Relatiehoroscoop (synastrie)

Op deze pagina kunt u een relatiehoroscoop laten maken of leren maken.

Vindt u het toch nog lastig om zelf te doen, dan kunt u de relatiehoroscoop door mij laten berekenen. Het tarief voor een door mij persoonlijk geïnterpreteerde, volledig met de hand uitgewerkte horoscoop bedraagt € 1250,00 incl. BTW. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • om en nabij 50 pagina’s in A4
 • compleet rapport
 • de geboortetekening van beiden
 • het gezamenlijke bi-wheel
 • PDF bestand

Is dit bedrag u iets te gortig, is het mogelijk om een deelhoroscoop aan te vragen. Bij een deelhoroscoop werk ik niet de gehele horoscoop voor u uit, maar neem ik alleen de zaken onder de loep waar u meer over wilt weten.

Relatiehoroscoop stap voor stap

De relatiehoroscoop is een samenvoeging van twee horoscopen. Deze techniek wordt ook wel ‘synastrie’ genoemd. Synastrie is geschikt voor alle soorten relaties. Het bi-wheel wat hierbij wordt gecreëerd  maakt direct duidelijk waar jullie elkaar inspireren of juist irriteren…

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de relatie tussen:

 • geliefden
 • ouder en kind
 • broer en zus
 • famileleden
 • vrienden
 • collega’s
 • zakenpartners
 • werkgever en werknemer
 • buren
 • etc.

Wat kunt u van een relatiehoroscoop verwachten?

Voor het maken van een bi-wheel neem ik als uitgangspunt uw beider geboortedata. Deze voeg ik samen zodat beide geboortegegevens in één horoscooptekening komt te staan en ik op die manier exact kan kijken in welke Huizen jullie planeten staan en hoe deze middels diverse aspecten in verbinding staan met elkaar.

Zon

Volwassenen: De aard van de relatie, wat kenmerkt de relatie.

Ouder-kind: De aard van de relatie, is er sprake van autoriteit en zelfstandigheid?

Maan

Volwassenen: De wederzijdse behoefte aan rust, geborgenheid, emotionele connectie.

Ouder-kind: De wederzijdse behoeften met betrekking tot de opvoeding en verzorging, wat hebben beide partijen nodig om de harmonie te bewaren.

Mercurius

Volwassenen: De communicatie binnen de relatie, kan men zich goed verwoorden en is er sprake van wederzijds begrip?

Ouder-kind: Hoe communiceert men en wat leert men van elkaar. Ook onderwijs of welke hulp nodig is met betrekking tot school.

Venus

Volwassenen: De behoeften van beide partijen om het fijn te hebben samen, de manier waarop men elkaar aanvoelt en bereid (en in staat) is tot het doen van water bij de wijn.

Ouder-kind: Waar liggen de behoeften met betrekking tot quality time voor elkaar en heeft een eventuele echtscheiding (en/of een eventuele nieuwe partner van de ouder) hier een bepaalde invloed op?

Mars

Volwassenen: De activiteit en assertiviteit binnen de relatie. De manier waarop men ruzie maakt, de wijze waarop men al dan niet in staat is elkaar de ruimte te geven.

Ouder-kind: De manier waarop het kind de grenzen opzoekt van de ouder, hoe het zich tegen de ouder afzet, waar men ruzie over maakt en waarom.

Jupiter

Volwassenen: De overeenkomsten of verschillen met het oog op de maatschappij, politieke voorkeur, religie, etc. De mate waarin reizen al dan niet een belangrijke rol speelt en de manier waarop jullie elkaar in psychologische zin kunnen steunen.

Ouder-kind: De manier waarop men zijn mening ventileert, wat en hoe men van elkaar leert, de manier waarop hoger onderwijs een rol speelt en op welke manier.

Saturnus

Volwassenen: De manier waarop men samen problemen het hoofd biedt, waar men elkaar kan helpen oude angsten of onzekerheden te overwinnen. (Of soms helaas ook waar men elkaar juist onzeker maakt.)

Ouder-kind: Waar ouder mogelijk te streng is voor het kind en wat het kind frustreert binnen de opvoeding. De mate van (zelf)verantwoordelijkheid van beide partijen.

Uranus

Volwassenen: De manier waarop beide partijen behoefte hebben aan vrijheid, bewegingsruimte en zelfstandigheid.

Ouder-kind: De manier waarop het kind gestimuleerd kan worden om zijn eigen identiteit te ontdekken en de wijze waarop het het kind op zijn manier de ouder inspireert (of forceert) met betrekking tot originaliteit, het stappen uit de comfortzone of het loslaten van oude opvattingen en gewoonten.

Neptunus

Volwassenen: De manier waarop spiritualiteit en religie een rol speelt binnen de relatie, de manier waarop men in staat is elkaar ook zonder woorden aan te voelen. Helaas ook soms: of er sprake is van bedrog of verslaving.

Ouder-kind: De manier waarop kunst en creativiteit een rol speelt binnen de opvoeding en of er sprake is van een telepathische band tussen ouder en kind.

Pluto

Volwassenen: De manier waarop de eigen opvoeding of familiekwesties de relatie kunnen beïnvloeden. De dingen die confrontaties uitlokken of zelfs crisis kunnen veroorzaken en wat men mogelijk op elkaar projecteert. Ook: de kracht om problemen te overwinnen.

Ouder-kind: De manier waarop bepaalde onderwerpen binnen de opvoeding het kind kunnen triggeren tot afzetting of brutaal gedrag en of/waar er sprake is van een machtsstrijd tussen ouder en kind.

Aspecten van de horoscoop

De manier waarop de planeten met elkaar in verbinding staan geeft veel extra informatie over de aard van de relatie, het onderlinge contact en de manier waarop men op diverse vlakken op elkaar reageert.

 

VIP Astro >HOME.