Bezetenheid psychisch?

Kun je bezeten raken door de duivel? Bezetenheid, wat is dat eigenlijk? Over de hele wereld zijn er hele volksstammen die er heilig van overtuigd zijn dat de duivel of andere demonen bezit kunnen nemen van ons lichaam. En dat er uiteindelijk een paragnost, priester of medicijnman aan te pas moet komen om de duivel te uit te bannen en de persoon in kwestie te redden.

Maar hoe weet je nou of iemand daadwerkelijk bezeten is door de duivel? Wat zijn de symptomen?

Symptomen bezetenheid van de duivel

 • plotseling toegenomen lichaamskracht
 • plotseling optredende onverklaarbare pijn
 • chronische vermoeidheid en lusteloosheid
 • het ongecontroleerd uiten van godslasterende woorden, scheldwoorden, vreemde geluiden en schuttingtaal
 • kwaadaardige gelaatsuitdrukking, verandering van de stand van de ogen
 • onverklaarbare woedeaanvallen
 • zelfverwonding en zelfmoordneiging
 • het hebben van meerdere persoonlijkheden
 • extreme angst of fobie
 • nachtmerries
 • geheugenverlies
 • depressiviteit
 • plotselinge karakterverandering
 • stemmen horen die andere mensen niet kunnen horen
 • helderziende waarnemingen

Na het lezen van al deze symptomen kom je al snel tot de conclusie dat alle kenmerken van bezetenheid zijn te herleiden naar psychische aandoeningen als:

 • Post Traumatisch Stress Syndroom (overdreven prikkelbaarheid, woede uitbarstingen en slaapstoornissen na blootstelling aan een traumatische ervaring)
 • Gilles de  la Tourette (het hebben van fysieke tics en het ongecontroleerd uitroepen van godslasterende teksten, schuttingtaal en scheldwoorden)
 • MPS (meervoudig persoonlijkheidssyndroom)
 • hysterie (verlies van zelfbeheersing wegens extreem seksueel genot of ernstige vormen van woede of angst waarbij het lichaam zich in de meest vreemde bochten kan wringen)
 • schyzofrenie (het horen van stemmen in het hoofd)
 • wanen (het zien van dingen en personen die er niet zijn, vertekend beeld hebben van de werkelijkheid),
 • depressie
 • stemmingswisselingen
 • etc.

Duivel

Helaas was er vroeger nog veel sprake van onwetendheid op psychiatrisch en psychologisch gebied. waardoor veel verschijnselen verhaald werden op de duivel. Wel was er in die tijd al sprake van incest, kindermisbruik en andere vormen van ernstige mishandeling zodat kinderen die hier slachtoffer van waren ook bepaald gedrag gingen vertonen zonder dat hier op het eerste gezicht een verklaring voor was. Waarschijnlijk leed het kind aan een gedrags -of persoonlijkheidsstoornis veroorzaakt door het trauma, maar werd dit door onwetendheid geweten aan de duivel.

Ook neurologische aandoeningen als verlamming, spasme of epilepsie werden ten onrechte aangezien voor duivelse bezetenheid. Wanneer iemand een epileptische aanval heeft, gaat dit niet zelden gepaard met stuiptrekkingen en schuimvorming op de mond.

Omdat de spieren dusdanig verstarren maakt het hoofd hierdoor onwillekeurige, snelle bewegingen en brengt de patiënt vreemde geluiden voort door de verkramping van de keel spieren, hetgeen aangezien werd voor ‘de stem van de duivel’.

Aangeboren chromosoomafwijkingen als bijvoorbeeld het syndroom van Down werd door de kerk eveneens beschouwd als het werk van de duivel. Eigenlijk alles waar men destijds geen verklaring voor had werd de duivel in de hoeven geschoven…

Een van de bekendste verhalen over een duiveluitdrijving is het verhaal van Anneliese Michel, een meisje uit Zuid Duitsland (1952-1976). Naderhand zijn er twee speelfilms gemaakt die gebaseerd zijn op deze geschiedenis (the Exorsism of Emily Rose in 2005 en de film Requim in 1996).

Duiveluitdrijving

Anneliese leed aan epilepsie waar zij medicijnen voor kreeg. Desondanks verslechterde haar toestand. Bovenop haar epilepsie kreeg ze Tuberculose waarvoor ze in een sanatorium werd opgenomen. Deze omgeving deed haar geen goed; Anneliese werd zwaar depressief.

Toen in 1970 na een neurologisch onderzoek duidelijk werd dat haar EEG afwijkingen vertoonde, zag zij niet lang daarna voor het eerst duivelse visioenen. Nadat haar ouders in 1974 de hulp hadden ingeroepen van een priester om een uitdrijving te doen, ging het helemaal van kwaad tot erger…

 

Lees verder in het boek ‘Glaasje draaien is niet (on)gevaarlijk. Voor online bestellen klik >HIER

Rechtstreeks bestellen via de drukker kan >HIER

 

Boeken speciaal over Anneliese vindt u >HIER

De film ‘The exorcism of Emily Rose’ vindt u >HIER

 

Paranormaal blog >HOME