Corona in Nederland; zo ontwikkelt het virus zich in onze huizen!

Corona in Nederland; zo ontwikkelt het virus zich in onze huizen! Hoe ontwikkelt Corona zich in Nederland? Om dit te kunnen bepalen heb ik een uurhoek horoscoop berekend. Uurhoek astrologie wordt ook wel vragen astrologie genoemd. Of voorspellingsastrologie.

Voor iedereen nu direct begint te roepen dat dit flauwekul is: wellicht.

Astrologie is nog steeds niet wetenschappelijk bewezen en vooral met het oog op de gezondheid kun je dit inderdaad niet al te serieus nemen. Ik ben de laatste die dit zal ontkennen.

Desondanks is astrologie gebaseerd op oude wijsheid (nee, dat is niet het zelfde als wetenschap) en zie ik het als astroloog vooral als kunstvorm. Een berekening maken aan de hand van de zon, de maan en de planeten en hier met de hand een puzzel van maken; ik hou ervan.

Wetenschap of niet, soms komt een horoscoop wel degelijk uit. Soms ook niet inderdaad, maar als u dan toch thuis moet zitten, kunt u net zo goed deze horoscoop lezen en er het uwe van vinden. Of deze bewaren en achteraf lezen om te zien wat er (niet?) van uitgekomen is.

Voor degenen die toch besluiten verder te lezen: Met betrekking tot het coronavirus heb ik een uurhoek horoscoop gemaakt. Bij een uurhoek maak je geen horoscoop van een geboorte, maar van het moment waarop de vraag wordt gesteld.

De ‘geboorte’ van de vraag dus als het ware.

De uurhoek heb ik gemaakt op de dag dat alle scholen voor het eerst gesloten waren: 16-03-2020 om 09:10. Corona in Nederland, hoe gaat het verder?

Waar ik normaliter de vraag stel voor een persoon, stelde ik deze nu voor de maatschappij; dus voor ons allemaal! Voor U, mezelf, maar ook voor de politiek en het Koningshuis.

Om u niet te vervelen met allerlei ingewikkelde berekeningen en het draaien van de horoscoop (wat nodig is om het uitgangspunt van de horoscooptekening te bepalen), zal ik maar direct overgaan tot het noteren waar het nu vooral om gaat: de ontwikkeling van het coronavirus en diens invloed op de algehele maatschappij.

Wel kan ik u vertellen dat de huizen van de horoscoop een belangrijke rol spelen.

Om kort te gaan:

  • Er zullen in Nederland in verhouding minder mensen overlijden aan het virus dan verwacht
  • De Nederlandse economie zal minder schade oplopen dan verwacht. Hoewel het niet zonder slag of stoot zal gaan, komen we er (als land) beter uit dan we momenteel denken.
  • Hoe zeer we ons nu ook met elkaar verbonden voelen, wanneer de coronacrisis voorbij is zal boosheid en egoïsme volgen, iedereen denkt straks in de eerste plaats aan zijn eigen hachje, vooral op financieel gebied met het oog op de eigen portemonnee.
  • Ondanks mooie beloften zal er onvrede heersen over het politieke beleid met het oog op mogelijke vergoedingen en het treffen van nieuwe maatregelen.
  • Binnen 4,5 maand tot 2,5 jaar na het sluiten van de scholen zullen we vooral op financieel gebied een nare nasleep ervaren van het coronavirus. Economisch zal het goed gaan met Nederland (zeker in vergelijking met andere Europese landen), maar hier zullen we als particulieren een hoge prijs voor moeten betalen in de zin van belastingen en beperkingen die ons worden opgelegd.

Onder de afbeelding vindt u de uitgebreide, gedetailleerde versie van deze coronascoop.

Wanneer het virus in Nederland onder controle zal zijn leest u >HIER.

 

Opgetekend: 16-3-2020

coronavirus in Nederland

Hoe zal het coronavirus zich verder ontwikkelen in Nederland?

Het Eerste Huis, het Huis van de maatschappij zelf (de ascendant van de maatschappij), staat in Steenbok. Dit betekent dat men naast de gezondheid ook veel aandacht zal besteden aan het veilig stellen van de economie.

De heersende planeet van Steenbok is Saturnus. Saturnus staat ook in het Eerste Huis, in het eigen teken, dat is gunstig! Steenbok in Saturnus heeft een groot organisatorisch talent, is serieus maar verliest zeker niet de positieve kanten uit het oog.  Dat Corona ook in Nederland huishoudt wil niet zeggen dat men ook geen plezier meer mag maken. Ook binnenshuis zullen de mensen zich alleen of met elkaar kunnen vermaken en vooral dat laatste.

Vanuit de maatschappij zelf (particulieren) maar ook van de regering of grote bedrijven die dit zich kunnen veroorloven zullen hier oplossingen of tegemoetkomingen voor komen. De lat wordt vrij hoog gelegd bij het vinden van praktische, haalbare oplossingen.

Volgens deze horoscoop  staat het Zesde Huis van onze maatschappij in Kreeft. Het Zesde Huis vertegenwoordigt in dit geval de volksgezondheid. Waar het Zesde Huis staat voor ziekte en gezondheid, is Kreeft de zorgverlener bij uitstek. Hier zal dus – begrijpelijk – enorm veel aandacht naar uitgaan de komende tijd dat Corona zich in Nederland ophoudt en wel op zeer positieve wijze.

Lichamelijk staat Kreeft voor de borstkas, de borsten, de maag en het algehele spijsverteringsstelsel. Hier moeten we dus goed op letten met zijn allen (dus niet alleen de longen)!

De heersende planeet van Kreeft is de maan, deze staat in het Elfde Huis van de maatschappij. Het Elfde Huis vertegenwoordigt grote groepen mensen. Maan in het Elfde Huis staat ervoor – naast het feit dat het virus een grote groep mensen zal treffen – dat men elkaar in deze periode haarfijn aanvoelt en zeer goed kan inschatten wat de ander nodig heeft en wanneer.

Deze horoscoop laat zien dat het verplicht binnen moeten zitten sommigen laat inzien hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen en aandacht aan elkaar te besteden. Het bevordert liefde en solidariteit. Ook wanneer men niet bij elkaar is, op afstand werkt dit gelukkig ook heel goed.

Corona en de Nederlandse economie

Het Elfde Huis van de maatschappij staat in Boogschutter. De heersende planeet van Boogschutter is Jupiter. Deze planeet staat in het Twaalfde Huis van de maatschappij. Dit Twaalfde Huis staat in Steenbok.

Jupiter in Steenbok laat zien dat het mettertijd beter zal gaan met de economie dan we nu denken. Hoewel er sprake zal zijn van hier en daar wat pessimisme, zal het dankzij de verantwoordelijkheid van de regering en de discipline van de hardwerkende burgers achteraf niet eens zo heel erg tegenvallen.

Echter, Jupiter en Steenbok gaan niet zo lekker samen, wat dit een lastige combinatie maakt voor de maatschappij met betrekking tot het coronavirus.

Jupiter in Steenbok laat zien dat –  om de economie veilig te stellen – er gierig zal worden opgetreden. Er zal worden bezuinigd en er zullen ons dingen worden ontzegd. Hoewel niet onverstandig, soms wel ietwat overdreven en zeker niet de leukste maatregelen.

Jupiter in het Twaalfde Huis staat voor vergissingen, slordigheidsfoutjes, verspilling van energie aan de verkeerde dingen en soms zelfs een dubbele agenda die verkeerd uitpakt.

Veel van deze zaken worden onder de pet gehouden. Het Twaalfde Huis staat namelijk voor geheimen. Wat deze geheimen zijn, daar zullen we wel nooit achter komen. Althans, voorlopig niet!

Hoewel de economie uiteindelijk zal blijven draaien en de schade meer beperkt blijft dan we denken, gaat een en ander zeker niet zonder slag of stoot!

Geloof

De heersende planeet van Steenbok is Saturnus.

Saturnus staat in het Eerste Huis van de staat in het eigen teken, zoals we aan het begin van deze horoscoop al zagen. De cirkel is hiermee rond en nogmaals: dit is gunstig! Zowel de gezondheid als de economie krijgt de volle aandacht. Er wordt in elk geval met man en  macht gewerkt om dit met en voor elkaar in zo goed mogelijke banen te leiden.

(Opmerking: Saturnus staat in de horoscooptekening na het draaien van de horoscoop deels in Huis 12 en deels in Huis 1.)

Tot zover de belangrijke huizen en planeten; de hoofdrolspelers in dit belangrijke vraagstuk.

Opvallend is dat de ‘gevaarlijke’ planeet Pluto niet betrokken is bij deze uurhoek en ook het beruchte Achtste Huis buiten schot blijft. Beiden staan niet zelden in verband met dood en gevaar, waardoor ik vermoed dat het met de volksgezondheid uiteindelijk wel zal loslopen.

Natuurlijk is elk slachtoffer dat valt er één teveel, maar in verhouding zal het uiteindelijk nog best meevallen. Vooralsnog brengt het de mensen vooral dichter bij elkaar, ook al moet men afstand houden.

Omdat de maan een zeer belangrijk onderdeel is van de uurhoekastrologie betrek ik deze ook bij de voorspelling omtrent het verdere verloop van Corona in Nederland. Want hoewel we momenteel alle vertrouwen hebben in de regering, rijst bij ons allemaal ook de vraag: kunnen bepaalde beloften ook daadwerkelijk worden waargemaakt? Hoe lang gaat dit allemaal duren?

Maan staat in het Elfde Huis van de maatschappij in Boogschutter. Maan in Boogschutter betekent dat onafhankelijkheid en vrijheid enorm belangrijk voor ons is. En dat het opleggen van alle beperkingen ter voorkoming van de verspreiding van het virus uiterste noodzaak is om deze onafhankelijkheid zo spoedig mogelijk weer te herstellen.

Maan in Boogschutter is nieuwsgierig en positief waaruit ik opmaak dat men goede hoop heeft en dat de onderste steen boven zal komen om dit virus te bestrijden en Nederland hier zo goed mogelijk uit te krijgen. Hierbij wordt veel geleerd van het buitenland.

Veel mensen zullen deze periode meer stilstaan bij het feit wat zij eigenlijk echt willen met hun leven terwijl anderen zich meer zullen wenden tot het geloof.

Het verloop van Corona in Nederland

Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het virus zich verder zal ontwikkelen in Nederland met het oog op de volksgezondheid en de economie is het belangrijk om te kijken of de betrokken planeten aspecten met elkaar maken. En zo niet, wanneer ze dit dan wel zullen gaan doen. Het eerstvolgende aspect kan namelijk duidelijkheid geven over het tijdsbestek waarin een en ander duidelijk wordt.

Een aspect is een bepaalde geometrische hoek waarin de planeten zich tot elkaar verhouden. Welke aspecten met maan en heersende planeten? De hoofdrolspelers van deze horoscoop die ons het antwoord op de vraag kunnen geven zijn de planeten:

  • Saturnus
  • Jupiter
  • maan

Opvallend: Geen van deze planeten maken op dit moment aspecten met elkaar óf met de maan! Dit betekent dat we echt nog even geduld zullen moeten hebben .

Het eerstvolgende moment dat de maan een aspect maakt met één van deze planeten is : woensdag (18-3-2020), maan conjunct Jupiter! Hieruit maak ik op dat er met betrekking tot het virus woensdag al goed nieuws te verwachten is, al betwijfel ik of men dat ook direct naar buiten zal brengen.

Veel mensen zijn op deze dag uiterst verdraagzaam ten opzichte van elkaar en maken zich totaal niet druk om onbenulligheden. Men is behulpzaam en gaat ervan uit dat men geeft wat men terug krijgt; hulp, vertrouwen en verdraagzaamheid. Kleine en grote ergernissen verdwijnen naar de achtergrond. Mensen die nog werken doen dit vol zelfvertrouwen en wederzijds begrip.

Pas op 28 juli – over 135 dagen – maakt Jupiter als eerste van de betrokken planeten een vierkant aspect met de maan! Dit vierkant duidt op een nog steeds voortdurende warme band met anderen en de behoefte om elkaar te helpen en te beschermen. Dit is echter niet alles….

Staartje

Naast een gevoel van solidariteit steekt er ook onrechtvaardigheid de kop op, wellicht als gevolg van de crisis die Corona de afgelopen periode met zich mee heeft gebracht. Mogelijk komen nu ook de geheimen aan het licht die de regering eerder nog verborgen wilde houden. De dingen die dan boven water komen kunnen een omslag bij de maatschappij teweeg brengen in de vorm van woede en in tegenstelling tot de eerdere saamhorigheid: egoïsme….

Veel mensen zullen gaan demonstreren of in elk geval ageren tegen bepaalde zaken die aan het licht komen (bijvoorbeeld nieuwe maatregelen, kosten die we met zijn allen zullen maken, mogelijk nieuwe belastingen die erbij komen, etc.).

Gezien bovenstaande vermoed ik dan ook dat het massaal thuisblijven vanwege Corona straks in verband zal worden gebracht met een verminderde CO2 uitstoot deze periode (minder auto’s op de weg, minder vliegverkeer, mensen die thuis werken, etc.) waardoor de regering – hetzij in mindere mate – ‘op deze voet’ verder wil om de stikstofcrisis tegen te gaan. En hier zal lang niet iedereen het mee eens zijn.

Het aspect dat het tijdsbestek voorspelt waarin we duidelijkheid gaan krijgen vindt over 135 dagen plaats. In de uurhoek astrologie telt men elke dag, elke graad van de horoscooptekening voor 1. Het is in dit geval aan de astroloog om te bepalen of het om één uur, één dag, één week, één maand of één jaar gaat waarin de voorspelling gaat uitkomen.

Denk ik dat we over 135 uur al duidelijkheid zullen krijgen? Onwaarschijnlijk. Over 135 dagen? Mogelijk. 135 weken? Zou kunnen. 135 maanden? Ik mag toch hopen dat we eerder weten waar we aan toe zijn.

Toch laat het vierkante aspect tussen Jupiter en de maan weinig goeds zien met betrekking tot Corona in Nederland. Ik zie hierin geen oplossing, alleen onrechtvaardigheid waaruit ik opmaak dat dit hele verhaal nog een akelig staartje krijgt. Een staartje dat binnen de vier en een halve maand (135 dagen) en twee en een half jaar (135 weken) zichtbaar zal worden.

Met andere woorden: binnen 4,5 maand  tot  2,5 jaar na het sluiten van de scholen  komt er nog flink stront aan de knikker als gevolg van Corona in Nederland! Hoogstwaarschijnlijk ten nadele van onze (particuliere) portemonnee!

De volgende keer zal ik een uurhoek maken om te bekijken wanneer het virus onder controle zal zijn.

In de tussentijd: zorg goed voor uzelf en elkaar.

Heeft u een persoonlijke vraag die u graag middels uurhoek astrologie beantwoord zou zien? Klikt u dan >HIER.

Astrologie blog >HOME