschien is uw broer een goede bemiddelaar of kunt u de zus van uw partner in vertrouwen nemen, zodat zij een goed woordje kan doen om de eerste aanzet tot verzoening te geven. Schakel desnoods een relatietherapeut in of een psycholoog als u het echt niet meer weet. Hulp vragen kan nooit kwaad. Wat heeft u te verliezen?

Positieve aspecten: normen en waarden, serieus, disciplinair, loyaal, bereid om te leren, opvoedend.

Negatieve aspecten: conservatief, autoritair, orthodox, soms hypocriet.

Adviezen:

 • Sta niet alleen open voor advies van anderen, maar durf er vooral ook zelf om te vragen.
 • Wees niet bang om een serieuze verbintenis aan te gaan
 • Hecht waarde aan vaste rituelen en tradities
 • Durf om hulp te vragen, maar blijf niet in de slachtofferrol hangen en blijf vooral werken aan uw eigen onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

 

 

 1. De Geliefden als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer beslissingen nemen met uw gevoel in plaats van alleen met uw gezond verstand. Soms zegt uw gevoel iets heel anders dan wat uw verstand u zegt. De Geliefden laten ons zien dat een keuze niet zomaar gemaakt dient te worden, maar dat hier heel goed over nagedacht moet worden. Toch is het wel belangrijk om de uitkomst van uw denken te staven met uw intuïtie. Wanneer u uw gedachten over een bepaalde situatie heeft laten gaan en u denkt dat u een keuze heeft kunnen maken, wat zegt uw hart hier dan over? Sluit dat aan bij uw verstand of zegt uw gevoel toch iets anders? Keuzes maken met uw gevoel. Kiezen voor datgene waar u gelukkig van wordt zonder de mogelijke consequenties uit het oog te verliezen. Dat is uw belangrijkste levensles.

Valkuilen:

Denk eraan dat uw intuïtie volgen iets heel anders is dan impulsief handelen en ondoordacht te werk gaan. Uw gevoel volgen wil niet zeggen dat u klakkeloos de weg moet gaan die op dat moment goed voelt. Zonder logisch denken komt niemand ver. Met alleen logisch denken redt ook niemand het, maar door slechts op uw intuïtie af te gaan zult u ook uw doelen niet bereiken. Denk goed na, weeg alles op een logische manier tegen elkaar af en ga dan na of u er met uw gevoel ook 100% achter staat. Waag pas de sprong wanneer uw verstand en uw gevoel het eens zijn.

Carrière:

De Geliefden laten zien dat liefde heel belangrijk is in ons leven. Niet alleen de liefde tussen twee mensen, maar vooral ook de liefde voor de dingen die u doet! Uw werk hoort daar ook bij. Zorg ervoor dat u niet met tegenzin naar uw werk gaat en dat u de werksfeer als prettig ervaart. Is dit (nog) niet het geval, probeer dan iets te vinden waar u wel plezier in heeft. Zorgt u ervoor dat u van uw werk kunt houden, anders zult u nooit succesvol zijn. Doe niets met tegenzin, blijf niet in iets hangen wat u geen voldoening geeft. Werkt u (momenteel) niet, probeer dan deze adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Bekijk uw vriendschappen en relatie op dezelfde manier als dat hierboven staat beschreven onder ‘karmische levensles’. Bekijk niet alles op een logische manier, maar laat zeker hier ook uw gevoel spreken! Voelt het goed om bij bepaalde personen te zijn? Gaat u er met plezier naartoe of voelt het als een verplichting? Wat voegt de ander toe aan uw leven? Komt de liefde/vriendschap van twee kanten? Is de vriendschap of relatie uit gewoonte gegroeid in plaats vanuit liefde en oprechtheid? Zou u de ander werkelijk missen als u hem of haar nooit meer zou zien? Zou u zich tot deze persoon aangetrokken voelen als u hem/haar vandaag voor het eerst had ontmoet? Bekijk uw vrienden en partner eens op deze manier en misschien komt u nog tot verrassende conclusies.

Positieve aspecten: vriendschappelijk, liefdevol, trouw, romantisch, emotioneel stabiel.

Negatieve aspecten: besluiteloos, emotioneel afhankelijk, niet genoeg naar de eigen intuïtie luisteren, zich te vaak wegcijferen voor anderen.

Adviezen:

 • Durf liefde te geven, maar zeker ook te ontvangen!
 • Als iets goed voelt en er zijn geen negatieve consequenties te verwachten, doe het dan gewoon, zelfs als u niet exact weet waarom het goed voelt.
 • Houd niet alleen rekening met anderen, u bent er zelf ook nog!

 

 

 1. De Zegewagen als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer hoe u intuïtie en verstand perfect kunt combineren. Durf zo nu en dan een risico te nemen en recht op uw doel af te gaan. Verlies nooit uw doel uit het oog en laat u niet tegenhouden door eventuele obstakels of hindernissen. Prima om even uw pas in te houden, als u daarna maar weer met volle kracht vooruit gaat. Geef niet op maar toon doorzettingsvermogen en neem de kortste weg. Dit hoeft niet zozeer de snelste weg te zijn! Ook tijdens een korte route kunt u uw tijd nemen wanneer dit beter is met het oog op de situatie. Wanneer u op deze manier te werk gaat kunt u groot succes verwachten.

Valkuilen:

Let erop dat u uzelf niet overschat. Soms komt het voor dat u denkt dat u alles aankunt en alles en iedereen naar uw hand kunt zetten. Probeer het op tijd in te zien als iets toch niet helemaal gaat zoals u hoopte of zelfs verwachtte. Ga recht op uw doel af, maar wanneer u merkt dat het toch een andere kant op gaat, houd de Zegewagen dan op tijd stil en geef toe dat het nu misschien niet de juiste tijd is om bepaalde acties te ondernemen. Waak voor ongeduld! Het gevaar bestaat dat u uzelf soms voorbij rent met alle gevolgen van dien. U hoeft echt niet door roeien en ruiten om uw doel te bereiken en hardlopers zijn sowieso doodlopers. Verbrandt ook niet te snel al uw schepen achter u en gooi geen oude schoenen weg voor u nieuwe hebt. Cliché’s, maar wel belangrijk voor u om te onthouden.

Carrière:

Durf snel te handelen. Laat u niet aftroeven door bluffers. Ga de concurrentie aan en zet hoog in. Wees niet bang voor (meer) verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid. Laat u echter niet leiden door ongeduld en blijf te allen tijde positief, beleefd en correct ten opzichte van collega’s, zakenpartners of opdrachtgevers. Soms staat deze kaart voor een voorkeur voor afwisselend werk of een baan waarbij u veel reist of onderweg bent. Neem niet te veel hooi op uw vork, doe niet meer dan u aankunt en blijf naar uw lichaam luisteren, vooral wanneer dit aangeeft dat u over uw grenzen heen dreigt te gaan. Wanneer u deze adviezen ter harte neemt, zult u op een succesvolle manier carrière kunnen maken. Werkt u (momenteel) niet, probeer dan deze talenten toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde

Bij u past een directe aanpak. Blijf niet te lang fantaseren over iemand die u op afstand bewondert, maar ga tot actie over. Overweeg wat goed en wat mis kan gaan. Heeft u iets te verliezen? Wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Gezien uw talenten is de beste manier van aanpak: de directe confrontatie. U kunt iemand zeer direct benaderen en overrompelen en wanneer u dit op een positieve manier weet te brengen, kan men gewoon niet om u heen! In bestaande vriendschappen en relaties bent u goed in het oplossen van problemen en weet u altijd wel iets leuks te organiseren. Doorgaans verlopen uw contacten op een positieve manier en zo niet, neemt u afscheid of zorgt u dat alles weer goed komt, net wat u zelf graag wilt. Over het algemeen heeft u de dingen goed in de hand.

Positieve aspecten: wilskrachtig, standvastig, onderzoekend, zelfverzekerd, ambitieus, initiatiefrijk, moedig, assertief, doelgericht.

Negatieve aspecten: soms machteloos, verward, emotioneel, ongeduldig, moeite met het afmaken van datgene wat u begonnen bent, het ontbreken van persoonlijke grenzen.

Adviezen:

 • Geef uw grenzen aan wanneer dat nodig is, zowel voor uzelf als naar anderen toe.
 • Accepteer het wanneer iemand ‘nee’ zegt.
 • Maak af waar u aan begint (van tevoren goed nadenken over de voor- en nadelen).
 • Houd uzelf iedere dag weer voor ogen wat u werkelijk graag wilt bereiken.

 

 

 1. De Kracht als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

De Kracht heeft de zwakke plek van de leeuw ontdekt, en in plaats van voor hem weg te rennen heeft ze hem getemd. Dit is ook direct uw levensles. Loop niet voor problemen weg, maar bekijk uw tegenstander rustig van een afstandje en probeer in te schatten wat zijn of haar zwakke plek is. Laat nooit zien dat u onzeker of bang bent, want dat zal juist maken dat uw tegenstander of concurrent zich juist sterker en machtiger gaat voelen ten opzichte van u, en dat is nu juist niet de bedoeling! Wanneer uw tegenstander ziet dat u juist kalm blijft, niet bang bent en zelfverzekerdheid uitstraalt, zal hij of zij vanzelf afdruipen en wint u de strijd zonder te hoeven strijden! Het maakt ook niet uit wat u doet; belangrijk is hoe u het doet. Kent u het spreekwoord: “Wie niet sterk is moet slim zijn”? Als u geduldig uw kans afwacht en vervolgens op de juiste manier handelt, zult u zo veel meer kunnen bereiken dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden.

Valkuilen:

Maak geen ‘voorstelling’ van uw wilskracht en moed. Het gevaar bestaat dat, wanneer u zekerder van uzelf wordt, u dit te veel naar buiten toe draagt, waardoor het een poppenkast wordt waar iedereen van kan meegenieten. Daardoor zal juist uw kracht afnemen! Stille wateren hebben diepe gronden, en uw kracht ligt juist in het niets laten zien en vervolgens onverwacht ‘toeslaan’ wanneer u de zwakke plek van de ander heeft ontdekt, nadat u hem/haar eerst heeft gadegeslagen. Brul niet als de leeuw, maar sluip en wacht af. Verras uw opponent door juist niets te laten merken, behalve onbuigzaamheid. Overdrijf het niet, wees onberekenbaar en neutraal, maar houd intussen uw ogen goed open.

Carrière:

Laat anderen niet zien dat u soms twijfels heeft en houd bepaalde onzekerheden voor u. Wacht kansen af en grijp ze vervolgens met beide handen aan. Wees koel en standvastig en laat zeker niet het achterste van uw tong zien. Zorg ervoor dat u altijd nog iets achter de hand heeft waar u uw leidinggevende of concurrerende collega’s mee kunt verrassen op een moment dat het nodig is, zodat u hier uw voordeel mee kunt doen. Blijf alert naar anderen toe. Iedereen heeft een zwakke plek, een bepaalde onzekerheid. Zij ook! En wanneer u deze plek heeft ontdekt, staat u meteen al een stuk sterker in de strijd. Werkt u (momenteel) niet, probeer dan deze adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

De Kracht kan ons leren hoe onszelf krachtiger op te stellen binnen vriendschappen en relaties. Soms is dit nu eenmaal noodzakelijk. Schreeuwen en tieren maakt doorgaans minder indruk dan geduldig het juiste ogenblik afwachten om vervolgens rustig doch beslist uw mening te geven. Laat u niet overheersen door iemand uit uw omgeving en toon u nooit onzeker of angstig. Ook laat de Kracht u zien dat u over een enorme innerlijke kracht beschikt, die u waarschijnlijk zelf nog niet heeft ontdekt. Soms is het nodig om juist uit deze kracht te putten tijdens de moeilijke momenten. De Kracht leert u geduld te hebben, niet impulsief uit uw slof te schieten en nooit uw eigenwaarde te verliezen. Wat betreft de liefde raadt de Kracht u aan vooral naar uw lichaam te luisteren. Durf uzelf aan uw verlangens over te geven. Uw relatie zal hier wel bij varen.

Positieve aspecten: alert, moedig, creatief, trots, wilskrachtig, kalm, intelligent.

Negatieve aspecten: soms impulsief, lui, snoeverig, agressief, ijdel, seksueel ongeremd.

Adviezen:

 • Wees gedisciplineerd, houd uzelf onder controle, laat u niet kennen.
 • U zult succesvol zijn als u wilskracht, moed en geduld op de juiste wijze met elkaar kunt combineren.
 • Geloof in uzelf en zet uw kennis om in daden. Wees wilskrachtig, maar zeker ook daadkrachtig!

 

 

 1. De Kluizenaar als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Uw belangrijkste levensles is: alleen durven zijn! Durf anders te zijn. Durf uw eigen weg te gaan, durf ‘nee’ te zeggen, durf zo nu en dan afstand te nemen van anderen om eens goed na te denken over datgene wat u zélf graag zou willen… en dit vervolgens ook uit te voeren! Soms is een poosje alleen zijn de enige manier om tot jezelf te komen. Een innerlijke zoektocht is geen overbodige luxe. Bekijk anderen eens van een afstandje in plaats van heel dichtbij, en u zult merken dat het observeren van anderen veel van uzelf naar boven brengt. Bent u het met hen eens? Ja? Waarom? Nee? Waarom niet? Wat zou u de juiste manier vinden om te handelen en waarom doet u dit dan niet? Wees uzelf, ook al is dit ‘anders’ dan iedereen van u verwacht, en reageert men zelfs niet altijd even begripvol. Als u geen zin hebt om naar een feestje te gaan, zegt u dan gewoon ‘nee’. Als u geen zin hebt om op de hond van de buren te passen, wees eerlijk. Niet iedereen zal het u in dank afnemen, maar u zult zich er een stuk prettiger bij voelen!

Valkuilen:

Wanneer u zich steeds meer terugtrekt en ervoor kiest vaker alleen te zijn, zult u merken dat u het gedrag van anderen steeds meer zult gaan bekritiseren. U zult het steeds vaker oneens zijn met uw omgeving en dit ook duidelijk willen maken aan de personen die het in uw ogen niet goed doen. Dit is dan ook de grote valkuil van de Kluizenaar. Afstand nemen is prima, op innerlijke reis gaan is prima, geen dingen tegen uw zin doen is prima, maar… iemand ongevraagd de les lezen is niét prima. Mensen zullen dit niet op prijs stellen en u als een betweter beschouwen. Geeft u iemand alleen raad wanneer iemand hierom vraagt…Gebruik de wijsheid die u vergaart door uzelf zo nu en dan terug te trekken en veel over alles na te denken, vooral voor uzelf, de rest komt dan vanzelf.

Carrière:

Neem uw beslissingen helemaal zelf. Wees eerlijk ten opzichte van uzelf en laat u niet manipuleren door anderen die menen het allemaal beter te weten en denken te weten wat goed voor u is. Dat bepaalt u helemaal zelf! Denkt u eerst heel goed na eer u een besluit neemt, en kijk daarbij heel goed naar de omgeving waar u werkt, of mogelijk komt te werken. Is dit werkelijk wat u wilt? Ja? Waarom? Nee? Waarom niet? Kijkt u heel goed naar de omgeving en vervolgens naar uzelf en beoordeel dan helemaal zelf of u daar werkelijk op uw plaats bent. Laat u niet manipuleren door personen die u opjagen of menen dat het ‘nu of nooit’ is. Een goede beslissing wordt nooit overhaast genomen, dus neemt u vooral uw tijd en denk eerst rustig over alles na, zowel over het werk als over uzelf. Luister hierbij vooral naar uw eigen intuïtie en durf ook ‘nee’ te zeggen tegen een bepaalde opdracht of baan wanneer u zich hier toch niet goed bij blijkt te voelen. Werkt u (momenteel) niet, probeer dan deze adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Ook binnen vriendschappen of een liefdesrelatie is het goed om zo nu en dan wat afstand te nemen, zeker wanneer u twijfels heeft. Het is soms de enige manier om erachter te komen wat de ander aan uw leven toevoegt. Is het meer dan u dacht, of juist minder? Wanneer u de dingen (en personen!) van een afstandje bekijkt, kan het zijn dat u alles plotseling veel duidelijker kunt zien en dat u bepaalde dingen of eigenschappen van de ander opvallen die u niet zag toen u zo vaak in zijn of haar gezelschap verkeerde. Ook als u merkt dat de ander twijfels over ú heeft, is het goed wat afstand te nemen. Op die manier geeft u de ander de kans om na te denken over uw vriendschap of relatie en geeft u hem/haar de kans u te gaan missen, waardoor kan blijken dat hij/zij u juist helemaal niet kwijt wil. Afstand nemen werkt in dit geval beter dan uzelf blijven opdringen met telefoontjes of mailtjes. Afstand nemen kan er soms toe leiden dat u juist weer dichter bij de mensen kunt komen te staan die u zelf niet kwijt wilt! Aan de andere kant kan het u ook duidelijkheid geven en ertoe leiden dat u bepaalde twijfels over een relatie of vriendschap juist kwijtraakt en u na wat afstand te hebben genomen nu zeker weet dat u er een punt achter wilt zetten.

Positieve aspecten: geduld, discretie, tijd voor jezelf nemen, innerlijke wijsheid, goed alleen kunnen zijn, anderen niet nodig hebben, genoeg hebben aan jezelf.

Negatieve aspecten: verlegen, introvert, isolatie, eenzelvig, moeite om met anderen om te gaan, zich verheven voelen boven anderen wanneer meer wijsheid is verkregen.

Adviezen:

 • Blijf het positieve in anderen zien. Iedereen bezit minder goede eigenschappen, maar… iedereen bezit óók goede eigenschappen!
 • Trek uzelf zo nu en dan eens terug en maak een innerlijke reis. Zoek de antwoorden waarnaar u op zoek bent niet buiten, maar binnen in uzelf.
 • Ruim alle moeilijkheden uit de weg voor u verdergaat op uw levensweg, en bekijk ook wat uw eigen rol is in de problemen die er momenteel nog zijn. Hoe is het zover gekomen en hoe kunt u het oplossen?
 • Mediteer!

 

 

 1. Het Rad van Fortuin als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Wacht niet af tot het Lot iets goeds op uw pad brengt, maar neem het heft zélf in handen! Laat succes niet afhangen van ‘toeval’, maar werk er zélf naartoe! Soms kunt u steeds in hetzelfde kringetje rond blijven draaien en toch telkens weer dezelfde fouten maken. Leer hiervan, neem zo nu en dan een risico en bepaal uw eígen lot! Wacht niet af, denk niet: het is nu eenmaal zo. Berust niet in ‘het Lot’, maar bepaal het lot zélf, want het kan! Word wakker en onderneem zelf eens actie!

Valkuilen:

Pas op voor pessimisme. Het kan zijn dat u niet inziet dat u zelf medeverantwoordelijk bent voor uw eigen ‘lot’. Als u de schuld altijd bij een ander zoekt en nooit eens eerlijk naar uzelf kijkt, zal er nooit iets veranderen. Uw schouders ophalen en berusten in de situatie is niet de weg om vooruit te komen, en altijd anderen de schuld geven ook niet. Steek de hand ook eens in eigen boezem, draai het ‘Rad van Fortuin’ eens de andere kant op en bepaal zélf uw eigen lot. Soms bent u geneigd af te wachten wat ‘het Lot’ u brengen zal, maar dat is de langste weg naar succes, omdat u op deze manier uw leven in handen van anderen legt in de hoop op een gelukje dat waarschijnlijk heel lang op zich zal laten wachten. Of misschien wel helemaal nooit zal komen… Kijk naar het Rad van Fortuin op de kaart en bedenk dat het zinloos is om u jaar in jaar uit hetzelfde rondje mee te laten draaien. Durf op het juiste moment van het rad af te springen!

Carrière:

U bevindt zich in een vicieuze cirkel en blijft op de een of andere manier telkens in dezelfde positie ‘hangen’. Het beste advies dat ik u hier kan geven is: doorbreek uw oude patroon, doorbreek de sleur en probeer eens nieuwe ideeën uit! Volg desnoods een cursus die u vooruit zou kunnen brengen, vraag een gesprek aan met uw leidinggevende of bespreek bepaalde dingen met uw collega’s. Kijk desnoods uit naar een andere baan als u het op uw werk niet meer naar uw zin heeft. Het Rad van Fortuin staat meestal voor het accepteren van de dingen ‘omdat ze nu eenmaal zo zijn’ met daarbij het idee dat de situatie niet veranderd kan worden. Niets is minder waar. ‘Het Lot’ bepaalt niet hoe u uw leven indeelt, dat doet u zelf! Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan deze adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Maak van uw hart geen moordkuil! Het komt zo vaak voor dat vrienden of geliefden elkaar niet durven vertellen wat hen niet bevalt aan de ander. De irritaties lopen steeds meer op, tot uiteindelijk de bom barst. Tijdens een onbenullig meningsverschil wordt dan in één keer de hele berg ellende naar buiten gegooid en volgt het ene verwijt het andere op. Zodra iets u niet bevalt aan de ander, breng het dan op een rustige manier ter sprake. (En niét tijdens een meningsverschil of ruzie!) Er samen over praten is beter dan uw frustraties over de desbetreffende persoon bij derden neerleggen, want daarmee lost u het probleem niet op. Mocht dit eerlijke gesprek het einde van de vriendschap of relatie betekenen, bedenkt u dan dat dit misschien wel beter is dan nog zo tig jaar doorgaan met daarbij alle ergernissen en irritaties die niet uitgesproken kunnen worden…

Wat wel héél belangrijk is: kijkt u ook naar uw eigen gedrag en manier van denken! Durf eerlijk tegen en over uzelf te zijn, en durf ook uw eigen fouten toe te geven tijdens uw gesprek met de ander.

Positieve aspecten: heeft vaak geluk, leert de eigen rol in het leven te begrijpen, heeft oog voor onverwachte kansen, staat open voor vooruitgang.

Negatieve aspecten: heeft soms de neiging zich afwachtend op te stellen, wacht liever kansen af dan ze zelf te creëren, veel ups en downs, het gaat of heel goed of heel slecht.

Adviezen:

 • Kom uw beloftes na en beloof niet meer dan u kunt waarmaken.
 • Durf zelf de sleur te doorbreken.
 • Leer van uw fouten
 • Stop met het rondlopen ‘in een kringetje’. Op deze manier komt u nooit vooruit.

Opmerking:

Bij geboortekaart 10: het Rad van Fortuin, hoort de tweede geboortekaart 1: de Magiër. De Magiër laat u zien welke eigenschappen en talenten u eveneens bezit, die u kunt gebruiken om meer geduld te leren hebben, te berusten in bepaalde situaties en meer inzicht te verkrijgen.

 

 

 1. De Gerechtigheid als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Een heel belangrijke levensles die u in dit leven dient te leren is: probeer uzelf niet telkens af te vragen als zich een vervelende gebeurtenis voordoet: “Waarom overkomt mij dit?” Iedereen krijgt de lessen voorgeschoteld die hij nodig heeft om te leren, en iedere gebeurtenis vindt plaats met een reden. Probeer uit iedere minder leuke of zelfs nare gebeurtenis een les te trekken. Waarom is dit gebeurd? Wat was uw eigen aandeel hierin? Welke les kunt u hiervan leren? Grote kans dat wanneer u vlot uw lessen leert, u steeds minder vaak te maken krijgt met tegenslagen. Maar als u eigenwijs blijft en uw lessen niet wilt leren of kunt zien, zult u telkens weer dezelfde tegenslagen of vervelende mensen (relaties, collega’s, vriendschappen etc.) op uw pad tegenkomen. Net zolang tot u wél uw les leert…

Doe alles op uw gevoel, zeg ‘nee’ tegen mensen met wie u liever geen contact heeft, doe geen dingen tegen uw zin, cijfer uzelf niet helemaal weg in relaties en vriendschappen, etc. Doe wat uw gevoel u ingeeft! Luister hierbij altijd naar de stem van de rechtvaardigheid, gesymboliseerd door het zwaard van de Gerechtigheid. Er wordt u iets gevraagd en u zegt uit beleefdheid: “Ja, dat zal ik doen.” Luister vervolgens naar de stem van uw intuïtie, uw geweten: is dit werkelijk wat u wilt? Nee. Eigenlijk heeft u er helemaal geen zin in. Oordeel dan en zeg alsnog dat u er eigenlijk geen zin in heeft.

Verzin geen smoesjes zoals: “Ik heb geen tijd”, maar zeg eerlijk dat u hier eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Anders vraagt men u de volgende keer wéér voor hetzelfde klusje. Wanneer u ‘nee’ durft te zeggen, heeft u uw les geleerd en zal men u niet weer lastig vallen met dit soort vragen. En u zult niet dagen van tevoren als een berg opzien tegen iets wat u moet doen, maar waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Deze les geldt ook voor relaties, werk en eigenlijk voor alles wat u maar bedenken kunt. Want waarom ‘overkomen’ de dingen die u overkomen? Omdat u dit zélf toestaat!

Valkuilen:

Indien u niet bereid bent bepaalde levenslessen te leren, bestaat er kans dat u tegenslag na tegenslag te verwerken krijgt en u de schuld hiervoor telkens weer bij anderen zoekt in plaats van bij uzelf. De levenslessen (o.a. tegenslagen en vervelende incidenten) zullen u blijven achtervolgen en u zult steeds meer medelijden met uzelf krijgen: “Waarom overkomt míj dit weer?!” U zult verbitterd raken en gevoelens van ongenoegen afreageren op personen om u heen. Personen die hier geen schuld aan hebben… Iedereen krijgt wat hem of haar toekomt. Probeert u dit te accepteren en ervan te leren, dan zult u weldra een positieve ommekeer in uw leven bemerken!

Carrière:

Laat u niet pushen of manipuleren. Weeg alle voors en tegens tegen elkaar af en denk goed na over wat u zélf graag wilt. Niét wat een ánder graag van u wil! Bekijk de situatie niet van één kant, maar vanuit verschillende invalshoeken en neem gerust uw tijd. Neem belangrijke beslissingen vanuit uw gevoel en laat dan uw geweten hierover oordelen. Als gevoel en geweten met elkaar overeenkomen, kunt u uw antwoord geven. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan deze adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Wees eerlijk. Indien u iets niet bevalt, durft u dan rechtdoorzee te zijn en uw gevoelens van ongenoegen te delen met de persoon in kwestie, maar…stort geen emmer van verwijten over hem of haar heen! Vergeet hierbij vooral uw eigen aandeel niet en geef waar nodig ook uw eigen fouten toe, anders wordt het wel een erg kort gesprek en zal ruzie onvermijdelijk zijn! Eerlijkheid duurt het langst en zal uiteindelijk meer waardering en misschien zelfs een oplossing opleveren. Natuurlijk bestaat er kans dat uw opmerking het einde van de relatie betekent, maar ook dan kunt u zichzelf de vraag stellen: “Misschien is het maar beter zo? Is dit niet waar ik zelf ook al een poos over na heb gedacht?” Beschuldigt u de ander niet van kortzichtigheid of koppigheid, maar legt u zich neer bij het feit dat u elkaar niet meer nodig heeft. U heeft waarschijnlijk veel van elkaar kunnen leren, maar nu is het tijd om andere mensen te ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan.

Positieve aspecten: verantwoordelijk voor eigen daden, eerlijk, rationeel, goed beslissingen kunnen nemen, vermogen om balans te brengen in eigen leven.

Negatieve aspecten: onrechtvaardig, besluiteloos, eeuwig blijven ‘wikken en wegen’, niet in balans.

Adviezen:

 • Breng balans in uw leven. Zorg ervoor dat de dingen die momenteel uit balans zijn weer in balans komen. U heeft de kwaliteiten om hier zelf mee aan de slag te gaan en evenwicht te creëren in uw leven.
 • Denk goed na voor u een beslissing neemt. Kijk naar de weegschaal van de Gerechtigheid en gebruik deze om alles tegen elkaar af te wegen! Wat wilt u wel en wat wilt u beslist niét (meer)?!
 • Leer accepteren dat alles wat op uw pad komt nodig is om een bepaalde les te leren. Hoe onrechtvaardig het u ook lijkt, leert u de lessen te herkennen en leert u hiervan, zodat u deze les niet op een ander moment wéér krijgt voorgeschoteld.

Opmerking:

Bij geboortekaart 11: de Gerechtigheid, is de tweede geboortekaart 2: de Hogepriesteres. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken bij het leren van de lessen die u in dit leven krijgt voorgeschoteld en bij het nemen van de juiste beslissingen. Leest u de omschrijving van geboortekaart 2: de Hogepriesteres aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Gehangene als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer uw krachten te sparen en geduld te hebben. Kijkt u naar de Gehangene op de kaart. Hij hangt ondersteboven, maar doet geen enkele moeite om los te komen. Hij blijft kalm, omdat hij weet dat wanneer hij zich in allerlei bochten zou gaan wringen om te proberen los te komen, het waarschijnlijk niets uithaalt en hij alleen maar moe zal worden. Hij maakt gebruik van deze tijdelijke stilstand om goed na te denken. Ondertussen wacht hij op een voorbijganger die hem los kan maken. Dat is uw levensles: leer geduld hebben en spaar uw energie als u in de problemen zit. Onderneem geen enkele actie om de situatie te verbeteren, want dit zou alleen maar averechts kunnen werken. Probeer de problemen van een andere kant te bekijken en wacht af tot zich vanzelf een goede kans voordoet of dat er hulp wordt geboden. Vermoei uzelf niet onnodig, maar blijf rustig en denk na. Wanneer u op deze manier leert denken, zal er een grote (positieve) ommekeer in uw leven plaatsvinden.

Valkuilen:

De gehangene laat ook zien wat er zou kunnen gebeuren als u bovenstaand advies niet ter harte neemt. Door u toch ongeduldig op te stellen, en toch geforceerd probeert bepaalde situaties te verbeteren, zult u de moed verliezen wanneer blijkt dat dit, voor de zoveelste keer, een averechts effect heeft. U zult uw hoofd laten hangen en waarschijnlijk de hoop en de moed verliezen. Dit kan zelfs leiden tot een depressie.

Carrière:

Laat u niet opjagen. Wanneer u iets gevraagd wordt, zegt u dan gerust dat het nu even niet uitkomt, dat u nog bezig bent met iets anders. Durf ‘nee’ te zeggen, wanneer u echt al genoeg werk om handen heeft. Werk en/of tijdsdruk kan er soms de oorzaak van zijn dat u overhaaste beslissingen neemt of te veel werk aanpakt waardoor u fouten gaat maken. U bent echt niet altijd degene die voor een oplossing moet zorgen wanneer er problemen zijn op de zaak of bij een tekort aan personeel. Neem gerust zo nu en dan wat meer afstand van uw werk en laat u niet voor andermans karretje spannen. Van jezelf over de kop werken is nog nooit iemand beter geworden.

Ook hier geldt weer: waarom uzelf in onmogelijke posities wringen terwijl het waarschijnlijk toch niets uithaalt? Hoe hard u ook werkt, het zal toch nooit goed genoeg zijn in andermans ogen, dus kunt u beter zo nu en dan ook aan uzelf denken. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Probeert u niet altijd uw relaties op alle mogelijke manieren te verbeteren. Laat een ander ook maar eens een beetje moeite doen. Wacht gerust eens af tot de ander contact met u opneemt of een ruzie of meningsverschil bijlegt. Meestal heeft u de neiging om direct een meningsverschil uit de weg te ruimen, maar het is soms ook best goed om de ander (én natuurlijk uzelf!) wat tijd te geven om over de situatie of de relatie na te denken. Dit geldt niet alleen voor liefdesrelaties, maar ook voor vriendschappen. Ga hierbij ook niet aan uzelf voorbij. Wat zou u aan uzelf kunnen of moeten veranderen om bepaalde relaties te verbeteren? Hoe komt het dat al uw pogingen om de relatie te verbeteren tot nu toe weinig tot geen resultaat hebben opgeleverd?

Positieve aspecten: intuïtieve vaardigheden, bereid tot zelfopoffering, onzelfzuchtig.

Negatieve aspecten: soms beïnvloedbaar, geen beslissingen willen nemen, zichzelf als slachtoffer zien.

Adviezen:

 • Waai niet met alle winden mee om aan alle verwachtingen te voldoen, u doet zichzelf hiermee te kort.
 • Leer geduldig te zijn en benut een tijdelijke stilstand of een tijdelijk uitstel om na te denken hoe het ook anders kan in plaats van krampachtig direct naar oplossingen te zoeken.
 • Trek niet altijd alles naar u toe, maar neem ook eens rust.

Opmerking:

Bij geboortekaart 12: de Gehangene, hoort de tweede geboortekaart 3: de Keizerin. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken om meer geduld te leren opbrengen, te berusten in bepaalde situaties en meer inzicht te verkrijgen. Leest u de omschrijving van geboortekaart 3: de Keizerin aandachtig door, en neemt u de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Dood als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer het oude los te laten! U kunt het verleden vaak maar moeilijk afsluiten, waardoor u zich vastklampt aan iets dat allang uit uw leven verdwenen had moeten zijn. Dit kan gaan om een relatie die allang al is doodgebloed, een vriendschap met iemand met wie u niets meer gemeen heeft, een vervelende baan die u geen uitdaging of plezier meer biedt, etc. U houdt zich vast aan wat u heeft, omdat u bang bent voor wat komen gaat. Maar op deze manier ontneemt u zich iedere kans verder te komen op welk gebied dan ook. Durf los te laten en open te staan voor nieuwe dingen en nieuwe mensen. Sluit het verleden af! U doet zichzelf te kort als u zich maar blijft vastklampen aan dingen die allang niet meer goed voor u en uw ontwikkeling zijn!

Valkuilen:

Het gevaar bestaat dat – wanneer u zich tegen beter weten in blijft verzetten tegen het afsluiten van bepaalde periodes in uw leven – u zichzelf meer verdriet en pijn doet dan nodig is. De Dood geeft aan dat het werkelijk noodzakelijk is het verleden af te sluiten. Als u maar krampachtig blijft proberen alles vast te houden, zal het onvermijdelijke afscheid (dat tóch komen gaat, goedschiks of kwaadschiks) u vele malen meer pijn doen dan wanneer u inziet dat het tijd is om verder te gaan en u zelf de periode afsluit of de relatie beëindigt, of degene loslaat die met u gebroken heeft. Bedenkt u eens wat u ermee wint om geforceerd iets of iemand vast te houden terwijl u in uw hart weet dat dit verkeerd is. Maakt dit u gelukkiger dan uiteindelijk helemaal los te laten en open te staan voor (leuke!) nieuwe gebeurtenissen en contacten?

Carrière:

Blijf u niet inzetten voor een bedrijf of persoon terwijl u weet dat dit geen zoden meer aan de dijk zal zetten. Of het nu om een reorganisatie gaat binnen het bedrijf, een nieuwe directeur met andere plannen, het aflopen van een contract, een onprettige werksfeer, etc. Trek uw eigen plan, neem afscheid en ga op zoek naar iets nieuws waar u zich prettiger bij voelt! Durf de sprong in het diepe te wagen, want zegt u nou zelf: wat heeft u te verliezen? Als u het werkelijk zo naar uw zin zou hebben, zouden deze gedachten om te vertrekken niet eens in uw hoofd opkomen, dus diep in uw hart weet u al (intuïtief!) dat het tijd is om uit te kijken naar iets anders. Probeert u niet krampachtig de werksfeer te verbeteren, uw werkgever op andere gedachten te brengen terwijl u dit al tig keer heeft geprobeerd, of andere acties te ondernemen om uw baan weer de nieuwe impuls te geven die u nodig heeft om uw werk weer met plezier te doen. Kijkt u uit naar iets anders en durf afscheid te nemen! Uw moed in deze zal zeker worden beloond. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Ook in vriendschappen en relaties geldt: laat u het los als een bepaalde vriendschap of relatie u geen gevoel van voldoening meer geeft. Wees eerlijk tegen uzelf: ziet u ertegenop om iemand te bezoeken in plaats van dat u zich op het bezoek verheugt? Is het een verplichting geworden in plaats van spontaniteit? Waarom houdt u dit contact aan? Is het vertrouwd, is het ‘nu eenmaal zo gegroeid’ of wilt u er eigenlijk liever vanaf? En hoe zit het met uw relatie? Wat voegt de ander toe aan uw leven? Is het fijn om bij elkaar te zijn, of kunt u amper een gesprek voeren, heeft u niets (meer) gemeen en gaat ieder zijn eigen gang? Bekijk uw contacten zorgvuldig en kijk wie u niet graag als vriend(in) zou willen missen, maar zeker ook wie u eigenlijk niets meer te bieden heeft op emotioneel vlak en andersom. Bedenkt u dan: wanneer er één deur dicht gaat, gaat een andere open. Voor iedere ‘vriend’ van wie u afscheid neemt, komt een andere in de plaats. Misschien wel iemand die veel meer toevoegt aan uw leven dan degene die u nu uit medelijden of uit plichtsgevoel blijft bezoeken omdat u elkaar nu eenmaal al zolang kent…

Positieve aspecten: verbetering, bevrijding, vasthoudend, open leren staan voor het nieuwe, verandering als positief (leren) ervaren.

Negatieve aspecten: niet los kunnen laten, krampachtig aan het oude blijven hangen, bang voor veranderingen, obsessief, rancuneus, het gevoel niet begrepen te worden.

Adviezen:

 • Leer te begrijpen waarom bepaalde relaties of contacten worden beëindigd, zelfs als u het gevoel hebt hier nog niet klaar voor te zijn. Wees hierbij heel eerlijk naar uzelf toe: zat dit er niet al een hele poos aan te komen en wilde u het gewoon niet zien? Accepteer het einde wanneer het zich aandient en bedenk dat hiervoor weer iets anders (beters?) in de plaats kan komen. U zult dit nieuwe begin eerder herkennen wanneer u ervoor openstaat dan wanneer u geforceerd datgene probeert vast te houden wat langzaam tussen uw vingers aan het doorglippen is.
 • Wees niet bang voor nieuwe gebeurtenissen en nieuwe contacten; ook afscheid nemen en weer opnieuw beginnen bevordert uw (geestelijke) groei!
 • Het hele leven bestaat uit eindpunten en beginpunten, het een kan niet zonder het ander. Afscheid nemen hoort er nu eenmaal bij. Leert u dat begrijpen en accepteren. Als u het nut inziet van afscheid nemen, zult u vanzelf merken dat het u mettertijd steeds minder moeilijk valt een bepaalde periode af te sluiten en open te staan voor het nieuwe.

Opmerking:

Bij geboortekaart 13: de Dood, hoort de tweede geboortekaart 4: de Keizer. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken om de dingen beter te relativeren, waardoor afscheid nemen misschien iets gemakkelijker voor u wordt. Leest u de omschrijving van geboortekaart 4: de Keizer, aandachtig door en neemt u de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

14. De Gematigdheid als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer tevreden te zijn met alles wat u hebt, zowel op het gebied van gezondheid als op het materiële vlak, maar ook op het gebied van talenten en aanleg voor bijvoorbeeld muziek maken, schilderen, studeren, etc. Staar u niet blind op wat een ander allemaal lijkt te hebben, maar kijk naar wat u zelf heeft en wees hier blij mee! Tel wat u heeft, niet wat u mist! Probeer een bepaalde rust te creëren in uw leven door alles met mate te doen. Verspil geen kracht door tot diep in de nacht door te blijven werken of studeren. Verspil geen energie door u op verschillende dingen tegelijk te richten, maar probeert u zich in één, hooguit twee zaken te specialiseren en richt hier al uw aandacht op. Des te groter is uiteindelijk uw kans van slagen.

Valkuilen:

Wees blij met wat u heeft, maar wees ook weer niet al te snel tevreden, want stilstand is achteruitgang! Probeer geduldig aan uw project te blijven werken en raak niet geïrriteerd als een bepaalde vooruitgang of een bepaald succes langer op zich laat wachten dan u hoopte. Probeer uw wensen af te stemmen op de talenten die u bezit. Bent u goed in verhalen schrijven, steekt u dan niet onnodig veel tijd in een cursus kleding naaien, en bent u goed in beeldhouwen, verspilt u uw tijd en energie dan niet aan zanglessen. Stemt u uw doelen af op uw eigen kunnen, dan zal alles u stukken gemakkelijker afgaan, waardoor u meer plezier in uw werk zult hebben en eerder succes kunt verwachten. Het gevaar van de Gematigdheid is dat, wanneer u uw kunnen en wensen op elkaar heeft afgestemd, u te snel tevreden bent met het resultaat en uw aandacht verslapt, waardoor het eindresultaat uiteindelijk toch niet zo goed is als het had kunnen zijn! Is het u toch gelukt om talent en werk goed met elkaar te combineren, blijft u dan evengoed geconcentreerd aan het werk en maakt u zich er niet (te) gemakkelijk van af. Blijf in balans!

Carrière:

Heb geduld en werk stapje voor stapje aan uw carrière; het hoeft allemaal niet in één week. Probeer ook in de werksfeer rust en evenwicht voor uzelf te creëren en durf plannen te maken voor de langere termijn. Rome is ook niet in één dag gebouwd. “Alles met mate”, zegt de Gematigdheid, en dat geldt ook voor werk en ambities. Rustig aan, doe niet meer dan u aankunt en blijf ervoor zorgen dat lichaam en geest met elkaar in balans zijn. Verspil geen energie, kracht, tijd of geld. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

“Alles met mate”, zegt de Gematigdheid, en dat geldt zeker ook voor vriendschappen en relaties. U kunt beter een handjevol echt goede vrienden hebben dan een hele schare oppervlakkige kennissen. Besteed liever aandacht aan de vrienden van wie u zeker weet dat u ze kunt vertrouwen en dat ze er altijd voor u zijn als u iemand nodig heeft, dan dat u ellenlange telefoongesprekken voert met een vage kennis die u slechts als ‘praatpaal’ gebruikt en die verder weinig om u geeft als persoon. Verspil geen tijd en energie, ook niet aan personen die uw tijd en energie eigenlijk niet waard zijn, maar weet wie uw ware vrienden zijn en houd de oppervlakkige contacten zelf ook zo oppervlakkig mogelijk. In de liefde is het niet veel anders. Besteed tijd en energie aan een partner die dit ook werkelijk verdient en niet aan een partner die weinig tijd aan u besteedt en min of meer zijn eigen gang gaat binnen de relatie zonder rekening met u te houden. Dit soort relaties zou u eigenlijk gewoon moeten beëindigen, zonde van uw energie!

Positieve aspecten: matigheid, de gulden middenweg nemen, zichzelf herstellen, discretie, vreedzaam, rustig, leven in harmonie, goede gezondheid: (zelf-)genezing, compromissen kunnen sluiten.

Negatieve aspecten: behoefte aan balans, zowel op lichamelijk, geestelijk als financieel gebied.

Adviezen:

 • Leef zuinig en verspil niet nodeloos energie, kracht en geld, en neem voldoende rust!
 • Wees tevreden met alles wat u heeft. Tevredenheid en u niet blind staren op andermans bezittingen kunnen u zonder dat u zich dit nu realiseert eerder succes en rijkdom brengen dan u ooit had verwacht. Tevredenheid zal altijd worden beloond; hebzucht en jaloezie niet!
 • Wanneer u luistert naar uw lichaam, gezond eet en voldoende (water) drinkt, zult u merken dat u zich zeer goed in uw vel zult blijven voelen en u na ziekte snel geneest en weer aansterkt.

Opmerking:

Bij geboortekaart 14: de Gematigdheid, hoort de tweede geboortekaart 5: de Hogepriester (de Hierofant). Deze kaart staat voor de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken om uw balans terug te vinden en meer rust in uw leven te creëren. Leest u de omschrijving van geboortekaart 5: de Hogepriester aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Duivel als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Geef anderen niet de schuld van uw eigen gedachten en gevoelens die u zelf afschrikken. Iederéén heeft goede en minder goede kanten, dat is menselijk. Durf te luisteren naar de stem binnen in u die zegt dat u best egoïstisch mag zijn, dat u verslaafd mag zijn aan sigaretten, drank of andere genotsmiddelen. De stem die zegt dat u best ongeduldig en onverdraagzaam mag zijn, want… zijn we dat niet allemaal?! De stem die zegt dat u iedere dag seks ‘moet’ hebben. Of dat u ‘moet’ computeren of ‘moet’ tv-kijken. Voelt u zich prima bij al deze ‘aardse geneugten’ en doet u hier niemand kwaad mee? Prima!

Maar… wat zegt de stem over het feit dat u met bepaalde mensen omgaat die een slechte invloed op u hebben en… dat u dit zelf toestaat? Wat zegt de stem over het feit dat u zich door uw partner laat domineren en commanderen, en u dit zelf toelaat? Of over het feit dat u zich nog steeds schuldig voelt over die ene daad en u zichzelf niet kunt (of wilt?) vergeven? En over uw verslaving die misschien uit de hand aan het lopen is en bezig is uw leven te beheersen? (Of al beheerst!)

Uw levensles is dat u zélf keuzes maakt en dat u hier niemand verantwoordelijk voor kunt stellen behalve uzelf! Zelfs als u wordt gedomineerd door uw partner, uw vader, moeder, of wie dan ook, want ú bent degene die anderen toestaat u zo te behandelen. Probeert u zich los te maken van mensen in uw omgeving die een slechte invloed op u hebben, die u dwingen tot bepaalde handelingen, die controle over u en uw leven willen hebben op een ongezonde manier. Probeert u zich ook los te maken van verslavingen die uw leven negatief beïnvloeden.

Bevrijd uzelf, u bent baas over uw eigen geest!

Valkuilen:

Het feit dat de Duivel u confronteert met uw afhankelijkheid van bepaalde personen of bepaalde middelen kan ertoe leiden dat dit bij u een gevoel van schaamte teweegbrengt met als gevolg ontkenning en struisvogelpolitiek. U weet dat iemand uw leven volledig beheerst, dat de gedachte aan iets of iemand uw leven volkomen beheerst of dat u niet buiten bepaalde medicijnen, alcohol, of wat dan ook kunt. Iemand is bezitterig, jaloers (of bent u het zelf?) of beïnvloedt uw leven zodanig dat u haast niet meer zelfstandig kunt functioneren en u zich hierdoor beknot voelt in uw vrijheid, of dit nu op lichamelijk of geestelijk gebied is (of beide!). Het is erg genoeg om er iets tegen te ondernemen zodat u zich weer vrij voelt. Maar loopt u er niet voor weg, durf de confrontatie met uw eigen ‘Duivel’ aan te gaan, desnoods hulp te zoeken en u hiervan te bevrijden!

Carrière:

Wees niet al te hebberig. Ga niet in op voorstellen van personen die u amper kent of van wie u weet dat ze niet echt te vertrouwen zijn. Bepaalde mensen zorgen ervoor dat met hun beloften uw egoïsme wordt aangewakkerd en u te gretig ‘ja’ zegt, terwijl dit eigenlijk juist helemaal niet goed is voor uzelf of uw carrière. Omring u niet met mensen die alleen maar meer willen. Deze mensen denken in eerste instantie toch alleen maar aan zichzelf en houden u een ‘worst’ voor die u nooit zult krijgen, of slechts een klein deel ervan, zodat anderen werkelijk hun zakken kunnen vullen. Kijk goed uit voor individuen die niet degenen zijn die ze naar buiten toe laten zien. Leugens, bedrog en oneerlijkheid liggen op de loer. Houd uw ogen goed open en laat u geen oor aannaaien. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Bekijk uw relatie en/of vriendschappen eens van een andere kant. Er zijn bepaalde mensen die het nodig vinden zelf te ‘groeien’ ten koste van u. Men probeert u te domineren, controle uit te oefenen op u en uw leven, u misschien zelfs te ‘bezitten’. Op deze manier zult u nooit in staat zijn werkelijk volwassen en zelfstandig te worden, want… u staat deze persoon (personen) zelf toe op deze manier met u om te gaan. Waarom tolereert u dit neerbuigende, zelfs beklemmende gedrag? Bent u bang dat degene die zich zo tegen u gedraagt u de rug toekeert wanneer u er iets van zou zeggen? En zegt u eens eerlijk: zou het misschien niet het beste zijn om afscheid te nemen van iemand die u zo behandelt? Die geen enkel respect voor u lijkt te hebben? Bent u zich ervan bewust dat u zelf kiest voor deze controle, onderdrukking of bezitsdrang? Wat let u om uzelf te verlossen? Beter alleen dan met een ‘Duivel’ om u heen! Praat erover, en als dit niet helpt: laat u hem of haar dan los. Voor uw eigen bestwil…

Positieve aspecten: verandering van gedachten, verlossing van dominantie of oneerlijkheid.

Negatieve aspecten: gebrek aan zelfvertrouwen, wanhopig, acceptatie van beperkingen en ‘gevangenschap’, twijfel, materialisme, hebzucht, jaloezie, oneerlijkheid, leugens, afhankelijkheid, verslaving, zelfkastijding, dominantie.

Adviezen:

 • Denk over uw huidige situatie na, van wat of wie bent u afhankelijk, of denkt u afhankelijk te zijn? Hoe komt u ervan los? Vraag desgewenst om hulp van buitenaf: bijvoorbeeld een vriend of vriendin, een arts, therapeut of advocaat.
 • Laat u niet weerhouden door uw angsten of onzekerheid en laat u niet behandelen als bezit of touwtjes pop!
 • Maak u los van personen die menen controle over uw leven te kunnen houden en u op een denigrerende en vernederende manier naar beneden halen. Sta niemand toe u zo te behandelen. Wie geen respect heeft voor zichzelf krijgt het ook niet van anderen!

Opmerking:

Bij geboortekaart 15: de Duivel, hoort de tweede geboortekaart 6: de Geliefden. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit, en die u kunt gebruiken om u los te maken van bepaalde personen, om uzelf te bevrijden uit een uitzichtloze situatie of van dwingende gedachten. Leest u de omschrijving van geboortekaart 6, de Geliefden, aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) groei en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Toren als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer op tijd in te zien wanneer een bepaalde periode ten einde is, en wees het afscheid een stap voor! Wanneer u tegen beter weten in probeert te rekken wat eigenlijk al ‘klaar’ is, kan het voorkomen dat er plotseling iets gebeurt, dat er een grote tegenslag plaatsvindt of een abrupt einde komt aan iets op een moment dat u het niet verwacht, om u te dwingen alsnog afscheid te nemen. Leert u ook niet bij de pakken neer te gaan zitten wanneer er iets gebeurt wat u totaal niet had verwacht en wat u als zeer onprettig, misschien zelfs rampzalig ervaart. Grote kans dat u naderhand zelfs opgelucht bent en blij bent dat dit is gebeurd, anders was u nooit van een bepaalde persoon losgekomen of had u zichzelf nooit durven bevrijden uit een vervelende relatie of een saaie baan. Een onverwachte gebeurtenis, naar of niet naar, vindt nooit ‘zomaar’ plaats.

Bedenkt u altijd: na regen komt zonneschijn; hier moet ik gewoon even doorheen voor het weer beter wordt. Met zo’n instelling komt u zelfs de grootste teleurstelling te boven. Soms zorgt een onverwachte tegenslag ervoor dat u zélf van gedachte verandert, dat u plotseling een ‘flits’ van inzicht krijgt en alsnog zelf de stap neemt om ergens definitief een punt achter te zetten.

Valkuilen:

Het gevaar van de Toren is dat het afscheid nemen van een bepaalde persoon, baan of andersoortige relatie u misschien toch moeilijker valt dan verwacht. U ziet plotseling in dat het beter is om er een punt achter te zetten, of legt u zich neer bij het feit dat iemand onaangekondigd afscheid van u neemt, maar tegelijkertijd bekruipt u een gevoel van angst of onzekerheid, want: wat nu? Nu komt dan het stukje dat de vallende mensen op de kaart u laten zien: laat het gebeuren! Laat uzelf vallen en sta open voor wat nu komen gaat en wees sterk. Houd vol en houd moed, en kruip niet terug in die half afgebrande toren, maar neem de tijd om eerst de boel weer op te bouwen. Uw fundering is steviger dan u zich realiseert. Geef het wat tijd en zet nu door.

Carrière:

Durf ook in de werksfeer afscheid te nemen van personen die u misschien aan een bepaalde baan hebben geholpen, u een promotie hebben bezorgd of op een andere manier een goed woordje voor u hebben gedaan. Natuurlijk bent u deze mensen dankbaar, maar u hoeft niet uw verdere leven als hun touwtjes pop te fungeren. U bezit wel degelijk kwaliteiten, anders was u nooit zover gekomen. Durf wat meer op uzelf te vertrouwen en meer initiatief te tonen. Vraag op eigen houtje (dus zonder hulp van anderen) eens een gesprek aan of kom met een nieuw idee. Durf opnieuw te beginnen zonder u achter iemand anders te verschuilen. Waag de sprong in het diepe en wie weet klimt u hoger dan u ooit had durven dromen! Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Probeert u uw partner en/of vrienden iets meer bewegingsvrijheid te geven, anders zal het afscheid u zwaar vallen. Niemand vindt het leuk om geclaimd te worden. Al vindt men u nog zo aardig, iedereen heeft ruimte nodig: privacy, een eigen leven. U zult uzelf en uw partner verdriet doen als u niet wat meer afstand neemt. Laat de teugels wat vieren; het is onmogelijk om iemand bij u te houden door hem op te sluiten ‘in de Toren’. Men zal op die manier juist meer van u weg willen, zodat u juist het tegendeel bereikt van wat u eigenlijk wilt. Niemand laat zich vrijwillig opsluiten, men zal op een onverwacht moment van de Toren springen…

Positieve aspecten: plotseling inzicht, de waarheid onder ogen zien door een onverwachte gebeurtenis, ontwaken.

Negatieve aspecten: ervaart gebeurtenissen vaak als een crisis, heeft vaak verdriet, momenten van instabiliteit.

Adviezen:

 • Wees bereid alles wat ineengestort is met een positieve instelling weer op te bouwen.
 • Verlies nooit de moed; sommige nare gebeurtenissen zijn soms nodig om uiteindelijk verder te kunnen komen. Soms is een onverwachte breuk achteraf het beste dat u ooit kon overkomen, omdat u anders een heleboel goeds zou zijn misgelopen.
 • Accepteer ieder afscheid, ook al komt het op een totaal onverwacht moment en denkt u er niet klaar voor te zijn. Laat het gebeuren en bedenk dat dit misschien toch het beste is voor u, omdat u anders zelf nooit de moed had gehad om opnieuw te beginnen.

Opmerking:

Bij geboortekaart 16: de Toren, hoort de tweede geboortekaart 7: de Zegewagen. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit, en die u kunt gebruiken om te leren onverwachte tegenslagen te accepteren, moed en hoop te houden en positief te blijven voor uw toekomst. Lees de omschrijving onder geboortekaart 7: de Zegewagen aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) groei en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Ster als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer om onbaatzuchtig in het leven te staan. Probeer in te zien dat geven vaak leuker is dan ontvangen. Wees niet berekenend wanneer u iets geeft en ga er ook niet van uit dat u de volgende keer iets terugkrijgt van de persoon aan wie u iets heeft gegeven. Het leven is geen ruilhandel, u zult leren dat wanneer u iets weggeeft en hiervoor niet direct iets terugkrijgt van degene die u iets gegeven heeft, u toch een goed gevoel kunt hebben! Want waarom geeft u? Om er iets voor terug te krijgen of omdat het u een gevoel van voldoening geeft? In het laatste geval is het dan toch helemaal niet belangrijk of u wel of niet iets terugkrijgt? Onbaatzuchtige mensen worden altijd beloond, en u zult merken dat wanneer u gul en liefdevol in het leven staat, vroeg of laat al uw dromen vanzelf waargemaakt worden. Geloof in uzelf, in uw dromen. Alles wat u geeft komt op een gegeven ogenblik vanzelf bij u terug. Misschien is het dan niet afkomstig van degenen die u zelf iets heeft gegeven, maar iedereen krijgt wat hem of haar toekomt….Uit welke hoek het komt maakt dan niet uit.

Valkuilen:

Als u telkens alles weggeeft: liefde, geld, bezittingen, hulp, begrip, etc., dan bestaat het gevaar dat uw kostbare energie verspild wordt aan personen die van u willen profiteren, die misbruik willen maken van uw goedheid. Geven is goed, maar niet wanneer u dit doet aan personen die uw goedheid niet verdienen (die bijvoorbeeld gewoon te lui zijn om te werken) of die uw giften gebruiken om er dingen van te kopen die ten koste van de gezondheid gaan (bijvoorbeeld drank of drugs). In dat geval komen uw giften op de verkeerde plaats terecht en is niemand bij uw gulheid gebaat. Blijf uw gezond verstand gebruiken en bedenk voor u iets weggeeft of uw gift werkelijk zinvol is, en laat anderen geen misbruik van u maken! Vaak geeft geven de meeste voldoening wanneer u dit doet aan mensen die er zelf niet om vragen.

Carrière:

Geloof in uw plannen en uw dromen, en doe zo veel mogelijk uw best uw plannen uit te voeren, want met de Ster als geboortegetal-kaart hebben uw plannen een zeer grote kans van slagen! Pak alle mogelijkheden aan en gooi geen kansen weg! Durf te investeren, durf een risico te nemen, maar wees er bij voorbaat van bewust dat uw investering ook niét tot het gewenste resultaat kan leiden. Toch zult u op den duur krijgen wat u toekomt, wanneer u zich niet hebberig opstelt. Wilt u iets gaan doen voor de kost wat misschien niet echt veel geld in het laatje zal brengen, maar waar u wel veel plezier in heeft? Gewoon doen! Niets is zo erg als een dikbetaalde baan waar u zich iedere dag met tegenzin naar toe moet slepen… Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

‘Geven en nemen’, het is een bekend gezegde dat vaak wordt gebruikt wanneer men het heeft over relaties en vriendschappen. En dat is ook zo. Een relatie of vriendschap blijft het beste werken wanneer geven en nemen goed in balans zijn met elkaar. Wanneer u alleen maar neemt, zal uw partner of vriend(in) hier snel genoeg van hebben. Niemand steekt graag energie in iemand die zichzelf constant afsluit. Op deze manier is geven zinloos, het bevordert de relatie niet en vreet alleen maar energie. Blokkeert u uw gevoel voor de ander, dan zult u hetzelfde van de ander kunnen verwachten. Niemand blijft het eeuwig proberen! Wanneer u zichzelf niet kunt openstellen voor iemand, zal het u nooit lukken een waardevolle vriendschap of liefdevolle relatie op te bouwen… Stelt u zich daarentegen helemaal open, bent u warm, begripvol en gul, dan zal de ander dit ook naar u toe zijn.

Positieve aspecten: onbaatzuchtig, idealen verwezenlijken, liefdevol, succesvol, open, hoopvol, vertrouwen in de toekomst!

Negatieve aspecten: geen!

Adviezen:

 • Gebruik uw kennis om anderen te leren wat u weet. Geeft u alles door wat u ontvangt, ook liefde, gastvrijheid en begrip, en sta boven afgunstige mensen, oneerlijkheid en roddels.
 • Heb vertrouwen in uw toekomst. Zeer waarschijnlijk zullen uw dromen uitkomen en zult u tot ver in de toekomst kunnen genieten van datgene waar u momenteel mee bezig bent te realiseren.
 • Wees gul en geef onbaatzuchtig, maar niet aan personen die misbruik van uw goedheid maken en zelf niets doen om hun positie te verbeteren.

Opmerking:

Bij geboortekaart 17: de Ster, hoort de tweede geboortekaart 8: de Kracht. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken om te leren hoeveel voldoening onbaatzuchtig geven kan brengen, mits aan de juiste personen! En hoe u alles kunt bereiken door hoop te houden en uw gevoel te volgen. Leest u de omschrijving van geboortekaart 8: de Kracht, aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Maan als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer beter te luisteren naar de stem in uzelf: uw eigen intuïtie. Leer ook te begrijpen wat uw dromen u willen vertellen. Sommige dromen bevatten boodschappen, maar deze moet u wel als zodanig leren herkennen. Wanneer u naar uw intuïtie leert luisteren, visioenen leert begrijpen en openstaat voor spontane ingevingen, zult u moeiteloos de weg in het donker, slechts verlicht door het schijnsel van de maan, kunnen vinden en zonder angst bewandelen. U wordt immers op tijd gewaarschuwd door uw innerlijke stem wanneer er gevaar dreigt.

Wat vooral belangrijk is, is dat u nare gebeurtenissen uit uw verleden (een moeilijke jeugd, het verlies van een dierbare, een ernstig ongeval, een gewelddadig voorval, etc.) leert verwerken in plaats van voortdurend wegstoppen, anders zult u geen stap verder komen. Dat is wel een van uw belangrijkste levenslessen: oud zeer verwerken in plaats van deze wegdrukken, waardoor u er keer op keer mee wordt geconfronteerd in uw dromen. En waardoor uw intuïtie wordt verstoord of zelfs geblokkeerd. Ook bepaalde angsten dient u niet uit de weg te gaan. Vechten is beter dan vluchten, anders komt u er nooit van af!

Valkuilen:

Wanneer u zich openstelt voor de nachtelijke wereld: de wereld van visioenen, ingevingen, voorspellende dromen, spiritualiteit, het onbekende en het mysterieuze, bestaat het gevaar dat u het contact met de werkelijkheid verliest. U kunt door alle indrukken die u opdoet, alles wat u voelt en denkt te voelen, in de war raken met als gevolg labiliteit en/of psychische problemen. Laat u niet van de wijs brengen door de spelletjes die uw eigen onderbewustzijn soms met u kan spelen wanneer u zich laat meevoeren door uw dromen. Zorg ervoor dat u niet alles serieus neemt wat u zich na het ontwaken kunt herinneren, maar slechts de werkelijke boodschappen. Het vergt geestelijke stabiliteit en kracht om het juiste evenwicht te vinden tussen onze droomwereld en de realiteit. Wat is echt, wat niet, wat is een visioen en wat is een waanidee? Wat is een boodschap uit de kosmos, wat is een werkelijke droom? Wat is intuïtie en wat is gewoon angst?

Carrière:

Weet u even niet wat u nu eigenlijk wilt, maak hier dan geen punt van en neemt u rustig de tijd om erover na te denken. Iedereen twijfelt weleens aan zijn werk of opleiding, en een korte adempauze, waarin u ontspannen en/of creatief bezig kunt zijn, kan u dan weer een beetje op weg helpen. Probeer niet geforceerd of met tegenzin uw taken te vervullen, maar neem gerust de tijd om alles even op een rijtje te zetten en hierbij ook weer goed naar uw intuïtie te luisteren. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

In vriendschappen en relaties leert de Maan ons dat het van zeer groot belang is om oude problemen op te lossen voor we verder kunnen gaan. Onzekerheden en/of angsten die in het verleden zijn ontstaan door bepaalde ervaringen kunnen een belemmering veroorzaken binnen vriendschappen en relaties. De Maan raadt u aan deze diepgewortelde onzekerheden en/of angsten niet langer weg te stoppen of er voor weg te lopen, maar deze te accepteren en werkelijk te verwerken. Indien u dit niet alleen af kunt, zoekt u dan hulp! Ook is het belangrijk om vooral op uw gevoel af te gaan waar het vriendschappen en relaties betreft. Omdat de Maan vaak in verband wordt gebracht met oneerlijkheid, kan het zijn dat u zich misschien wat gemakkelijk om de tuin laat leiden door sommige personen. Misschien durft u de werkelijkheid niet onder ogen te zien of bent u juist bang dat u te achterdachtig bent. Vergeet niet dat de ervaringen die we in het verleden hebben opgedaan enorm van invloed kunnen zijn op onze houding naar onze omgeving. Misschien bent u zelf degene die niet helemaal eerlijk is, omdat u misschien bang bent hoe men tegen u zou kunnen aankijken wanneer men de waarheid kent? Echte vriendschap en echte liefde overwint alles, vergeet u dat nooit.

Positieve aspecten: gevoelig, intuïtief, emotioneel, creatief, grote fantasie, mysterieus, soms voorspellende dromen.

Negatieve aspecten: angst, twijfel, depressie, fobieën, onverwerkt verdriet, zichzelf voor de gek houden, overgevoelig, prikkelbaar, te grote fantasie, leven in een droomwereld.

Adviezen:

 • Veel angsten zijn gebaseerd op vroegere ervaringen. Verwerk uw oude verdriet, ga desnoods in therapie, maar geef het een plekje en stopt u het niet voortdurend weg. Straks is de angst zo groot geworden of zit het verdriet zo diep dat u er zelf niet meer bij kunt komen. Op deze manier zal het diep in uw onderbewustzijn blijven groeien en broeien, en blijft het een probleem voor de rest van uw leven. Op deze manier blokkeert het zowel uw eigen functioneren als uw vriendschappen en/of relaties.
 • Blijf met beide benen op de grond staan en laat u niet meeslepen door uw eigen fantasie. Zoek niet achter alles wat u droomt een boodschap of voorteken, maar blijf realistisch. Intuïtief is iets anders dan zweverig.
 • Luister naar uw intuïtie en haak af als u echt het gevoel heeft dat iets of iemand niet te vertrouwen is.

Opmerking:

Bij geboortekaart 18: de Maan hoort de tweede geboortekaart 9: de Kluizenaar (Heremiet). Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken om te leren uw angsten te overwinnen of uw verdriet te verwerken. De Kluizenaar laat u zien hoe u het best met uw eigen intuïtie om kunt gaan. Leest u de omschrijving van geboortekaart 9: de Kluizenaar, aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Zon als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Leer positief te blijven, wees optimistisch, ook al zit het soms even tegen. Positieve gedachten trekken ook positiviteit aan, dus hoe positiever u in het leven staat, des te meer positieve gebeurtenissen zult u op uw pad tegenkomen. Durf niet alleen vertrouwen te hebben in de toekomst, maar ook in uzelf! Geniet van het leven en geloof dat alles goed komt. Neem initiatieven en streef uw doel na. Het kind op de kaart staat ook voor uw eigen innerlijke kind. Stel u open en heb vertrouwen op de manier waarop kinderen dat zo goed kunnen.

Valkuilen:

Vertrouwen hebben, optimistisch blijven en enthousiast zijn is niet hetzelfde als iedereen blind vertrouwen, naïef zijn en impulsief handelen. Blijf wel uw gezond verstand gebruiken en duik niet overal zomaar in zonder eerst even na te denken. Niet alles komt u ‘zomaar’ aanwaaien natuurlijk. Wanneer u hebt geleerd positief te blijven denken en vertrouwen te hebben in de toekomst, bestaat het gevaar dat u gemakzuchtig wordt en ervan uitgaat dat alles vanzelf wel in orde zal komen. Gaat u alstublieft niet dadeloos ‘positief denkend’ zitten wachten tot er weer eens iets leuks uw pad kruist, maar blijf hier zelf ook aan werken. Luiheid en gemakzucht worden nooit beloond.

Carrière:

Wees het zonnetje op het werk. Natuurlijk niet op een overdreven manier, maar zorgt u er wel voor dat u opvalt door uw opgeruimde en enthousiaste karakter. Hiermee zou u wel eens verder kunnen komen dan iemand met een negatieve houding en een bundel papieren op zak! Enthousiasme en positief denken kunnen u ook in de werksfeer verder helpen dan u zich realiseert. Misschien niet op korte termijn, maar wanneer u geduld kunt opbrengen en goede hoop blijft houden, en in de tussentijd een goede kans afwacht, zou u het ook zonder diploma best eens ver kunnen schoppen! Laat de zon (úw zon!) maar schijnen, dan zal alles om u heen als vanzelf gaan groeien en bloeien!

Vriendschappen/liefde:

Straal warmte uit, en u zult warmte ontvangen. Straal positiviteit uit, en u zult positief ingestelde mensen ontmoeten. Wees enthousiast en uw relatie zal er een zijn waarin vreugde en plezier een grote rol zullen spelen. Een optimistisch ingestelde persoon zal personen met dezelfde instelling aantrekken. Zo niet, dan heeft men u waarschijnlijk nodig om hem of haar op te beuren. Dit is natuurlijk prima, zolang hij of zij maar niet constant uw energie wegtrekt. Een paar keer iemand opvrolijken of peptalk geven is prima, maar iedere week fungeren als wandelend energiebedrijf is funest voor uw eigen gezondheid, dus bewaak wel uw grenzen! Ook in vriendschappen of relaties moet de zon weleens plaats maken voor de maan, maar… daarna is er altijd weer een zonsopkomst. Blijft u ook in uw relatie met anderen positief en optimistisch, dan zult u een fijn leven hebben met leuke mensen om u heen die van u houden om uw openheid, vertrouwen, enthousiasme en uw warme persoonlijkheid.

Positieve aspecten: openhartig, creatief, vol vertrouwen, optimistisch, tevreden, energiek, spontaan, warm, enthousiast.

Negatieve aspecten: verspilling van energie, te goed van vertrouwen.

Adviezen:

 • U bezit heel veel kracht en energie, waardoor u in staat bent uw mooiste dromen te verwezenlijken. Geloof in uw eigen kunnen, in de positiviteit die u uitstraalt en aantrekt, en streef uw doel na! Met geduld en goede hoop zult u een heel eind komen!
 • Een positieve instelling, enthousiasme, creativiteit en spontaniteit maken een mens aantrekkelijk. Helaas ook voor personen die deze eigenschappen zelf niet bezitten en u als ‘bron’ zien om zichzelf mee bij te tanken. Waakt u ertegen dat u telkens wordt leeggezogen door pessimistisch ingestelde en negatief denkende mensen, want dan zullen uw mooie volle zonnestralen snel veranderen in een mager zonnetje dat veel rust nodig heeft om zelf weer een beetje te kunnen groeien.
 • Succes en voorspoed zijn uw deel en dit heeft u vooral aan uzelf te danken. Uw eigen manier van denken en uw eigen positieve instelling hebben u zover gebracht, maar… blijf dankbaar voor alles wat u heeft en blijf eraan werken om dit alles te behouden. Stilstand is achteruitgang en luiheid wordt bestraft. Niets is vanzelfsprekend…

Opmerking:

Bij geboortekaart 19: de Zon, hoort de tweede geboortekaart 10: het Rad van Fortuin, en… eigenlijk ook kaart 1: de Magiër. Deze kaarten vertegenwoordigen de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken om te leren hoe u vooral positief kunt blijven denken, hoe u uw dromen kunt realiseren en het lot zelf kunt bepalen. Leest u de omschrijvingen van geboortegetal-kaart 10: het Rad van Fortuin en geboortekaart 1: de Magiër aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. Het Oordeel als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Durf open en eerlijk te zijn naar degenen met wie u samenwerkt of met wie u samenleeft. Niemand heeft er iets aan als u uw ergernissen of ontevredenheid opkropt, zeker u zelf niet. Speel geen toneel, maar wees openhartig en ga de confrontatie niet meer uit de weg. Wanneer er binnen een relatie, de familie, vriendschappen of tussen collega’s niet wordt gecommuniceerd, is de relatie of samenwerking gedoemd te mislukken. Wees niet bang om uitgelachen of afgewezen te worden. Iemand die zijn gevoelens durft te uiten en eerlijk zegt wat hij denkt, wordt eerder gewaardeerd en gerespecteerd, en vaak zal men juist dankbaar zijn dat u zelf het balletje opgooide omdat ze dit zelf niet durfden. Met de eerste aanzet tot een goed gesprek kunnen negen van de tien problemen worden opgelost en zal uw verstandhouding met anderen aanzienlijk verbeteren. Het contact zal nieuw leven ingeblazen worden en u wordt bevrijd uit een situatie van onbegrip en onzekerheid. Wees duidelijk en volg hierbij uw gevoel.

Valkuilen:

Open en eerlijk zijn is niet hetzelfde als veel oppervlakkige kennissen hebben en veel visites afleggen. U kunt het idee hebben dat u zichzelf openstelt en eerlijk bent over uw gedachten en gevoelens, maar eigenlijk praat u over koetjes en kalfjes, geeft zo nu en dan uw mening over iets en legt gemakkelijk contact met onbekenden, omdat u doet alsóf u zo open en toegankelijk bent. U speelt een rol en draagt een masker… Wat u eigenlijk doet is meepraten over van alles en uw mening geven over tv-programma’s en politiek, maar ondertussen laat u niets los over uw werkelijke gevoelens, angsten, onzekerheden of twijfels. Veel mensen praten druk mee over de belevenissen en problemen van anderen om zo de aandacht van zichzelf af te leiden. U mag dan wel eerlijk uw mening geven, maar dit is toch iets anders dan u openstellen en werkelijk communiceren. Naar onbekenden toe is dit natuurlijk niet erg, u hoeft natuurlijk niet tijdens ieder willekeurig gesprek uw hele hebben en houden op tafel te gooien, maar met de mensen die dichter bij u staan is een goed (en eerlijk!) gesprek op zijn tijd echt geen overbodige luxe!

Carrière:

Wees eerlijk, open en wees duidelijk over hetgeen u wilt en van uw collega’s verwacht. Maak uw ideeën kenbaar en wees vooral uzelf. U hoeft zich echt niet beter voor te doen dan u bent, want vroeg of laat valt u toch door de mand en dan zal niemand u meer serieus nemen. Houd geen dingen achter, vertel geen leugentjes om bestwil en neem geen genoegen met onduidelijke antwoorden van collega’s. U bent zelf immers ook niet onduidelijk over uw ideeën en verwachtingen; dus u hoeft dit ook niet te accepteren van anderen. Geef eerlijk uw mening als hierom wordt gevraagd en vraagt u dan ook direct aan anderen wat zij ervan vinden. Op deze manier kan er gewoon rustig met elkaar worden gecommuniceerd en zullen de samenwerking en de sfeer er aanzienlijk op vooruitgaan. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Ook hier is de beste manier om met uw partner, vrienden en familie om te gaan: duidelijkheid, openheid en eerlijkheid! Vraag rustig aan de ander wat er scheelt als u het gevoel heeft dat er iets tussen u in staat. Durf een gesprek op gang te brengen. Durf de confrontatie aan te gaan. U kunt beter een negatief antwoord krijgen dan nog langer in onzekerheid te blijven zitten. Alleen zo kunnen misverstanden uit de wereld geholpen worden of ruzies worden uitgepraat. Laat gerust merken dat u iemand leuk vindt, anders komt u er nooit achter wat de ander voor u voelt. Heeft u een groot geheim voor uw partner en durft u het niet te vertellen omdat u bang bent dat hij/zij de relatie dan zal beëindigen? Voor de draad ermee! Waarschijnlijk vindt uw partner het feit dat u iets verzwijgt veel erger dan datgene wat u voor hem of haar verbergt. En mocht uw geheim na jaren alsnog uitlekken, dan is de kans veel groter dat dit leidt tot een definitieve breuk. Het vertrouwen zal voor altijd beschaamd zijn. Openheid, eerlijkheid en goede communicatie zijn onmisbaar als u een relatie goed wilt (blijven) laten werken. Oordeel niet, nooit, over iemand zonder eerst zijn kant van het verhaal te hebben gehoord!

Positieve aspecten: staat open voor verandering, is goed in staat hindernissen te overwinnen, is in staat te vergeven, kan zichzelf bevrijden.

Negatieve aspecten: schaamte, schuldgevoelens, de confrontatie niet aan durven gaan.

Adviezen:

 • Wees eerlijk over wat u denkt en voelt, en praat hierover met degene op wie deze gevoelens en gedachten van toepassing zijn. Alleen op deze manier kan er een einde komen aan onzekerheid en kunnen misverstanden uit de wereld worden geholpen.
 • Ruim eerst oude problemen uit de weg om verder te kunnen gaan. Biecht lang bewaarde geheimen voor uw partner of vriend/vriendin op en begin met een schone lei. U zult niet worden veroordeeld, maar juist als vriend meer worden gewaardeerd om uw eerlijkheid.
 • Wees duidelijk over wat u wilt of verwacht. Anderen kunnen uw gedachten niet lezen! De enige manier om een goede werksfeer te creëren of een goede vriendschap of relatie in stand te houden is communiceren en over uw gevoelens durven praten. Oppervlakkigheid en onduidelijkheid zijn funest voor een goede communicatie en wekken irritaties op die tot grote onenigheid kunnen leiden.

Opmerking:

Bij geboortekaart 20: het Oordeel, hoort de tweede geboortegekaart 2: de Hogepriesteres. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken bij het leren openstellen van uzelf naar anderen toe en bij het beter leren communiceren en het volgen van uw gevoel. Leest u de omschrijving onder geboortekaart 2: de Hogepriesteres, aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn bij uw (geestelijke) groei en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

 1. De Wereld als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Het is echt mogelijk uw angst en onzekerheid te overwinnen, uw verdriet te verwerken en uw problemen op te lossen, mits u maar blijft geloven! Blijf gehoor geven aan de stem binnen in u die u moed inspreekt en blijf vertrouwen op een betere toekomst. Iedereen komt op zijn levenspad obstakels tegen, maar de vraag is: wat doet u ermee? Blijft u gebukt gaan onder tegenslagen of vecht u ervoor om er weer bovenop te komen? Bent u pessimistisch of blijft u juist onder alle omstandigheden positief? Hoe negatiever u denkt, des te meer negatieve gebeurtenissen zult u op uw levenspad treffen. Denkt u daarentegen positief, dan zult u merken dat u meer positiviteit zult aantrekken! Geloof in uw dromen, geloof in uzelf! Maak u los van personen die u beperkingen opleggen en blijf niet hangen in een slachtofferrol of in werk dat u niet meer met plezier doet. Durf risico’s te nemen, durf uzelf te bevrijden, kijk verder in plaats van achterom en u zult zien dat u in principe alles bereiken kunt wat u wilt, als u zo nu en dan maar periodes durft af te sluiten!

Valkuilen:

Probeer anderen in hun waarde te laten en dring de mensen niets op wat ze niet willen of waar ze gewoon (nog) niet aan toe zijn. U heeft zelf een hekel aan betweters, dus weest u er zelf dan geen! Er zal altijd verschil in ontwikkeling blijven bij alle mensen en dat is maar goed ook, want hoe zou de wereld eruitzien als iedereen zich precies zo zou gedragen als u? Als iedereen op dezelfde manier zou denken als u? Vergeet niet dat iedereen zijn positieve én negatieve kanten heeft… ook u! Hoogmoed komt voor de val, en al bent u nog zo ambitieus, intelligent, sterk en scherpzinnig, dan zult u evengoed dom zijn omdat u zichzelf constant boven anderen verheven voelt. U verafschuwt ‘domme’ mensen, maar daarmee maakt u zichzelf een van hen…

Carrière:

Alles is mogelijk… als u maar wílt! U kunt bij wijze van spreken de wéreld bereiken, als u maar positief blijft denken en blijft geloven in uw eigen kunnen. Maak van obstakels geen definitieve barrières, maar werk ze stuk voor stuk uit de weg. Uzelf neerleggen bij tegenwerking kan altijd nog, maar niet voordat u werkelijk heeft geprobeerd het probleem op te lossen. Willen is kunnen! Wees optimistisch en vol vertrouwen: gedachtekracht is een van de sterkste krachten die er zijn en met positieve gedachtekracht kunt u veel meer dan u misschien op dit moment beseft. Van tegenslagen kunt u ook leren, dus zie ieder obstakel dat op uw pad komt als een les. Leer, en vervolg – weer een stukje wijzer – uw pad naar succes. Werkt u (momenteel) niet, probeert u dan de bovenstaande adviezen toe te passen in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Relaties zijn goed en stabiel wanneer er sprake is van gelijkwaardigheid. Wat zeker bijdraagt aan de goede ontwikkeling van een relatie of vriendschap is dat u bereid bent te leren van uw fouten, maar ook… van de ander! De meest stabiele relaties zijn die waarbij de ene partner de andere kan aanvullen (en andersom). Wees bereid van elkaar te leren en dingen van elkaar aan te nemen. “Tegenpolen trekken elkaar aan” wordt gezegd, maar al te grote verschillen in denkwijze en gedrag zullen op een gegeven moment toch de relatie of vriendschap doen wankelen. De kunst is om tussen twee verschillende mensen toch het juiste evenwicht te vinden, waardoor men interessant blijft voor elkaar. Alleen dan zal de liefde kunnen blijven groeien. En niet alleen de liefde: u zelf ook! U zult zich werkelijk ‘thuis’voelen bij elkaar en samen alles aankunnen.

Positieve aspecten: succesvol, wijsheid, iets kunnen afsluiten en aan iets nieuws beginnen, groei, geluk, dankbaarheid.

Negatieve aspecten: soms hooghartig.

Adviezen:

 • Hoewel alle lessen zijn doorlopen, is het toch raadzaam om open te blijven staan voor nieuwe lessen. U heeft misschien de belangrijkste lessen achter de rug, maar een mens is nooit uitgeleerd!
 • Dring uw mening niet op aan anderen, ook al weet u zeker dat u gelijk heeft. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer tijd nodig om bepaalde lessen te leren dan anderen. U kunt alleen maar blij zijn dat het bij u minder lang geduurd heeft om bepaalde dingen in te leren zien.
 • Sta boven kwaadsprekerij of geroddel. Men weet (nog) niet beter en men heeft zelf uiteindelijk meer last van deze negatieve houding dan u! Alles wat je geeft komt bij je terug, en als u gewoon positief in het leven blijft staan, ongeacht wat anderen over u zeggen, heeft u tenminste niets te vrezen!
 • Wees niet boos als iemand anders reageert dan u verwachtte… we zijn nu eenmaal niet allemaal hetzelfde.

Opmerking:

Bij geboortekaart 21: de Wereld, hoort de tweede geboortekaart 3: de Keizerin. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken bij het leren positief te blijven, het geloven in uzelf en bij het uzelf begripvol opstellen naar anderen toe. Leest u de omschrijving onder geboortekaart 3: de Keizerin, aandachtig door en neem de adviezen die bruikbaar zijn bij uw (geestelijke) groei en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

 

22. (0.) De Dwaas als tarot geboortekaart

Karmische levensles:

Probeer u niet vast te klampen aan oude vertrouwde situaties. Wanneer u nooit een risico durft te nemen, zult u niet veel verder komen. Natuurlijk is het ook niet verstandig om zomaar ondoordacht en onbezonnen te werk te gaan maar als u graag iets nieuws wilt gaan doen, doe dan gerust eens een stap in het ongewisse. De Dwaas moedigt u aan om met hem van de berg te springen en van daaruit iets geheel nieuws te beginnen. De Dwaas luistert naar zijn hond. De hond heeft een feilloze intuïtie en zal hem waarschuwen wanneer er gevaar dreigt. Ook u beschikt over intuïtie! Volg uw eigen weg en laat u zich niet door anderen de wet voorschrijven. Doorbreek dit patroon en probeer meer uw eigen gang te gaan.

Valkuilen:

Als u eenmaal goed op weg bent en zo nu en dan een risico durft te nemen, dient u wel op te passen dat u hier niet in doorslaat. Zo nu en dan een gok wagen of een risico nemen, kan ongemerkt omslaan in roekeloos gedrag en losbandigheid. Blijf goed nadenken over de stappen die u wilt nemen en blijf hierbij goed op uw eigen gevoel vertrouwen. Ga niet door met het nemen van een risico als uw gevoel zegt dat het eigenlijk een verkeerde stap of een verkeerd moment is.

Carrière:

Waarschijnlijk heeft u soms twijfels over uw plaats binnen het bedrijf of in de maatschappij. Laat u zich niet opjagen een beslissing te nemen met betrekking tot een bepaalde functie of een bepaald beroep. Soms is het zelfs beter om nog even te blijven twijfelen dan u te laten dwingen in een bepaalde positie die voor uw gevoel niet goed bij u past. Waarschijnlijk wilt u mettertijd toch iets anders gaan doen, maar weet u nog niet goed wat of wanneer. Blijf vooral naar uw innerlijke stem luisteren; deze kan u waarschijnlijk beter op weg helpen dan andere mensen die denken het allemaal beter te weten. Neem pas een stap wanneer u zelf het gevoel heeft dat het goed is! Werkt u (momenteel) niet, probeer dan dit advies toe te passen in het dagelijks leven en in uw omgang met anderen.

Vriendschappen/liefde:

Ook in vriendschappen en liefdesrelaties geldt: geniet van uw vrijheid. Net zolang tot u zelf voelt dat het goed is om uzelf aan iemand te binden. Heeft u dit gevoel nog niet, laat u zich dan ook vooral niet manipuleren of overhalen. Uw gevoel liegt niet. Iemand kan nog zo drammen, wanneer het niet goed voelt is het gewoon nog niet de juiste tijd (of de juiste persoon!). Durf desnoods een punt achter een bepaalde relatie of vriendschap te zetten. Wanneer u twijfels blijft houden over een bepaalde relatie of vriendschap is de kans groot dat het tijd is om nieuwe mensen te ontmoeten en afscheid te nemen van mensen met wie u niet zo’n band meer heeft als vroeger. Dit hoeft niet rigoureus, maar kan ook heel subtiel door bijvoorbeeld geen afspraken meer te maken of zijn berichten niet meer te beantwoorden. Zet het contact waar u twijfels over heeft gewoon even op een laag pitje om nog even na te denken over wat u met deze vriendschap of relatie wilt.

Positieve aspecten: enthousiast, origineel, optimistisch, onvoorspelbaar, spontaan, ‘anders’

Negatieve aspecten: rebels, roekeloos, impulsief, onverschillig, onverantwoordelijk.

Adviezen:

 • Doe eens iets wat niemand verwacht.
 • Ken uw grenzen.
 • Durf het oude los te laten als dat goed voelt

Opmerking:

Bij geboortekaart 22: de Dwaas, hoort de tweede geboortekaart 4: de Keizer. Deze kaart vertegenwoordigt de eigenschappen en talenten die u eveneens bezit en die u kunt gebruiken om de dingen beter te relativeren, waardoor het misschien iets gemakkelijker voor u wordt om de juiste richting te vinden. Leest u de omschrijving van geboortekaart 4: de Keizer, aandachtig door en neemt u de adviezen die bruikbaar zijn voor uw (geestelijke) ontwikkeling en het leren van uw levenslessen ter harte.

 

Tarot blog >HOME