Tarot levensfase kaarten berekenen

vier levensfase kaarten tarot

Tarot levensfase kaarten geven u inzicht in de manier waarop u de vier fasen van uw leven heeft doorlopen en nog zult doorlopen. Wat heeft u tijdens deze fasen misschien verkeerd aangepakt maar wel van geleerd? Waar voelt u zich goed bij en wat dient u juist te vermijden om uzelf goed te blijven voelen?

Op deze pagina leg ik u uit hoe u uw persoonlijke levensfase kaarten berekent.

 

Onderstaande tekst is eerder verschenen in het boek: Numerologie en Tarot in een handomdraai.

Het boek is inmiddels uitverkocht, maar tweedehands nog te bestellen via onderstaande link.

Numerologie en Tarot in een handomdraai

 

Voor meer interessante artikelen over tarot, zie het Tarot Blog.

Copyrights van de Rider Waite Tarot op deze pagina: U.S. Games Systems.

Rider Waite Tarotkaarten bestellen?>KLIK

Eerste levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken de eerste 30 jaar van uw leven staat of heeft gestaan. Bijvoorbeeld: wat u heeft geleerd of heeft moeten leren.

30 jaar is een lange tijd, maar vaak zien we dat we juist in de eerste 30 jaar van ons leven regelmatig dezelfde fouten maken of hetzelfde soort mensen aantrekken (die ons lang niet altijd happy maken) voor we weten wie we echt zijn, wat we echt willen en leren hoe een en ander te veranderen.

Tweede levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken uw leven van uw 30ste t/m uw 39ste jaar staat of heeft gestaan. Hier kunt u zien of u vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de eerste levensfase. Of u uw levenslessen heeft geleerd of dat u nog bepaalde hindernissen moet overwinnen.

Derde levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken uw leven van uw 40ste t/m uw 49ste jaar staat of heeft gestaan.

Vierde levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken uw leven van uw 50ste t/m uw 80ste jaar (en ouder) staat of heeft gestaan.

Berekening van de levensfase tarotkaart

De eerste levensfase (uw jeugd) berekent u door uw geboortedag en maand bij elkaar op te tellen, bijvoorbeeld wanneer uw geboortedatum 14-04-1972 is:

14 + 4 = 18 (de Maan)

De eerste levensfase duurt 30 jaar, en de Maan staat in dit geval voor datgene wat voor u belangrijk was tijdens de eerste 30 jaar van uw leven (o.a. het overwinnen van angsten en onzekerheden, het ontwikkelen van de eigen intuïtie).

Als we het getal 18 reduceren tot een eencijferig getal, komen we uit op 9, de Kluizenaar (1 + 8). Deze kaart laat zien op welke manier u uw angsten en onzekerheden kunt overwinnen en hoe u zich verder zou kunnen ontwikkelen. In dit geval kan de tweede kaart gezien worden als extra advies voor de desbetreffende levensfase.

De tweede levensfase (de 9 jaar na uw 30ste verjaardag) wordt berekend door uw geboortedag bij uw geboortejaar op te tellen. Hierbij worden alle getallen boven de 21 weer bij elkaar opgeteld. Bijvoorbeeld wanneer uw geboortedatum 14-04-1972 is:

14 + 1972 = 1 + 4 + 1 + 9 + 7 + 2 = 24 > 6 (de Geliefden)

Deze kaart staat voor aandacht besteden aan de liefde, maar ook het leren nemen van belangrijke beslissingen. Hierbij is het belangrijk om ook vooral van zichzelf te houden en goed naar het eigen gevoel te luisteren, iets dat deze persoon, gezien de Maan, de eerste 30 jaar van zijn leven goed heeft geleerd.

De derde levensfase (uw 40ste levensjaar t/m uw 49ste levensjaar, wederom 9 jaar) berekent u door de uitkomsten van uw eerste en tweede levensfase bij elkaar op te tellen. In dit geval komt u dan uit op:

18 + 6 = 24 > 2 + 4 = 6 (de Geliefden)

Omdat de grote arcana van de tarot slechts 22 kaarten telt is het belangrijk dat u de uitkomst blijft reduceren tot er een getal overblijft dat niet boven de 22 uitkomt.

Gezien de uitkomst (6, de Geliefden) zal deze persoon dus ook van zijn 40ste t/m zijn 49ste jaar aandacht moeten blijven besteden aan de liefde en beslissingen moeten (leren) nemen waar hij met zijn gevoel helemaal achter staat zonder hierbij voortdurend rekening te houden met anderen!

Uw laatste levensfase, de vierde levensfase, (deze fase duurt net als de eerste levensfase 30 jaar, dus ongeveer van uw 50ste levensjaar t/m uw 80ste en alle jaren daarna) berekent u door uw geboortemaand bij uw geboortejaar op te tellen. Bij 14-04-1972 komt u dan uit op:

4 + 1972 = 4 + 1 + 9 + 7 + 2 = 23 > 2 + 3 = 5 (de Hogepriester)

In dit geval ziet het er dus naar uit dat deze persoon zin levenslessen goed heeft doorlopen en zich hierdoor in zijn laatste levensfase bezig zal houden met het begeleiden van anderen. Daarbij zal hij zijn bestaan op een traditionele manier voortzetten waarbij veel waarde wordt gehecht aan spiritualiteit en bepaalde tradities.

Het interpreteren van de levensfase kaarten

Wanneer u uw persoonlijke levensfasegetal-kaarten hebt berekend voor alle vier de fasen van uw leven, kunt u hieronder opzoeken in welk teken iedere fase van uw leven staat, heeft gestaan, of nog komt te staan!

De Magiër als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het van groot belang dat u zich richt op communicatie. Laat duidelijk horen wat u wilt, laat zien wat u kunt, promoot uzelf! Wat wilt u veranderen en hoe kunt u dit het beste aanpakken? Onderschat u zichzelf niet, maar wordt u zich bewust van uw creatieve talenten en uw wilskracht, en onderschat ook zeker uw eigen intellect niet! U bent in staat anderen te laten doen wat u wilt. U bezit een enorme uitstraling en een zeker leiderschap waar u zich bewust van dient te worden. In principe kunt u alles gedaan krijgen wat u graag wilt. U heeft ware magie in u! De Magiër laat ons zien dat hij in staat is dat wat boven is, ook beneden te laten groeien. Hij is goed in het manipuleren van situaties. Hij heeft charisma en een ijzersterke wilskracht die hij ook weet te gebruiken! U bezit ook deze vaardigheden, maar… gebruikt u ze al?

 

 

 

De Hogepriesteres als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het heel belangrijk dat u leert te vertrouwen op uw eigen innerlijke stem. Waarschijnlijk bent u zeer intuïtief en pikt u gemakkelijk stemmingen op van anderen en/of emoties van de personen met wie u samenleeft. Probeer te onderscheiden welke uw eigen emoties zijn en welke niet. Leer ook om niet al te afwachtend te zijn. Het hebben van te veel geduld kan leiden tot passiviteit en dadeloosheid. Goed naar uw innerlijk luisteren is nu dus belangrijk voor u, maar blijft u wel met beide benen op de grond. Tenslotte leven we hier en niet ‘daarginds’ in de hogere sferen. Zoekt u de goede balans om hier gebruik te maken van uw intuïtie zonder al te veel te gaan zweven of u boven anderen verheven te voelen. Reageer niet overgevoelig en blijf kalm in emotionele situaties. Blijf naast uw intuïtie zeker ook uw gezond verstand gebruiken en laat u niet beïnvloeden door anderen. Soms kunnen mensen een beroep op u doen omdat u goed bent in bemiddelen maar waak ervoor dat straks de beschuldigende vinger in uw richting wordt gewezen. Stelt u zich neutraal op in familie-onenigheden of andere ruzies en meningsverschillen en blijf te allen tijde eerlijk naar uzelf. Probeert u zich niet tot het kiezen van een partij of tot het maken van een keuze te laten dwingen. Neem gerust uw tijd om uw eigen keuzes te maken maar wacht niet al te lang want van uitstel komt vaak afstel.

 

De Keizerin als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het raadzaam om voor datgene wat u werkelijk graag wilt doen of bereiken actie te gaan ondernemen. Uw ideeën en plannen zijn werkelijk ‘vruchtbaar’ en u heeft grote kans op een succesvol verloop of een succesvolle afloop van uw acties. Creativiteit speelt een zeer belangrijke rol in deze fase van uw leven en het is dan ook aan te raden om hier optimaal gebruik van te maken. Voer uw plannen uit! Bewerkstellig wat u al die tijd al in gedachten had en zorg ervoor dat uw project als het ware ‘geboren’ kan worden. Indien u al uw best heeft gedaan om uw plannen vorm te geven, is dit de periode waarin u duidelijke vooruitgang kunt verwachten en kunt gaan genieten van datgene waar u al die tijd hard aan heeft gewerkt en op heeft gehoopt. Deze kaart staat voor zwangerschap, geboorte en groei: niet alleen op het gebied van een fysieke zwangerschap en bevalling, maar zeker ook de figuurlijke ‘geboorte’ van iets nieuws dat een grote mogelijkheid heeft uit te groeien tot een groot succes! In deze fase van uw leven is het ook goed aandacht te besteden aan uw eigen moedergevoelens (het baren en/of het verzorgen van uw eigen kinderen) of… aan uw eigen moeder.

 

De Keizer als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het belangrijk dat u de controle krijgt over uw eigen leven. Héél belangrijk is het om te leren u niet door anderen te laten overheersen, u zich niet de regels van een dominant persoon in uw omgeving te laten opdringen, maar voor uzelf op te komen! Let u er ook op dat u een meer georganiseerd leven gaat leiden. Iets meer structuur kan zeker geen kwaad. Bent u hier al mee bezig, pas dan op dat u niet volgens een al te strak regime gaat leven! Blijf flexibel, zoek de gulden middenweg tussen ongeorganiseerd zijn en té veel controle over alles (en iedereen?) willen hebben. Wees assertief, maar bewaak uw grenzen en word zelf ook niet te overheersend naar uw omgeving toe. Wees gedisciplineerd, maar geen controlefreak. Deze kaart staat ook voor een vaderfiguur. Is uw vader of voogd betrouwbaar en rechtvaardig of overheersend en dominant? Heeft u een goede band met hem en fijne herinneringen aan hem? Wat heeft u van hem geleerd? In deze fase van uw leven is het ook belangrijk aandacht te besteden aan en/of na te denken over de relatie die u met uw vader heeft (of een andere mannelijke persoon in een leidinggevende functie).

 

5. De Hogepriester als levensfasekaart

In deze fase van uw leven is het belangrijk dat u zelf hulp vraagt of juist iemand anders tot steun bent. Deze kaart staat voor onderwijs, hetgeen betekent dat u zich hier in deze fase van uw leven op dient te richten. Heeft u zelf steun nodig, of bent u in staat de dingen die u zelf heeft geleerd de afgelopen jaren op anderen over te brengen? Spiritualiteit en/of religie kan een belangrijke rol vervullen in deze periode. Geeft u eraan toe als u de behoefte voelt hier meer aandacht aan te besteden. Ook een traditionele levensstijl, regelmaat, zekerheid en stabiliteit zijn belangrijk voor u, dus misschien is het goed eens na te denken over een vaste relatie (samenwonen/huwelijk), een vaste baan of het kopen van een huis, etc., alle dingen die te maken hebben met ‘vastigheid’. Indien u hulp nodig heeft, is het goed hierom te vragen, maar wanneer u steun heeft ontvangen of een duwtje in de goede richting hebt gekregen van een goede vriend of therapeut, is het wel heel belangrijk dat u daarna zelf op eigen kracht weer verder gaat, en niet gebruik blijft maken van de steun van anderen. In principe bent u zélf uw eigen leraar, mentor of priester, dus besteed in deze fase van uw leven aandacht aan die innerlijke bron van wijsheid en als het even kan, deel deze wijsheid dan met anderen die op hun beurt uw hulp en steun nodig hebben.

Bent u in deze fase van uw leven de leraar of de leerling? Of doorloopt u in deze levensfase beide opties? Bent u begonnen als leerling en bent u nu de leraar of bent u de leraar aan het worden? Begeleiding, steun en vooral uw innerlijke wijsheid verdienen tijdens deze levensfase al uw aandacht, vanuit welke hoek u het ook bekijkt.

 

De Geliefden als levensfasekaart

In deze fase van uw leven dient u aandacht te besteden aan de liefde. En niet alleen aan de liefde tussen twee mensen, het romantische aspect van deze kaart, maar zeker ook de liefde voor de mensen om u heen, de liefde voor wat u doet en vooral de liefde voor uzelf! Vergeet niet dat het noodzakelijk is van jezelf te houden voor je van iemand anders kunt houden, en ook: hoe kan een ander van u houden als u niet eens van uzelf houdt? Ook bestaat de mogelijkheid dat er een nieuwe (belangrijke!) liefde in uw leven gaat komen. Misschien zelfs de ware! Heeft u al een relatie, dan is het raadzaam in deze fase van uw leven meer aandacht te besteden aan het verbeteren van deze relatie. Bedenk voor uzelf hoe u dit zou kunnen aanpakken. Meer tijd samen doorbrengen? Meer aandacht schenken aan elkaar en elkaar niet als vanzelfsprekend beschouwen?

Het maken van belangrijke keuzes speelt ook een aanzienlijke rol. Niet alleen in de liefde, maar ook op het gebied van wonen, werken, etc. En realiseert u zich ook dat u heel goed over deze keuze(s) dient na te denken en pas een beslissing kunt nemen als u er ook écht 100% achter staat. Met hart en ziel, pas wanneer het 100% goed voelt voor u, zónder dat u rekening houdt met een ander (wat zal die en die ervan vinden, wat betekent dit voor hem/haar?), maar dat u eens echt alleen naar uzelf kijkt en zich afvraagt: wat is goed voor mij?

Houd van uzelf, vergeef uzelf en bedenk dat er niemand foutloos door het leven gaat. Vergissingen zijn soms nu eenmaal nodig om ervan te leren, zodat u in het vervolg andere en (voor u) betere beslissingen kunt nemen. Doe alleen dingen waar uw hart ook volmondig ‘ja’ tegen zegt. Op elk gebied!

 

De Zegewagen als levensfasekaart

De Zegewagen laat zien dat u in deze fase van uw leven erachter moet zien te komen met welke innerlijke tegenstrijdigheden u worstelt. Waar liggen uw twijfels, waar komt u niet uit voor uzelf en wat vindt u moeilijk om onder controle te houden en… waarom? Met wilskracht bereikt u alles, mits u deze maar goed weet te gebruiken en u de dingen niet overhaast. De Zegewagen symboliseert een vertrek dat vooruitgang met zich mee brengt, mits u zich niet laat tegenhouden door obstakels die op uw weg opdoemen of de innerlijke strijd die u belemmert in uw vooruitgang. Een reis of verhuizing behoort tot de mogelijkheden, evenals een verandering (vooruitgang) in uw carrière, maar… het is wel belangrijk dat u hiervoor zélf actie onderneemt. Neem geen overhaaste beslissingen, maar probeer wel recht op uw doel af te gaan en de kortste weg naar succes te nemen. Stuit u echter op veel tegenwerking van buitenaf, accepteer dan dat het nu even niet het goede moment is om door te zetten, maar wel om pas op de plaats te houden. Vergeet echter niet wat uw doel is en probeer het op een later tijdstip nog eens.

In deze fase van uw leven dient u alert te zijn, snel te durven handelen, maar ook weer niet te snel of ondoordacht. Wel is het tijd voor actie en het oplossen van uw innerlijke conflicten, zodat u zeker weet voor welk doel u echt helemaal wilt gaan en u uw kansen op het juiste ogenblik kunt aanpakken.

 

De Kracht als levensfasekaart

In deze fase van uw leven kan het zijn dat u aandacht dient te besteden aan uw innerlijke kracht. U bezit diep vanbinnen een grote innerlijke kracht, die er tot nu toe nog niet helemaal uit is gekomen. Deze kaart, ‘de Kracht’, maant u om zelfvertrouwen te hebben en eventuele tegenslagen of teleurstellingen die misschien nog op uw pad gaan komen het hoofd te bieden en zo de kracht in uzelf te bevrijden en naar buiten te laten treden! Lichamelijk zult u zich in deze fase van uw leven ook beter gaan voelen, en geestelijk sterker! Let u er in deze fase van uw leven heel goed op dat u zich niet laat intimideren (bedoeld of onbedoeld!) door anderen, want hierdoor zou uw kracht kunnen afnemen. Geloof in uzelf, in uw vaardigheden, uw talenten en uw eigen creativiteit. En wat zit er verder nog in u verborgen dat u probeert weg te drukken of te ontkennen? Een bepaald verlangen, hartstocht, agressie, bepaalde emoties? U bent sterker en kunt veel meer (aan) dan u waarschijnlijk denkt.

Wilskracht, moed en geduld zijn drie eigenschappen die u diep vanbinnen bezit, maar die nog wat extra aandacht nodig hebben om ook daadwerkelijk goed tot ontwikkeling te komen. Laat uzelf zien, sta voor wie en wat u bent en doet u dit op een rustige, geduldige manier en op het juiste moment, maar wél met zekerheid! Met geduld en zelfvertrouwen bereikt men doorgaans meer dan met brullen als een leeuw…

Denk rustig na, wacht af en sla op het juiste moment toe met een zelfvertrouwen en een krachtige uitstraling waar niemand omheen kan. De leeuw is los!

 

De Kluizenaar als levensfasekaart

In deze fase van uw leven dient u veel te leren, zowel over uzelf als over anderen. Het is belangrijk veel tijd alleen door te brengen en goed na te denken over alles wat u bezighoudt, zowel op spiritueel gebied als op emotioneel, sociaal en psychologisch gebied. Kijk eens naar de mensen om u heen. Voelt u werkelijk voor hen wat u dénkt dat u voor hen voelt, of zijn bepaalde contacten (relaties?) uitgegroeid tot een gewoonte? Uzelf even helemaal terugtrekken kan een goede manier zijn om antwoorden te vinden op deze vragen.

Het is ook belangrijk uzelf eens goed onder de loep te nemen. Hoe komt het dat u, ondanks het feit dat u misschien jong bent, over zoveel innerlijke wijsheid beschikt? Voelt u zich eenzaam als u alleen bent of vindt u het juist heel prettig om even niemand om u heen te hebben van tijd tot tijd? Geeft u toe aan de behoefte alleen te zijn en trekt u zich niets aan van wat anderen misschien van u vinden of hoe ze over u denken! Wees gewoon uzelf en doe uw eigen zin. Waarom zou u met de kudde meegaan en u laten pushen of manoeuvreren in een positie die niet uw eigen keuze is? Leren is een belangrijke bezigheid in deze fase van uw leven. U zult heel veel leren als u anderen van een afstandje gadeslaat. U zult veel leren over uzelf als u anderen bezig ziet. Op die manier zult u steeds beter gaan begrijpen waarom u anders bent, en met wie u wel en liever niet meer om wenst te gaan.

U bent op zoek naar antwoorden en die antwoorden zult u vinden in uzelf, mits u de tijd neemt om eens goed bij uzelf naar binnen te kijken! De Kluizenaar schijnt zijn licht voor u uit om de weg te kunnen vinden…

 

Het Rad van Fortuin als levensfasekaart

Het Rad van Fortuin laat u zien dat in deze fase belangrijke veranderingen centraal staan. Doorgaans betreft het zelfs een heel grote verandering, maar… deze wordt u niet zomaar in de schoot geworpen. Probeert u aandacht te besteden aan zelfinitiatief. Bent u niet helemaal tevreden over de huidige gang van zaken en zit u te wachten op wat ‘het Lot’ u zal gaan brengen? Wacht u dan niet langer, maar neem zelf ook initiatief! In deze fase van uw leven dient u te leren dat het niet altijd nodig is de wending van ‘het Lot’ af te wachten. Geluk krijgt men niet, men maakt het zelf!

In deze periode is het aan u om zelf uw geluk te creëren, uw eigen lot te sturen en in te zien dat het belangrijk is soms een risico te nemen of een gokje te wagen om uit een oud (leef)patroon te stappen. Het Rad draait maar rond en rond. Weet wanneer u eraf dient te springen om een andere weg in te slaan! Lees ook de beschrijving onder levensfasegetal-kaart 1: de Magiër, opdat deze u kan helpen uw zelfinitiatief te stimuleren.

 

De Gerechtigheid als levensfasekaart

De Gerechtigheid laat zien dat het in deze levensfase heel belangrijk is om eerlijk te zijn. Wees eerlijk tegen de personen om u heen, maar wees vooral ook eerlijk naar uzelf toe en vel niet alleen een oordeel over anderen, maar ook over uzelf! Wat is er verkeerd gegaan en wat is uw eigen aandeel hierin geweest? Voelt u zich geen slachtoffer indien u een moeilijke tijd achter de rug heeft, maar bekijk de situatie van een andere kant: wat heeft u zelf gedaan of niet gedaan, waardoor u in deze situatie bent terechtgekomen? Heeft u niet op tijd uw grenzen aangegeven, heeft u misschien een verkeerde beslissing genomen, bent u niet eerlijk geweest, etc.? En indien iemand anders niet eerlijk tegen u is geweest of u onrecht heeft aangedaan, bekijk dan hoe het zover is gekomen. Had u hier werkelijk geen aandeel in? Had u het contact niet kunnen verbreken, had u geen andere beslissingen kunnen nemen? Had u werkelijk geen andere keus? Durf eerlijk naar uzelf te kijken, zodat u van uw daden en gebreken (die iedereen heeft!) kunt leren voor de toekomst!

Van fouten leert men en dit kan alleen maar bijdragen aan een betere toekomst, dus bekijk in deze fase van uw leven: wat wil ik veranderen, wat moét ik veranderen? Zorgt u ervoor dat u eerlijk bent en blijft, dan kunt u er zeker van zijn dat het recht zal zegevieren en ieder krijgt wat hem of haar toekomt. Wie zijn wij om te (ver)oordelen? Laten we dit overlaten aan de Universele Gerechtigheid. Laten we zelf zo eerlijk mogelijk zijn naar onszelf en naar anderen toe en leren van ons verleden, opdat we in de toekomst niet weer dezelfde fouten zullen maken. Vaak laat de Gerechtigheid ons zien dat we voor een belangrijke beslissing staan en deze dienen te nemen met ons verstand in plaats van alleen met ons gevoel. Haar zwaard wijst recht omhoog, zodat we weten dat er een oordeel geveld kan worden, maar niet door onszelf. De Universele Gerechtigheid zorgt er altijd voor dat iedereen uiteindelijk krijgt wat hem of haar toekomt, dus het enige dat we zelf hoeven te doen is eerlijk zijn. Zowel tegen onszelf als tegen anderen.

Lees ook de omschrijving onder levensfasekaart 2: de Hogepriesteres, omdat deze informatie u kan helpen uw ratio te combineren met uw intuïtie en u met behulp van deze combinatie beter in staat bent de juiste beslissingen te nemen.

 

De Gehangene als levensfasekaart

Deze kaart symboliseert uitstel en geduld, hetgeen u in deze levensfase vaak op uw pad tegen zult komen. Wat belangrijk is voor u, is het accepteren van de situatie en niet geforceerd proberen oplossingen te bedenken of de situatie proberen te ontvluchten. Wat u dient te proberen is op een heel andere manier te gaan denken over bepaalde dingen, en bepaalde situaties en/of personen op een andere manier te bekijken en dan op een rustige manier hier uw gedachten over te laten gaan. Accepteer dat het momenteel niet helemaal gaat (of niet snel genoeg gaat!) zoals u graag zou willen, maar wacht rustig af en gebruik deze rustperiode om anders te leren denken en de situatie vanuit een heel ander perspectief te zien. Ga net als de Gehangene ‘op uw kop’ staan, misschien ziet alles er dan heel anders uit! Misschien moet u iets opofferen om er uiteindelijk beter van te worden? Wilt u een grotere (duurdere) woning, dan zult u moeten denken in de richting van minder geld te besteden hebben aan andere dingen. Is dit een opoffering? Of kunt u hiermee leven? Wilt u een andere baan, dan zult u misschien wat van uw vrije tijd moeten opofferen? Staat u voor een moeilijke keuze, bedenk dan rustig wat u zou kunnen ‘inleveren’ om deze keuze te vergemakkelijken… Soms helpt anders denken – anders tegen een situatie aankijken en iets van uzelf inleveren waarvan u dacht niet zonder te kunnen – de situatie een stuk overzichtelijker te maken dan deze nu is.

Een andere benadering van problemen en/of uitstel en een andere visie krijgen op bepaalde situaties zullen u kunnen helpen de situatie te vergemakkelijken of te versnellen. Accepteer dat het even niet anders is, maar blijf vooral rustig. De boel forceren of een bepaalde richting induwen werkt alleen maar averechts. Na deze periode van geduld en uitstel, volgt weer een productieve fase, zodat u later alsnog kunt genieten van datgene wat u nu zo graag wilt bereiken, maar waar het gewoon nog even niet de tijd voor is. De Gehangene hangt op zijn kop en wacht rustig af tot iemand hem komt bevrijden. Worstelen en schreeuwen zullen niet helpen, dus waarom zou hij zijn energie verspillen?

Lees ook de omschrijving onder levensfasekaart 3: de Keizerin, omdat deze informatie u kan helpen er vertrouwen in te houden dat uw eerdere inspanningen uiteindelijk hun vruchten zullen gaan afwerpen en u in te laten zien dat u persoonlijke groei kunt verwachten, mits u nog even geduld kunt hebben en anders over bepaalde dingen kunt denken.

 

De Dood als levensfasekaart

Een moeilijke fase waarin u dient te leren los te laten. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u te maken met een afscheid waar u het moeilijk mee heeft of heeft u te maken gehad met een moeilijk afscheid dat u niet wilde of kon accepteren. Het is van groot belang dat u het verleden leert af te sluiten en open durft te staan voor een nieuwe periode en nieuwe mogelijkheden. Vaak is het moeilijk om een periode achter ons te laten, omdat we niet weten wat ervoor in de plaats komt, maar uiteindelijk zal het vastklampen aan wat geweest is het nieuwe blijven blokkeren. De Dood wijst op een afscheid (werk, relatie, vriendschap) dat eigenlijk niet tegen te houden is. Waarschijnlijk zat het er al een tijd aan te komen en heeft u zich er uit alle macht tegen verzet, maar eigenlijk kunt u zich er het beste bij neerleggen, omdat rekken in dit geval slechts uitstel van executie inhoudt. U kunt beter leren openstaan voor een nieuw begin, want dat het een positief begin is, is haast zeker, mits u het verleden eindelijk kunt loslaten en het een plekje kunt geven en het afscheid, het verlies kunt verwerken. Durf weer vooruit te kijken, durf hoop te hebben op een goede toekomst, op een nieuw begin! Durf anders te denken, durf los te laten!

In het geval dat u daadwerkelijk te maken heeft gehad met de fysieke dood van een dierbare, probeert u dan te accepteren dat rouwen erbij hoort, het is een proces waar u doorheen moet en wat een hele poos kan duren. In veel gevallen gaan het verdriet en de pijn nooit helemaal weg, maar gaan slechts de scherpe randjes er vanaf. Hoe moeilijk ook, het is een kwestie van met het verlies leren omgaan in plaats van eraan onder door te gaan.

Leest u de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 4: de Keizer, omdat deze informatie u kan helpen uw leven weer in eigen hand te nemen, ook als het afscheid dat u heeft moeten nemen of het verlies dat u heeft geleden geen betrekking heeft op een overlijden.

 

De Gematigdheid als levensfasekaart

In deze fase van uw leven zult u dienen te leren hoe belangrijk het is om alles met mate te doen en hoe essentieel het is een goede balans te vinden in alles wat u doet. Wanneer u goed in balans bent en daardoor uw innerlijke rust vindt, zult u zich lichamelijk ook een stuk beter gaan voelen. Deze kaart staat ook vaak voor een genezing, dus het is heel goed mogelijk dat u in deze fase van uw leven zult leren hoe u uw lichamelijke ongemakken kunt verhelpen met… rust! Met het in balans brengen van uzelf en vooral uw innerlijke zelf. Daarnaast is het ook van belang dat u in deze fase van uw leven goed met uw financiën leert om te gaan. Ook hier geldt: breng uw zaken goed in balans, geeft u niet te veel uit, doe geen onnodige aankopen en probeer zelfs wat geld weg te zetten voor later. Vermijd stress op welk gebied dan ook, of dit nu op het werk is of in uw privé-leven. Wees matig met álles, ook met degenen met wie u omgaat. In deze fase zult u erachter komen wie uw werkelijke vrienden zijn en wie slechts vage kennissen die zich niet werkelijk om u bekommeren. Waarom zou u nog langer energie steken in deze mensen?

Maakt u in deze fase van uw leven de balans op, en u zult een heerlijk rustige tijd tegemoet gaan waarin veel plaats is voor rust en ontspanning waar u zich goed bij zult voelen. Blijf ook dan, wanneer de rust is weergekeerd, zuinig omspringen met uw tijd en energie! De Gematigdheid laat ons zien dat ze héél voorzichtig het water van de ene in de andere kelk giet zonder ook maar één druppel te verspillen, want wie weet hoe lang ze toe moet met dit water. Ze kan dus maar beter zuinig zijn en iets bewaren voor later!

Leest u ook de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 5: de Hogepriester, want misschien heeft u wel een klein beetje hulp nodig bij het (terug)vinden van uw balans?

 

De Duivel als levensfasekaart

Dit zal een fase in uw leven zijn waar u zich niet altijd even prettig bij voelt, maar… vergeet niet dat u altijd zelf de keuze hebt om met iemand om te gaan of bepaalde dingen te doen. Misschien heeft u het gevoel dat u niet anders kunt, maar dat is echt niet het geval! Maak uzelf los van mensen die een negatieve invloed op u hebben, van welke aard dan ook. Vermijd situaties waarbij u zich niet prettig voelt, waarbij u het gevoel hebt dat u gemanipuleerd of onderdrukt wordt.

Waar gaat u zo onder gebukt? Een verslaving (aan genotsmiddelen, seks of zelfs een persoon?) of is het uw partner die controle over u wil hebben? Of… bent u zélf degene die controle over uw partner of iemand anders wil houden? Onderdrukking, controle uitoefenen op een dwingende manier, jaloezie, oneerlijkheid, bezitsdrang, etc. kunnen u behoorlijk in de greep houden en u het gevoel geven dat u ‘gevangen’zit. Zelfs als u zelf degene bent die de controle over iemand anders niet wil verliezen, kan dit betekenen dat u zelf ‘gevangen’ zit in dit gevoel, omdat dit ook voor uzelf niet prettig is om u zo te voelen. Wat is hier de oorzaak van? Of wat is de oorzaak van de bezitterigheid van iemand anders in uw omgeving, en zeg eens heel eerlijk: is hier nu wérkelijk niéts aan te doen? Of heeft u zich er gewoon bij neergelegd en is het gewoon zo ‘gegroeid’ na al die tijd? Niemand hoeft gebukt te gaan onder de invloed van iets of iemand anders.

Vergeet nooit dat u altijd zelf een keuze hebt: uw eigen vrije wil om u op een bepaalde manier te laten behandelen of niet! Is er iemand die naar tegen u doet als u hem of haar zijn/haar zin niet geeft? Is deze persoon uw toewijding waard? En waarom geeft u toe aan de bezitsdrang van een ander, waarom staat u toe dat iemand u controleert of domineert of zelfs probeert te bezitten? En indien u dit zelf doet: weet u waaróm u dit doet? Dit is een fase in uw leven waarin het heel belangrijk is om u los te maken van mensen en uit situaties die een negatieve invloed op u hebben, zowel op emotioneel als lichamelijk gebied, en waarschijnlijk beide…

Wilt u een betere toekomst tegemoet gaan, doet u er dan nu iets aan, want hoe langer het duurt voor u actie onderneemt, hoe moeilijker het wordt. De Duivel laat zien hoe hij de mensen in zijn macht houdt zonder ze zelfs maar vast te binden! De mensen kiezen er zelf voor om hem te dienen of angst voor hem te hebben. Maar hebben ze werkelijk geen keus?!

Leest u ook de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 6: de Geliefden. Het is tijd om aandacht te besteden aan de liefde, uw innerlijke liefde, de liefde voor uzelf(!) en bovenal is het tijd om een keuze te maken die wel eens heel belangrijk voor de rest van uw leven kan zijn!

 

De Toren als levensfasekaart

In deze fase zult u tegen grote veranderingen aanlopen. Niet alle veranderingen hoeven van negatieve aard te zijn, maar dat er dingen heel anders zullen gaan lopen dan u verwacht of verwachtte is wel haast zeker. Vaak komen de veranderingen op een wel zeer onverwacht moment en ervaart u het in eerste instantie dikwijls als zeer vervelend. Misschien raakt of raakte u er zelfs geheel door van slag. Toch zijn deze veranderingen nodig. De Toren verschijnt nooit ‘zomaar’ en al helemaal niet als de Toren voor een levensfase staat waar u doorheen moet gaan.

Hij leert ons dat we de veranderingen (waaronder ook soms een faillissement, een breuk met een vriend of vriendin, of het plotselinge beëindigen van een relatie) moeten accepteren, moeten ondergaan. We moeten het gewoon maar over ons heen laten komen, omdat het vaak iets is dat sterker is dan wij en we er toch niets aan kunnen veranderen. Blijf sterk, blijf vooruitkijken en ga niet bij de pakken neerzitten. Dat is wat de Toren u wil zeggen in deze fase van uw leven. Achteraf zal namelijk blijken dat dit nodig was; deze verandering was belangrijk voor uw groei. U zult er namelijk sterker uitkomen en de onverwachte gebeurtenis ervaren als een bevrijding.

De Toren is verschenen omdat iets niet meer werkt of werkte. Omdat u waarschijnlijk zelf nooit een einde aan een bepaalde situatie zou maken, helpt de Toren u een handje. U gaat zelf van gedachten veranderen, anders over iets of iemand denken, of iemand anders neemt de beslissing om ergens mee te stoppen voor u. Maar onthoud altijd dat, hoe verdrietig, boos of van streek u ook bent na een tegenvaller of tegenslag, het altijd ergens goed voor is en pas later zult u dit gaan inzien. Dus laat de Toren maar instorten en bouw daarna weer iets nieuws, iets stevigers op dezelfde fundering, want deze fundering (symbolisch uw eigen ‘fundering’) is nog intact! U gaat het redden, maar dient wel in deze levensfase te leren incasseren en er weer bovenop te komen… Bekijk het niet als dat u van alles werd aangedaan, maar dat u veel heeft geleerd!

Leest u ook de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 7: de Zegewagen, omdat deze informatie u kan leren wilskrachtig te zijn en hoe u, ondanks tegenslag, alsnog uw doel kunt bereiken.

 

De Ster als levensfasekaart

De Ster laat ons zien dat het belangrijk is aan onze idealen vast te houden, hoop te hebben voor de toekomst en positief te blijven. Waarschijnlijk heeft u al een moeilijke periode achter de rug, of langer geleden te maken gehad met problemen of tegenslag, maar de Ster laat u zien dat dit achter de rug is en dat u in deze fase van uw leven de toekomst weer positief tegemoet kunt zien. Een betere tijd breekt aan, mits u zelf ook hoop blijft houden en uw best doet uw dromen waar te maken en uw plannen te verwezenlijken. Misschien krijgt u zelfs hulp aangeboden uit een onverwachte hoek.

De Ster laat u ook zien dat u geen genoegen hoeft te nemen met minder. Waarom zou u iets met tegenzin doen en een compromis sluiten, terwijl het echt mogelijk is om iets te gaan doen wat u werkelijk graag wilt? Probeert u in deze levensfase iets te vinden waar u echt plezier in heeft, want met de Ster als levensfasegetal-kaart is het mogelijk! Natuurlijk is het sluiten van een compromis soms nodig, maar… wanneer de Ster verschijnt is er meer mogelijk! Waarom zou u niet eens iets meer aan uzelf mogen denken? Waarom mag u uw eigen belang niet op de eerste plaats zetten? Geven is goed, maar niet als er misbruik van wordt gemaakt (zowel in de privé-sfeer als op het werk!). Let u hierop in deze fase van uw leven en probeert u hiervan te leren.

Probeert u in deze fase het belang van geven én de balans tussen geven en nemen te vinden. Geef zonder er iets voor terug te verwachten, vanuit uw hart. Maar… overdrijf niet en laat geen misbruik van uw goedheid maken… denk ook aan uzelf! Doe wat u leuk vindt om te doen en waar u zich echt goed bij voelt, ook al levert het in financieel opzicht misschien iets minder op. Stel uw eigen idealen voorop, want nu kan het! En vooral: houd hoop en vertrouwen! De Ster laat ons met haar naaktheid zien dat ze vol vertrouwen is, dat ze puur is. Ze heeft niets te verbergen. Het water dat uit de beek in de ene kan stroomt, geeft ze via de andere weer terug aan de bron. Ze geeft direct door wat ze krijgt, terwijl de flonkerende Ster op haar neerkijkt en haar overal de weg zal wijzen als dank voor wat ze aan de natuur schenkt. Geef onbaatzuchtig en het zal worden beloond.

Leest u ook de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 8: de Kracht, omdat deze informatie u kan leren hoop te houden op het uitkomen van uw wensen en hierbij gebruik te maken van uw innerlijke kracht, die u creativiteit, wilskracht en volharding kan bieden.

 

De Maan als levensfasekaart

In deze fase van uw leven is het belangrijk de confrontatie aan te gaan met uw innerlijke onzekerheden en/of angsten! Wat heeft u weggestopt, maar blijft u desondanks achtervolgen in het dagelijks leven of in uw dromen/nachtmerries? In deze levensfase dient u te leren dat weglopen voor uw angsten of nare ervaringen in het verleden geen zin heeft. Als u wegloopt voor uw angst of deze diep wegstopt, blijft de angst u achtervolgen en op de meest vervelende momenten opduiken. In deze fase van uw leven is het raadzaam om uw problemen of angsten aan te pakken, ze te verwerken, ze op te lossen en de confrontatie ermee aan te gaan! U zult merken dat de angst voor de angst eigenlijk vele malen erger is dan de angst zelf! Ook in relaties en vriendschappen dient u voorzichtig te zijn omdat bij de Maan niets is wat het lijkt. Er is sprake van illusies, leugens en voorspiegelingen. Toch heeft de Maan zeker ook positieve kanten! Zij nodigt ons uit meer aandacht te besteden aan onze eigen spiritualiteit. Zij moedigt u aan uw eigen paranormale vermogens verder te ontwikkelen, te luisteren naar uw dromen en uw eigen intuïtie. Wanneer u naar uw eigen intuïtie durft te luisteren en ook hierop durft te vertrouwen, zullen de bedriegers in uw omgeving waarschijnlijk ook eerder door de mand vallen.

Wees niet bang voor het onbekende. Betreed het pad naar het onbekende en daarbij het pad naar uw onbekende zelf. Ontdek wat daar verborgen zit, welke problemen u daar kunt of zelfs moet oplossen om op een betere manier verder te kunnen zonder u ergens onzeker over te voelen. De Maan in deze levensfase laat u zien dat dit echt nodig is, omdat het u anders zal blijven achtervolgen en u er nooit echt los van zult komen. De Maan laat u ook zien dat u het in deze fase ook echt aankunt uw problemen of angsten op te lossen! Geef ook toe aan uw creativiteit en probeer erachter te komen wat u echt graag wilt, zowel op werkgebied als in de relatiesfeer. Leg u in deze periode niet vast en maak geen lange termijnplannen. Richt u zich vooral op uzelf in deze levensfase, op de dingen die u heeft weggestopt of waar u voor wegloopt. Zelfs als u denkt dat u dit niet aankunt, zal de Maan met haar mysterieuze krachten u helpen!

Leest u ook de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 9: de Kluizenaar, omdat deze informatie u kan helpen meer tijd voor uzelf te nemen en aandacht aan uw innerlijk te besteden waar alle antwoorden te vinden zijn.

 

De Zon als levensfasekaart

Dit is een zeer goede fase in uw leven. De levensfase die als thema de Zon heeft! Alles wat u doet, waar u op hoopt en waar u mee bezig bent lijkt goed te gaan. Het succes, de positiviteit en de warmte van de Zon omringen u! Gaat het toch even niet helemaal volgens plan, of zit het onverhoopt tóch iets tegen, bedenkt u dan dat de Zon in u warm dient te blijven en zijn licht naar buiten moet blijven schijnen om alles weer beter te laten verlopen. Het is waar: wanneer u positief bent en blijft ingesteld, straalt u dit uit naar buiten en dit zal zijn uitwerking hebben op de mensen om u heen en de situatie waarin u zich bevindt.

In deze levensfase is het van belang dat u leert positief te blijven en ook dat – als het allemaal gaat zoals u graag wilt – u hieraan moet blijven werken om het zo te houden! Stilstand is achteruitgang en ook goede dingen verdienen aandacht, opdat ze niet ‘vanzelfsprekend’ worden. Blijft u waarderen dat het u goed gaat, dan zal het u ook blijven goed gaan. Zorg er ook voor dat u naar uw omgeving (privé en op het werk) positiviteit uitstraalt. Dit zal u ten goede komen. Deze levensfase staat in het teken van de Zon, de goede dingen in het leven, zoals succes, liefde, vriendschap, zelfs een mogelijk huwelijk en kinderen. Als u maar positief blijft, zult u bereiken wat u wilt. Leer het in deze fase van uw leven ook te waarderen en het vooral vast te houden. De Zon laat ons zien dat een positieve uitstraling ook positieve energie aantrekt. Hoe positiever u bent ingesteld, hoe minder negatieve energie er bij u komt!

Leest u ook levensfasegetal-kaart 10: het Rad van Fortuin, omdat deze informatie u kan helpen zelf op een positieve manier veranderingen in uw leven (en in uzelf!) aan te brengen.

 

Het Oordeel als levensfasekaart

In deze fase van uw leven is het belangrijk te leren open kaart te spelen. Durf te zeggen wat u op uw hart hebt, want alleen daardoor zult u in staat zijn bestaande, in het slop geraakte relaties weer nieuw leven in te blazen of problemen met uw collega uit te praten, uw vriendin te vertellen waar u zich al heel lang aan ergert, etc. Maar vergeet daarbij niet naar uzelf te kijken en spreek ook uit dat u eigenlijk wel weet dat u zelf ook dingen anders had kunnen doen of soms de verkeerde beslissingen hebt genomen. Duidelijkheid, openheid en eerlijkheid vormen het thema van deze levensfase. Het Oordeel staat voor het opnieuw beginnen met iets (een cursus, plannen maken, werk) waar u in het verleden al mee bezig bent geweest, maar wat een beetje aan het ‘doodbloeden’ was.

Deze kaart kan ook wijzen op het uit de wereld helpen van onduidelijkheden binnen een vriendschap of relatie die aan het indutten was door een gebrek aan communicatie. Een goed gesprek met uw collega kan bijvoorbeeld een escalatie vermijden. U kunt uw gevoelens van ongenoegen uitspreken zonder dat u bang hoeft te zijn afgewezen te worden of een grote mond te krijgen. Openheid en eerlijkheid moedigen ook anderen aan open en eerlijk tegen ú te zijn, en wanneer u het op een redelijke manier weet te brengen en hierbij, nogmaals, uw eigen mindere kanten (die heeft tenslotte iedereen!) ook durft toe te geven, zal dit veel onenigheid besparen en maken dat u beter met de mensen in uw omgeving kunt omgaan. Niet alleen is het belangrijk uw ongenoegen en/of frustraties uit te spreken, nee, het is ook zeer aan te raden de leukere dingen kenbaar te maken aan uw omgeving! Maak uw wensen kenbaar aan degenen aan wie u dit kwijt wilt. Want hoe kan uw partner meewerken aan het verbeteren van uw relatie, als hij of zij niet eens weet wat u écht zou willen, wat uw toekomstdromen zijn, uw wensen? Hoe kan uw werkgever weten dat u graag een andere functie wilt bekleden als u dit niet zelf aangeeft? Durf te praten, durf aan te geven wat u wel en wat u niet wilt, durf toe te geven waar u zelf de fout in bent gegaan en bied desnoods uw excuses aan.

Het Oordeel heeft niéts te maken met het Laatste Oordeel, maar laat u slechts zien dat u mág oordelen, ook over uzelf en dat dit vaak gepaard gaat met een nieuw begin. En vooral: een béter begin (de wederopstanding nadat de engel de doden heeft gewekt!), een schone lei, een nieuwe start, want het Oordeel is zeker geen vooroordeel of veroordeling; het is slechts een oordeel dat u mag hebben en mag uiten, mits op redelijke wijze.

Lees ook de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 2: de Hogepriesteres, omdat deze informatie u kan helpen rustig en geduldig te werk te gaan (maar niét te lang te wachten), op een eerlijke manier naar uzelf te kijken en vanuit uw gevoel te handelen.

 

De Wereld als levensfasekaart

In deze fase van uw leven zult u zich overwegend goed voelen, want u zult veel bereiken, veel leren en projecten op een goede manier kunnen afronden en uw horizon verbreden. Misschien krijgt u de kans om te reizen of contacten te leggen met mensen in het buitenland of op een andere manier uw grenzen te verleggen. Juist omdat het u zo goed gaat, bestaat het gevaar dat u op andere mensen kunt gaan neerkijken, maar probeert u iedereen in zijn waarde te laten. U bent niet altijd in de positie geweest waarin u nu verkeert; ook u heeft moeten leren en groeien. Blijft u ook geloven in uw dromen, wat u nog wilt bereiken, en durf hiervoor te gaan! Waarom zou het niet lukken? U heeft tot nu toe andere dingen ook tot een goed einde gebracht en bent weer toe aan een nieuwe uitdaging. Dat is ‘uw grenzen verleggen’, steeds een stapje verder, uw best blijven doen, positief blijven en uw vleugels uitslaan!

Er valt iets te vieren in deze periode van uw leven, bijvoorbeeld de afsluiting van een periode, het behalen van een diploma, de realisatie van plannen en dromen. U mag het succes waar u al een poos naar verlangde in ontvangst nemen. Maar wat er ook gebeurt, blijft u vooral zichzelf, blijf ‘gewoon’ onder uw succes en mensen zullen u hierom waarderen en liefhebben. En durf gerust verder te kijken. Welke stappen kunt u nu gaan ondernemen om weer een stukje verder te groeien? Hoe kunt u weer een stapje verder komen? Nu is de tijd rijp om hiermee aan de slag te gaan. De Wereld laat ons zien dat de reis is volbracht, maar ook dat we niet op onze lauweren hoeven te rusten. We mogen best door blijven groeien, mits dit op een positieve manier gebeurt.

Kijkt u ook onder de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 3: de Keizerin, omdat deze informatie u kan helpen gebruik te maken van uw creatieve talenten en het vertrouwen te behouden in een goede afloop wanneer u heel dicht bij het succes zit, maar het nog net niet heeft behaald. En om u een positieve vooruitblik te gunnen in de nabije toekomst waarin u uiteindelijk kunt genieten van uw behaalde succes.

(0.) de Dwaas als levensfasekaart

In deze levensfase zult u moeten leren hoe belangrijk het is open te staan voor het nieuwe. Waarom zou u zich in sleur ‘begraven’? Het is juist nu belangrijk voor u om verder te kijken, om te onderzoeken wat er nog meer te koop is in de wereld. Legt u zich niet zomaar neer bij wat u heeft, als u het gevoel heeft: is dit het nu?

Durf zo nu en dan een risico te nemen, durf eens afscheid te nemen van datgene waar u tot nu toe aan vastzat en wat niet langer goed voelt. In deze fase van uw leven is vrijheid van groot belang. Alleen wanneer u zich niet laat vastleggen, heeft u de mogelijkheid om te ontdekken wat u werkelijk graag wilt. Laat u niet commanderen door anderen, maar durf gerust wat te experimenteren. U hoeft nog helemaal geen beslissingen te nemen, daar is het nu gewoon de juiste tijd niet voor. Gebruikt u deze fase van uw leven om van uw vrijheid te genieten, om nieuwe dingen uit te proberen en te breken met situaties en/of personen waar u al een tijdje de balen van had. Zorgt u er wel voor dat u uw verstand blijft gebruiken en u niet schuldig maakt aan losbandigheid en onverschilligheid. Neemt u gerust een risico zo nu en dan, maar… alléén wanneer dit goed voelt!

Heeft u deze periode van onderzoek juist afgesloten – de levensfasegetal-kaarten staan immers voor een aantal jaren – kijkt u dan ook onder de uitleg die staat beschreven onder levensfasekaart 4: de Keizer, omdat deze informatie u kan helpen gebruik te maken van uw betrouwbaarheid en organisatietalent om na deze periode van onderzoekende vrijheid stabiliteit en standvastigheid terug te vinden en, misschien assertiever dan hiervoor, uw leven opnieuw vorm te geven.

 

Tarot blog >HOME