Nathaliekriek.nl

Aura’s zien

aura's zien aura's leren zien

Wat is nu eigenlijk een aura en kun je aura’s leren zien? De aura is het fijn stoffelijk lichaam dat om ons heen hangt. Volgens de spiritistische leer bestaat de aura uit zeven gekleurde lagen die verbonden zijn met de zeven chakra’s in ons lichaam. Alleen mensen die beschikken over paranormale gaven zijn in staat de aura waar te nemen.

En niet alleen waarnemen; aan de hand van de staat waarin de aura verkeert kunnen zij ook nog exact bepalen hoe het op fysiek en mentaal gebied met iemand is gesteld. Alle kleuren hebben een speciale betekenis en elke aura reader interpreteert deze op zijn eigen manier.

(Eerder verschenen op vrouw.nl)

Aura’s zien

En ja. Ook ik was lange tijd van mening dat ik daadwerkelijk aura’s kon zien. Toen ik nog aanhanger was van het spiritistische geloof, volgde ik ooit een cursus ‘intuïtieve ontwikkeling’, waarbij de cursisten werd geleerd aura’s waar te nemen. Wat was ik blij toen ik mijn eerste aura zag en ook nog leerde hoe deze te interpreteren!

Helaas blijkt de cursus achteraf weggegooid geld en blijkt het allemaal heel wat minder ingewikkeld in elkaar te zitten dan mij destijds werd voorgespiegeld.

We hebben wel een aura, maar deze is onzichtbaar omdat de aura enkel bestaat uit warmte en een licht statische energie. Ons lichaam