Nathaliekriek.nl

Alles over glaasje draaien

glaasje draaien

Veelgestelde vragen over glaasje draaien. Voor iedereen die ooit  heeft glaasje gedraaid en nog steeds van mening is dat hij/zij wordt achtervolgd door entiteiten. Om hen gerust te stellen en logische verklaringen te bieden voor hetgeen ze tijdens het glaasje draaien hebben meegemaakt, zodat zij zelf weer de controle kunnen krijgen over hun leven en zich niet meer hoeven laten beïnvloeden door iets dat jaren geleden volgens hen op een heel andere manier is gebeurd dan er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden…

Hoe worden de woorden middels glaasje draaien gespeld?

Dit doet de gebruiker- onbewust- zelf! Vaak zie je dat er halve woorden worden gevormd. Met vooral medeklinkers. Bijvoorbeeld:

De gebruiker vraagt aan de ‘aanwezige geest’: ‘Hoe heet je?’ De planchette wijst (ideomotorisch aangestuurd) de letters NNKE aan. Een niet bestaande naam.
De gebruiker gaat zelf puzzelen en vraagt: Bedoel je ANNEKE?
En vervolgens wijst de planchette naar JA.

De vraagsteller denkt nu contact te hebben met een Anneke, maar…de naam ANNEKE is nooit gespeld. Toch, omdat ons brein altijd op zoek is naar verbanden, naar herkenning, zullen onze hersenen altijd proberen woorden te vormen wanneer we enkel flarden van tekst krijgen te zien.

Wanneer de wijzer tijdens het glaasje draaien enkel wat klinkers (evt. in combinatie met een medeklinker) aanwijst, slaat je brein – zonder dat je je hier werkelijk bewust van bent – direct aan het puzzelen. Op internet circuleert de volgende tekst:

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinrietsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar, het wrood als gheeel.

En dit vermogen komt ons bij het lezen van de boodschappen die we krijgen middels glaasje draaien ook goed van pas. Wanneer je helemaal ingaat op het ‘spel’, lijkt het of je hele gesprekken voert met geesten. In werkelijkheid communiceer je met jezelf. Omdat je zelf bepaalde letters of woorden aanvult met de vraag: ‘Bedoel je…?’ en vervolgens zelf de wijzer naar JA of NEE beweegt. Ideomotorisch, want onbewust heeft de persoon in kwestie zelf al een idee wat het antwoord op de vraag zou kunnen zijn.

Vaak hoor je bevlogen en doorgewinterde glaasje draaiers ook zeggen dat geesten soms moeite hebben met het spellen van woorden. En dat zij om deze reden vaak zelf moeten raden wat er staat, of de geest in kwestie zelf te vragen welk woord hij of zij nu werkelijk bedoelt. (Bedoel je…?)

Dat is op zich een leuke theorie, maar wanneer de vraagsteller glaasje draait met gesloten ogen zal er weinig gebeuren. Het glas wijst onsamenhangende letters aan of er gebeurt helemaal niets. Er valt met gesloten ogen nl. niets te puzzelen voor het brein. En dus werkt het ideomotorisch effect ook niet op deze manier. Tenzij de gebruiker ook met gesloten ogen feilloos weet waar zich de letters bevinden.

Een leuk experiment is om in zo’n geval bij het gebruik van een Ouijabord, het bord een kwartslag te draaien zonder dat de (geblinddoekte) gebruiker hiervan op de hoogte is.

Vat negatieve boodschappen dus NOOIT persoonlijk op! Je hoeft echt niet in paniek te raken als het glas een keertje ‘TRUT’ spelt. Vaak worden er woorden gespeld waar je niet direct mee uit de voeten kunt. Soms staat er: TGDR of TRBN, TRDT of TRUT. Bij de eerste drie ‘woorden’, zeg je: Hier kan ik niets mee. En stel je nogmaals je vraag. Maar omdat we het woord TRUT wel kennen en daar ook een negatieve associatie mee hebben, is de kans groot dat je dit tijdens een sessie persoonlijk opvat en ervan schrikt.

Je denkt dan met een vervelende geest te maken te hebben, terwijl het enkel een toevallige combinatie van letters betreft waarmee je brein aan het puzzelen slaat op zoek naar herkenbare woorden! Het beste dat je in een dergelijk geval kunt doen is hetzelfde als in andere gevallen waarmee je niets kunt. Negeren, zeggen dat je er niets mee kunt en de vraag opnieuw stellen.

Hoe kan er tijdens glaasje draaien een naam worden gespeld?

Wanneer je vraagt naar de naam van de ‘geest’ wordt dikwijls via het glas een naam gespeld. Hoe kom je aan deze naam? Het is niet werkelijk de naam van een geest. Het is een naam die je opdiept uit jouw eigen onderbewustzijn.

Het betreft hier misschien de naam van iemand die je ooit hebt gekend, of een naam die je ooit las in een boek, een naam die je ooit hoorde in een toneelstuk, een naam die je ooit voorbij zag komen op de aftiteling van een film of een naam die je via via hoorde. Of natuurlijk de naam van een overleden dierbare die je via glaasje draaien hoopt te spreken.

Ook kan het zijn dat het glas één of twee letters aanwijst en jouw brein – onbewust – naar aanleiding van deze beginletters direct aan het puzzelen slaat en verbanden probeert te leggen, met als gevolg dat hierdoor het glas op aansturing van jouw vingers ideomotorisch de ontbrekende letters aanwijst cq aanvult.

Hoe kan het dat tijdens het glaasje draaien de wijzer van een Ouijabord soms uit zichzelf beweegt zonder dat iemand deze aanraakt?

Wanneer bij het Ouijabord niemand de planchette (met glaasje) aanraakt, of iedereen midden in een sessie de planchette heeft losgelaten, kan het voorkomen dat de planchette nog even na beweegt. Meer dan een kleine beweging is het dan ook niet.

Verhalen van planchettes die uit zichzelf het hele bord rondgaan en helemaal uit zichzelf letters blijven aanwijzen, zijn doorgaans afkomstig van mensen die dit niet zelf hebben gezien, maar via via hebben gehoord (of het verhaal gewoon hebben verzonnen).

Dit is namelijk niet mogelijk, tenzij er sprake is van een grappenmaker die (bijvoorbeeld) middels een magneet onder tafel de planchette bestuurt om het gezelschap de stuipen op het lijf te jagen.

Op (You Tube) filmpjes creëert men het effect van een uit zichzelf bewegende planchette of vanzelf schuivend glas, door hier een doorzichtig (vis) draadje aan te bevestigen. Zeker wanneer het donker is in de kamer zie je niet dat er iemand aan het touwtje trekt.

Maar hoe kan de planchette dan toch even na bewegen?
Als dit al gebeurt, wordt dit veroorzaakt door de energie van de gebruiker(s). Zie het als een statische reactie waardoor de doorgaans lichte planchette reageert op de licht statische lichaamswarmte van de vraagsteller(s).

Vroeger als kind geloofde ik dat mijn vader kon toveren wanneer hij een ballon aan het plafond liet kleven. In werkelijkheid had hij deze ballon eerst ‘geladen’ door deze over de vloerbedekking te wrijven.
Ook kon hij – zei hij – door middel van gedachtekracht een rietje laten bewegen door enkel zijn vinger erboven te laten hangen.

In werkelijkheid had hij het rietje eerst over de vloerbedekking gerold waardoor deze statisch werd en vervolgens dus reageerde op de lichaamswarmte van zijn vinger toen hij deze dichtbij het rietje hield. Hierdoor leek het of het rietje uit zichzelf bewoog.

Dit gebeurt ook wanneer de planchette uit zichzelf lijkt te bewegen; het is een statische reactie veroorzaakt door de energie van de aanwezige(n). Hoe meer aanwezigen, hoe krachtiger de spontane beweging van de wijzer. Het duurt ook maar heel even, tot de ontlading een feit is en de planchette weer gewoon stil ligt.

Kun je middels glaasje draaien de toekomst voorspellen?

Mij is vroeger altijd geleerd dat geesten niet in staat zijn de toekomst te voorspellen. Dit omdat het de zielen zijn van gewone mensen die hier op aarde hebben geleefd. Het feit dat ze nu hun stoffelijk lichaam hebben achtergelaten, maakt hen niet direct alwetend of helderziend. Als je dus gelooft dat je middels glaasje draaien echt contact hebt met entiteiten, kun je er niet van uitgaan dat bepaalde voorspellingen ook echt zullen uitkomen.

Wanneer je van mening bent dat het jouw eigen onderbewustzijn is die tijdens het glaasje draaien de voorspellingen doet, kunnen sommige voorspellingen inderdaad uitkomen, maar vooral omdat je hier grotendeels zelf de hand in hebt.

Wanneer je een vraag stelt aan het glas, en je krijgt een bepaald antwoord, ben jijzelf degene die bepaalt wat je met dit antwoord gaat doen. Neem je het antwoord klakkeloos voor waar aan en leg je jezelf hier direct bij neer. Of denk je: dit is niet het antwoord dat ik horen wil, dus ik ga zorgen dat dit niet gaat gebeuren.

Het feit dat je via het glas een antwoord krijgt te zien dat niet hetgeen is dat je wenst, is eigenlijk al een aanwijzing dat je onbewust bang bent dat hetgeen door het glas wordt uitgespeld, daadwerkelijk staat te gebeuren. Of dat je onbewust al weet dat je niet goed bezig bent in je werk, relatie, je financiën of met het oog op je gezondheid. Je weet dus eigenlijk ook zelf al dat als je op deze manier doorgaat, de negatieve voorspelling op het bord gaat uitkomen. Je zou dus eigenlijk – door gewoon naar je gevoel te luisteren – ook zonder behulp van het glas je eigen toekomst kunnen voorspellen…

Maar glaasje draaien is nu eenmaal leuk en kan je nieuwe inzichten bieden, dus als je via het glas een negatieve voorspelling krijgt, weet je wat je te doen staat. Zet de schouders eronder en zorg dat de negatieve voorspelling niet uitkomt. Als de voorspelling wel positief is, is de kans groot dat je onbewust weet dat je zelf al heel goed op weg bent je dromen te realiseren. Ga in dat geval vooral op deze manier door!

Hoe kan het dat er tijdens het glaasje draaien soms gruwelijke woorden worden gespeld?

Dit heeft te maken met de eigen verwachting. Mensen die gaan glaasje draaien zijn vaak al gespannen voor het spel werkelijk begint. ‘Als er maar geen kwade geest doorkomt.’ Deze gedachten zijn onbewust gevoed door verhalen van anderen, films en boeken waarin het slecht afliep met hen die een glaasje draaiden of het Ouijabord raadpleegden (bijvoorbeeld in de films; the Exorcist, Ouija, Witchboard).

Alles wat we ooit (ook heel lang geleden) hebben gezien, gehoord, geroken, geproefd en gevoeld, zit opgeslagen in ons onderbewustzijn, en kan door een bepaalde ervaring, angst of gedachte zomaar weer worden opgediept uit deze enorme menselijke ‘database’.

En niet enkel door angst. Ook geuren kunnen je zomaar weer uit het niets herinneren aan een moment uit je jeugd. Bijvoorbeeld de geur van zonnebrandolie brengt je in gedachten opeens weer terug naar het strand toen je een hummeltje van zes jaar was; omdat dit de herinnering is die hoort bij deze geur is opgeslagen in je onderbewustzijn.

Dit bewijst dat er heel veel in ons brein zit opgeslagen, waar je in het dagelijks leven eigenlijk nooit meer aan denkt, tot je iets ziet, hoort, ruikt of proeft dat met een moment in het verleden in verband staat. Op dat moment wordt deze informatie automatisch weer opgediept uit het onderbewustzijn. Dit is dus ook het geval met een bewust of onbewust aanwezig angstgevoel; wellicht opgeslagen nadat je ooit iets engs in een boek las of iets griezeligs in een film zag.

Net als wanneer je een pendel raadpleegt en hierbij denkt dat deze beslist niet naar links mag bewegen; dan gebeurt het juist. De woorden en zinnen – hoe angstaanjagend ook – komen uit het eigen onderbewustzijn! Mogelijk heb je deze woorden of zinnen ooit (lang geleden) ergens gehoord, gelezen of gezien en zit het daarom opgeslagen in je onderbewustzijn. Omdat je tijdens het glaasje draaien dit soort nare woorden niet wilt zien, gaat je brein in je onderbewustzijn hier júist naar op zoek.

Probeer maar eens níet aan een roze olifant te denken. Wat zie je direct voor je als je dit leest? Juist…

Opvallend is dat mensen die helemaal niet bang zijn en volledig ontspannen aan een sessie beginnen, vrijwel nooit te maken krijgen met ‘boze geesten’. De bange broeken echter des te meer!

Hoe kan het dat er tijdens het glaasje draaien soms enge dingen gebeuren?

Omdat mensen die tijdens het glaasje draaien doorgaans vervuld zijn van spanning, angst en adrenaline, en bij voorbaat al verwachten dat er enge dingen kunnen gaan gebeuren, worden de gebeurtenissen die er op dat moment zullen plaatsvinden ook direct in verband gebracht met het glaasje draaien.

Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal van het groepje jongeren dat bezig was met het oproepen van geesten op het moment dat juist de stroom uitviel in de stad. Juist toen zij middels het Ouijabord bezig waren met glaasje draaien vielen alle lichten uit, waarop ze in paniek naar buiten renden. Ook op straat bleek alle stroom te zijn uitgevallen. Doodsbang waren ze!

Uiteraard vertelden zij later aan iedereen die het maar horen wilde dat de geest die zij hadden opgeroepen de oorzaak was van het uitvallen van de stroom. Dat het waanzinnig eng was, dat geesten dus echt bestaan en ze het Ouijabord nooit meer met een vinger zouden aanraken.

In werkelijkheid was het andersom; er was sprake van een elektriciteitsstoring, juist toen zij bezig waren met ‘geesten oproepen’. Je zult nooit iemand horen zeggen: ‘Juist toen ik onder de douche ging, vielen alle lichten uit. Ik ga echt nóóit meer onder de douche!’ Omdat dit gewoon niet logisch is.

Net als het aanzetten van de douche, kan het spelen met een houten bord en een glas ook geen stroomstoring veroorzaken. Dat is namelijk óók niet logisch. Maar natuurlijk wél spannend om te vertellen. En te (willen) geloven! Daarbij zijn er natuurlijk altijd lolbroeken die in het donker (dergelijke sessies worden doorgaans nooit bij daglicht uitgevoerd) kans zien de wijzer of het glas zelf een bepaalde richting op te sturen, iets weg te gooien of te laten bewegen, waardoor de andere aanwezigen geloven dat er daadwerkelijk sprake is van een aanwezigheid.

Beter is het dus om alleen een Ouijabord te raadplegen, bij daglicht, zonder anderen erbij die de sfeer op negatieve wijze kunnen beïnvloeden. Zolang je je bewust bent van het feit dat alle antwoorden die er op het bord verschijnen afkomstig zijn uit je eigen onderbewustzijn en niet van naargeestige externe invloeden, is er niets aan de hand.

Bewegende voorwerpen en klopgeluiden worden meestal door grappenmakers bewerkstelligd die er enorme lol in hebben anderen de stuipen op het lijf te jagen. Sommige deelnemers zetten het na het zien of horen van vreemde dingen direct op een gillen en weten niet hoe snel ze de kamer uit moeten rennen. Deze personen zullen altijd in gedachten houden dat er daadwerkelijk een geest aanwezig was en dit rondvertellen aan anderen waardoor het geloof in de werking van het Ouijabord en glaasje draaien als zijnde ‘brug naar het hiernamaals’ hardnekkig in stand wordt gehouden.

Hoe kan het dat men na het glaasje draaien soms lijkt te worden achtervolgd door schimmen, schaduwen en enge geluiden?

Ten eerste speelt het geloof hier een zeer grote rol. Juist omdat al jarenlang de verhalen de ronde doen van mensen die na het glaasje draaien het doelwit werden van kwade geesten, is deze theorie opgeslagen in ons onderbewustzijn. Wanneer je je hierdoor werkelijk laat bang maken, wordt deze wetenschap gevoed door je eigen angst.

Omdat je – na het glaasje draaien- al bang bent dat er iets zal gaan gebeuren, gáát er ook iets gebeuren. Dit omdat je bepaalde onschuldige gebeurtenissen onbewust in verband zult brengen met het glaasje draaien (verwachting). Ons brein kan namelijk van enorm grote invloed zijn op hoe we ons voelen.

Een voorbeeld:
Je zit een broodje kipfilet te eten en net wanneer je het laatste stukje in je mond stopt, komt er iemand naar je toe om je te vertellen dat de kip bedorven is. Wanneer je je daarna zorgen gaat maken omdat je er misschien wel misselijk van kunt worden, zul je je waarschijnlijk ook misselijk gaan voelen en misschien zelfs moeten overgeven. En dat terwijl diegene gewoon een grapje maakte en de kip gewoon vers was!

Ooit is er een proef gedaan met een oud landhuis. De eerste groep mensen die er de nacht moesten doorbrengen werd van te voren een gruwelijk verhaal verteld over een moordenaar die daar jaren geleden had huisgehouden en er alle kinderen plus de oppas had vermoord. Let wel: het verhaal berustte niet op waarheid! ’s Nachts hoorde bijna iedereen enge geluiden en zelfs kinderstemmen! Een tweede groep werd niets verteld. Zij genoten allen van een heerlijke nachtrust…

Dit heeft allemaal te maken met verwachting en gedachtekracht! Ons brein kan werkelijk een loopje met ons nemen. Dat wat je verwacht en gelooft, lijkt op dat moment ook echt de werkelijkheid. Wanneer je dus een schim ziet nadat je hebt glaasje gedraaid, breng je dit direct in verband met een (boze) geest. Zeker wanneer je bij voorbaat – voor je ging glaasje draaien – al verwachtte dat er enge dingen zouden kunnen gaan gebeuren of wanneer je tijdens de sessie al bang was dat er via het glas iets griezeligs in je huis zou worden toegelaten.

Wanneer je iets hoort vallen bij de buren, de kat iets omstoot zonder dat je het ziet of het gordijn heen en weer wappert door tocht, zul je dit direct in verband brengen met een dolende ziel. Wanneer een ghosthunter of paragnost- vervolgens je huis komt zuiveren, zijn de problemen doorgaans verholpen. Ook hier kun je je afvragen of dit daadwerkelijk het werk is van de ghosthunter of paragnost, of dat de rust is weergekeerd doordat je verwacht en gelooft dat er één en ander is weggestuurd en schoongemaakt.

Hetzelfde effect zie je vaak bij zwarte magie. Zolang men gelooft dat er een vloek op hem/haar rust, zal deze persoon ook van alles waarnemen, omdat hij alles wat hij meemaakt, voelt of hetgeen hem overkomt in verband brengt met de ‘kwade bezwering’.

Gedachtekracht kun je zelf te allen tijde ombuigen van positief naar negatief en weer terug. Positieve gedachten zullen ervoor zorgen dat je je goed en ontspannen voelt en dat je daadwerkelijk ervaart dat de rust weer is teruggekeerd in huis, terwijl negatieve gedachten je angst juist aanwakkeren en je nerveus maken waardoor je ook daadwerkelijk  ervaart dat er iets kwaads in de kamer aanwezig is. Je hebt het allemaal zelf in de hand. Het vindt allemaal plaats in je hoofd; niet in je huis!

Hoe kan het dat men na het glaasje draaien soms gezichten of vormen van lichaamsdelen ziet in voorwerpen?

Ons brein is voortdurend op zoek naar herkenning. En zoekt daarom continu naar verbanden. Ook wanneer je hier zelf niet bewust mee bezig bent. Dit fenomeen heet pareidolie.
Dat is de reden dat men soms gezichten of andere figuren ziet in bijvoorbeeld een gebakken ei, patronen van stoffen, gordijnen, stenen, hout knoesten, etc.

Wanneer je hebt glaasje gedraaid en heel bang bent geweest, kan het zomaar zo zijn dat je bent overtuigd van het feit dat je wordt achtervolgd en je overal boze geesten (gezichten) in ziet.

Hoe kan het dat men na glaasje draaien soms stemmen hoort?

Omdat mij als kind altijd geleerd was dat je op ieder moment met overleden dierbaren kunt communiceren in gedachten, deed ik dit ook toen mijn ex geliefde was overleden. Volgens het spiritistische geloof is het namelijk zo dat je middels telepathie ook na de dood met elkaar kunt blijven communiceren.

Op een gegeven moment, toen ik in bad lag en compleet ontspannen was, probeerde ik contact met hem te leggen en stelde hem een vraag. Vrijwel direct kreeg ik antwoord. In gedachten hoorde ik zijn vrolijke stem en sprak hij tegen me in zijn onmiskenbare Schotse accent. Ik voerde een heel gesprek met hem en kwam als herboren de badkamer weer uit. Ik was zo blij. Ik kon nu altijd en overal met hem blijven praten. En lachen! Want zelfs zijn gevoel voor humor was hij niet verloren aan Gene Zijde.

Vanaf dat moment hoorde ik zijn stem ook op momenten dat ik helemaal niet bewust aan hem dacht. Hij gaf me soms uit het niets goede raad of waarschuwde me voor bepaalde mensen.

Inmiddels weet ik dat het niet werkelijk mijn ex was die ik hoorde, maar ik onbewust wist wat hij zou antwoorden op bepaalde vragen, hoe hij zou reageren in bepaalde situaties en op bepaalde personen. waardoor mijn brein automatisch deze reacties vorm gaf in mijn gedachten. En wel op de manier waarop hij dit waarschijnlijk gezegd zou hebben als hij nog geleefd had.

Ook tijdens het glaasje draaien is dit de manier waarop je met denkbeeldige geesten communiceert. Vanuit jouw eigen geloof, verwachting en gedachtekracht.

Wie je ook te spreken krijgt tijdens het glaasje draaien, de manier waarop deze ‘geest’ antwoord geeft via het bord, wordt opgeslagen in jouw onderbewustzijn, met als gevolg dat je ook na deze sessie, op momenten dat je weer met heel andere dingen bezig bent, zomaar weer de ‘stem’ hoort van degene die je via het glas gesproken denkt te hebben.

Ons brein blijft een wonderlijk en complex iets en als je iemand bent die gemakkelijk te beïnvloeden of bang te maken is, kun je behoorlijk wat last ondervinden van jouw eigen hersenen die op eigen initiatief bepaalde opgeslagen informatie uit je onderbewustzijn doorsluizen naar je bewustzijn zonder dat jij hier op dat moment op zit te wachten.

Hoe kan het dat er soms woorden worden gevormd in een andere taal?

Als het glas antwoord geeft in een taal die je zelf niet of nauwelijks spreekt, kun je jezelf afvragen of de antwoorden in deze taal ook echt goed gespeld zijn en of de antwoorden volledige woorden of zinnen bevatten, of dat jij deze op gevoel zelf aanvult of invult.

Het zou namelijk goed kunnen dat je als kind in aanraking bent geweest met deze taal. Misschien heb je iemand gekend die bezig was deze taal te leren? Misschien had je buren wie deze taal spraken en waarvan je soms iets opving? Wellicht heb je als kind vaak naar een TV serie gekeken waarin deze taal gesproken werd? Zelfs als je je dit niet bewust kunt herinneren, zijn bepaalde woorden toch opgeslagen in jouw onderbewustzijn en kunnen deze via het bord uiteindelijk – zelfs na jaren – zomaar weer naar boven komen.

Als tijdens het glaasje draaien antwoorden worden gegeven in flarden van een taal die je zelf niet (vloeiend) spreekt, is dit zeker geen bewijs dat je daadwerkelijk met een geest te maken hebt. Eerder geeft het een al dan niet latent aanwezige fascinatie weer voor deze taal, voor het land waar deze taal wordt gesproken of voor de bijbehorende cultuur.

Indien je zelf ook (al dan niet een beetje) de taal spreekt waarin de antwoorden worden gevormd op het bord, is het zeer aannemelijk dat de antwoorden afkomstig zijn uit jouw eigen onderbewustzijn. Zeker wanneer de woorden niet perfect zijn gespeld of enkel uit wat losse woorden bestaan.

Als ik zelf het glas beweeg, kan ik de antwoorden dan wel serieus nemen?

Zeker wel. Juist omdat je zelf het glas beweegt vanuit jouw eigen onderbewustzijn is het reuze interessant om te bekijken wat jij zelf – onbewust – vindt van bepaalde situaties. Het zou namelijk best zo kunnen zijn dat je iets wilt weten over een bepaald persoon waarvan je tijdens het contact met deze persoon al lang bepaalde signalen hebt opgevangen (gedrag, manier van spreken, oogcontact, lichaamstaal, etc) waar je je niet van bewust bent, maar wat wel in jouw onderbewustzijn zit opgeslagen.

Middels het glas kan deze opgeslagen informatie nu naar boven komen en jou het antwoord bieden waar je naar op zoek was.

Vaak weten we zelf heel goed de antwoorden op de vragen waar wij mee rondlopen. Soms bewust, soms onbewust, alleen stroken deze antwoorden niet altijd met hetgeen we hopen. Daarom vragen we altijd graag anderen (bijvoorbeeld paragnosten, mediums of helderzienden) om hun mening en bevindingen, in de hoop dat zij ons wel het antwoord zullen geven waarop we hopen.

Als die anderen ook nog beweren de antwoorden door te krijgen van overledenen, gidsen of andere zielen aan Gene Zijde, houden we ons hier graag aan vast. Zeker wanneer zij ons de antwoorden geven waar we op hoopten, want als deze antwoorden afkomstig zijn van Gene Zijde, dan moet het wel waar zijn. Toch?

Maar helaas. Ook paragnosten, helderzienden en mediums hebben het vaker bij het verkeerde eind dan dat ze juiste voorspellingen doen. Hetgeen waarop je het meest kunt vertrouwen, is en blijft toch jouw eigen intuïtie. Jouw eigen gevoel met betrekking tot bepaalde vraagstukken. Jouw eigen onderbewustzijn, dat middels het glas zichtbaar wordt in de vorm van woorden die jouw antwoord bevatten.

Uiteraard kan jouw eigen wensgedachte een rol spelen bij het spellen van de woorden. Maar als dit het geval is, ‘weet’ je dit zodra je het gespelde antwoord hebt gelezen. Het antwoord strookt met jouw eigen gevoel in verband met de betreffende situatie of niet.

Zodra het antwoord via het glas overeenkomt met jouw eigen gevoel, ook al is het niet het antwoord waarop je had gehoopt, kun je er van uit gaan dat je via het glas het juiste antwoord hebt gekregen.
Twijfel je of het gegeven antwoord het juiste is, vraag jezelf dan af waarom je hieraan twijfelt.
– Omdat het niet het antwoord is waarop je hoopte (en je het dus niet wilt geloven)
– Omdat het antwoord niet strookt met jouw gevoel.

In het eerste geval zal het antwoord dat je hebt gekregen waarschijnlijk juist zijn. In het tweede geval kun je er vanuit gaan dat tijdens het bewegen van de wijzer jouw eigen bewuste angst- of wensgedachten hebben meegespeeld. In beide gevallen kun je hier je eigen conclusie uit trekken en er je voordeel mee doen.

Hoe kan het dat men al jarenlang glaasje draait en blijft geloven in de werking ervan?

Omdat dit geloof bewust in stand wordt gehouden door mensen die uit zijn op spanning en sensatie of in de belangstelling willen staan met een lekker sappig ‘waargebeurd’ griezelverhaal en door mensen die daar financieel belang bij hebben.

  • Paragnosten
  • Mediums
  • Helderzienden
  • Ghosthunters
  • Exorcisten
  • De fabrikanten van Ouija- en andere spiritboards
  • Organsaties die trips, rondleidingen en overnachtingen organiseren naar spookkastelen en spookhuizen
  • TV producenten die documentaires maken over spookverschijnselen
  • Filmproducenten die horrorfilms en thrillers produceren
  • etc.

Ondernemers die hier op welke manier dan ook hun brood mee verdienen, zien geesten en spoken als puur – winstgevend – entertainment! Mensen vinden het griezelig, eng, zijn nieuwsgierig of willen gewoon op een spannende manier geëntertaind worden. Hier wordt grof geld aan verdiend! En wat is Halloween zonder griezelfilms of een Ouijabord?

Daarbij vinden de mensen het vaak ook vooral leuk om spookverhalen te horen. Veel van de verhalen over geesten oproepen beginnen met: De vriend van mijn zus, de vriendin van mijn neef, een klasgenoot van mijn broer, etc.

De meeste avonturen zijn beleefd door iemand anders en worden doorverteld door personen die er niet zelf bij aanwezig zijn geweest. Of ze hebben wel zelf deel uitgemaakt van de sessie maar hebben deze op een heel andere manier ervaren dan hoe het werkelijk gebeurde. Of ze dikken het allemaal nog eens extra aan om fijn een uurtje in het middelpunt van de belangstelling te staan waarbij iedereen aan hun lippen hangt, want dat het mogelijk is om geesten op te roepen middels een bordspel: hoe mooi is dat! Dat wíllen we toch ook graag geloven?

En daar is ook niets mis mee natuurlijk. Het wordt pas een probleem wanneer jouw angst je leven gaat beheersen. Hopelijk zijn er na het lezen van dit blog wat puzzelstukjes op hun plek gevallen en kun je bepaalde angsten die je had nu eindelijk los laten.