Nathaliekriek.nl

Tarot levensfase kaarten berekenen

vier levensfase kaarten tarot

Tarot levensfase kaarten geven u inzicht in de manier waarop u de vier fasen van uw leven heeft doorlopen en nog zult doorlopen. Wat heeft u tijdens deze fasen misschien verkeerd aangepakt maar wel van geleerd? Waar voelt u zich goed bij en wat dient u juist te vermijden om uzelf goed te blijven voelen?

Op deze pagina leg ik u uit hoe u uw persoonlijke levensfase kaarten berekent.

Eerste levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken de eerste 30 jaar van uw leven staat of heeft gestaan. Bijvoorbeeld: wat u heeft geleerd of heeft moeten leren.

30 jaar is een lange tijd, maar vaak zien we dat we juist in de eerste 30 jaar van ons leven regelmatig dezelfde fouten maken of hetzelfde soort mensen aantrekken (die ons lang niet altijd happy maken) voor we weten wie we echt zijn, wat we echt willen en leren hoe een en ander te veranderen.

Tweede levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken uw leven van uw 30ste t/m uw 39ste jaar staat of heeft gestaan. Hier kunt u zien of u vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de eerste levensfase. Of u uw levenslessen heeft geleerd of dat u nog bepaalde hindernissen moet overwinnen.

Derde levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken uw leven van uw 40ste t/m uw 49ste jaar staat of heeft gestaan.

Vierde levensfase kaart berekening

De uitkomst van deze berekening vertegenwoordigt de tarotkaart die laat zien in welk teken uw leven van uw 50ste t/m uw 80ste jaar (en ouder) staat of heeft gestaan.

Berekening van de levensfase tarotkaart

De eerste levensfase (uw jeugd) berekent u door uw geboortedag en maand bij elkaar op te tellen, bijvoorbeeld wanneer uw geboortedatum 14-04-1972 is:

14 + 4 = 18 (de Maan)

De eerste levensfase duurt 30 jaar, en de Maan staat in dit geval voor datgene wat voor u belangrijk was tijdens de eerste 30 jaar van uw leven (o.a. het overwinnen van angsten en onzekerheden, het ontwikkelen van de eigen intuïtie).

Als we het getal 18 reduceren tot een eencijferig getal, komen we uit op 9, de Kluizenaar (1 + 8). Deze kaart laat zien op welke manier u uw angsten en onzekerheden kunt overwinnen en hoe u zich verder zou kunnen ontwikkelen. In dit geval kan de tweede kaart gezien worden als extra advies voor de desbetreffende levensfase.

De tweede levensfase (de 9 jaar na uw 30ste verjaardag) wordt berekend door uw geboortedag bij uw geboortejaar op te tellen. Hierbij worden alle getallen boven de 21 weer bij elkaar opgeteld. Bijvoorbeeld wanneer uw geboortedatum 14-04-1972 is:

14 + 1972 = 1 + 4 + 1 + 9 + 7 + 2 = 24 > 6 (de Geliefden)

Deze kaart staat voor aandacht besteden aan de liefde, maar ook het leren nemen van belangrijke beslissingen. Hierbij is het belangrijk om ook vooral van zichzelf te houden en goed naar het eigen gevoel te luisteren, iets dat deze persoon, gezien de Maan, de eerste 30 jaar van zijn leven goed heeft geleerd.

De derde levensfase (uw 40ste levensjaar t/m uw 49ste levensjaar, wederom 9 jaar) berekent u door de uitkomsten van uw eerste en tweede levensfase bij elkaar op te tellen. In dit geval komt u dan uit op:

18 + 6 = 24 > 2 + 4 = 6 (de Geliefden)

Omdat de grote arcana van de tarot slechts 22 kaarten telt is het belangrijk dat u de uitkomst blijft reduceren tot er een getal overblijft dat niet boven de 22 uitkomt.

Gezien de uitkomst (6, de Geliefden) zal deze persoon dus ook van zijn 40ste t/m zijn 49ste jaar aandacht moeten blijven besteden aan de liefde en beslissingen moeten (leren) nemen waar hij met zijn gevoel helemaal achter staat zonder hierbij voortdurend rekening te houden met anderen!

Uw laatste levensfase, de vierde levensfase, (deze fase duurt net als de eerste levensfase 30 jaar, dus ongeveer van uw 50ste levensjaar t/m uw 80ste en alle jaren daarna) berekent u door uw geboortemaand bij uw geboortejaar op te tellen. Bij 14-04-1972 komt u dan uit op:

4 + 1972 = 4 + 1 + 9 + 7 + 2 = 23 > 2 + 3 = 5 (de Hogepriester)

In dit geval ziet het er dus naar uit dat deze persoon zin levenslessen goed heeft doorlopen en zich hierdoor in zijn laatste levensfase bezig zal houden met het begeleiden van anderen. Daarbij zal hij zijn bestaan op een traditionele manier voortzetten waarbij veel waarde wordt gehecht aan spiritualiteit en bepaalde tradities.

Het interpreteren van de levensfase kaarten

Wanneer u uw persoonlijke levensfasegetal-kaarten hebt berekend voor alle vier de fasen van uw leven, kunt u hieronder opzoeken in welk teken iedere fase van uw leven staat, heeft gestaan, of nog komt te staan!

betekenissen tarotkaarten

  1. De Magiër als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het van groot belang dat u zich richt op communicatie. Laat duidelijk horen wat u wilt, laat zien wat u kunt, promoot uzelf!

Wat wilt u veranderen en hoe kunt u dit het beste aanpakken? Onderschat u zichzelf niet, maar wordt u zich bewust van uw creatieve talenten en uw wilskracht, en onderschat ook zeker uw eigen intellect niet!

U bent in staat anderen te laten doen wat u wilt. U bezit een enorme uitstraling en een zeker leiderschap waar u zich bewust van dient te worden. In principe kunt u alles gedaan krijgen wat u graag wilt. U heeft ware magie in u!

De Magiër laat ons zien dat hij in staat is dat wat boven is, ook beneden te laten groeien. Hij is goed in het manipuleren van situaties. Hij heeft charisma en een ijzersterke wilskracht die hij ook weet te gebruiken! U bezit ook deze vaardigheden, maar… gebruikt u ze al?

 

betekenissen tarotkaarten

  1. De Hogepriesteres als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het heel belangrijk dat u leert te vertrouwen op uw eigen innerlijke stem. Waarschijnlijk bent u zeer intuïtief en pikt u gemakkelijk stemmingen op van anderen en/of emoties van de personen met wie u samenleeft.

Probeer te onderscheiden welke uw eigen emoties zijn en welke niet. Leer ook om niet al te afwachtend te zijn. Het hebben van te veel geduld kan leiden tot passiviteit en dadeloosheid.

Goed naar uw innerlijk luisteren is nu dus belangrijk voor u, maar blijft u wel met beide benen op de grond. Tenslotte leven we hier en niet ‘daarginds’ in de hogere sferen.

Zoekt u de goede balans om hier gebruik te maken van uw intuïtie zonder al te veel te gaan zweven of u boven anderen verheven te voelen.

Reageer niet overgevoelig en blijf kalm in emotionele situaties. Blijf naast uw intuïtie zeker ook uw gezond verstand gebruiken en laat u niet beïnvloeden door anderen. Soms kunnen mensen een beroep op u doen omdat u goed bent in bemiddelen maar waak ervoor dat straks de beschuldigende vinger in uw richting wordt gewezen.

Stelt u zich neutraal op in familie-onenigheden of andere ruzies en meningsverschillen en blijf te allen tijde eerlijk naar uzelf. Probeert u zich niet tot het kiezen van een partij of tot het maken van een keuze te laten dwingen. Neem gerust uw tijd om uw eigen keuzes te maken maar wacht niet al te lang want van uitstel komt vaak afstel.

 

betekenissen tarotkaarten

  1. De Keizerin als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het raadzaam om voor datgene wat u werkelijk graag wilt doen of bereiken actie te gaan ondernemen. Uw ideeën en plannen zijn werkelijk ‘vruchtbaar’ en u heeft grote kans op een succesvol verloop of een succesvolle afloop van uw acties.

Creativiteit speelt een zeer belangrijke rol in deze fase van uw leven en het is dan ook aan te raden om hier optimaal gebruik van te maken. Voer uw plannen uit! Bewerkstellig wat u al die tijd al in gedachten had en zorg ervoor dat uw project als het ware ‘geboren’ kan worden.

Indien u al uw best heeft gedaan om uw plannen vorm te geven, is dit de periode waarin u duidelijke vooruitgang kunt verwachten en kunt gaan genieten van datgene waar u al die tijd hard aan heeft gewerkt en op heeft gehoopt.

Deze kaart staat voor zwangerschap, geboorte en groei: niet alleen op het gebied van een fysieke zwangerschap en bevalling, maar zeker ook de figuurlijke ‘geboorte’ van iets nieuws dat een grote mogelijkheid heeft uit te groeien tot een groot succes! In deze fase van uw leven is het ook goed aandacht te besteden aan uw eigen moedergevoelens (het baren en/of het verzorgen van uw eigen kinderen) of… aan uw eigen moeder.

betekenissen tarotkaarten

  1. De Keizer als levensfase kaart

In deze fase van uw leven is het belangrijk dat u de controle krijgt over uw eigen leven. Héél belangrijk is het om te leren u niet door anderen te laten overheersen, u zich niet de regels van een dominant persoon in uw omgeving te laten opdringen, maar voor uzelf op te komen!

Let u er ook op dat u een meer georganiseerd leven gaat leiden. Iets meer structuur kan zeker geen kwaad. Bent u hier al mee bezig, pas dan op dat u niet volgens een al te strak regime gaat leven!

Blijf flexibel, zoek de gulden middenweg tussen ongeorganiseerd zijn en té veel controle over alles (en iedereen?) willen hebben. Wees assertief, maar bewaak uw grenzen en word zelf ook niet te overheersend naar uw omgeving toe. Wees gedisciplineerd, maar geen controlfreak.

Deze kaart staat ook voor een vaderfiguur. Is uw vader of voogd betrouwbaar en rechtvaardig of overheersend en dominant? Heeft u een goede band met hem en fijne herinneringen aan hem? Wat heeft u van hem geleerd? In deze fase van uw leven is het ook belangrijk aandacht te besteden aan en/of na te denken over de relatie die u met uw vader heeft (of een andere mannelijke persoon in een leidinggevende functie).

Lees verder in het boek: Numerologie en Tarot in een Handomdraai.

Tarot blog >HOME