Betekenissen tarotkaarten liefde en vriendschap

betekenissen tarotkaarten liefde

Wat zijn de betekenissen van de tarotkaarten met betrekking tot de liefde? Je bent verliefd en wilt graag weten wat de ander van je vindt, wat hij of zij voor jou voelt, of hij/zij te vertrouwen is, of jullie een relatie zullen krijgen en zo ja, hoe deze zich zal ontwikkelen. Alle 78 tarotkaarten kunnen ook op de liefde worden betrokken en hebben zowel een emotionele betekenis, als een relationele.

De tarot is toepasbaar op vraagstukken over liefdesrelaties, familiebanden, vriendschappen en alle andere denkbare sociale contacten (buren, collega’s, etc).

Onderstaande teksten zijn eerder verschenen in het boek De Intuïtieve Tarot.

Het boek is inmiddels uitverkocht, maar tweedehands nog te bestellen via onderstaande link.

De Intuïtieve Tarot

 

Voor meer interessante artikelen over tarot, zie het Tarot Blog.

Copyrights van de Rider Waite Tarot op deze pagina: U.S. Games Systems.

 

Rider Waite Tarotkaarten bestellen? >KLIK

Uitleg

Bedenk voor je de kaarten schudt of je vraag betrekking heeft op een emotionele of relationele vraag en op het gebied van liefde of vriendschap.

Een emotionele vraag wordt gesteld wanneer de vraagsteller iets over de gemoedstoestand van zichzelf of die van de ander wil weten. (Wat voelt hij voor mij? Hoe denkt zij over mij?) Een relationele vraag wordt gesteld wanneer de vraagsteller iets wil weten over de aard of de ontwikkeling van de relatie op zich. (Krijgen we een relatie? Hoe zal onze relatie zich verder ontwikkelen?)

Werkwijze:

  1. Ga met je kaarten op een plek zitten waar de sfeer goed is, steek desnoods een kaarsje en/of wierookje aan als je dit prettig vindt.
  2. Schud met gesloten ogen de kaarten terwijl je je vraag stelt.
  3. Spreid de kaarten (blind) uit op tafel.
  4. Open je ogen en kies de kaart die er voor jou ‘uit springt’.
  5. Pak deze kaart en zoek de betekenis ervan op in het overzicht hieronder.
  6. Bekijk de kaart, lees hierbij de korte beschrijving en kijk welk gevoel dit – met betrekking tot je vraag – bij jou teweeg brengt. Denk er niet al te lang over na; jouw eerste reactie bevat het antwoord!

 

 Grote Arcana

 

 

0. De Dwaas

Relatie: Deze kaart kan betrekking hebben op een nieuw begin in de liefde, waarin alles nog ‘open’ lijkt te liggen. Het kan te maken hebben met het feit dat jullie elkaar nog maar pas geleden hebben leren kennen, pas echt samen zijn of dat er sprake is van een nieuw begin binnen een bestaande relatie, al dan niet na een korte ‘pauze’. Deze kaart staat vaak voor een relatie waarin er nog van alles kan gebeuren, en er mogelijk nog wat twijfel aanwezig is bij één van beide (of zelfs beide!) partners waardoor er (nog) geen sprake is van een stabiele basis. De relatie blijft vooral aan de speelse kant of wordt uiteindelijk zelfs verbroken. Om de relatie te versterken, is het aan te raden om meer regelmaat in de relatie aan te brengen, waarbij de beide partners zich verantwoordelijker naar elkaar toe gedragen.

 

betekenissen tarotkaarten

 

1. De Magiër

Relatie: De Magiër wijst op een zeer sterke aantrekkingskracht. Maar niet alleen de aantrekkingskracht is groot, ook de kracht van de relatie zelf mag er wezen! Met wilskracht van beide partijen kan deze relatie zeer stabiel worden en blijven en zullen jullie je dromen waar kunnen maken. De Magiër staat voor ‘tovenarij’ en er is ook sprake van magie tussen jullie beiden. Jullie zijn als het ware voor elkaar gemaakt, zoveel overeenkomsten zijn er. Communiceren is belangrijk voor jullie en hier zijn jullie allebei ook goed in. Obstakels worden uit de weg geruimd, juist omdat jullie duidelijk aan elkaar kunt aangeven wat je wel of juist niet wilt. Ook fysiek is er sprake van een enorme klik.

 

betekenissen tarotkaarten

 

2. De Hogepriesteres

Relatie: Er is sprake van genegenheid en intimiteit. Ook geestelijk zijn jullie met elkaar verbonden waardoor de band tussen jullie beiden zeer sterk genoemd mag worden. Hoewel er sprake is van wederzijds begrip en respect, kenmerkt de relatie zich door enige afstandelijkheid en terughoudendheid. Er wordt niet bijzonder veel met elkaar gecommuniceerd en dat is soms jammer, maar misschien is dit te wijten aan het feit dat jullie elkaar ook zonder woorden heel goed begrijpen. Deze relatie biedt zekerheid, warmte, inzicht en geborgenheid. Jullie stimuleren en steunen elkaar zowel in carrière als in creativiteit.

 

betekenissen tarotkaarten

 

3. De Keizerin

Relatie: De Keizerin laat zien dat er binnen jullie relatie sprake is van een verandering ten goede. Groei en bloei, alles wordt leuker en beter en mooier. Er is sprake van werkelijke geborgenheid, warmte en zekerheid. Eerdere moeilijke perioden hebben jullie samen overwonnen en nu kunnen jullie de vruchten plukken van jullie inzet en geduld. Of dit komt binnenkort. In dat geval: blijf hoop houden, betere tijden volgen! De Keizerin staat doorgaans voor een langdurige relatie, en niet zelden is er sprake van een kinderwens. Huiselijkheid en gezelligheid vervullen een belangrijke rol, evenals erotiek.

 

betekenissen tarotkaarten

 

4. De Keizer

Relatie: De Keizer denkt met zijn verstand in plaats van met zijn gevoel en dat is ook te merken binnen jullie relatie. Zekerheid, bestendigheid en betrouwbaarheid is voor (één van) jullie zeer belangrijk, waardoor de ander zich soms wat beperkt in vrijheid kan gaan voelen. Waak ervoor dat de één de ander niet teveel probeert te controleren of te domineren, want dit werkt op den duur alleen maar averechts. Wel geeft deze kaart bestendigheid en verantwoordelijkheid aan de relatie, en de mogelijkheid toekomstplannen stap voor stap werkelijk te realiseren.

 

betekenissen tarotkaarten

 

5. De Hogepriester

Relatie: De Hogepriester staat voor traditioneel gedrag, handelen ‘volgens de norm’. Jullie liefde voor elkaar wordt sterker en sterker en jullie hopen definitief voor elkaar te kunnen gaan kiezen. Samenwonen, trouwen en dan samen oud worden. En dit dan ook daadwerkelijk doen. Een traditioneel huwelijk in voor en tegenspoed. Een solide basis, zelfs als het even wat minder goed gaat. Eerlijkheid en wederzijds vertrouwen, normen en waarden staan hoog in het vaandel, en vaak leert men van elkaar.

 

 

6. De Geliefden

Relatie: Het gaat hier om een grote liefde. Misschien zelfs wel de grote liefde! Toch zullen jullie in deze relatie voor vele keuzes komen te staan. Toch is de liefde zo sterk dat jullie overal samen wel uit zullen komen, mits jullie maar goed over alles blijven nadenken en niet impulsief handelen waar het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen. Heb vertrouwen in jullie intuïtie en in elkaar. Is er nog een geliefde in het spel, luister dan naar je hart en maak je keuze met je gevoel: het gaat tenslotte om je toekomst!

 

 

7. De Zegewagen

Relatie: De Zegewagen staat meestal voor een flinke stap vooruit. De relatie verbetert en is meestal de voorbode voor het stichten van een gezin. Toch is het wel heel belangrijk dat je naast je partner ook jezelf goed kent, dus probeer er voor jezelf achter te komen wat je werkelijk wilt en laat je niet ‘sturen’ door anderen. Deze kaart staat ook voor een hechter wordend contact en het overwinnen van problemen en een nieuwe start binnen de relatie. Een relatie met toekomst.

 

 

8. De Kracht

Relatie: Duikt de Kracht op, is er meestal sprake van een enorme seksuele aantrekkingskracht tussen twee geliefden. Deze relatie is voornamelijk gebaseerd op lust gevoelens en een heftig seksleven. Er is wel sprake van wederzijds vertrouwen, maar blijf alert op onuitgesproken signalen. Wanneer onenigheden op een rustige manier kunnen worden uitgesproken, zal de band tussen deze twee geliefden mettertijd alleen maar sterker worden en de relatie hechter.

 

 

9. De Kluizenaar

Relatie: De Kluizenaar staat voor afstand en voorzichtigheid. Soms is het heel belangrijk om even wat afstand te nemen van elkaar en even goed na te denken wat en of je verder wilt met deze partner. Wanneer je constant op elkaars lip zit is het moeilijk om erachter te komen wat er nu precies mankeert aan deze relatie. Vaak krijg je beter inzicht wanneer je wat afstand van elkaar neemt: Misschien mis je je partner meer dan je had verwacht, maar…misschien ook niet? Geef deze relatie toch nog een kans als je twijfelt. Een korte adempauze doet soms wonderen! Tijd en ruimte voor jezelf is binnen deze relatie sowieso van groot belang. Geef elkaar de ruimte.

 

 

10. Het Rad van Fortuin

Relatie: Deze relatie heeft grote kans van slagen en deze twee geliefden blijven bij elkaar in voor en tegenspoed. Groot geluk en plezierige tijden, jullie willen elkaar nooit meer missen! Het Rad gaat in de liefde hand in hand met groot vertrouwen en met grote belangrijke veranderingen. This is meant to be! Het enige risico is dat één van beiden misschien te afwachtend is. Geluk krijg je niet, je moet het zelf maken, zeker ook in de liefde! Hoedt je dan ook voor het je tweemaal stoten aan dezelfde steen. Met andere woorden: maak niet telkens dezelfde fouten waardoor jullie in een kringetje blijven ronddolen, dat zou jammer zijn.

 

 

11. De Gerechtigheid

Relatie: In deze relatie is het van groot belang dat geven en nemen met elkaar in evenwicht zijn. Is dit het geval, dan kan deze relatie zeker lang standhouden. Meestal staat deze kaart ook voor een belangrijke keuze in de liefde, dus bedenkt je goed waar je voor wilt gaan, voor wie je wilt gaan, hoe je jullie relatie graag zou zien maar ook hoe je het niet wilt hebben. Hoe zijn eventuele moeilijkheden ontstaan binnen deze relatie en wat was hier je eigen aandeel in? Neem vooral ook verantwoordelijkheid voor je eigen daden en schuif niet alles op de ander. Je was er zelf tenslotte ook bij!

 

 

12. De Gehangene

Relatie: In deze relatie is de één wat onderworpen aan de ander. Er is sprake van volledige overgave en daarbij ook van passiviteit. Probeer allebei evenveel inspraak te hebben binnen de relatie, want op deze manier is jullie relatie niet echt gelijkwaardig. De ene partner schiet snel in een slachtofferrol en dit is niet bevorderlijk voor de relatie onderling. Accepteer dat iedereen soms problemen heeft en niet alles van een leien dakje gaat, maar ga niet proberen geforceerd naar oplossingen te zoeken want dit werkt geheid averechts. Blijf rustig en bekijk jullie relatie eens van een andere kant. Is er nog kans dat het goed komt? Blijf dan rustig en wacht af, maar schuif de dingen ook niet bewust heel ver voor je uit. Wat kun je zelf doen om de relatie te verbeteren? En wat is een goed moment voor de volgende stap? Geef het wat tijd, maar wacht niet al te lang, anders loopt de relatie vast.

 

13. De Dood

Relatie: Deze relatie krijgt te maken met een wel zeer grote verandering. Verdriet en teleurstelling zullen het gevolg zijn en de verandering zal niet makkelijk opgevat worden, maar uiteindelijk zal het een gevoel van vrijheid opleveren. Om deze relatie te laten werken is het van groot belang dat je je realiseert: Niets blijft hetzelfde! Blijf niet hangen in het verleden, geen oude koeien uit de sloot halen. Ga samen verder of verbreek de relatie, maar blijf niet bij elkaar als het verleden keer op keer blijft opspelen, want dan is de uiteindelijke kans van slagen nihil. Besluiten beide partners samen een hoofdstuk af te sluiten en bij elkaar te blijven, kan deze relatie zeer hecht worden!

 

 

14. De Gematigdheid

Relatie: Deze relatie is totaal gelijkwaardig, jullie lijken perfect bij elkaar te passen. Soms raakt de relatie iets uit balans, en dan is het goed om in de gaten te houden dat jullie weer een beetje water bij de wijn doen en de relatie weer terug in evenwicht te brengen. Jullie lijken perfect bij elkaar te passen, alsof jullie elkaar perfect kunnen aanvullen. Jullie weten altijd weer de juiste balans te vinden en de rust weer te laten keren. Deze relatie kan tegen een stootje.

 

 

15. De Duivel

Relatie: Deze relatie is niet gelijkwaardig. Er is sprake van jaloezie en bezitsdrang. De één lijkt de ander te willen domineren en/of controleren, maar… misschien vindt de ander dit niet eens onprettig?! Pas op voor vreemdgaan en blijf vooral eerlijk tegen elkaar want de Duivel neigt tot liegen. Met de Duivel als relatiekaart is er moeite om de relatie te verbreken, men heeft vaak het gevoel niet zonder de ander te kunnen of men weet niet hoe de relatie te beëindigen. Men kan niet met, maar ook niet zonder elkaar. Maar realiseer je: Iedereen wordt behandeld zoals hij zich laat behandelen! Soms is er binnen deze relatie sprake van financiële problemen of drank/drugsgebruik wat een druk kan leggen op de relatie. De Duivel waarschuwt altijd voor ‘gevangenschap’, zowel op emotioneel als fysiek vlak. Geen gemakkelijke relatie.

 

 

16. De Toren

Relatie: Dit is geen positieve kaart in verband met relaties. Grenzen worden overschreden en er is regelmatig sprake van pijn en verdriet. Vaak is dit een relatie waarbij sprake is van liefde op het eerste gezicht, maar daarna volgt meestal de beruchte flits van inzicht die bij deze kaart, de Toren, hoort. Vertrouwen is meestal ver te zoeken wanneer twee mensen samen de Toren als relatiekaart hebben. Men wordt gekwetst of komt op een vervelende manier achter de waarheid. Vaak is er sprake van onverwachte gebeurtenissen of veranderingen, obsessief gedrag of een plotselinge verliefdheid die kan leiden tot ontrouw. Vaak volgt er na een dergelijke gebeurtenis wel inzicht, maar blijft er sprake van een wat onzekere basis. Desondanks varen sommige partners er wel bij en wordt de relatie sterker dan voorheen.

 

 

17. De Ster

Relatie: Met de Ster zit je goed. Er is, soms na een moeilijkere periode of een minder leuke ervaring in het verleden, sprake van grote liefde, zachtmoedigheid en hoop voor de toekomst. Je bent duidelijk tegen elkaar en een betere basis voor een relatie is er haast niet: Eerlijkheid, onzelfzuchtigheid, openheid en je bent in staat elkaar troost te bieden in moeilijkere tijden. Heel belangrijk met de Ster als relatiekaart is dat je geeft zonder er bij voorbaat iets voor terug te verlangen: op deze manier blijft de liefde spontaan en zoals het is bedoeld. Zuiver! De Ster in de liefde zorgt ervoor dat beide partners van elkaar kunnen leren en voor meerdere perioden van verliefdheid op elkaar binnen de relatie, plotseling zie je weer iets nieuws van je partner waardoor de liefde weer wordt aangewakkerd.

 

 

18. De Maan

Relatie: In deze relatie is er iets niet helemaal in orde. Halve waarheden, illusies, jaloezie en angst voor een gezamenlijke toekomst. Blijf op je gevoel afgaan, en als er iets is wat je niet helemaal vertrouwt of wat je niet aan staat. Zelfs als je niet goed weet waarom je deze gevoelens hebt, praat er dan over of beëindig de relatie. Partners die te maken hebben met de maan als relatiekaart zijn vaak niet in staat open en eerlijk over hun emoties of gevoelens te praten en dat is jammer. Geheimen, onzekerheden, angsten uit heden of verleden, het blijft allemaal hangen wanneer bepaalde problemen niet worden besproken en opgelost, met als gevolg dat de relatie uiteindelijk mogelijk stuk loopt.

 

 

19. De Zon

Relatie: De Zon is wel een héél positieve relatiekaart. Warmte, liefde, vereniging (vaak zelfs een huwelijk met kinderen!) vreugde en groei. Een succesvolle relatie waar beide partijen hard aan hebben gewerkt. Liefde heeft hier overwonnen en zal blijven overwinnen. Dit koppel weet hoe ze het fijn kunnen hebben samen en plezier kunnen maken. Misschien is er ooit sprake geweest van enige twijfel maar dit is normaal. Zo’n periode maakt iedere relatie wel eens door. Toch passen deze partners zeer goed bij elkaar en is warmte en genegenheid van groot belang, zowel naar elkaar als naar de kinderen toe.

 

 

20. Het Oordeel

Relatie: Deze kaart staat in de liefde voor een nieuwe kans. Waarschijnlijk heb je samen een nieuwe kans gekregen of komt er nog een nieuwe kans. Jullie huidige relatie wordt waarschijnlijk nieuw leven ingeblazen na een goed en eerlijk gesprek. Stel je vergevingsgezind en begripvol op naar elkaar, dan zou deze relatie nog wel eens heel goed uit kunnen pakken! De liefde is wederzijds al is er misschien sprake geweest van twijfel of (tijdelijke?) breuk. Jullie eerlijkheid naar elkaar (en daarbij ook het inzien en toegeven van de eigen tekortkomingen) wordt zeer op prijs gesteld en omdat er in het verleden veel geleerd is, zullen jullie samen een mooie toekomst kunnen opbouwen.

 

 

21. De Wereld

Relatie: Succes in de liefde! Vervolmaking, thuiskomst. Je voelt je werkelijk bij de ander thuis en kunt totaal jezelf zijn bij de ander. Misschien ligt er een moeilijke tijd achter je, maar jullie hebben samen jullie doel bereikt en alle moeilijkheden overwonnen. Het is tijd om van elkaar en van de toekomst te genieten. Er breekt een heel nieuwe fase aan voor jullie beiden! Er is niet alleen sprake van een lichamelijke band, maar zeker ook van een geestelijke. Jullie horen bij elkaar. Belangrijke veranderingen als een huwelijk, geboorte, verhuizing of reizen staan dikwijls in verband met de Wereld op liefdesgebied. Meestal is er sprake van een langdurige, mooie verbintenis. Soms staat deze kaart voor een liefde in het buitenland.

 

Kleine Arcana, Staven

 

 

Staven Aas

Emotioneel: Er is een gevoel van hartstocht aanwezig. Verliefdheid, opwinding, aantrekkingskracht.

Relationeel: Een nieuwe relatie is op handen. Een bestaande relatie krijgt een nieuw begin.

 

 

Staven twee

Emotioneel: Men heeft behoefte aan steun, werkelijk partnerschap, maar mogelijk is er nog een lange weg te gaan of is er nog sprake van twijfel (is dit het nu?).

Relationeel: Een mogelijke nieuwe verbintenis behoort tot de mogelijkheid, problemen kunnen worden opgelost.

 

 

Staven drie

Emotioneel: Men heeft behoefte aan stabiliteit, mogelijk is er sprake van een oude liefde die weer kan opbloeien.

Relationeel: Er is sprake van en stabiele basis, toekomstperspectief, zekerheid, een betrouwbare partner.

 

Betekenissen tarotkaarten

 

Staven vier

Emotioneel: Men heeft behoefte om iets samen te ondernemen, uit eten, vakantie, feestjes, gezelligheid.

Relationeel: Er is sprake van een goede relatie waarbij men zich werkelijk goed voelt bij elkaar.

 

Betekenissen tarotkaarten

 

Staven vijf

Emotioneel: Men heeft de behoefte zichzelf te bewijzen. Mogelijk is er sprake van concurrentie, besluiteloosheid of onenigheid.

Relationeel: Er is sprake van verwarring: is het lust of is het liefde? Of toch allebei? Waarom maken jullie ruzie, is het behoefte aan aandacht? Jaloezie? Kapers op de kust?

 

Betekenissen tarotkaarten

 

Staven zes

Emotioneel: Men heeft de behoefte iemand te veroveren. Men wil problemen overwinnen, men heeft oprechte diepere gevoelens voor iemand.

Relationeel: Moeilijkheden kunnen worden opgelost, de relatie kan na een wat moeilijkere periode goed van start gaan of er kan met een schone lei opnieuw worden begonnen. Meer waardering is te verwachten.

 

 

Staven zeven

Emotioneel: Men voelt zich (emotioneel) aangevallen of bekritiseerd en heeft de behoefte zich te verdedigen.

Relationeel: Er is sprake van jaloezie of strijd binnen de relatie. Vechten voor de relatie is goed, maar cijfer hierbij niet jezelf weg.

 

 

Staven acht

Emotioneel: Men is ongeduldig en kan haast niet wachten nieuwe stappen te ondernemen met betrekking tot een nieuwe relatie of binnen een bestaande relatie.

Relationeel: Er is sprake van nieuwe ontwikkelingen binnen de relatie, bepaalde plannen zullen sneller gerealiseerd kunnen worden dan verwacht.

 

Betekenissen tarotkaarten

 

Staven negen

Emotioneel: Men stelt zich voorzichtig op naar zijn omgeving. Mogelijk is dit het gevolg van strijd in het verleden, en is men gekwetst geweest waardoor men nu op zijn hoede is en een muurtje om zich heen optrekt.

Relationeel: Er is sprake van een blokkade binnen de relatie waardoor communicatie wordt bemoeilijkt. Waarschijnlijk is deze stagnatie veroorzaakt door oud verdriet.

 

Uitleg tarotkaarten

 

Staven tien

Emotioneel: Men heeft moeite zijn aandacht te richten op één liefde/ persoon tegelijk, waardoor men mogelijk in moeilijkheden kan raken. Soms is ook een alles overheersende hobby of baan de reden van het zich niet kunnen focussen op de relatie.

Relationeel: Er is sprake van enige uitzichtloosheid binnen de relatie, omdat men ‘het’ probleem niet schijnt te kunnen oplossen. Maar… is dit werkelijk niet mogelijk?

 

uitleg tarotkaarten

 

Staven Schildknaap

Emotioneel: Men staat open voor een nieuwe liefde, voelt zich aangetrokken tot iemand, voelt hartstocht. Als persoon: een jong persoon, ijdel, charmant.

Relationeel: Er is sprake van een spannend voorstel, uitnodiging, hofmakerij.

 

 

Staven Ridder

Emotioneel: Men is ongeduldig, passievol, wil zich graag bewijzen, dringt zich mogelijk op, of wil dit graag. Als persoon: een jonge man, beweeglijk, met ‘haantjes’ gedrag.

Relationeel: Er is sprake van het nemen van overhaaste beslissingen, er wordt eerst gedaan, dan pas gedacht. Vurige liefde.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Staven Koningin

Emotioneel: Men is trots, betrouwbaar, hartstochtelijk en optimistisch. Als persoon: temperamentvolle, intelligente dame, die weet wat ze wil, maar ook zeer sympathiek en behulpzaam is.

Relationeel: Er is sprake van een stabiele relatie waarin hartstocht en wederzijds vertrouwen van groot belang zijn.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Staven Koning

Emotioneel: Men maakt plannen voor de toekomst en hecht waarde aan (huwelijkse) trouw. Als persoon: serieuze, maar geestige man, die goed kan luisteren en alles voor zijn partner over heeft.

Relationeel: Er is sprake van een stabiele, serieuze relatie waarbij over de toekomst wordt nagedacht.

 

Kleine Arcana, Zwaarden

 

betekenissen tarot

 

Zwaarden Aas

Emotioneel: Er dient een beslissing genomen te worden. Meer duidelijkheid is nodig. Soms ook gewoon: ‘NEE’.

Relationeel: Kans op het verbreken van de relatie of het doorhakken van een knoop met betrekking tot een belangrijke kwestie binnen de relatie.

 

 

Zwaarden twee

Emotioneel: Men vindt het moeilijk een beslissing te nemen, twijfel en onzekerheid. Mogelijk is men gekwetst.

Relationeel: Men is niet in staat tot communiceren, de relatie is niet stabiel.

 

betekenissen tarot

 

Zwaarden drie

Emotioneel: Men heeft mogelijk last van oud verdriet, of er dient een beslissing genomen te worden die tegen het gevoel in gaat.

Relationeel: De relatie loopt mogelijk op zijn eind, de relatie maakt niet gelukkig of er is sprake van oud zeer dat nog tussen beide partners in staat.

 

uitleg tarot

 

Zwaarden vier

Emotioneel: Men heeft tijd nodig om na te denken, wil zich mogelijk even terugtrekken.

Relationeel: Mogelijk heeft de relatie baat bij een rustpauze, of is er anderszins sprake van een (tijdelijke?) afstand, letterlijk of figuurlijk.

 

uitleg tarotkaarten

 

Zwaarden vijf

Emotioneel: Men heeft verdriet om een ruzie die heeft plaatsgevonden. Mogelijk is er zelfs sprake van spijt van wat er gedaan of gezegd is.

Relationeel: Er is sprake (geweest) van een enorme woordenwisseling waarbij mogelijk harde verwijten over en weer zijn gevlogen.

 

uitleg tarotkaarten

 

Zwaarden zes

Emotioneel: Men gaat door een moeilijke fase of heeft net een lastige periode achter de rug. Men hoopt op verbetering  en hoopt er het beste van.

Relationeel: Er is mogelijk sprake van een afscheid, men wil problemen achter zich laten. Soms kan dit alleen door (tijdelijk?) weg te gaan of even afstand te nemen.

 

uitleg tarotkaarten

 

Zwaarden zeven

Emotioneel: Men maakt telkens dezelfde fouten en heeft moeite met eerlijk zijn en met communicatie, waardoor niet alles besproken kan worden.

Relationeel: Er is sprake van oneerlijkheid binnen de relatie, bedrog, leugens. Communicatie ontbreekt, men loopt telkens tegen dezelfde problematiek aan.

 

uitleg tarotkaarten

 

Zwaarden acht

Emotioneel: Men voelt zich gebonden in emoties, geremd, en weet even niet hoe het verder moet. Soms zelfmedelijden.

Relationeel: De relatie loopt vast wegens gevoelens van onzekerheid, gebondenheid, blokkades en/of angst.

 

tarotkaarten betekenis

 

Zwaarden negen

Emotioneel: Men maakt zich erge zorgen. Soms ongegrond!

Relationeel: De relatie staat onder druk, er is sprake van zorgen, verdriet of schuldgevoelens. De problemen zijn op te lossen, mits men bereid is er daadwerkelijk aan te werken.

 

 

Zwaarden tien

Emotioneel: Men is bezig uit een emotioneel dal te klimmen, er is een zware tijd achter de rug.

Relationeel: Crisis in de relatie loopt ten einde, betere tijden breken aan.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Zwaarden Schildknaap

Emotioneel: Men heeft mogelijk twijfels of is achterdochtig. Als persoon: een jong persoon, achterdochtig, besluiteloos, kritisch.

Relationeel: Er hangt onenigheid in de lucht, er is mogelijk sprake van jaloezie of onbegrip. Een ruzie kan de lucht klaren.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Zwaarden Ridder

Emotioneel: Men heeft last van agressie, is woedend, is niet voor rede vatbaar. Als persoon: een jonge man, agressief, dominant, impulsief.

Relationeel: Een enorme donderwolk hangt boven de relatie, een uitbarsting is te verwachten. Communicatie zal niet mogelijk zijn, beter is het om te wachten tot de storm is gaan liggen en de bui is overgewaaid.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Zwaarden Koningin

Emotioneel: Men is gesloten, is soms graag alleen, en is gevormd door gebeurtenissen uit het verleden. Als persoon: wat afstandelijke vrouw, scherp van geest, slim en onafhankelijk.

Relationeel: Een scherpe tong en afstandelijkheid van (één van) de partners kunnen de relatie nadelig beïnvloeden.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Zwaarden Koning

Emotioneel: Men is koppig en dominant, en duldt geen tegenspraak. Als persoon: een wat kille, dominante man die geen tegenspraak duldt.

Relationeel: Er is sprake van bekoeling van de liefde. Afstandelijkheid en kilheid beïnvloeden de relatie.

 

Kleine Arcana, Bekers

 

betekenissen tarotkaarten

Bekers Aas

Emotioneel: Men is verliefd en geniet hier met volle teugen van.

Relationeel: Er is iets nieuws op handen binnen de relatie, een mooi nieuw begin, een bruiloft, of een geboorte behoren tot de mogelijkheden.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers twee

Emotioneel: Langzaam maar zeker komen bijzondere gevoelens voor iemand los en groeien uit tot diepe (h)echte liefde.

Relationeel: Er is sprake van een bijzondere (nieuwe?) verbintenis, een huwelijk, verloving, maar ook een verzoening is mogelijk.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers drie

Emotioneel: Men zit lekker in zijn vel en geniet van de gezellige momenten samen.

Relationeel: Er is sprake van een feestelijke gebeurtenis, er valt iets te vieren, een bruiloft, ‘zoveel jaar samen’, geboorte of een ‘happy end’. Ook mogelijk een feestje, zoals een bijzonder diner of verjaardag. Men is graag bij elkaar!

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers vier

Emotioneel: Men ervaart een mogelijke sleur en is niet echt tevreden over de huidige gang van zaken.

Relationeel: De relatie zit in een dip, de verveling slaat toe en men ervaart teveel als ‘vanzelfsprekend’.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers vijf

Emotioneel: Men is verdrietig over dat wat is geweest, wat men heeft verloren, een voorbije relatie of vervlogen goede tijden binnen de huidige.

Relationeel: Er wordt teveel achterom gekeken binnen de relatie. Met in het verleden leven worden de huidige problemen niet opgelost. Jammer, want er is genoeg over om voor te vechten!

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers zes

Emotioneel: Men denkt vaak na over vroeger, koestert blije herinneringen, en verlangt terug naar de tijd van weleer.

Relationeel: Een herinnering of ontmoeting met iemand uit het verleden kan van grote invloed zijn op de relatie. Mogelijk: Het begin van een relatie met iemand die u kent van vroeger of oude plannen worden nieuw leven ingeblazen.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers zeven

Emotioneel: Men leeft in een droomwereld en ziet alles door een roze bril. Soms wil men dingen die niet haalbaar zijn of is er sprake van een onbeantwoorde liefde.

Relationeel: Mogelijk verliest men binnen de relatie de blik op de werkelijkheid of is er sprake van een obsessie voor iemand (anders).

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers acht

Emotioneel: Men moet afscheid of afstand nemen, maar heeft hier heel veel moeite mee. Misschien wordt er iets gemist binnen de relatie maar kan men niet goed benoemen wat.

Relationeel: Er is sprake van een onzekere periode op liefdesgebied. Mogelijk het einde van een relatie of een onzeker begin van een nieuwe periode (weer) alleen.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers negen

Emotioneel: Men is tevreden en gelukkig, heeft veel te bieden, maar laat anderen er zelf om vragen. Emotionele rijkdom, maar soms ook zelfvoldaanheid of zelfs arrogantie. Niet bereid de eerste stap te zetten.

Relationeel: Geluk in de liefde, een standvastige relatie, een ‘vruchtbare’ periode dient zich aan. Soms letterlijk een zwangerschap!

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers tien

Emotioneel: Men is gelukkig, dankbaar en tevreden. Men heeft alles wat men zich maar wensen kan en is bereid zijn best te doen om hetgeen dat is bereikt ook daadwerkelijk te behouden.

Relationeel: Er is sprake van het stichten van een gezin of samenwonen/huwelijk. Huisje, boompje, beestje is nu mogelijk. Een wens gaat in vervulling!

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers Schildknaap

Emotioneel: Men maakt gebruik van zijn charme, weet de juiste dingen te zeggen. Als persoon: charmant jong persoon die weet wat een ander graag wil horen. Mooiprater, flirt, niet serieus, wel sympathiek.

Relationeel: Een nieuwe periode dient zich aan, mogelijk een uitnodiging of verzoening, maar geen bijster stabiele relatie.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers Ridder

Emotioneel: Men is verliefd! Als persoon: een jonge man met een goed karakter, behulpzaam en van goede wil.

Relationeel: Een (beginnende) oprechte verliefdheid, maar soms nog wat onzeker. Een romantisch samenzijn behoort tot de mogelijkheid.

 

 

Bekers Koningin

Emotioneel: Men droomt over de liefde, heeft behoefte aan genegenheid, maar… is niet altijd even trouw. Als persoon: een lieve, zorgzame vrouw, spiritueel aangelegd, soms daadwerkelijk ontrouw, soms alleen in gedachten. Soms de kaart die staat voor ‘de minnares’

Relationeel: Binnen de relatie is er sprake van liefde, zorgzaamheid, seksualiteit, maar mogelijk ook van een minnares of kaapster op de kust.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Bekers Koning

Emotioneel: Men is begripvol, behulpzaam en sympathiek, maar heeft moeite met huwelijkse trouw. Als persoon: Een gevoelige man, die zichzelf probeert te beschermen tegen al te hevige emoties en zich daarom stoerder voordoet dan hij is. Hij is begripvol, maar ook een levensgenieter op alle gebied en heeft moeite met het weerstaan van verleidingen. Een ware bourgondiër.

Relationeel: Er is sprake van een fijne relatie, de communicatie verloopt goed, maar er is desondanks wel behoefte aan een zekere vrijheid.

De Kleine Arcana, Pentakels

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels Aas

Emotioneel: Men voelt zich emotioneel rijk, en voelt oprechte diepe liefde.

Relationeel: Er is sprake van een stabiele relatie, en van zeer gunstige ontwikkelingen tussen twee mensen. Soms een nieuw begin.

 

 

Pentakels twee

Emotioneel: Men twijfelt en lijkt zich niet te kunnen/willen binden. Er is behoefte aan vrijheid en ontmoetingen met anderen.

Relationeel: De ene partner lijkt zich aan de ander aan te passen, maar er lijkt geen sprake van diepe liefde of de behoefte zich te willen binden.

 

betekenis tarotkaarten

 

Pentakels drie

Emotioneel: Men is bereid aan zijn liefde te werken, er is behoefte de relatie te laten groeien of te verbeteren. Mogelijk vraagt men advieds aan derden.

Relationeel: Er is sprake van een fase waarin beide partners aan de relatie dienen te werken of zich aan elkaar dienen te bewijzen, mogelijk met goed resultaat!

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels vier

Emotioneel: Er is behoefte aan zekerheid, men wil weten waar hij aan toe is, heeft de neiging de situatie (of de ander) onder controle te willen houden of is bang emoties te tonen uit angst voor verlies.

Relationeel: De relatie lijdt onder onzekerheid, bezitsdrang en jaloezie, door de ander te veel te willen vasthouden ontstaat juist een verwijdering.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels vijf

Emotioneel: Men voelt zich tekort gedaan en is mogelijk onzeker over de gevoelens van de ander. Men wil elkaar steunen in goede en slechte tijden, maar wegens een gebrek aan communicatie verloopt dit behoorlijk stroef.

Relationeel: Er ontbreekt iets binnen de relatie, mogelijk is er sprake van een crisis en wordt er niet goed gecommuniceerd. Soms letterlijk financiële problemen.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels zes

Emotioneel: Men is bereid voor de ander te zorgen, emotioneel of financieel, maar verlangt hier wel iets voor terug.

Relationeel: Mogelijk is het evenwicht tussen geven en nemen een beetje zoek, geeft de ene partner meer terwijl de ander meer neemt.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels zeven

Emotioneel: Men vindt het moeilijk om te wachten. Bepaalde ontwikkelingen op liefdesgebied blijven voor het gevoel te lang uit. Probeer niets te forceren, dat werkt op dit moment alleen maar averechts.

Relationeel: Er is sprake van een gestage groei en ontwikkeling binnen de relatie, maar tijd en geduld is nodig.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels acht

Emotioneel: Mogelijk staat men aan het begin van een nieuwe relatie en is men bereid hier veel tijd en energie in te steken.

Relationeel: Er is sprake van een nieuwe relatie of een nieuwe fase binnen de relatie met goede toekomstperspectieven, mits men bereid is er tijd en energie in te steken.

 

 

Pentakels negen

Emotioneel: Men voelt zich goed en geniet van de liefde. Men krijgt aandacht zonder er veel voor te hoeven doen.

Relationeel: De relatie ontwikkelt zich op een goede manier, men is gelukkig met elkaar en er hoeft niet hard gewerkt worden aan de relatie, het is goed zoals het is.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels tien

Emotioneel: Men heeft grote behoefte aan huiselijkheid en genegenheid. Emotioneel voelt men zich rijk en geniet van het mooie om hem heen.

Relationeel: De kans bestaat dat men zich gaat richten op het bouwen van een nestje, het stichten van een gezin. Hoe dan ook een stabiele relatie!

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels Schildknaap

Emotioneel: Men staat open om te leren van de liefde, staat open voor nieuwe kansen. Als persoon: jong, leergierig, mogelijk een student, zorgvuldig, een denker.

Relationeel: Er is mogelijk sprake van een mooi voorstel, uitnodiging of een nieuwe kans. Deze dient met beleid en overleg worden aangenomen.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels Ridder

Emotioneel: Men voelt zich zeker binnen de relatie of met betrekking tot andermans gevoelens. Als persoon: jonge man, wilskrachtig, ietwat traag doch oprecht en betrouwbaar, fysiek sterk.

Relationeel: Er is sprake van zekerheid en stabiliteit, (de mogelijkheid op) een vaste relatie, al zal één en ander wat traag op gang komen. Niet iets van korte duur.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels Koningin

Emotioneel: Men heeft behoefte zich te settelen, een gezin te stichten, te zorgen voor anderen. Als persoon: een betrouwbare, hulpvaardige, intelligente en zorgzame vrouw.

Relationeel: Er is sprake van een relatie waarbij gezelligheid, huiselijkheid en zorgzaamheid centraal staat. Men heeft het goed.

 

betekenissen tarotkaarten

 

Pentakels Koning

Emotioneel: Men stelt zich beschermend op naar zijn geliefde en is bereid te zorgen dat de ander niets te kort komt. Men komt zijn beloftes na, is goedhartig maar laat desondanks geen loopje met zich nemen. Als persoon: een eerlijke, betrouwbare, consequente, sympathieke man.

Relationeel: Er is sprake van een stabiele relatie waarin men op elkaar kan bouwen en vertrouwen. Een relatie die stand houdt.

 

Copyrights van de Rider Waite Tarot op deze pagina: U.S. Games Systems.

Tarot blog >HOME