Het coronavirus onder controle in Nederland?

Wanneer zal het coronavirus onder controle zijn in Nederland? Wanneer krijgen we weer wat bewegingsvrijheid?

In navolging van mijn eerste Corona uurhoek met betrekking op de ontwikkeling van het virus in Nederland, volgt hier nu een vervolghoroscoop waarbij ik de voor velen van ons prangende vraag heb gesteld: wanneer zal het coronavirus in Nederland onder controle zijn?

Om kort te gaan:

 • De Nederlandse regering is bereid iets meer risico te nemen dan andere Europese landen.
 • Ondanks enorm verantwoordelijkheidsgevoel dreigt uitputting in de zorg met als gevolg: het maken van foutjes en het veroorzaken van ongelukken.
 • Echtscheidingen nemen toe en zakenpartners gaan uit elkaar wegens hoog oplopende spanningen nog voor het virus onder controle zal zijn.
 • Er zullen in Nederland in verhouding minder mensen overlijden aan het virus dan verwacht.
 • Mensen laten zich niet zo gemakkelijk meer opsluiten en komen in opstand tegen het feit dat zij hun ouders, grootouders of kinderen in instellingen niet meer mogen bezoeken.
 • Over zes weken (eind mei, begin juni 2020) krijgen we mogelijk iets meer bewegingsvrijheid; over zes maanden (omstreeks oktober) zal het coronavirus in Nederland tot op zekere hoogte onder controle zijn.
 • Desondanks zullen we ook dan nog steeds meer tijd in huis doorbrengen dan voor de coronacrisis het geval was.

Onder de afbeelding vindt u de uitgebreide, gedetailleerde versie van deze coronascoop.

 

Opgetekend: 18-4-2020

Echtscheidingen en ruziënde businesspartners

Het Eerste Huis, het Huis van de maatschappij zelf (de ascendant van de maatschappij), staat in Leeuw. Dit betekent dat we het een beetje zat aan het raken zijn om overwegend binnen te zitten. Gelukkig laat ascendant in Leeuw ook zien dat de regering hier begrip voor heeft en zich mogelijk meer zal inzetten voor versoepeling van de maatregelen.

De heersende planeet van Leeuw is de zon. De zon staat in Ram in het Negende Huis, het Huis van geleerden, hoger onderwijs, universitaire studies. De zon staat hier ‘in verhoging’ wat betekent dat de zon zich in het teken Ram opperbest voelt met een lichte neiging naar overmoed.

Hieruit maak ik op dat de regering graag voortvarend te werk gaan en zelfs bereid is hiervoor wat meer risico te nemen dan de meeste overige Europese landen, hetgeen mogelijk goed uitpakt.

Zon in Ram in het Negende Huis laat zien dat onze regering druk bezig is en keihard werkt om op wetenschappelijk en medisch gebied de antwoorden te vinden op de enorme onzekerheid die momenteel in ons land heerst. De regering vindt het ook hoog tijd worden voor weer eens goed nieuws.

Grote kans dus dat binnenkort een wat meer optimistische houding wordt aangenomen met betrekking tot nieuwe ontdekkingen met het oog op de bestrijding van het coronavirus en het tegengaan van de verspreiding ervan.

De heersende planeet van Ram is Mars. Mars staat in deze uurhoek in Waterman in het Zevende Huis, het Huis van relaties en partnerschappen.

Dat is minder gunstig. Mars is een planeet die je liever niet tegenkomt in het Huis van relaties en partnerschappen. Niet alleen in de privé sfeer maar ook op zakelijk gebied is dit een minder prettige combinatie. Mars in Waterman is zeer gesteld op vrijheid en doet de dingen graag op zijn eigen manier zonder hierbij een strobreed in de weg te worden gelegd. O jee.

Degenen die sowieso al goed met elkaar konden opschieten, hebben van deze combinatie echter niets te vrezen. De stellen en zakenrelaties die toch al moeite hadden met communiceren of een beetje water bij de wijn doen, zullen deze periode wegens flinke meningsverschillen een enorme uitbarsting kunnen verwachten.

Nog voor het virus in Nederland onder controle zal zijn, zullen deze mensen al behoorlijk wat narigheid te verduren krijgen in de vorm van ruzie, scheiding of op zakelijk vlak het onvermogen om samen de schouders eronder te zetten.

Oververmoeidheid in de zorg

De heersende planeet van Waterman is Uranus. Uranus staat in het teken Steenbok in het Zesde Huis. Het Zesde Huis is in deze uurhoek het Huis van de volksgezondheid.

Uranus in het Zesde Huis is zeer onrustig en beslist niet van plan om zich bij de huidige situatie neer te leggen.

Hieruit maak ik op dat alle verplegers, maar ook de artsen, onderzoekers en alles en iedereen die ook maar iets te maken heeft met de gezondheidszorg zal blijven vechten voor verbetering en zich zal blijven inzetten om een vaccin, medicijn of een ander middel uit te vinden om het coronavirus zo doeltreffend mogelijk te lijf te gaan.

Wel dreigt er uitputting, waardoor vooral voor het verplegend personeel nieuwe oplossingen moet worden gevonden om hen de broodnodige rust te kunnen bieden! Uitputting gaat niet zelden gepaard met het maken van foutjes en het veroorzaken van ongelukken, dit moet te allen tijde voorkomen zien te worden.

De heersende planeet van Steenbok is Saturnus. Saturnus staat in deze uurhoek ook in het Zesde Huis in Steenbok. Het feit dat Saturnus in zijn eigen sterrenteken staat is zeer gunstig met het oog op de volksgezondheid!

Saturnus in het Zesde Huis staat voor een enorm verantwoordelijkheidsgevoel in combinatie met een enorm arbeidsethos en daarnaast succes door hard werken. Hieruit maak ik duidelijk op dat zowel de zorg als de medische wetenschap doorgaat tot het gaatje en niet eerder zal rusten tot het virus zich langzaam maar zeker gewonnen geeft.

Op dit moment wordt er dus door alle betrokkenen kei -en keihard gewerkt om het coronavirus onder controle te krijgen!

Irrationele angst voor de dood

Omdat bij uurhoekastrologie vooral de maan een belangrijke rol speelt, heb ik ook gekeken waar deze zich bevindt. De maan houdt zich op in het teken Vissen in het Zevende Huis, het Huis van relaties en partnerschappen, net als de planeet Mars, zoals u hierboven al heeft kunnen lezen.

Maan in Vissen is enorm gevoelig en is bij het minste of geringste op de tenen getrapt of voelt zich overruled. Dit in combinatie met Mars die zich ook ophoudt in het Zevende Huis, is vragen om moeilijkheden. Het benadrukt de breuken op zowel privé als zakelijk gebied die de komende tijd te verwachten zijn.

Deze periode zullen echtscheidingen toenemen en daarnaast zullen ook zakenpartners er massaal de brui aangeven. Waarschijnlijk niet alleen wegens financiële omstandigheden; ook op het persoonlijke vlak zullen zij komende periode onderling vreselijk botsen.

Dit betekent dat veel geliefden en veel zakenpartners afscheid van elkaar zullen nemen nog vóór het virus onder controle zal zijn!

De heersende planeet van Vis is Neptunus. Neptunus verschanst zich hier in het Achtste Huis, het Huis van dood en wedergeboorte.

Omdat Neptunus nogal de neiging heeft het gevoel voor realiteit te verliezen en dit nog eens versterkt wordt doordat Neptunus in het eigen teken Vissen staat, is de kans groot dat de maatschappij zich meer zorgen maakt dan nodig is. Zowel een groot deel van de regering als de bevolking heeft momenteel een irrationele angst voor de dood.

Natuurlijk is het een afschuwelijk virus en is het absoluut verstandig om voorzorgsmaatregelen te (blijven) nemen, maar zoals ik ook in mijn vorige uurhoek zag: er zullen in verhouding minder mensen aan het coronavirus overlijden dan men had verwacht.

Veel mensen richten zich deze periode tot spirituele hulpverleners, coaches en therapeuten voor extra houvast. Als u zich hier ook prettig bij voelt, geen probleem, maar laat u niet onnodig bang maken (of geld uit de zak kloppen)!

Wanneer zal het coronavirus onder controle zijn?

Om een antwoord te krijgen op de vraag wanneer het virus in Nederland onder controle zal zijn met het oog op de volksgezondheid en de economie is het belangrijk om te kijken of de betrokken planeten aspecten met elkaar maken. En zo niet, wanneer ze dit dan wel zullen gaan doen. Het eerstvolgende aspect kan namelijk duidelijkheid geven over het tijdsbestek waarin een en ander duidelijk wordt.

Een aspect is een bepaalde geometrische hoek waarin de planeten zich tot elkaar verhouden. Welke aspecten met maan en heersende planeten? De hoofdrolspelers van deze horoscoop die ons het antwoord op de vraag kunnen geven is in de eerste plaats de zon en de maan en daarnaast de planeten:

 • Mars
 • Uranus
 • Saturnus
 • Neptunus

Op dit moment maakt de maan aspecten met Uranus en Neptunus.

De maan maakt een sextiel met Uranus en een conjunctie met Saturnus.

Voor dit moment betekent dit dat veel mensen een positievere kijk op de situatie krijgen met als gevolg dat zij zich vaker in het gezelschap van hun dierbaren zullen begeven. Men laat zich minder gemakkelijk ‘opsluiten’ met als gevolg dat er meer onenigheid op straat te verwachten is tussen burgers en handhavers.

Aan de andere kant raken de mensen (ouderen en andere zwakkeren van de samenleving) die geen bezoek  meer mogen ontvangen, meer en meer gefrustreerd. Eenzaamheid speelt hen steeds meer parten waardoor persoonsverandering en hardheid naar het verzorgend personeel in bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen en andere instellingen waar het bezoek buiten de deur gehouden wordt.

Waar men zich niet zo eenvoudig  meer laat opsluiten, laat men zich ook niet zonder pardon meer buitensluiten.

Deze ontwikkelingen zullen de komende tijd mogelijk een grote invloed uitoefenen op de regering en de eventuele nieuwe beslissingen die zij hierover zullen nemen.

Wanneer zal het coronavirus in Nederland onder controle zijn?

Maar… wanneer zal het virus in Nederland dusdanig onder controle zijn dat we weer op een normale manier naar buiten kunnen en ons werk kunnen doen?

Hiervoor heb ik bekeken wie van de ‘hoofdrolspelers’ van deze uurhoek als eerste een aspect met de maan zal maken. Dat is in dit geval de zon die exact over zes dagen een conjunctie maakt met de maan; een gunstige ontwikkeling!

Het aspect dat het tijdsbestek voorspelt waarin we duidelijkheid gaan krijgen vindt over 6 dagen plaats. In de uurhoek astrologie telt men elke dag, elke graad van de horoscooptekening voor 1. Het is in dit geval aan de astroloog om te bepalen of het om één uur, één dag, één week, één maand of één jaar gaat waarin de voorspelling gaat uitkomen.

Denk ik dat we over 6 uur al duidelijkheid zullen krijgen? Onwaarschijnlijk. Over 6 dagen? Mwah. 6 weken? Zou kunnen. 6 maanden? Ja, dit acht ik zeer waarschijnlijk. 6 jaar lijkt me iets te pessimistisch in dit geval.

Desondanks zal ook dan nog steeds de thuissituatie een enorm belangrijke rol spelen. Zelfs als het virus over zes maanden inderdaad onder controle zal zijn, zullen we toch nog steeds vaker tijd in huis doorbrengen dan voor de coronacrisis het geval was.

Met andere woorden: het coronavirus zal over zes maanden (omstreeks oktober 2020) in Nederland redelijk onder controle zijn. Maar laten we hopen dat we binnen nu en zes weken (eind mei, begin juni 2020) al wat meer bewegingsvrijheid zullen krijgen – desnoods nog steeds de 1,5 meter regel in acht nemend –  zodat we zo spoedig de draad weer kunnen oppakken met zijn allen.

Astrologie blog >HOME