Astrologie is geen wetenschap

Ja, ik ben astroloog. Ja, ik verdien mijn geld met astrologie. En nee, voor mij is astrologie geen wetenschap. Ik zie astrologie vooral als kunstvorm. Net als dansen, schilderen, schrijven of muziek maken.

Bij kunst is het zo dat je je slechts aan een paar basisregels dient te houden en de rest op je eigen manier kunt invullen. Doorgaans is het zo dat hoe creatiever je hierin bent, hoe beter het resultaat zal zijn. Zelfs koks, meubelmakers of chirurgen kunnen zich in hun vakgebied ontpoppen tot ware kunstenaars!

Bij de diverse soorten dans, zul je eerst bepaalde moves onder de knie moeten krijgen om de dans van je keuze te kunnen uitvoeren. Het zou een beetje raar zijn als je tijdens de Argentijnse Tango plotseling in je eentje zou losgaan met moderne dans; geen gezicht.

Desondanks is het met een beetje originaliteit best mogelijk om meerdere dansstijlen met elkaar te mixen op een manier waarop het wél een mooi geheel wordt. Bij kunst is het de kunst om de basis regels te combineren met je eigen inzichten en creativiteit.

Creativiteit

Bij schilderen is het de regel dat je met verf op papier of canvas een kunstwerk maakt. Aan de andere kant bepaal je helemaal zelf welke soort verf je gebruikt en hoe je deze verf op het doek strijkt, gooit, spuugt of spuit. Creativiteit! En of het nu mooi of lelijk is, dit hangt er maar net vanaf wat iemand erin ziet.

Ook bij het schrijven zul je je met het oog op spelling en grammatica aan bepaalde regels moeten houden. Je werk dient natuurlijk wel voor iedereen leesbaar te zijn. Maar welke woorden je op typt, in welke stijl en welke vorm je je verhaal giet: zelf weten! Elke schrijver gebruikt hierbij zijn eigen fantasie. Wat de ene lezer vreselijk vindt, daar lust de ander wel pap van. Ieder om zijn eigen redenen.

Muziek, idem dito. Voor je je eigen muziek kunt componeren zul je eerst de noten moeten leren spelen. En of je dit op gehoor doet of van papier leest doet er verder niet toe. Als het goed klinkt, klinkt het goed. Hoewel, wat is goed? Ook hier zijn de meningen over verdeeld, smaken verschillen.

Kunst

Elke danser, elke schilder, elke schrijver en elke muzikant ontwikkelt na de grondbeginselen te hebben geleerd een eigen stijl en trekt hiermee een eigen publiek. Een publiek dat hetgeen hij maakt ervaart als kunst, afhankelijk van wat dit gevoelsmatig met hen doet.

Dat anderen zijn werk bestempelen als je reinste bagger is helaas geitenkaas. Kan gebeuren. Niemand kan iets maken dat iedereen mooi vindt. En gelukkig maar. Kunst is nu eenmaal geen eenheidsworst en om deze reden dus ook niet geschikt voor iedereen.

En dit geldt ook voor astrologie. Astrologie is ook een ‘instrument’. Sommigen houden ervan, anderen verafschuwen het. Maar hoe je het wendt of keert, iemand die dit instrument goed weet te bespelen, mag zich net als een danser, schilder, schrijver of muzikant wel degelijk  kunstenaar noemen.

Net als bij andere kunstenaars het geval is, is ook de werkwijze van geen enkele astroloog hetzelfde. Laat door tien astrologen een geboortehoroscoop maken en ze zullen er alle tien anders uitzien. Niet qua tekening, die is immers gebaseerd op feiten en vaste berekeningen. De interpretatie daarentegen kan per astroloog nog wel eens verschillen.

Stijl

Nadat een astroloog eenmaal de grondbeginselen van de astrologie heeft geleerd en zich met het oog op de berekeningen ook aan bepaalde basisregels heeft moeten houden, zal hij – net als de dansers, schilders, schrijvers of muzikanten – mettertijd een geheel eigen stijl ontwikkelen.

Elke astroloog werkt een horoscoop op zijn eigen manier uit en trekt hiermee net als andere kunstenaars zijn eigen publiek of cliënten aan.

Waar de ene astroloog de horoscoop duidt vanuit psychologisch oogpunt, zal een andere astroloog de nadruk leggen op levensbestemming en vorige levens. Waar de ene astroloog de Huisheersers betrekt in de interpretatie, zal de andere deze materie helemaal links laten liggen.

Alleen al vanwege de verschillende manieren van interpreteren kan er bij astrologie nooit sprake zijn van wetenschap.

Pseudowetenschap

Omdat er bij astrologie lastige formules zijn betrokken en er veel rekenwerk bij komt kijken, is men snel geneigd dit als ‘wetenschap’ te zien. Maar hoe mooi het ook is dat een tekening exact in kaart brengt hoe de planeten aan de hemel stonden op het moment dat we werden geboren, garandeert dit helaas niet dat deze planeten ook daadwerkelijk van invloed zijn op onze unieke persoonlijkheid en de rest van ons leven.

De persoonlijke hemelkaart – het screenshot van het zonnestelsel dat gemaakt wordt op het moment van de geboorte –  is dan ook het enige in de astrologie dat daadwerkelijk is gebaseerd op wetenschap. De interpretatie van dit plaatje is vooral gestoeld op overblijfselen uit de oudheid,  berekeningen van wie niemand exact weet wie deze heeft bedacht en onze eigen vermoedens en aannames op dit gebied.

Hoe frappant sommige gebeurtenissen ook zijn, hoeveel houvast we ook hebben aan onze horoscoop en hoe herkenbaar de interpretatie ervan ook is, het bewijs dat astrologische berekeningen ook daadwerkelijk inzichtelijke of voorspellende waarden hebben, heeft nog nooit iemand wetenschappelijk kunnen aantonen.

Om deze reden wordt astrologie door velen weggezet als pseudowetenschap of bijgeloof. Dit klinkt ietwat minderwaardig, maar helaas, het is wat het is. Astrologie is geen wetenschap. Ook degenen met een passie voor deze oude wijsheid (want dat is het wel) zullen dit toch echt moeten accepteren.

Toeval

Wel is het bijzonder dat sommige gebeurtenissen telkens plaats lijken te vinden wanneer een bepaalde planeet retrograde (optisch achteruit) loopt of de maan zich in een bepaalde fase bevindt. Niet voor niets haalden de boeren vroeger hun gewassen bij volle maan van het land en keken ze naar de stand van de planeten om het weer te voorspellen. Desondanks kan een en ander niet betrokken worden op wetenschap.

Voorspellingen die wel uitkomen zouden namelijk ook heel goed onder de noemer synchroniciteit kunnen vallen. Of misschien wel op toeval berusten, wie zal het zeggen. En dat iemand zichzelf totaal in zijn sterrenbeeld herkent of de informatie in zijn geboortehoroscoop helemaal voor zichzelf kan plaatsen, zou ook veroorzaakt kunnen worden door het psychologische Forer effect.

Ondanks mijn liefde voor de symboliek, de briljante elementen waaruit astrologie is opgebouwd, de treffende beschrijvingen van de sterrenbeelden en de logica die er in de astrologische berekeningen lijkt te zitten, bevat dit helaas nog steeds geen wetenschappelijk bewijs dat de zon, de maan en de planeten daadwerkelijk invloed op ons uitoefenen.

Kunst

Net zoals een danser, schilder, schrijver of muzikant bepaalde gevoelens teweeg kan brengen bij zijn publiek, is ook een astroloog heel goed in staat zijn cliënten te inspireren of te emotioneren. Wetenschappelijk bewezen of niet, de manier waarop iemand iets doet of zegt kan zomaar een kwartje doen vallen of een ontbrekend puzzelstukje tevoorschijn toveren.

Niet voor niets bestaat astrologie al eeuwenlang en blijft men tot de dag van vandaag allerlei soorten horoscopen raadplegen. Iets hoeft niet per se wetenschappelijk bewezen te worden om leuk of interessant te zijn. Astrologie zonder pardon wegzetten als ‘kwakzalverij’ vind ik dan ook echt te kort door de bocht.

Wel ben ik van mening dat iets wat niet wetenschappelijk aan te tonen is, ook niet zou mogen worden gebruikt om wetenschappelijke diagnoses mee te stellen. Vooral met het oog op gezondheid! Wie niet medisch is onderlegd, mag onder geen beding doen alsof dit wel het geval is. Ook niet onder het mom van ‘medische astrologie’.

Hoewel ik vind dat astrologie in vele opzichten absoluut nuttig, behulpzaam en handig kan zijn, vind ik dat degenen die astrologie gebruiken voor het stellen van medische diagnoses en hierbij zonder schroom plaats nemen op de doktersstoel zich inderdaad schuldig maken aan kwakzalverij.

Kwakzalverij

Ondanks het feit dat de artsen in de achttiende eeuw wel hun diagnoses stelden op basis van iemands horoscoop, is dit natuurlijk niet voor niets een achterhaalde methode.

Omdat een geboortehoroscoop als één geheel wordt gezien en alles in de radix (geboortetekening) met elkaar in verband staat, kunnen de planeten die zich bevinden in het Zesde Huis (Huis van gezondheid) tijdens het interpreteren moeilijk worden genegeerd. Om deze reden zal ik ook altijd gewoon uitleggen wat de planeten in het Zesde Huis betekenen voor degene voor wie ik de horoscoop bereken.

Desondanks blijf ik erbij (en dit zal ik er ook altijd bij vermelden) dat dit een astrologische interpretatie is en géén medische. Voelt u zich desondanks aangesproken of brengt een en ander u aan het twijfelen met betrekking tot eventuele lichamelijke klachten die u ervaart? Raadpleeg in dit geval ALTIJD een arts en géén astroloog.

Astrologie is geen wetenschap. Laten we de horoscooptekening dus alstublieft vooral blijven zien als een figuurlijke spiegel, een instrument, een creatieve kunstvorm om onszelf op een speelse manier te ontdekken en beter te leren kennen. Niet om zelf doktertje te spelen met alle mogelijke gevolgen van dien.

Net als een danser, schilder, schrijver of muzikant kan de astroloog de thema’s ‘ziekte en gezondheid’ behandelen in zijn kunst. Dit wil echter niet zeggen dat zijn beweringen ook daadwerkelijk betrekking hebben op zijn publiek. Hooguit kan het iemand tot nadenken aanzetten. Aan de astroloog de taak om hier te allen tijde eerlijk over te zijn.

 

Leestip: De Astrologiegids 

Zeer uitgebreid naslagwerk over de oorsprong, de achtergrond, de verschillende soorten astrologie en de toepassing ervan.

 

Astrologie blog >HOME

Bron: VROUW Glossy, januari 2020