Waarom trance mediums altijd acteurs zijn

Channelen, wat is dit nu eigenlijk? En wat doet een trance medium? In het blog: De geschiedenis van het Ouijabord,  heeft u al kunnen lezen dat voor het Ouijabord in de handel kwam, er door spiritisten veelvuldig gebruik gemaakt werd van het automatisch schrijven. Maar ook nadat het Ouijabord verscheen en men de methode ‘glaasje draaien’ ontdekte, bleven veel spiritisten toch de voorkeur geven aan het automatisch schrijven, ook wel channeling genoemd, omdat hierbij het medium door geesten als kanaal wordt gebruikt om hun boodschappen door te geven.

Dit channelen kan op verschillende manieren plaatsvinden.

  • Op telepathische wijze
  • Op basis van een gedeeltelijke bodychannel
  • Op basis van een volledige bodychannel

Uiteraard wordt hier doorgaans ook uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Niet alleen via het Ouijabord of de pendel zou men kwade geesten kunnen aantrekken, ook middels channeling zou er – doordat men zich hiervoor openstelt – ook zomaar een geest bezit van het lichaam kunnen nemen.

Toch is het allemaal niet zo eng en ernstig als het allemaal wordt voorgespiegeld. Immers, er is nog nooit bewezen dat een geest tijdens het channelen daadwerkelijk via het lichaam van een medium kon spreken of schrijven. Als dit met toestemming van het medium al niet lukt, is het op zijn minst onwaarschijnlijk te noemen dat een geest zónder toestemming het lichaam zou binnen dringen.

Telepatische channel:

Tijdens een telepathische channel, brengt de geest zijn energie, emoties, maar ook letterlijke informatie middels telepathie over op het medium. Alle informatie die afkomstig is van de geest met wie het medium op dat moment communiceert, wordt dus via gedachtekracht overgebracht.

Het medium ‘hoort’ in gedachten wat de geest wil doorgeven. De geest bestaat zelf enkel uit energie maar ook zonder brein is de geest in staat tot gedachteoverbrenging omdat – zo beweren spiritisten – gedachten ook energie zijn. Het medium kan langs deze weg dus alle informatie die hij van de geest doorkrijgt zelf doorvertellen of opschrijven.

Deze manier van channelen is niet het daadwerkelijke automatisch schrijven omdat het echte automatisch schrijven ook echt automatisch gaat zonder dat het medium zelf hier ook maar enige invloed op heeft. Bij een telepathische channel is het medium volledig bij bewustzijn en schrijft in zijn eigen handschrift op papier wat de geest hem als het ware dicteert.

Persoonlijk ben ik van mening dat er bij een telepathische channel vooral wordt gecommuniceerd met het eigen onderbewustzijn.

Gedeeltelijke bodychannel:

Bij een gedeeltelijke bodychannel geeft het medium de geest toestemming om slechts een gedeelte van zijn lichaam te gebruiken om boodschappen door te geven; via de hand. Dit is volgens de spiritistische leer het ‘echte’ automatisch schrijven.

Opmerkelijk hierbij is dat als het medium zelf rechtshandig is, maar de geest tijdens zijn leven hier op aarde linkshandig was, ook de linkerhand van het medium zal worden gebruikt.

Bij deze manier van automatisch schrijven heeft het medium zelf geen enkele invloed op de woordkeuze, taal en het handschrift. Alles op dit gebied is afkomstig van de geest die via een gedeelte van het lichaam van het medium zijn boodschappen mag doorgeven.

Althans, volgens de spiritistische leer. Ook hier ben ik van mening dat de verkregen informatie niet afkomstig is van geesten, maar vooral het werk is van een creatief brein. Wellicht gaan sommige trance mediums zelfs zo ver dat ze zichzelf aanleren tweehandig te worden. Kan.

Volledige bodychannel

Dan is er nog de moeilijkste vorm van channelen; de volledige bodychannel. Bij deze methode gaat het medium zelf volledig in trance en laat hij de geest volledig toe in zijn lichaam. Met de bedoeling dat de geest volledig gebruik mag maken van het lichaam en lichaamsfuncties van het medium.

Nu is de geest dus ook in staat zijn eigen lichaamshouding aan te nemen (de houding van toen hij nog hier op aarde leefde) waardoor het medium nu zit, staat en loopt als de persoon (geest) die op dat moment ‘in hem zit’. Omdat de geest nu gebruik kan maken van de stembanden van het medium kan de geest ook via deze spreken.

Als het medium een vrouw is, en er een mannelijke geest in haar lichaam is getreden, zal zij dus gaan spreken met een lage mannenstem. Ook is het mogelijk dat de geest – eveneens via het medium –  in zijn eigen taal spreekt, ook al is het medium zelf niet bekend met deze taal.

Vaak laat het medium bij een volledige bodychannel zijn eigen ziel tijdelijk uit zijn lichaam gaan – doet als het ware een stapje opzij –  om de geest alle ruimte te geven.

Vaak weet het medium na een dergelijke sessie niets meer van wat er tijdens de channel is gebeurd of gezegd, hetgeen doorgaans diepe indruk maakt op het publiek. Toch is de volledige bodychannel gebaseerd op bedrog. Ik zal u uitleggen waarom.

Stem

De stem van de mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen geluid. Een eigen klank en een eigen ’timbre’ of  ‘kleur’ zoals ze dit noemen. Iedereen heeft zijn eigen unieke geluid. Dit is afhankelijk van hoe het strottenhoofd in het lichaam is gevormd. Dit stemapparaat (larynx) is bij iedereen weer anders gebouwd waardoor iedere stem anders klinkt.

Het strottenhoofd is opgebouwd uit kraakbeen, spierweefsel en slijmvlies, hierin bevinden zich ook de stembanden. De klank van de stem wordt onder andere bepaald door de skeletopbouw en de lengte van de stembanden. Hoe korter de stembanden, hoe sneller deze trillen tijdens het spreken, hoe hoger het stemgeluid.

Mannelijke stembanden zijn doorgaans langer en dikker dan vrouwelijke, waardoor deze minder snel trillen tijdens de spraak. Hierdoor hebben mannen over het algemeen een lagere stem. Kort gezegd; de klank van de stem is een fysieke aangelegenheid. Het is afhankelijk van hoe een en ander in het lichaam is gevormd en opgebouwd.

Als het dus al mogelijk zou zijn om een geest via uw lichaam te laten spreken, zou dit dus niets moeten afdoen aan de klank van uw stem. De klank is namelijk afhankelijk van lichamelijke factoren. Als bijvoorbeeld een vrouwelijk medium een mannelijke geest in zich zou laten komen, is het dus onzin dat de boodschappen die deze geest via haar geeft, zouden worden uitgesproken door een mannenstem.

Kortom, je reinste poppenkast. Het strottenhoofd van het medium blijft immers te allen tijde dezelfde vorm houden!

Mediums die beweren een volledige bodychannel te kunnen doen door een geest tijdelijk toe te laten in hun lichaam, en hierbij het stemgeluid veranderen tijdens het spreken (om maar te zwijgen van het aannemen van een andere lichaamshouding of het trekken van een malle grimas) doen dus niets anders dan het opvoeren van een doorgaans zeer lachwekkend toneelstukje.

Geest

Sommigen van hen zijn echter bijzonder goed in hetgeen ze doen, waardoor de aanwezigen er met beide benen intuinen en alles geloven wat ze te zien en te horen krijgen. Mede omdat ze dit ook graag willen geloven. Verwachting en gedachtekracht!

Het is nog nooit bewezen dat een geest daadwerkelijk in een menselijk lichaam kan treden! Het gesproken dialect of de gesproken taal dat het medium spreekt tijdens een channel-sessie kan stiekem door het medium zijn aangeleerd.

De informatie die gegeven wordt kan door het medium zijn opgezocht via het internet of (toen er nog geen internet bestond) gebaseerd zijn op de eigen intuïtie, elders opgedane voorkennis, creativiteit of fantasie. De stem, de lichaamshouding of bewegingen kan het medium zichzelf hebben aangeleerd om geloofwaardiger over te komen tijdens het channelen.

Doorgaans zijn deze mediums niet op de hoogte van het feit dat de geest wegens het gebrek aan een eigen aards lichaam, juist gebruik dient te maken van het lichaam van het medium en het om biologische reden onmogelijk is dat het lichaam van het medium tijdens de channel fysieke veranderingen ondergaat.

Aan de bouw van het strottenhoofd en aan de grootte van de stembanden kan namelijk niets veranderd worden.

Als het dus al mogelijk zou zijn voor een medium om een geest in diens lichaam toe te laten, dan zal deze geest het toch echt met diens fysieke lichaam moeten doen. Met diens stemgeluid en zelfs met diens eventuele lichamelijke beperkingen. Er is bij channelen in deze vorm dus altijd sprake van bedrog.

Meer over helderzienden, mediums, bezetenheid, aura’s en geesten (oproepen) leest u in het boek: Glaasje draaien is niet (on)gevaarlijk. Voor online bestellen klik >HIER

Rechtstreeks bestellen via de drukker kan >HIER

 

Paranormaal blog >HOME